EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2117

Komisijos Reglamentas (ES) 2019/2117 2019 m. lapkričio 29 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

C/2019/8746

OJ L 320, 11.12.2019, p. 13–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2117/oj

11.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2117

2019 m. lapkričio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 338/97 reguliuojama prekyba jo priede išvardytų rūšių gyvūnais ir augalais. Prie rūšių, išvardytų priede, priskiriamos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (ICES) (toliau – Konvencija) priedėlius įrašytos rūšys, taip pat rūšys, dėl kurių apsaugos būklės reikia užtikrinti, kad jų pardavimas iš Sąjungos, į Sąjungą ir Sąjungoje būtų reguliuojamas arba stebimas.

(2)

2019 m. rugpjūčio 17–28 d. Ženevoje (Šveicarija) vykusiame 18-ajame Konvencijos šalių konferencijos susitikime (toliau – CoP 18) buvo padaryti tam tikri Konvencijos priedėlių pakeitimai. Atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose;

(3)

šie į Konvencijos I priedėlį įrašyti taksonai turėtų būti įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą: Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli ir Parides burchellanus;

(4)

šios iš Konvencijos II priedėlio į jos I priedėlį perkeltos rūšys turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedo ir įrašytos į jo A priedą: Aonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis ir Geochelone elegans. Malacochersus tornieri perkelta iš I priedėlio į II priedelį; ši rūšis jau įrašyta į A priedą, taigi turėtų būti pakeista tik nuoroda į atitinkamą priedėlį;

(5)

šie iš Konvencijos I priedėlio į jos II priedėlį perkelti taksonai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedo ir įrašyti į jo B priedą: Vicugna vicugna (Saltos provincijos (Argentina) populiacija, su anotacija), Leporillus conditor, Pseudomys fieldi praeconis (su nomenklatūros pakeitimu į Pseudomys fieldi), Xeromys myoides, Zyzomys pedunculatus, Dasyornis broadbenti litoralis, Dasyornis longirostris ir Crocodylus acutus (Meksikos populiacija, su anotacija);

(6)

šios į Konvencijos II priedėlį įrašytos šeimos, gentys ir rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priedą: Giraffa camelopardalis, Syrmaticus reevesii, Ceratophora aspera (su anotacija), Ceratophora stoddartii (su anotacija), Lyriocephalus scutatus (su anotacija), Goniurosaurus spp. (su anotacija), Gekko gecko, Paroedura androyensis, Ctenosaura spp. (keturios anksčiau II priedėlyje buvusios įrašytos šios genties rūšys dabar įtrauktos į genties įrašą), Pseudocerastes urarachnoides, Echinotriton chinhaiensis, Echinotriton maxiquadratus, Paramesotriton spp. (viena anksčiau II priedėlyje buvusi įrašyta šios genties rūšis dabar įtraukta į genties įrašą), Tylototriton spp., Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Glaucostegus spp., Rhinidae spp., Holothuria fuscogilva (su įgyvendinimo atidėjimu), Holothuria nobilis (su įgyvendinimo atidėjimu), Holothuria whitmaei (su įgyvendinimo atidėjimu), Poecilotheria spp., Widdringtonia whytei, Pterocarpus tinctorius (su anotacija), Cedrela spp. (su anotacija ir įgyvendinimo atidėjimu);

(7)

iki šiol Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priede buvusios įrašytos rūšys Syrmaticus reevesii, Ctenosaura quinquecarinata, Paramesotriton spp. ir Tylototriton spp. turėtų būti iš jo išbrauktos, nes CoP 18 jos įrašytos į Konvencijos II priedėlį;

(8)

CoP 18 iš dalies pakeistas priedėlių skirsnis „Aiškinimas“, taip pat priimtos arba iš dalies pakeistos kelios anotacijos, susijusios su kai kuriais taksonais, įrašytais į Konvencijos priedėlius, todėl atitinkami pakeitimai turi būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose:

a)

įtrauktos šios anotacijos:

į II priedėlį įtrauktų rūšių Saiga tatarica ir Saiga borealis anotacija ir

į II priedėlį įtrauktos rūšies Pericopsis elata #17 anotacija (skirta pakeisti #5 anotaciją);

b)

iš dalies pakeistos šios anotacijos:

