EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0010-20210104

Consolidated text: 2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (nauja redakcija) (ECB/2013/10) (2013/211/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/2021-01-04

02013D0010 — LT — 04.01.2021 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 19 d.

dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos

(nauja redakcija)

(ECB/2013/10)

(2013/211/ES)

(OL L 118 2013.4.30, p. 37)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/669 2019 m. balandžio 4 d.

  L 113

6

29.4.2019

►M2

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2020/2090 2020 m. gruodžio 4 d.

  L 423

62

15.12.2020
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 19 d.

dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos

(nauja redakcija)

(ECB/2013/10)

(2013/211/ES)1 straipsnis

Nominalai ir specifikacijos

▼M1

1.  

Pirmosios serijos eurų banknotai yra septynių nominalų eurų banknotai nuo 5 iki 500 eurų. Antrosios serijos eurų banknotai yra šešių nominalų nuo 5 iki 200 eurų. Eurų banknotuose vaizduojama tema „Europos amžiai ir stiliai“ ir jų pagrindinės specifikacijos yra tokios.Nominalioji vertė (EUR)

Matmenys (pirmoji serija)

Matmenys (antroji serija)

Vyraujanti spalva

Dizainas

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Pilka

Klasikinis

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Raudona

Romaninis

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Mėlyna

Gotikos

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Oranžinė

Renesanso

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Žalia

Baroko ir rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Gelsvai ruda

Plieno ir stiklo architektūra

500

160 × 82 mm

Antrojoje serijoje nėra

Violetinė

Modernioji XX a. architektūra

▼B

2.  

Septynių eurų banknotų serijos nominalų priekinėje pusėje (averse) vaizduojami vartai ir langai, o antrojoje pusėje (reverse) – tiltai. Visiems septyniems nominalams būdingi skirtingi pirmiau nurodyti Europos meno laikotarpiai. Kiti dizaino elementai:

a) 

Europos Sąjungos simbolis;

b) 

valiutos pavadinimas lotynų ir graikų abėcėlės raidėmis, o ant antrosios serijos eurų banknotų – valiutos pavadinimas dar ir kirilicos abėcėlės raidėmis;

▼M1

c) 

ECB pavadinimo santrumpa Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų variantais:

i) 

ant pirmosios serijos eurų banknotų ECB pavadinimo santrumpa pateikiama šiais penkiais oficialiųjų kalbų variantais: BCE, ECB, EZB, EKT ir EKP;

ii) 

ant antrosios serijos eurų banknotų: 1) 5 eurų, 10 eurų ir 20 eurų nominalų atveju ECB pavadinimo santrumpa pateikiama šiais devyniais oficialiųjų kalbų variantais: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE ir EBC; 2) 50 eurų, 100 eurų ir 200 eurų nominalų atveju ECB pavadinimo santrumpa pateikiama šiais dešimčia oficialiųjų kalbų variantų: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE ir EBC;

▼B

d) 

© simbolis, nurodantis, kad autorių teisės priklauso ECB, ir

e) 

ECB pirmininko parašas.

▼M2

2 straipsnis

Eurų banknotų atkūrimo taisyklės

1.  

Kopija – tai bet koks materialus ar nematerialus atvaizdas, kuriame naudojamas visas eurų banknotas ar jo dalis, kaip nurodyta 1 straipsnyje, arba atskiros jo dizaino elementų dalys, pavyzdžiui, inter alia, spalva, matmenys, raidės ar simboliai, kurių atvaizdas gali būti panašus į tikrą eurų banknotą ar suteikti bendrą tikro eurų banknoto įspūdį, nepaisant to:

a) 

koks paveikslo dydis; arba

b) 

kokia medžiaga (medžiagos) arba technika (technikos), buvo naudojama (naudojamos) jį gaminant; arba

c) 

ar buvo pakeisti ar pridėti eurų banknoto dizaino elementai, pavyzdžiui, raidės ar simboliai.

2.  
Išskyrus atvejus, kai ECB ar NCB pritaria dėl išimties taikymo, kaip nurodyta 5 dalyje, kopijos, neatitinkančios 3 dalyje įtvirtintų kriterijų, laikomos neteisėtomis ir jų gamyba, turėjimas, gabenimas, platinimas, pardavimas, reklamavimas, importas į Sąjungą ir naudojimas arba bandymas naudoti sandoriuose yra draudžiamas.
3.  

