Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0869

2007/869/EB: 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/692/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose trečiosiose šalyse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6693) (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 340, 22.12.2007, p. 104–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/869/oj

22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/104


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/692/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose trečiosiose šalyse

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6693)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/869/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Po paukščių gripo protrūkio, kurį pirmiausiai 2003 m. gruodžio mėn. pietryčių Azijoje sukėlė didelio patogeniškumo viruso štamas H5N1, Komisija patvirtino kelias su paukščių gripu susijusias apsaugos priemones. Tos priemonės – tai visų pirma 2005 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas 2005/692/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose trečiosiose šalyse (3).

(2)

Sprendimas 2005/692/EB taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d. Tačiau kadangi pietryčių Azijoje ir Kinijoje vis dar nustatoma Azijos kilmės paukščių gripo viruso protrūkio atvejų, to sprendimo taikymo laikotarpį tikslinga pratęsti iki 2008 m. gruodžio 31 d.

(3)

Todėl Sprendimą 2005/692/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/692/EB 7 straipsnyje data „2007 m. gruodžio 31 d.“ keičiama į „2008 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(3)  OL L 263, 2005 10 8, p. 20. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/99/EB (OL L 43, 2007 2 15, p. 35).


Top