į II priedėlį įtrauktos rūšies Vicugna vicugna anotacija,

į II priedėlį įtrauktos rūšies Aloe ferox #4 anotacijos f punktas,

į II priedėlį įtraukto įrašo Adansonia grandidieri #16 anotacija ir

į II priedėlį įtrauktos genties Dalbergia spp. ir rūšių Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana bei Guibourtia tessmannii #15 anotacija;

(9)

CoP 18 priimtos terminų „gatavi muzikos instrumentai“, „gatavos muzikos instrumento dalys“, „gatavi muzikos instrumento priedai“, „siunta“ ir „medienos ruošiniai“ apibrėžtys, todėl jas reikėtų įtraukti į „Pastabas dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo“;

(10)

į Konvencijos III priedėlį neseniai įrašytos šios rūšys: Sphaerodactylus armasi, Sphaerodactylus celicara, Sphaerodactylus dimorphicus, Sphaerodactylus intermedius, Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi, Sphaerodactylus nigropunctatus granti, Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus, Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal, Sphaerodactylus nigropunctatus strategus, Sphaerodactylus notatus atactus, Sphaerodactylus oliveri, Sphaerodactylus pimienta, Sphaerodactylus ruibali, Sphaerodactylus siboney, Sphaerodactylus torrei, Anolis agueroi, Anolis baracoae, Anolis barbatus, Anolis chamaeleonides, Anolis equestris, Anolis guamuhaya, Anolis luteogularis, Anolis pigmaequestris, Anolis porcus, – visos Kubos prašymu. Todėl šios rūšys turėtų būti įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedą;

(11)

iš Konvencijos III priedėlio neseniai išbrauktos šios rūšys: Galictis vittata, Bassaricyon gabbii, Bassariscus sumichrasti, Cabassous centralis, Choloepus hoffmanni, Sciurus deppei ir Crax rubra (tik Kosta Rikos populiacija), – visos Kosta Rikos prašymu. Todėl nuoroda į Kosta Riką prie įrašo Crax rubra ir minėtos kitos rūšys turėtų būti išbrauktos iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priedo;

(12)

Sąjunga nepateikė išlygos dėl nė vieno iš šių pakeitimų;

(13)

CoP 18 priimtos naujos gyvūnų ir augalų nomenklatūros nuorodos, visų pirma susijusios su kai kuriomis Ovis genties rūšimis ir keliomis Felidae šeimos rūšimis. Šie pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose, kartu išlaikant dabartines griežtesnes ES priemones, taikomas rūšių, kurios anksčiau vadintos Ovis ammon, importui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (2) XIII priedą;

(14)

tam tikrų rūšių pavadinimai (lietuvių ir lotynų k.) turėtų būti pataisyti siekiant perteikti dabartinę jų vartojimo praktiką;

(15)

atsižvelgiant į CoP 17 padarytus pakeitimus, dabartinėse anotacijose reikėtų padaryti daugiau pataisymų, visų pirma išbraukti keturių sąrašo rūšių anotaciją „(gali būti išnykusi)“;

(16)

atsižvelgiant į šių pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo, visą Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju priedu;

(17)

Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(18)

Konvencijos XV straipsnio 1 dalies c punkte rašoma, kad pakeitimai, kuriuos Konvencijos šalys priima susitikime, visoms šalims įsigalioja praėjus 90 dienų po to susitikimo. Siekiant laikytis šio termino ir užtikrinti, kad šio reglamento priedo pakeitimai įsigaliotų laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioti trečią dieną po jo paskelbimo;

(19)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 , kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisyklės (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).


PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1.   

A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:

a)

vartojant rūšies pavadinimą arba

b)

vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.

2.   

Santrumpa „spp.“ naudojama visoms rūšims, priklausančioms aukštesniajam taksonui, žymėti.

3.   

Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.

4.   

A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB (1) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB (2).

5.   

Žemesniems už rūšis augalų taksonams žymėti naudojamos šios santrumpos:

a)

„ssp.“ porūšiams;

b)

„var(s).“ varietetui (varietetams) ir

c)

„fa.“ formai.

6.   

Ženklai (I), (II) ir (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodoma nė viena iš šių anotacijų, vadinasi, šios rūšys neįtrauktos į Konvencijos priedėlius.

7.   

Ženklas (I) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.

8.   

Ženklas (II) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.

9.   

Ženklas (III) šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, dėl kurios rūšis ar aukštesnysis taksonas yra įtraukti į III priedėlį.

10.   

Atmaina – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas atmainos taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.

11.   

Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro aiškiai atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

12.   

Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, įtraukiamas ir visas tos rūšies gyvūnas ar augalas, gyvas ar negyvas, taip pat visos jo dalys ir išvestiniai produktai. Į C priedą įtraukto gyvūno rūšies ir į B ar C priedus įtraukto augalo rūšies atveju, visos tos rūšies gyvūno ar augalo dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

#1

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines),

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir

d)

Vanilla genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus.

#2

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes ir

b)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus.

#3

Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.

#4

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas, (įskaitant Orchidaceae sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms Cactaceae spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms Beccariophoenix madagascariensis ir Dypsis decaryi sėkloms,

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,

d)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Vanilla (Orchidaceae) genties ir Cactaceae šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,

e)

aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų Opuntia genties Opuntia pogentės ir Selenicereus (Cactaceae) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir

f)

supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus Aloe ferox ir Euphorbia antisyphilitica produktus.

#5

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą.

#6

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą ir fanerą.

#7

Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.

#8

Žymi po žeme esančias dalis (t. y. šaknis, šakniastiebius): vientisas, dalimis ir susmulkintas į miltelius.

#9

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti „Pagaminta iš Hoodia spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkama [Botsvanos pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] CITES valdymo institucija sąlygų“.

#10

Žymi rąstus, pjautinę medieną ir faneros lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.

#11

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#12

Žymi rąstus, pjautinę medieną, faneros lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems produktams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#13

Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir gaminius iš jo.

#14

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

sėklas ir žiedadulkes,

b)

sėjinukus arba audinių kultūras, gautas in vitro, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c)

vaisius,

d)

lapus,

e)

iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir

f)

gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus produktus; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, rožiniams ir drožiniams.

#15

Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a)

lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas,

b)

gatavus produktus, kuriuose į priedą įtrauktos tam tikros rūšies medienos svoris kiekvienoje siuntoje sudaro ne daugiau kaip 10 kg,

c)

gatavus muzikos instrumentus, gatavas muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus,

d)

Dalbergia cochinchinensis dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #4 anotacija,

e)

iš Meksikos kilusias ir eksportuojamas Dalbergia spp. dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #6 anotacija.

#16

Žymi sėklas, vaisius ir aliejų.

#17

Rąstai, pjautinė mediena, faneros lakštai, fanera ir medienos ruošiniai.

13.   

Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet kokiu gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Gatavi muzikos instrumentai

muzikos instrumentai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie paruošti groti arba į kuriuos tereikia įtaisyti dalis, kad jais būtų galima groti. Ši sąvoka apima antikvarinius instrumentus (žymimus Suderintos sistemos 97.05 ir 97.06 kodais; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai).

Gatavi muzikos instrumento priedai

muzikos instrumento priedai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie atskirti nuo muzikos instrumento ir specialiai suprojektuoti ar suformuoti naudoti tik kartu su instrumentu ir kuriems naudoti nereikia jokių tolesnių modifikacijų.

Gatavos muzikos instrumento dalys

muzikos instrumento dalys (nurodytos Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), paruoštos įtaisyti ir specialiai suprojektuotos ir suformuotos naudoti tik kartu su instrumentu, kad juo būtų galima groti.

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi produktai

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami produktai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Siunta

krovinys, vežamas pagal vieną važtaraštį, nepriklausomai nuo talpyklų, pakuočių ar vienetų kiekio ar skaičiaus, arba dėvimi, nešami arba esantys asmeniniame bagaže vienetai.

10 kg kiekvienoje siuntoje

reiškia, kad iki 10 kg turėtų būti ribojamas kiekvieno siuntą sudarančio objekto atskirų dalių, pagamintų iš tam tikros rūšies medienos, svoris. Kitaip tariant, 10 kg apribojimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į atskirų Dalbergia/Guibourtia rūšies medienos dalių, sudarančių kiekvieną siuntos objektą, svorį, o ne į bendrą siuntos svorį.

Medienos ruošiniai

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

Medžio drožlės

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14.   

Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms in vitro kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.

15.   

Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. atliekoms, gautoms nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.

16.   

Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:

§ 1

Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

17.   

Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:

§ 3

Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

§ 4

Rąstai, pjautinė mediena ir faneros lukštas.

