EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0253

2013 m. sausio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 253/2013, kuriuo dėl kintamųjų rodiklių ir suskirstymo pakeitimų, padarytų persvarsčius Tarptautinį standartizuotą švietimo klasifikatorių (ISCED), iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2011 II priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 79, 21.3.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/253/oj

21.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/5


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 253/2013

2013 m. sausio 15 d.

kuriuo dėl kintamųjų rodiklių ir suskirstymo pakeitimų, padarytų persvarsčius Tarptautinį standartizuotą švietimo klasifikatorių (ISCED), iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2011 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija, atsižvelgdama į švietimo srities raidą ir pokyčius, nuolat stengiasi užtikrinti Europos statistikos aktualumą, o tam labai svarbu atnaujinti klasifikavimo sistemą;

(2)

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) persvarstė Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED) versiją, taikytą ligi šiol (1997 m. ISCED), siekdama užtikrinti, kad jame būtų atsižvelgta į švietimo ir mokymo srities politinius ir struktūrinius pokyčius;

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 692/2011 II priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 692/2011 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies lentelės skiltyje „Socialinis demografinis suskirstymas“ tekstas „3. [neprivaloma] Išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „3. [neprivaloma] Išsilavinimas“;

b)

B dalies lentelės skiltyje „Socialinis demografinis suskirstymas“ tekstas „3. [neprivaloma] Išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „3. [neprivaloma] Išsilavinimas“;

c)

C dalies 3 punkto tekstas „Išsilavinimo lygis: žemesnysis – ISCED 0, 1 arba 2 lygiai, vidurinysis – ISCED 3 arba 4 lygiai, aukštasis – ISCED 5 arba 6 lygiai“ pakeičiamas tekstu „Išsilavinimas: ne aukštesnis kaip pagrindinis, vidurinis ir povidurinis (netretinis), tretinis“.

2)

2 skirsnio A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

skilties „Kintamieji rodikliai“ 23 eilutės tekstas „[neprivaloma] Lankytojo požymiai: išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „[neprivaloma] Lankytojo požymiai: išsilavinimas“;

b)

skilties „Perduodamos kategorijos“ 23 eilutės tekstas: „a) žemesnysis (ISCED 0, 1 arba 2 lygiai)“, „b) vidurinysis (ISCED 3 arba 4 lygiai)“ ir „c) aukštasis (ISCED 5 arba 6 lygiai)“ pakeičiamas tekstu:

„a)

ne aukštesnis kaip pagrindinis;

b)

vidurinis ir povidurinis (netretinis);

c)

tretinis.“

3)

3 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies lentelės skiltyje „Socialinis demografinis suskirstymas“ tekstas „3. Išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „3. Išsilavinimas“;

b)

B dalies lentelės skiltyje „Socialinis demografinis suskirstymas“ tekstas „3. Išsilavinimo lygis“ pakeičiamas tekstu „3. Išsilavinimas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 192, 2011 7 22, p. 17.


Top