Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2218

1989 m. liepos 18 d. Tarybos Reglamentas (EURATOMAS) Nr. 2218/89 iš dalies keičiantis Reglamentą (Euratomas) Nr. 3954/87, nustatantį didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo

OJ L 211, 22.7.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 87
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 6 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; netiesiogiai panaikino 32016R0052

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2218/oj

31989R2218Oficialusis leidinys L 211 , 22/07/1989 p. 0001 - 0003
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 9 p. 0085
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 9 p. 0085


Tarybos Reglamentas (EURATOMAS) Nr. 2218/89

1989 m. liepos 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (Euratomas) Nr. 3954/87, nustatantį didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 31 straipsnį

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, parengtą gavus grupės ekspertų, kuriuos paskyrė Mokslo ir technikos komitetas, nuomonę [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 [4] priede yra antraštės, skirtos didžiausiems leistiniems maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygiams;

kadangi kai kuriose skiltyse nėra nurodyti didžiausi leistini radiacinės taršos lygiai, nes laukiama Tarybos sprendimo, kuris bus priimtas vėliau po to, kai mokslo ekspertai atliks papildomą darbą;

kadangi atitinkamai 1988 m. birželio 14 d. ir gruodžio 9 d. Komisija įteikė Tarybai du komunikatus, skirtus papildyti pirmiau nurodyto reglamento priedą ir kurių projektas buvo parengtas po konsultacijų su Sutarties 31 straipsnyje nurodyta ekspertų grupe;

kadangi minėto reglamento priedas dėl šių priežasčių turėtų būti papildytas;

kadangi kita minėtame priede esanti informacija taip pat turėtų būti suderinta su naujausiais mokslo pasiekimais šioje srityje;

kadangi todėl atrodo, kad būtų tikslinga sujungti tuos lygius ir kitą informaciją vienoje minėto priedo lentelėje;

kadangi reikia toliau dirbti, taip pat patartina nustatyti, kad Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 7 straipsnyje nurodyta tvarka taip pat turėtų būti taikoma nustatant didžiausius leistinus radiacinės taršos lygius pašarams; kadangi tas reglamentas turėtų būti atitinkamai papildytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 priedas yra pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 7 straipsnis pakeičiamas šitaip:

"7 straipsnis

Šio reglamento taikymo taisyklės, mažais kiekiais vartojamų maisto produktų sąrašas su jiems taikomais didžiausiais leistinais radiacinės taršos lygiais bei didžiausi leistini pašarų radiacinės taršos lygiai patvirtinami Reglamento (EEB) Nr. 804/68 30 straipsnyje nustatyta tvarka, kuri taikoma pagal analogiją. Šiam tikslui sudaromas ad hoc komitetas."

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1989 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. Dumas

[1] OL C 174, 1987 7 2, p. 6.

[2] OL C 13, 1988 1 18, p. 61.

[3] OL C 180, 1987 7 8, p. 20.

[4] OL L 371, 1987 12 30, p. 11.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

PRIEDAS

DIDŽIAUSI LEISTINI MAISTO PRODUKTŲ IR PAŠARŲ RADIACINĖS TARŠOS LYGIAI (Bq/kg)

| Maisto produktai | Pašarai |

Maistas kūdikiams | Pieno produktai | Kiti maisto produktai, išskyrus vartojamus mažais kiekiais | Skystieji maisto produktai |

Stroncio izotopai, ypač Sr-90 | 75 | 125 | 750 | 125 |

Jodo izotopai, ypač I-131 | 150 | 500 | 2000 | 500 | |

Plutonio ir transplutonio elementų alfa spinduliuotės izotopai, ypač Pu-239, Am-241 | 1 | 20 | 80 | 20 | |

Visi kiti nuklidai, kurių pusėjimo trukmė ilgesnė nei 10 dienų, ypač Cs-134, Cs-137 | 400 | 1000 | 1250 | 1000 | |

"

--------------------------------------------------

Top