 

A priedas

B priedas

C priedas

Bendrinis pavadinimas

FAUNA

CHORDATA (CHORDINIAI)

MAMMALIA

 

 

 

Žinduoliai

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Šakiaraginiai

 

Antilocapra americana (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

 

Šakiaragis

Bovidae

 

 

 

Dykaraginiai (antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.)

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaksas

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Berberinis avinas

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepalas/Pakistanas)

Elniaožė gazelė

 

Bos gaurus (I) (išskyrus domestikuotus Bos gaurus, vadinamus Bos frontalis, kuriems šis reglamentas netaikomas)

 

 

Gauras

 

Bos mutus (I) (išskyrus domestikuotus Bos mutus, vadinamus Bos grunniens, kuriems šis reglamentas netaikomas)

 

 

Laukinis jakas

 

Bos sauveli (I)

 

 

Savelio jautis

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistanas)

Mėlynoji antilopė

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus Bubalus arnee, vadinamus Bubalus bubalis, kuriems šis reglamentas netaikomas)

Azijinis buivolas

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Mažasis buivolas

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindorinis buivolas

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalninis buivolas

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takinas

 

Capra falconeri (I)

 

 

Sraigtaragis ožys

 

 

Capra caucasica (II)

 

Dagestaninis ožys

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)

Laukinė ožka

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistanas)

Sibirinis kalninis ožys

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Kininis ožkaragis

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Birminis ožkaragis

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatrinis ožkaragis

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalajinis ožkaragis

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Ganinis dukeris

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Juodnugaris dukeris

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinko dukeris

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Odžilbio dukeris

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Geltonnugaris dukeris

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebriškasis dukeris

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Baltasnukė antilopė

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistanas)

Indinė gazelė

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Kiuvjierio gazelė

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžyras/Tunisas)

Dorkas

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smėlyninė gazelė

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Didžioji juodoji antilopė

 

 

Kobus leche (II)

 

Ličis

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Rudasis goralas

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Kininis goralas

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goralas

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kininis goralas

 

Nanger dama (I)

 

 

Sacharinė gazelė

 

Oryx dammah (I)

 

 

Kardaragis oriksas

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltasis oriksas

 

 

Ovis ammon (II)

 

Kalninis avinas

 

 

Ovis arabica (II)

 

 

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)

 

Snieginis avinas

 

 

Ovis collium (II)  (*1)

 

 

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

 

 

 

Ovis darwini (II (*1)

 

 

 

Ovis gmelini (I) (Kipro populiacija)

 

 

 

 

Ovis hodgsonii (I)

 

 

Nyjanas

 

 

Ovis jubata (II (*1)

 

 

 

 

Ovis karelini (II (*1)

 

 

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau kalninis avinas

 

 

Ovis polii (II)  (*1)

 

Acharas

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

 

 

 

Ovis severtzovi (II)  (*1)

 

 

 

Ovis vignei (I)

 

 

Ladakho avinas

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongas, čiras, tibetinė antilopė

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Mėlynasis dukeris

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistanas)

Melsvasis avinas

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Ispanijos gemzė

 

 

Saiga borealis (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)

 

Mongolinė saiga

 

 

Saiga tatarica (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)

 

Saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepalas)

Keturragė antilopė

Camelidae

 

 

 

Kupranugariniai

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakas

 

Vicugna vicugna (I) (išskyrus: Argentinos populiacijas (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiacijas (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijas), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra nurodytos B priede)

Vicugna vicugna (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacijos (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijos), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa); visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)  (3)

 

Vikunija

Cervidae

 

 

 

Elniniai

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Kalaminis elnias

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Bavinis elnias

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))

Kiaulinis elnias

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Anamitinis elnias

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Pelkinis elnias

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Baktrijaninis elnias

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžyras/Tunisas)

Afrikinis taurusis elnias

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmirinis elnias

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraninis danielius

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andiniai elniai

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Centrinės Amerikos mazama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Juodasis muntjakas

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Didysis muntjakas

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Gvatemalinis elnias

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampinis elnias

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Šiaurinis pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

Pietinis pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Lyraragis elnias

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Žirafiniai

Žirafa

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotaminiai

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Mažasis hipopotamas

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Didysis hipopotamas

Moschidae

 

 

 

Kabarginiai

 

Moschus spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

Moschus spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)

 

Kabarga

Suidae

 

 

 

Kiauliniai

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bolabatinė babirusa

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Sulavesinė babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenginė babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

Nykštukinis šernas

Tayassuidae

 

 

 

