EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0017-20201115

Consolidated text: Tarybos Sprendimas 2002 m. gruodžio 16 d. dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (tekstas svarbus EEE) (2003/17/EB)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/2020-11-15

02003D0017 — LT — 15.11.2020 — 008.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS

2002 m. gruodžio 16 d.

dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo

(tekstas svarbus EEE)

(2003/17/EB)

(OL L 008 2003.1.14, p. 10)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2003/403/EB 2003 m. gegužės 26 d.

  L 141

23

7.6.2003

 M2

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 885/2004, 2004 m. balandžio 26 d.,

  L 168

1

1.5.2004

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2005/834/EB 2005 m. lapkričio 8 d.

  L 312

51

29.11.2005

 M4

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

1

20.12.2006

 M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2007/780/EB 2007 m. lapkričio 26 d.

  L 314

20

1.12.2007

►M6

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1105/2012/ES Tekstas svarbus EEE 2012 m. lapkričio 21 d.

  L 328

4

28.11.2012

►M7

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M8

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1674 2018 m. spalio 23 d.

  L 284

31

12.11.2018

►M9

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/1544 2020 m. spalio 21 d.

  L 356

5

26.10.2020
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS

2002 m. gruodžio 16 d.

dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo

(tekstas svarbus EEE)

(2003/17/EB)▼M3

1 straipsnis

▼M8

Šio sprendimo I priede išvardytų rūšių sėklinių pasėlių aprobavimas tame priede nurodytose trečiosiose šalyse laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB ir Tarybos direktyvą 2002/55/EB ( 1 ), jeigu:

▼M3

a) 

jis yra vykdomas I priede nurodytų institucijų arba esant oficialiai tokių institucijų priežiūrai;

b) 

laikomasi II priedo A punkte nustatytų reikalavimų.

▼M8

2 straipsnis

Šio sprendimo I priede išvardytų rūšių sėkla, kuri auginama tame priede nurodytose trečiosiose šalyse ir kurią oficialiai sertifikuoja tame priede nurodytos institucijos, laikoma lygiaverte sėklai, kuri atitinka direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB, jeigu ji atitinka šio sprendimo II priedo B punkte nustatytus reikalavimus.

▼B

3 straipsnis

▼M8

1.  
Jei lygiavertės sėklos pakuotės Bendrijoje yra pakartotinai ženklinamos ir uždaromos, kaip apibrėžta tarptautinei prekybai taikomose EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemose, pagal analogiją taikomos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB nuostatos.

Pirmoji pastraipa nedaro poveikio tokioms operacijoms taikomoms EBPO taisyklėms.

▼B

2.  

Jei lygiavertės sėklos pakuotes būtina pakartotinai paženklinti ir uždaryti Bendrijoje, EB etiketės naudojamos tik tuo atveju, jeigu:

a) 

sėklos išaugintos valstybėse narėse ir jeigu trečiosiose šalyse išaugintos tos pačios veislės ir kategorijos sėklos yra sumaišomos siekiant pagerinti jų daigumą, su sąlyga, kad:

— 
mišinys yra homogeniškas ir
— 
etiketėje nurodomos visos gamybos šalys; arba

▼M8

b) 

tai yra mažos EB pakuotės, kaip apibrėžta direktyvose 66/401/EEB, 2002/54/EB arba 2002/55/EB.

▼M6 —————

▼B

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d. iki ►M6  2022 m. gruodžio 31 d. ◄

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

▼M6
I PRIEDASŠALYS, INSTITUCIJOS IR SĖKLŲ RŪŠYS

Šalis (1)

Institucija

Rūšys, nurodytos šiose direktyvose

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

▼M8

BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEB

66/402/EEB

▼M6

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot DRIVE, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

▼M7 —————

▼M6

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

▼M8

MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEB

2002/55/EB

2002/57/EB

▼M6

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 „THE TERRACE“

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Žemės ūkio ministerija įgaliojo šias institucijas išduoti EBPO sertifikatus:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30–21000 NOVI SAD

Maize Research Institute „ZEMUN POLJE“

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

▼M9

UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EEB

▼M6

US

USDA - Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/EB

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO - CANELONES

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB

ZA

National Department of Agriculture,

C/O S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EEB

66/402/EEB – tik Zea mays ir Sorghum spp. atveju.

2002/57/EB

(1)   

AR – Argentina, AU – Australija, ►M8  BR – Brazilija, ◄ CA – Kanada, CL – Čilė, ►M8  — ◄ , IL – Izraelis, MA – Marokas, ►M8  MD – Moldovos Respublika, ◄ NZ – Naujoji Zelandija, RS – Serbija, TR – Turkija, ►M9  UA – Ukraina, ◄ US – Jungtinės Valstijos, UY – Urugvajus, ZA – Pietų Afrika.

