Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0031

1994 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyva 94/31/EB iš dalies keičianti Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų

OJ L 168, 2.7.1994, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 200 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 200 - 200
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 376 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 76 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 76 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; netiesiogiai panaikino 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/31/oj

31994L0031Oficialusis leidinys L 168 , 02/07/1994 p. 0028 - 0028
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 13 p. 0200
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 13 p. 0200


Tarybos Direktyva 94/31/EB

1994 m. birželio 27 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 130s straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

veikdama laikydamasi Sutarties 189c straipsnyje nustatytos tvarkos,

kadangi iš Tarybos direktyvos 75/442/EEB [3] 18 straipsnyje numatyto komiteto veiklos tapo aišku, kad privalomo pavojingų atliekų sąrašo neįmanoma sudaryti per Direktyvoje 91/689/EEB [4] apibrėžtą terminą, ir kadangi Direktyvos 91/689/EEB įgyvendinimas priklauso nuo Komisijos sudaromo šio sąrašo;

kadangi būtina užtikrinti kuo trumpesnį Direktyvos 91/689/EEB įgyvendinimo terminą;

kadangi, remiantis Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalimi, privalo būti sudarytas Bendrijos pavojingų atliekų sąrašas;

kadangi dėl šios priežasties turi būti atidėtas 1978 m. kovo 20 d. Tarybos direktyvos 78/319/EEB dėl toksiškų ir pavojingų atliekų [5] panaikinimas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 91/689/EEB keičiama taip:

1) toliau pateikiama nuostata keičia 10 straipsnio 1 dalį:

"10 straipsnis

1. Valstybės narės prima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1995 m. birželio 27 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.";

2) toliau pateikiama nuostata keičia 11 straipsnį:

"11 straipsnis

Direktyva 78/319/EEB panaikinama nuo 1995 m. birželio 27 d."

2 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1994 m. birželio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. Simitis

[1] OL C 271, 1993 10 7, p. 16.

[2] OL C 34, 1994 2 2, p. 7.

[3] OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/156/EEB (OL L 78, 1991 3 26, p. 32).

[4] OL L 377, 1991 12 31, p. 20.

[5] OL L 84, 1978 3 31, p. 43. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB (OL L 377, 1991 12 31, p. 48).

--------------------------------------------------

Top