Pekariniai

 

 

Tayassuidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pecari tajacu populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra nurodytos šio reglamento prieduose)

 

Pekariai

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Čakinis pekaris

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mažoji panda

Canidae

 

 

 

Šuniniai

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

Paprastasis šakalas

 

Canis lupus (I/II)

(visos populiacijos, išskyrus Ispanijos Douro šiaurinę dalį ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančios Graikijos dalies populiacijas. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra išvardytos I priedėlyje, visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingo Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Ispanijos Douro šiaurinėje dalyje ir į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės esančioje Graikijos dalyje gyvenančios populiacijos. Neįtraukiama domestikuota forma Canis lupus familiaris ir dingo Canis lupus dingo)

 

Pilkasis vilkas

 

Canis simensis

 

 

Etiopinis šakalas

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Savaninė lapė

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Karčiuotasis vilkas

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Raudonasis vilkas

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andinė lapė

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Čilinė lapė

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Pietų Amerikos pilkoji lapė

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Paragvajinė lapė

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Miškinis šuo

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengalinė lapė

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistaninė lapė

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenekas

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Smulkiadantis mungas

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Katiniai

 

 

Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas. Panthera leo (Afrikos populiacijoms): nulinė metinė eksporto kvota nustatyta komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims.

Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretoriatui.)

 

Katės

 

Acinonyx jubatus (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis)

 

 

Gepardas

 

Caracal caracal (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Karakalas

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Teminko katė

 

Felis nigripes (I)

 

 

Juodakojė katė

 

Felis silvestris (II)

 

 

Vilpišys, miškinė katė

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Jaguarundis

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua katė

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

Pietinė tigrina

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Andinė katė

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelotas

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Dėmėtoji katė, oncila

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Ilgauodegė katė

 

Lynx lynx (II)

 

 

(Paprastoji) lūšis

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ispanijos lūšis

 

Neofelis diardi (I)

 

 

 

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Dūminis leopardas

 

Panthera leo (I) (tik Indijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Liūtas

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguaras

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardas

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigras

 

Panthera uncia (I)

 

 

Snieginis leopardas

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmurinė katė

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Bengalinė katė

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Japoninė katė

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Sumatrinė katė

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Rudoji katė

 

Puma concolor (I) (tik Kosta Rikos ir Panamos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Puma

Herpestidae

 

 

 

Mangustiniai

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija/Pakistanas)

Pilkoji indinė mangusta

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Rudoji mangusta

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistanas)

Javinė mangusta

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mažoji mangusta

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smito mangusta

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Dryžuotakaklė mangusta

Hyaenidae

 

 

 

Hieniniai

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistanas)

Dryžuotoji hiena

 

 

 

Proteles cristata (III Botsvana)

Urvinė hiena

Mephitidae

 

 

 

Skunkiniai

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Humbolto skunkas

Mustelidae

 

 

 

Kiauniniai

Lutrinae

 

 

 

Ūdros

 

 

Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Ūdros

 

Aonyx capensis microdon (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos B priede)

 

 

Kamerūno benagė ūdra

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

Azijinė benagė ūdra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Kaliforninė jūrinė ūdra

 

Lontra felina (I)

 

 

Ilgauodegė ūdra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Pietinė ūdra

 

Lontra provocax (I)

 

 

Argentininė ūdra

 

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdra

 

Lutra nippon (I)

 

 

Japoninė ūdra

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Švelniaplaukė ūdra

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazilinė ūdra

Mustelinae

 

 

 

Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys

 

 

 

Eira barbara (III Hondūras)

Pilkagalvė mangusta

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Didžioji kiaunė, charza

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Indinė kiaunė

 

 

 

Mellivora capensis (III Botsvana)

Bitėdis barsukas

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Juodakojis šeškas

Odobenidae

 

 

 

Vėpliniai

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Vėplys

Otariidae

 

 

 

Ausytieji ruoniai

 

 

Arctocephalus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Pietiniai jūrų lokiai

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Fernandeso salų ruonis

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupinis jūrų lokys

Phocidae

 

 

 

Tikrieji ruoniai

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Pietinis jūrų dramblys

 

Monachus spp. (I)

 

 

Ruoniai vienuoliai

Procyonidae

 

 

 

Meškėniniai

 

 

 

Nasua narica (III Hondūras)

Baltanosis koatis

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvajus)

Paprastasis žiedauodegis koatis

 