Kopijos, atitinkančios toliau nurodytus kriterijus, laikomos teisėtomis, nes nėra rizikos, kad visuomenė gali jas supainioti su tikrais eurų banknotais:

a) 

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto vienpusės kopijos, jei kopijos dydis yra 125 % ar dar didesnis arba 75 % ar dar mažesnis už 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto ilgį ir plotį; arba

b) 

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto dvipusės kopijos, jei kopijos dydis yra 200 % ar dar didesnis arba 50 % ar dar mažesnis už 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto ilgį ir plotį; arba

c) 

1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto atskirų dizaino elementų kopijos, jei toks dizaino elementas nėra vaizduojamas į banknotą panašiame fone; arba

d) 

vienpusės kopijos, vaizduojančios eurų banknoto priekinės pusės arba antrosios pusės dalį, jei tokia dalis yra mažesnė nei vienas trečdalis 1 straipsnyje nurodyto eurų banknoto tikros priekinės pusės arba antrosios pusės; arba

e) 

kopijos padarytos iš medžiagos, kuri aiškiai skiriasi nuo popieriaus, ir kuri aiškiai atrodo ir jaučiama skirtingai negu banknotams kurti naudojama medžiaga; arba

f) 

nematerialios kopijos, elektroniniu būdu prieinamos interneto svetainėse, perduodant laidais ar bevieliu ryšiu arba bet kuriomis kitomis priemonėmis, ir kurios sudaro galimybę visuomenės nariams prieiti prie šių nematerialių kopijų jų pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku, jei:

— 
įstrižai kopijos Arial šriftu arba šriftu, panašiu į Arial, uždėtas žodis SPECIMEN (pavyzdys) (arba jo atitikmuo kita Europos Sąjungos oficialiąja kalba),
— 
elektroninės kopijos skiriamoji geba esant 100 % jos dydžio neviršija 72 taškų colyje,
— 
žodžio SPECIMEN (arba jo atitikmens kita Europos Sąjungos oficialiąja kalba) ilgis yra ne mažesnis kaip 75 % kopijos ilgio,
— 
žodžio SPECIMEN (arba jo atitikmens kita Europos Sąjungos oficialiąja kalba) aukštis yra ne mažesnis kaip 15 % kopijos pločio,
— 
žodis SPECIMEN (arba jo atitikmuo kita Europos Sąjungos oficialiąja kalba) yra neskaidrios (nepermatomos) spalvos, kontrastuojančios su 1 straipsnyje nurodyto atitinkamo eurų banknoto vyraujančia spalva.
5.  
Išimties tvarka ECB arba atitinkamas NCB, kaip taikytina, gavę rašytinį prašymą, gali duoti sutikimą taikyti 2 dalyje įtvirtinto draudimo išimtį kopijai, neatitinkančiai 3 dalyje nustatytų kriterijų, jeigu ECB arba atitinkamas NCB mano, kad visuomenė tokios kopijos negali supainioti su tikru eurų banknotu, kaip nurodyta 1 straipsnyje. Jei kopija yra pagaminta tik vienos valstybės narės, kurios valiuta yra euro, teritorijoje, pirmiau nurodyti prašymai taikyti išimtį adresuojami tos valstybės narės NCB. Visais kitais atvejais tokie prašymai adresuojami ECB.
6.  
Eurų banknotų atkūrimo taisyklės taip pat taikomos eurų banknotams, kurie pagal šį sprendimą buvo pašalinti iš apyvartos arba prarado teisėtos mokėjimo priemonės statusą.

▼B

3 straipsnis

Sugadintų tikrų eurų banknotų keitimas

1.  

Gavę prašymą ir laikydamiesi 2 dalyje bei 6 straipsnyje nurodytame atitinkamame Valdančiosios tarybos sprendime nustatytų sąlygų, NCB keičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jei:

a) 

pateikiama daugiau kaip 50 % eurų banknoto arba

b) 

pateikiama 50 % arba mažiau eurų banknoto, jei pareiškėjas įrodo, kad trūkstamos dalys sunaikintos.

2.  

