EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0930(10)

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštaraujaTekstas svarbus EEE.

OJ C 378, 30.9.2022, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 9 30   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 378/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 378/01)

Sprendimo priėmimo data

2022 6 28

Pagalbos numeris

SA.61045

Valstybė narė

Portugalija

Regionas

ACORES

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo de certos produtos alcoólicos produzidos na Região Autónoma dos Açores

Teisinis pagrindas

Article 77 of Decree-Law no. 73/2010 (excise duties code), of 21 June 2010, amended by Law 75-B/2020 of 31 December 2020 (the national budget law)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Regioninė plėtra (įskaitant teritorinį bendradarbiavimą)

Pagalbos forma

Mokesčio normos sumažinimas

Biudžetas

Bendras biudžetas: 11 970 000 EUR

Metinis biudžetas: 1 710 000 EUR

Pagalbos intensyvumas

0,0  %

Trukmė

2021.1.1 – 2027 12 31

Ekonomikos sektorius

Gėrimų gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Direção Regional do Comércio e Indústria

Rua de São João, n.o 55, 9500-107 Ponta Delgada

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2021.6.7

Pagalbos numeris

SA.63088

Valstybė narė

Slovėnija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Amendment to SA.57782 (2020/N) – COVID-19: Support for SMEs and for COVID-19 related RDI and investment projects

Teisinis pagrindas

The Act Determining the Intervention Measures to Mitigate and Remedy the Consequences of the COVID-19 Epidemic, „Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)“, adopted on 30 May 2020 and, in particular, Article 36. The Programme for the Implementation of the Financial Incentives of the Ministry of Economic Development and Technology addressing COVID-19 consequences / Program izvajanja finančnih spodbud COVID 19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

 

Biudžetas

Bendras biudžetas: 150 000 000 EUR

Metinis biudžetas: 0 EUR

Pagalbos intensyvumas

0,0  %

Trukmė

2021.7.1 – 2021 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI- Slovenia

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022 4 29

Pagalbos numeris

SA.63360

Valstybė narė

Rumunija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

COVID-19 – Aid to TAROM – damage compensation II

Teisinis pagrindas

Ministry of Transport and Infrastructure Order adopted by the Romanian authorities, pursuant to Article 3(4) of Government Emergency Ordinance No. 77/2014 on national procedures in the field of state aid, as well as for amending and supplementing the Competition Law No. 21/1996 with subsequent amendments, Article 202 of Government Ordinance No. 45/1997 on the establishment of the Romanian National Air Transport Company – TAROM S.A., with subsequent amendments and additions, and Article 9(4) of Government decision No. 370/2021 on the organisation and functioning of the Ministry of Transportation and Infrastructure.

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

Romanian National Air Transport Company – TAROM S.A.

Tikslas

Gaivalinių nelaimių ar ypatingų įvykių padarytos žalos kompensavimas

Pagalbos forma

kita (nurodyti)

Biudžetas

Bendras biudžetas: 1 908 872

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

 

Ekonomikos sektorius

Oro transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministry of Transport and Infrastructure

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti Cod poştal 010873 Romania

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022 8 10

Pagalbos numeris

SA.64760

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Restructuring aid to RAFAKO S.A.

Teisinis pagrindas

ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298)

Pagalbos priemonės rūšis

Ad hoc pagalbos

RAFAKO S.A.