 

 

Potos flavus (III Hondūras)

Kibiauodegis meškėnas

Ursidae

 

 

 

Lokiniai

 

 

Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Lokiai

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Didžioji panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajinis lokys

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ilgalūpis lokys

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Akiniuotasis lokys

 

Ursus arctos (I/II)

(I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir Ursus arctos isabellinus porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje)

 

 

Rudasis lokys, rudoji meška

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Himalajinis juodasis lokys

Viverridae

 

 

 

Viveriniai

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongas

 

 

 

Civettictis civetta (III Botsvana)

Afrikinė civeta

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrinė civeta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Dryžuotoji civeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalajinė civeta

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Palminis musangas

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Indinis musangas

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Dryžuotasis linzangas

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Dėmėtasis linzangas

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Dėmėtoji vivera

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Didžioji vivera

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mažoji civeta

CETACEA

 

 

 

Bangininiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Banginiai

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Amerikiniai lapanosiai

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvajus)

Baltajuostis lapanosis

Pteropodidae

 

 

 

Vaisėdžiai šikšnosparniai

 

 

Acerodon spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Acerodonai

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Acerodonas

 

 

Pteropus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus Pteropus brunneus)

 

Skraidančiosios lapės

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Mikronezinė skraidančioji lapė

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Komorinė skraidančioji lapė

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Okinavinė skraidančioji lapė

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marianinė skraidančioji lapė

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pandaninė skraidančioji lapė

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Mangrovinė skraidančioji lapė

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Sidabrapilvė skraidančioji lapė

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigesinė skraidančioji lapė

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa skraidančioji lapė

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonginė skraidančioji lapė

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pakrantinė skraidančioji lapė

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembinė skraidančioji lapė

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Japinė skraidančioji lapė

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Šarvuotiniai

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvajus)

Vienuolikajuostis šarvuotis

 

 

Chaetophractus nationi (II) (nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Čilinis šarvuotis

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Didysis šarvuotis

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Pėšrieji sterbliniai

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kengūriniai

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pilkšvoji medlaipė kengūra

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Meškinė medlaipė kengūra

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Gauruotoji zuikinė valabė

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Dryžuotoji valabė

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Velso naguotauodegė valabė

Phalangeridae

 

 

 

Laipiojantieji sterbliniai

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Rytinis paprastasis kuskusas

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Australinis kuskusas

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Pilkasis kuskusas

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Juodadėmis kuskusas

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Dėmėtasis kuskusas

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Rusvasnukis kuskusas

Potoroidae

 

 

 

Kengūrinės žiurkės

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Betongijos

Vombatidae

 

 

 

Vombatiniai

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Kvinslendinis vombatas

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Kiškiniai

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Asaminis triušis

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Beuodegis triušis

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidniniai

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Proechidnos

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Triušinis bandikutas

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Arkliniai

 

Equus africanus (I) (neįtraukiama domestikuota Equus asinus forma, kuriai šis reglamentas netaikomas)

 

 

Afrikinis (laukinis) asilas

 

Equus grevyi (I)

 

 

Dykuminis (Grevio) zebras

 

Equus hemionus (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o Equus hemionus hemionus ir Equus hemionus khur porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)

 

 

Azijinis asilas, kulanas

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiangas

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Laukinis Prževalskio arklys

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmano zebras

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Kapinis zebras

Rhinocerotidae

 

 

 

Raganosiniai

 

Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)

 

 

Raganosiai

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (tik Esvatinio ir Pietų Afrikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Skirta išimtinai tik tarptautinei prekybai gyvais gyvūnais tinkamose ir priimtinose paskirties vietose ir prekybai medžioklės trofėjais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)

 

Baltasis (plačialūpis) raganosis

Tapiridae

 

 

 

Tapyriniai

 

Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)

 

 

Tapyrai

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lyguminis tapyras

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Skujuotiniai

 

 

Manis spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Skujuočiai

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Indinis skujuotis

 

Manis culionensis (I)

 

 

Skujuočio rūšis – culionensis

 

Manis gigantea (I)

 

 

Didysis skujuotis

 

Manis javanica (I)

 

 

Javinis skujuotis

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Kininis skujuotis

 

Manis temminckii (I)

 

 

Stepinis skujuotis

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Keturpirštis skujuotis

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Baltapilvis skujuotis

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Tripirščiai tinginiai

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Pigmėjinis tripirštis tinginys