▼B
II PRIEDAS

A.   Trečiosiose šalyse atliekamų sėklinių augalų aprobavimo reikalavimai

1.

Aprobavimas atliekamas pagal nacionalines taisykles, įgyvendinant tarptautinei prekybai pateiktų sėklų EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemas, skirtas:

— 
Direktyvoje 2002/54/EB minimos Beta vulgaris veislės cukriniams runkeliams ir pašariniams runkeliams,
— 
Direktyvoje 66/401/EEB minimų žolių ir ankštinių augalų rūšių sėklai,
— 
Direktyvose 66/401/EEB ir 2002/57/EB nurodytų rūšių kryžmažiedžių sėklai ir kitoms aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų rūšims,
— 
Direktyvos 66/402/EEB rūšių javų sėklai, išskyrus Zea mays ir Sorgum spp.,
— 
Direktyvoje 66/402/EEB minimų Zea mays ir Sorgum spp. veislių kukurūzų ir sorgų sėklai,

▼M8

— 
Direktyvoje 2002/55/EB nurodytų rūšių daržovių sėklai.

▼B

2.

Galutinai nesertifikuota sėkla pakuojama į oficialiai uždaromas pakuotes su specialia, šiam tikslui EBPO numatyta etikete.

3.

Galutinai nesertifikuotą sėklą, nepažeidžiant EBPO schemomis nustatyto sertifikato, lydi oficialus sertifikatas, kuriame pateikiama tokia informacija:

— 
laukui apsėti naudotos sėklos identifikavimo kodas ir tą sėklą sertifikavusios valstybės narės ar trečiosios šalies pavadinimas,
— 
kultivuojama teritorija,
— 
sėklos kiekis,
— 
patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus.

B.   Trečiosiose šalyse išaugintos sėklos reikalavimai

1.

Sėkla oficialiai sertifikuojama ir jos pakuotės oficialiai uždaromos ir ženklinamos laikantis nacionalinių taisyklių pagal tarptautinei prekybai pateiktų sėklų EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemas, kaip nurodyta toliau; sėklos siuntas lydi tose EPBO schemose numatyti sertifikatai:

— 
Direktyvoje 2002/54/EB minimos Beta vulgaris veislės cukriniai runkeliai ir pašariniai runkeliai,
— 
Direktyvoje 66/401/EEB minimų rūšių žolių ir ankštinių augalų sėkla,
— 
Direktyvose 66/401/EEB ir 2002/57/EB nurodytų rūšių kryžmažiedžių sėkla ir kitų aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių sėkla,
— 
Direktyvos 66/402/EEB minimų rūšių javų sėkla, išskyrus Zea mays ir Sorgum spp.,
— 
Direktyvoje 66/402/EEB minimų Zea mays ir Sorgum spp. veislių kukurūzų ir sorgų sėkla,

▼M8

— 
Direktyvoje 2002/55/EB nurodytų rūšių daržovių sėklai.

▼B

Be to, sėkla atitinka Bendrijos taisykles, išskyrus taisykles, susijusias su veislės tapatumu ir veislės grynumu.

2.

Sėkla atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

2.1.

Reikalavimai, kuriuos sėkla atitinka pagal 1 dalies antrąją pastraipą, nustatyti toliau nurodytose direktyvose:

— 
Direktyvos 66/401/EEB II priede,
— 
Direktyvos 66/402/EEB II priede,
— 
Direktyvos 2002/54/EB I priedo B dalyje,

▼M8

— 
Direktyvos 2002/55/EB II priede,

▼B

— 
Direktyvos 2002/57/EB II priede.

▼M8

2.2.

Siekiant patikrinti, ar laikomasi 2.1 punkte nurodytų reikalavimų, mėginiai oficialiai imami arba imami oficialiai vykdant priežiūrą pagal ISTA taisykles ir jų svoris turi atitikti tokiais metodais nustatytą svorį, atsižvelgiant į toliau nurodytose direktyvose nurodytus svorius:

— 
– Direktyvos 66/401/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse,
— 
Direktyvos 66/402/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse,
— 
Direktyvos 2002/54/EB II priedo antroje eilutėje,
— 
Direktyvos 2002/55/EB III priede,
— 
Direktyvos 2002/57/EB III priedo 3 ir 4 skiltyse.

2.3.

Tikrinimas vykdomas oficialiai arba oficialiai vykdant priežiūrą pagal ISTA taisykles.

▼M8 —————

▼B

3.

Sėkla atitinka šiuos papildomus pakuotės ženklinimo reikalavimus.

3.1.

