EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0784

2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 784/2005, patvirtinantis leidžiančias nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas Lietuvai, Lenkijai ir Švedijai (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 131, 25.5.2005, p. 42–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/784/oj

25.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 131/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 784/2005

2005 m. gegužės 24 d.

patvirtinantis leidžiančias nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas Lietuvai, Lenkijai ir Švedijai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. liepos 2 d. Lietuvos prašymą,

atsižvelgdama į 2004 m. liepos 13 d. Lenkijos prašymą,

atsižvelgdama į 2004 m. rugpjūčio 26 d. Švedijos prašymą,

kadangi:

(1)

Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 4 straipsnio 1 dalimi, pereinamuoju laikotarpiu Komisija gali leisti taikyti leidžiančias nukrypti nuo tam tikrų to reglamento priedų sąlygų nuostatas.

(2)

Tokias leidžiančias nukrypti nuostatas reikėtų leisti taikyti Lietuvai, Lenkijai ir Švedijai jų prašymu.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu patvirtinamos tokios leidžiančios nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 nuostatos:

a)

Lietuvai ir Lenkijai suteikiama teisė taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas dėl 8 skirsnio 1.1 dalies rezultatų parengimo: I priedo 1 (žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė), 2 (žuvininkystė) ir 16 (paslaugų teikimas) punktai bei II priedo 8 skirsnio 2 dalies nuostatos.

b)

Švedijai suteikiama teisė taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas dėl 8 skirsnio 1.1 dalies rezultatų parengimo: I priedo 1 (žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė), 2 (žuvininkystė) ir 16 (paslaugų teikimas) punktai.

2.   1 dalyje numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos patvirtinamos tik dėl pirmųjų ataskaitinių metų, o būtent, 2004 m., duomenų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 20-tą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 574/2004 (OL L 90, 2004 3 27, p. 15).

(2)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


Top