EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0408

2011 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 408/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos nuostatos dėl perdavimo formato Tekstas svarbus EEE

OJ L 108, 28.4.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 240 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/oj

28.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 108/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 408/2011

2011 m. balandžio 27 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos nuostatos dėl perdavimo formato

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1185/2009 (1) dėl pesticidų statistikos, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1185/2009 nustatoma nauja palyginamos Europos pesticidų pardavimo ir naudojimo statistikos rengimo sistema.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1185/2009 3 straipsnio 3 dalį valstybės narės perduoda statistinius duomenis elektronine forma pagal atitinkamą Komisijos nustatytą techninį formatą.

(3)

Siekiant užtikrinti konfidencialumą, perduodant nurodoma, ar apie medžiagą, cheminę klasę, produkto kategoriją arba pagrindinę grupę pateikta informacija yra konfidenciali.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės perduoda pesticidų tiekimo rinkai statistinius duomenis kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1185/2009 I priede naudodamos statistinių duomenų ir metaduomenų perdavimo formatą SDMX. Duomenys perduodami arba įkeliami elektroniniu būdu į bendrą Komisijos (Eurostato) duomenų prieigą.

Valstybės narės perduoda prašomus duomenis pagal Komisijos (Eurostato) nurodytas technines specifikacijas.

2 straipsnis

Duomenų perdavimo Komisijai (Eurostatui) techninis formatas aprašytas priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 324, 2009 12 10, p. 1.


PRIEDAS

Pesticidų tiekimo rinkai statistinių duomenų perdavimo formatas

Perduodant nurodoma ši informacija:

Numeris

Laukelis

Pastabos

1

Šalis

Triraidis kodas (pvz., FRA)

2

Metai

pvz., 2010

3

Pagrindinė grupė

Reglamento (EB) Nr. 1185/2009 su paskutiniais pakeitimais III priede nurodyti kodai

4

Produktų kategorijos

 

5

Cheminė klasė

 

6

Medžiaga

 

7

Parduotas kiekis (3, 4, 5 ir 6 laukeliai)

Duomenys nurodomi medžiagos kilogramais

8

Konfidencialumo žyma (3, 4, 5 ir 6 laukeliai)

Taip/Ne


Top