Pateikiama toliau nurodyta oficiali informacija:

— 
patvirtinimas, kad sėkla atitinka Bendrijos taisykles, išskyrus taisykles, susijusias su veislės tapatumu ir veislės grynumo: „EB taisyklės ir standartai“,

▼M8

— 
patvirtinimas, kad sėklos mėginiai paimti ir ištirti laikantis tarptautinių galiojančių metodų: „Mėginius paėmė ir jų analizę atliko pagal ISTA tarptautinėse sėklų tyrimų taisyklėse išdėstytas nuostatas dėl oranžinių tarptautinių sėklos siuntos sertifikatų: … (ISTA sėklų tyrimo stoties pavadinimas arba narystės kodas)“,

▼B

— 
oficialaus pakuotės uždarymo data,
— 
jei sėklos pakuotės buvo pakartotinai ženklinamos ir uždaromos kaip apibrėžta EBPO schemose, patvirtinimas, kad tokia operacija atlikta, nurodant datą, kada paskutinį kartą pakuotė buvo atidaryta, ir už tokią operaciją atsakingas institucijas,
— 
sėklą užauginusi šalis,
— 
deklaruotas neto arba bruto svoris arba deklaruotas grynų sėklų arba runkelių sėklos kamuolėlių skaičius ir
— 
jei nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp sėklų kamuolėlių ar grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

Ši informacija pateikiama EBPO etiketėje arba papildomoje oficialioje etiketėje, kurioje įrašomas atitinkamos tarnybos ir šalies pavadinimas. Visos tiekėjų etiketės parengiamos taip, kad jų nebūtų galima supainioti su papildoma oficialia etikete.

3.2.

Visose oficialiose ar kitose etiketėse arba dokumentuose, kurie tvirtinami prie genetiškai modifikuotos veislės sėklų siuntos arba ją lydi, aiškiai nurodoma, kad tokia veislė buvo genetiškai modifikuota, ir pateikiama kita informacija, kuri gali būti numatyta pagal Bendrijos teisės aktuose nustatytą leidimų procedūrą.

3.3.

Oficialioje pažymoje, kuri įdedamas į pakuotę, nurodomas bent jau partijos numeris, rūšys ir veislė; be to, pašarinių sėklų atveju prireikus nurodoma, ar tai yra vienadaigė ar tiksliam sėjimui skirta sėkla.

Šios pažymos nereikia, jei būtiniausia informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

3.4.

Bet koks cheminis sėklos apdorojimas ir aktyvioji medžiaga nurodomi arba oficialioje etiketėje, arba specialioje etiketėje, taip pat ant talpyklos arba jos viduje.

3.5.

Visa oficialioms etiketėms, oficialioms pažymoms ir pakuotėms privaloma informacija pateikiama bent viena iš Bendrijos oficialių kalbų.

▼M8

4.

Prie sėklos siuntų pridedamas ISTA oranžinis tarptautinis sėklos siuntos sertifikatas, kuriame pateikiama informacija, susijusi su 2 punkte nurodytais reikalavimais.

▼B

5.

Tik Bendrijoje išlaikytų veislių elitinių sėklų ankstesnių reprodukcijų sėkla turi būti užauginta Bendrijoje.

Kitų veislių elitinių sėklų ankstesnių reprodukcijų sėkla turi būti užauginta asmenų, atsakingų už veislės palaikymą, minimą bendrajame žemės ūkio augalų veislių kataloge, Bendrijoje arba trečiojoje šalyje, kuriai pagal Sprendimą 97/788/EB ( 2 ) suteikiamos lygiavertės trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos garantijos.

6.

Visų reprodukcijų sertifikuotos sėklos atveju ankstesnių generacijų sėkla turi būti užauginta ir oficialiai patikrinta bei sertifikuota:

— 
Bendrijoje arba
— 
trečiojoje šalyje, kuriai pagal šį sprendimą suteiktos lygiavertės atitinkamų rūšių elitinės sėklos auginimo garantijos, su sąlyga, kad ji auginama iš sėklos, išaugintos pagal 5 dalies reikalavimus.

7.

Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, nukrypstant nuo:

— 
2.2 ir 2.3 punktų,
— 
3.1 punkto antrosios įtraukos ir
— 
4 punkto,

bandinius imti, tirti ir sėklos tyrimo sertifikatus išduoti gali oficialiai pripažintos sėklų tyrimo laboratorijos pagal AOSA taisykles. Šiuo atveju:

— 
3.1 punkte nurodytas patvirtinimas yra toks: „Mėginius paėmė ir jų analizę pagal AOSA taisykles atliko …………“ (oficialiai pripažintos sėklų tyrimo laboratorijos pavadinimas arba inicialai), ir
— 
4 dalyje numatytus sertifikatus išduoda I priede išvardytų institucijų oficialiai pripažinta sėklų tyrimo laboratorija.( 1 ) 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 33).

( 2 ) OL L 322, 1997 11 25, p. 39. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/580/EB (OL L 184, 2002 7 13, p. 26).

Top