Greta 1 dalyje nustatytų sąlygų, sugadintų tikrų eurų banknotų keitimui taikomos šios papildomos sąlygos:

a) 

jei abejojama dėl pareiškėjo teisės į eurų banknotus: pareiškėjas pateikia asmens tapatybės dokumentus ir įrodymus, kad pareiškėjas yra jų savininkas arba yra teisėtas pareiškėjas;

b) 

jei abejojama dėl eurų banknotų autentiškumo: pareiškėjas pateikia asmens tapatybės dokumentus;

c) 

jei pateikiami tikri eurų banknotai yra sutepti rašalu, suteršti ar įmirkyti: pareiškėjas pateikia rašytinį paaiškinimą dėl dėmės, suteršimo ar įmirkymo pobūdžio;

d) 

jei tikrus eurų banknotus sugadino apsaugos nuo vagysčių įranga: pareiškėjas pateikia rašytinį pareiškimą dėl neutralizavimo priežasties;

e) 

jei apsaugos nuo vagysčių įranga sugadino tikrus eurų banknotus dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo arba pasikėsinimo juos įvykdyti: banknotai keičiami tik savininko ar kito teisėto pareiškėjo prašymu, kuris yra nusikaltimo ar pasikėsinimo įvykdyti nusikaltimą, dėl kurio buvo sugadinti banknotai, auka;

f) 

jei tikrus eurų banknotus sugadino apsaugos nuo vagysčių įranga ir juos pateikė Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai: tos įstaigos ir ūkio subjektai pateikia rašytinį pareiškimą dėl neutralizavimo priežasties, taip pat apsaugos nuo vagysčių įrangos pavadinimą ir savybes, sugadintus banknotus pateikiančio subjekto duomenis ir jų pateikimo datą;

g) 

jei, aktyvavus apsaugos nuo vagysčių įrangą, buvo sugadintas didelis tikrų eurų banknotų kiekis: kiek tai įmanoma ir jei to reikalauja NCB, jie pateikiami komplektais po 100 eurų banknotų, jei pateikiamų eurų banknotų skaičiaus pakanka tokiems komplektams sudaryti;

▼M1

h) 

jei Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai vienu ar daugiau sandorių pateikia keisti sugadintus tikrus eurų banknotus, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 10 000  eurų, tos įstaigos ir ūkio subjektai pateikia dokumentus dėl banknotų kilmės ir kliento tapatybės duomenis arba, jei taikytina, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 ( 1 ) apibrėžto tikrojo savininko tapatybės duomenis. Ši prievolė taikoma ir tuomet, jei abejojama, ar pasiekta 10 000  eurų vertės riba. Šioje dalyje nustatytos taisyklės nedaro poveikio jokiems griežtesniems tapatybės nustatymo ir atskaitomybės reikalavimams, kuriuos valstybės narės nustatė į nacionalinę teisę perkeldamos Direktyvą (ES) 2015/849.

▼B

3.  

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau:

a) 

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad tikri eurų banknotai buvo sugadinti tyčia, siekdami sukliudyti grąžinti tokius eurų banknotus į apyvartą arba sukliudyti pareiškėjui pateikti keisti juos kitam NCB, jie atsisako keisti eurų banknotus ir juos sulaiko. Tačiau NCB keičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jeigu jie turi žinių arba pagrįstai mano, kad pareiškėjai yra sąžiningi, arba jeigu pareiškėjai gali įrodyti, kad jie yra sąžiningi. Eurų banknotai, kurie yra sugadinti nežymiai, pavyzdžiui, kai ant jų yra užrašytos trumpos pastabos, skaičiai ar trumpi sakiniai, iš principo nebus laikomi tyčia sugadintais eurų banknotais, ir

b) 

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad buvo įvykdytas nusikaltimas, jie atsisako keisti sugadintus tikrus eurų banknotus ir juos sulaiko bei, gavę patvirtinimą apie jų gavimą, pateikia juos kaip įrodymą kompetentingoms institucijoms pradėti arba paremti vykstantį baudžiamąjį tyrimą. Jeigu kompetentingos institucijos nenusprendžia kitaip, pasibaigus tyrimui tikri eurų banknotai gali būti pakeisti laikantis 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų;

c) 

kai NCB turi žinių arba pagrįstai mano, kad sugadinti tikri eurų banknotai yra taip suteršti, kad kelia pavojų sveikatai ir saugumui, jie pakeičia sugadintus tikrus eurų banknotus, jei pareiškėjas gali pateikti kompetentingų institucijų atliktą sveikatos ir saugumo įvertinimą.

