EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1254

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 338, 19.12.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 66 - 66

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1254/oj

19.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1254/2009

2009 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Turėtų būti nustatyti kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės galėtų netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių, kuriomis būtų užtikrinamas tinkamas saugumo lygis, remiantis [vietiniu] rizikos įvertinimu. Tokios alternatyvios priemonės turėtų būti pateisinamos dėl priežasčių, susijusių su orlaivio dydžiu arba su skrydžių pobūdžiu, mastu ir dažnumu, arba dėl priežasčių, susijusių su kita atitinkama veikla. Todėl nustatytini kriterijai taip pat turėtų būti pateisinami dėl šių priežasčių.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 24 straipsnį minėtojo reglamento priedas pradedamas taikyti nuo įgyvendinimo taisyklėse nurodytos datos, tačiau ne vėliau kaip po 24 mėnesių nuo Reglamento (EB) Nr. 300/2008 įsigaliojimo dienos. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 4 dalį priimtų kriterijų taikymą reikėtų atidėti, kol pagal 4 straipsnio 3 dalį bus priimtos įgyvendinimo taisyklės, tačiau ne ilgiau kaip iki 2010 m. balandžio 29 d.

(3)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės gali netaikyti Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių, kuriomis, remiantis vietiniu rizikos įvertinimu, užtikrinamas tinkamas saugumo lygis oro uostuose arba atribotosiose oro uostų zonose, kur vykdomi tik skrydžiai, priskiriami vienai arba kelioms iš toliau išvardytų kategorijų:

1)

skrydžiai orlaiviais, kurių didžiausia kilimo masė mažesnė kaip 15 000 kilogramų;

2)

skrydžiai sraigtasparniais;

3)

su teisėsaugos užtikrinimu susiję skrydžiai;

4)

gaisrų gesinimo skrydžiai;

5)

medicinos, avarinių ar gelbėjimo tarnybų skrydžiai;

6)

su moksliniais tyrimais ir plėtra susiję skrydžiai;

7)

su specialiaisiais aviacijos darbais susiję skrydžiai;

8)

humanitarinės pagalbos skrydžiai;

9)

oro vežėjų, orlaivių gamintojų ar techninės priežiūros bendrovių vykdomi skrydžiai, kuriais nevežami nei keleiviai ir bagažas, nei kroviniai ir paštas;

10)

skrydžiai saviems darbuotojams ir keleiviams arba daiktams nekomercinėmis sąlygomis pervežti, kaip pagalbinė bendrovės verslo veikla, vykdomi orlaiviais, kurių didžiausia kilimo masė mažesnė kaip 45 500 kilogramų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo įgyvendinimo taisyklėse, priimtose pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą, nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip nuo 2010 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.


Top