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Rudagerklis tinginys

Myrmecophagidae

 

 

 

Skruzdėdiniai

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Didžioji skruzdėda

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Mažoji skruzdėda

PRIMATES

 

 

 

Primatai

 

 

PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Primatai

Atelidae

 

 

 

Koatos

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Asuero staugūnas

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Kolumbinis staugūnas

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalinis staugūnas

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Juodakaktė Žofrua koata

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Panaminė Žofrua koata

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Vorbeždžionė

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Šiaurinė mirikina

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Geltonuodegė vilnotoji beždžionė

Cebidae

 

 

 

Kabiauodegės beždžionės

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Geldo marmozetė

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Baltaausė marmozetė

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Geltongalvė marmozetė

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Liūtbeždžionės

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Dvispalvė tamarina

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Žofrua tamarina

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltakojė tamarina

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martinso tamarina

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Perukinė tamarina

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Raudonnugaris saimiris

Cercopithecidae

 

 

 

Šunbeždžionės

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kuoduotasis taninis mangabis

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Rolovėjaus markata

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Gelsvauodegė markata

 

Colobus satanas (II)

 

 

Juodasis kolobas

 

Macaca silenus (I)

 

 

Vandera

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Magotas

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drilas

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrilas

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Didnosa

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Pietinis rudasis kolobas

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Raudongalvis kolobusas

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibaro rudasis kolobas

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Penanto rudasis kolobas

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuso rudasis kolobas

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tano rudasis kolobas

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandos rudasis kolobas

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tolono rudasis kolobas

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavinis langūras

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Dukai

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Riestanosės beždžionės

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmyro pilkasis langūras

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Pietinis pilkasis langūras

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Indinis langūras

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Tamsiapėdis pilkasis langūras

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Kuoduotasis pilkasis langūras

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalo pilkasis langūras

 

Simias concolor (I)

 

 

Trumpauodegis langūras

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delakuro langūras

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransua langūras

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Žvilgantysis langūras

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Vietnaminis langūras

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgyrinis langūras

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laosinis langūras

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Karūnuotasis langūras

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Baltagalvis langūras

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Birminis langūras

Cheirogaleidae

 

 

 

Mažieji lemūrai

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Mažieji lemūrai

Daubentoniidae

 

 

 

Laibapirščiai

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Laibapirštis

Hominidae

 

 

 

Žmoginės beždžionės

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Lyguminė gorila

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzės

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatros orangutanas

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutanas

Hylobatidae

 

 

 

Giboniniai

 

Hylobatidae spp.

 

 

Gibonai

Indriidae

 

 

 

Indriniai

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indriniai

Lemuridae

 

 

 

Lemūriniai

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemūriniai

Lepilemuridae

 

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Žebenkštiniai lemūrai

Lorisidae

 

 

 

Loriniai

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Storieji loriai

Pitheciidae

 

 

 

Sakiai

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakariai

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Šviesusis titis

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Juodarankis titis

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Juodagalvis titis

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltanosis (barzdotasis) sakis

Tarsiidae

 

 

 

Ilgakulniniai

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Ilgakulniai

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Drambliniai

 

Elephas maximus (I)

 

 

Azijinis dramblys

 

Loxodonta africana (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)

Loxodonta africana (II)

(tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės  (5) populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede)

 

Afrikinis dramblys

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Šinšiliniai

 

Chinchilla spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)

 

 

Šinšilos

Cuniculidae

 

 

 

Pakiniai

 

 

 

Cuniculus paca (III Hondūras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiniai

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondūras)

Taškuotasis agutis

Erethizontidae

 

 

 

Ursoniniai

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondūras)

Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvajus)

Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

Hystricidae

 

 

 

Dygliatriušiniai

 

Hystrix cristata

 

 

Karčiuotasis dygliatriušis

Muridae

 

 

 

Peliniai

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Ilgaausė kiškiažiurkė

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Pajūrinė netikroji pelė

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Netikroji vandeninė žiurkė

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

Storauodegė žiurkė

Sciuridae

 

 

 

Voveriniai

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikinis prerinis šuniukas

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Ilgauodegis švilpikas

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalajinis švilpikas

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Didžiosios voverės (ratufos)

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajiniai

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Diugoniniai

 

Dugong dugon (I)

 

 

Diugonis

Trichechidae

 

 

 