▼M1

4.  
NCB gali keisti banknotus perduodami banknotų vertę atitinkančius grynuosius pinigus bet kokiu nominalu, pervesdami banknotų vertę į pareiškėjo banko sąskaitą, kurią galima nedviprasmiškai identifikuoti tarptautiniu mokėjimo sąskaitos numerio identifikatoriumi (IBAN), apibrėžtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012 ( 2 ) 2 straipsnio 15 punkte, arba kredituodami banknotų vertę į pareiškėjo sąskaitą NCB, kaip NCB laiko tinkama.

▼B

4 straipsnis

Mokesčio už apsaugos nuo vagysčių įrangos sugadintų tikrų eurų banknotų keitimą nustatymas

▼M1

1.  
Kai Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir ūkio subjektai, vadovaudamiesi 3 straipsniu, prašo NCB pakeisti apsaugos nuo vagysčių įrangos sugadintus tikrus eurų banknotus, NCB ima iš jų mokestį. Šis mokestis taip pat taikomas nepriklausomai nuo to, ar NCB atlieka pakeitimą grynaisiais pinigais ar pervesdamas banknotų vertę ar ją kredituodamas į sąskaitą.

▼B

2.  
Mokestis yra 10 euro centų už sugadintą eurų banknotą.
3.  
Mokestis imamas tik tuomet, jeigu keičiama bent 100 sugadintų eurų banknotų. Mokestis imamas už visus keičiamus eurų banknotus.
4.  
Mokestis neimamas, jei eurų banknotai buvo sugadinti dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo įvykdymo ar pasikėsinimo juos įvykdyti.

5 straipsnis

Apsaugos nuo vagysčių įrangos atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų, kurie buvo pateikti keisti, vertės kreditavimas

1.  

Tą dieną, kai buvo gauti apsaugos nuo vagysčių įrangos atsitiktinai sugadinti tikri eurų banknotai, NCB kredituoja Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms ir ūkio subjektams, turintiems sąskaitą atitinkamame NCB, tokių banknotų vertę, jei:

a) 

eurų banknotai nebuvo sugadinti dėl apiplėšimo, vagystės ar kito nusikaltimo įvykdymo;

b) 

NCB gali nedelsdamas patikrinti, kad prašoma suma bent apytikriai atitinka pateiktų banknotų vertę, ir

c) 

buvo pateikta visa kita NCB reikalaujama informacija.

2.  
Bet koks po apdorojimo nustatytas skirtumas tarp keisti pateiktų atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų vertės ir sumos, kuri buvo kredituota prieš apdorojimą, atitinkamai debetuojamas arba kredituojamas pateikusiai įstaigai ar ūkio subjektui.
3.  
4 straipsnyje nurodyti mokesčiai apskaičiuojami atsižvelgiant į NCB apdorotą faktinį atsitiktinai sugadintų tikrų eurų banknotų skaičių.

6 straipsnis

Eurų banknotų išėmimas iš apyvartos

Eurų banknoto tipo ar serijos išėmimą iš apyvartos reglamentuoja Valdančiosios tarybos sprendimas, kuris kaip bendroji informacija skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Šis sprendimas būtinai turi apimti tokius dalykus:

— 
iš apyvartos išimamo eurų banknoto tipas ar serija ir
— 
keitimo laikotarpio trukmė, ir
— 
data, kada eurų banknoto tipas ar serija praras teisėtos mokėjimo priemonės statusą, ir
— 
kaip elgiamasi su eurų banknotais, pateiktais pasibaigus išėmimo iš apyvartos laikotarpiui ir (arba) jiems praradus teisėtos mokėjimo priemonės statusą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir panaikinimas

1.  
Sprendimas ECB/2003/4 panaikinamas.
2.  
Nuorodos į Sprendimą ECB/2003/4 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.
3.  
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
PRIEDASSTRAIPSNIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Sprendimas ECB/2003/4

Šis sprendimas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis( 1 ) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

( 2 ) 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).

Top