Tikslas

Sunkumų patiriančių įmonių restruktūrizavimas

Pagalbos forma

kita (nurodyti)

Biudžetas

Bendras biudžetas: 100 000 000 PLN

Metinis biudžetas: 100 000 000 PLN

Pagalbos intensyvumas

35,0  %

Trukmė

2020.7.8 – 2024 12 31

Ekonomikos sektorius

ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022 7 29

Pagalbos numeris

SA.101365

Valstybė narė

Lenkija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych (2022–2025)

Teisinis pagrindas

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 960) – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000960; – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz. U. poz. 2424) – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002424; – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2021 r. poz. 258) – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000258 – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236); https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000305; – Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 545); https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19961520722; – Ustawa z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001529;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913);

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Poczta Polsa

Tikslas

Socialinė parama individualiems vartotojams, Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 15 492 180 PLN

Metinis biudžetas: 3 606 537 PLN

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

2022.1.1 – 2025 12 31

Ekonomikos sektorius

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerstwo Aktywów Państwowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022.4.4

Pagalbos numeris

SA.102081

Valstybė narė

Kipras

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Subsidy Scheme for Certain Enterprises and Self-employed persons

Teisinis pagrindas

Decision by the Council of Ministers dated 26th January 2022, approving: Subsidy Scheme for Certain Enterprises and Self-employed persons

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 3 000 000 EUR

Metinis biudžetas: 3 000 000 EUR

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

2022 2 28 – 2022 6 30

Ekonomikos sektorius

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla, Kino filmų rodymas, Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, Posėdžių ir verslo renginių organizavimas, Scenos pastatymų veikla, Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, Meno įrenginių eksploatavimo veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministry of Finance

Michael Karaoli & Gregori Afxentiou, Nicosia 1439, Cyprus

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022 9 13

Pagalbos numeris

SA.103540

Valstybė narė

Italija

Regionas

LOMBARDIA

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

COVID-19: Scheme to support investments for a sustainable recovery of undertakings active in Lombardy, hit by the COVID-19 pandemic

Teisinis pagrindas

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale „Temporary Framework covid 19, regime quadro per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia covid 19“

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Sektoriaus plėtra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, Lengvatinė paskola, Grąžintinas avansas, Garantija, Kitos kapitalo intervencijos formos

Biudžetas

Bendras biudžetas: 380 000 000 EUR

Metinis biudžetas: 380 000 000 EUR

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

iki 2022 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

REGIONE LOMBARDIA – DG SVILUPPO ECONOMICO

Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022 9 23

Pagalbos numeris

SA.103936

Valstybė narė

Estija

Regionas

Estija

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

TCF: Support for investments in the food industry to ensure security of energy supply

Teisinis pagrindas

European Union Common Agricultural Policy Implementation Act

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Bendras biudžetas: 14 000 000 EUR

Metinis biudžetas: 14 000 000 EUR

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

iki 2022 12 31

Ekonomikos sektorius

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba, Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas, Pieno produktų gamyba, Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba, Kepyklos ir miltinių produktų gamyba, Kitų maisto produktų gamyba, Gėrimų gamyba, Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba, Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Agricultural Registers and Information Board (ARIB).

Tähe 4, Tartu 51010, Estonia

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Sprendimo priėmimo data

2022 8 31

Pagalbos numeris

SA.104009

Valstybė narė

Vengrija

Regionas

 

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

TCF: Hungarian umbrella scheme to support companies in context of Russia’s invasion of Ukraine (amendments to SA.103089)

Teisinis pagrindas

Several acts, decrees and term sheets of funds

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Didelio ekonomikos sutrikdymo taisomoji priemonė

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija, Nuosavo kapitalo priemonės, Kitos mokestinės naudos formos, Lengvatinė paskola

Biudžetas

Bendras biudžetas: 623 220 000 000 HUF

Pagalbos intensyvumas

 

Trukmė

iki 2022 12 31

Ekonomikos sektorius

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministry of Technology and Industry, Ministry of Finance, Ministry of Justice, Ministry of Agriculture, Ministry of Defence, Cabinet Office of the Prime Minister, Kecskemét Enterprise Development Fund, Kecskemét Urban Development Fund, Hungarian Export-Import Bank, managing authorities of Hungarian Operational Programmes, Hiventures Venture Capital Fund Management, local governments of Hungary and undertakings under the control of the State and local governments, Prime Minister Office, IFKA Public Benefit Nonprofit

1014 Budapest, Színház utca 1.

Kita informacija

 

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Top