Help Print this page 

Document 31958R0001

Title and reference
Reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje
  • In force
OJ 17, 6.10.1958, p. 385–386 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 59 - 59
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 59 - 59
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 8 - 8
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 8 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 3 - 3

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj
Multilingual display
Text

31958R0001Oficialusis leidinys 017 , 06/10/1958 p. 0385 - 0386
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 1 tomas 1 p. 0014
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 1 tomas 1 p. 0014
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1952-1958 p. 0059
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1952-1958 p. 0059
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 01 tomas 1 p. 0014
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 01 tomas 1 p. 0008
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 01 tomas 1 p. 0008


Reglamentas Nr. 1,

nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje

EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutarties 217 straipsnį, numatantį, kad kalbų vartojimą Bendrijos institucijose vieningai nustato Taryba, nepažeisdama Teisingumo Teismo darbo tvarkos taisyklių nuostatų,

kadangi kiekviena iš keturių kalbų, kuriomis parengta Sutartis, yra vienos ar kelių Bendrijos valstybių narių valstybinė kalba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos institucijų oficialios ir darbo kalbos yra olandų, prancūzų, vokiečių ir italų.

2 straipsnis

Valstybė narė ar jos jurisdikcijoje esantis asmuo Bendrijos institucijoms siunčiamus dokumentus rengia bet kuria iš keturių oficialių kalbų, siuntėjo pasirinkimu. Atsakymas rengiamas ta pačia kalba.

3 straipsnis

Bendrijos institucijos valstybės narei ar jos jurisdikcijoje esančiam asmeniui siunčiamus dokumentus rengia tos valstybės kalba.

4 straipsnis

Reglamentai ir kiti bendro taikymo dokumentai rengiami keturiomis oficialiomis kalbomis.

5 straipsnis

Bendrijos oficialusis leidinys leidžiamas keturiomis oficialiomis kalbomis.

6 straipsnis

Bendrijos institucijos gali savo darbo tvarkos taisyklėse nustatyti, kokią kalbą vartoti konkrečiais atvejais.

7 straipsnis

Kalbos, vartojamos Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose, nurodomos Teismo darbo tvarkos taisyklėse.

8 straipsnis

Jei valstybė narė turi daugiau nei vieną valstybinę kalbą, tos valstybės prašymu kalba vartojama pagal jos teisės bendrąsias nuostatas.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1958 m. balandžio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. Larock

--------------------------------------------------

Top