Sireniniai

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Paukščiai

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Antiniai

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Rudoji kryklė

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarinė kryklė

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Ryškiaspalvė rudoji kryklė

 

 

Anas formosa (II)

 

Baikalinė kryklė

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laisaninė didžioji antis

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbelo rudoji kryklė

 

Anas querquedula

 

 

Dryžagalvė kryklė

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltasparnė muskusinė antis

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskarinė šalminė antis

 

Aythya nyroca

 

 

Rudė

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadinė berniklė

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Rudakaklė berniklė

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havajinė berniklė

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Juodakaklė gulbė

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubinė medžąsė

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondūras)

Raudonsnapė medžąsė

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondūras)

Dvispalvė medžąsė

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilinis dančiasnapis

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltagalvė stačiauodegė

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Raudongalvė antis

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Gumbasnapė antis

 

Tadorna cristata

 

 

Ragasnapė antis

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibriniai

 

 

Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Kolibriai

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Storkulniniai

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Meksikinis storkulnis

Laridae

 

 

 

Kiriniai

 

Larus relictus (I)

 

 

Reliktinis kiras

Scolopacidae

 

 

 

Tilvikiniai

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskiminė kuolinga

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Laibasnapė kuolinga

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Ochotskinis tilvikas

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Garniniai

 

Ardea alba

 

 

Didysis baltasis garnys

 

Bubulcus ibis

 

 

Ibinis garnys

 

Egretta garzetta

 

 

Mažasis baltasis garnys

Balaenicipitidae

 

 

 

Klumpiasnapiniai

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Klumpiasnapis

Ciconiidae

 

 

 

Gandriniai

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Kininis gandras

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Juodasis gandras

 

Ciconia stormi

 

 

Rytinis gandras

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Žabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Indinis marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Balkšvasis gandrėnas

Phoenicopteridae

 

 

 

Flaminginiai

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Flamingai

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Paprastasis flamingas

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiniai

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Rusvasis ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Plikasis ibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Miškinis ibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Japoninis ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Paprastoji girnovė

 

Pseudibis gigantea

 

 

Didysis ibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Karveliniai

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobarinis karvelis

 

Claravis godefrida

 

 

Dryžasparnis dirvinis purplelis

 

Columba livia

 

 

Uolinis karvelis

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorinis imperatoriškasis karvelis

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Lusoninis vištinis karvelis

 

 

Goura spp. (II)

 

Gouros

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenadinė leptotila

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricijus)

Rožinis karvelis

 

Streptopelia turtur

 

 

Paprastasis purplelis

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Ragasnapiniai

 

 

Aceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Aceros

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Nepalinis aceras

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Kuoduotieji ragasnapiai

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Raibieji ragasnapiai

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Azijiniai ragasnapiai

 

 

Buceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Jaučiaragiai

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Didysis jaučiaragis

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Penelopidai

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Ragasnapis

 

 

Rhyticeros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Riticerai

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Geltongurklis riticeras

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turakiniai

 

 

Tauraco spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Tikrieji turakai

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Banermano turakas

FALCONIFORMES

 

 

 

Plėšrieji paukščiai

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną Cathartidae šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys nėra įtrauktos į šio reglamento priedus; ir išskyrus Caracara lutosa)

 

Plėšrieji paukščiai

Accipitridae

 

 

 

Vanaginiai

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Trumpapirštis vanagas

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vištvanagis

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Paukštvanagis

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Tamsusis grifas

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ispaninis erelis

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kilnusis erelis

 

Aquila clanga (II)

 

 

Didysis erelis rėksnys

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Karališkasis erelis

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Mažasis erelis rėksnys

 

Buteo buteo (II)

 

 

Paprastasis suopis

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Tūbuotasis suopis

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepinis suopis

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubinis peslys

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Gyvatėdis

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Nendrinė lingė

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Javinė lingė

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepinė lingė

 

Circus pygargus (II)

 

 

Pievinė lingė

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Paprastasis palšasis peslys

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarinis gyvatėdis

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Avėdra

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Palšasis grifas

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla nurodyta I priedėlyje; kitos rūšys nurodytos II priedėlyje)

 

 

Jūriniai ereliai

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Juostuotasis sakalinis erelis

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Nykštukinis sakalinis erelis

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pilkanugaris keršasis suopis

 

Milvus migrans (II) (išskyrus B priede nurodytą Milvus migrans lineatus)

 

 

Juodasis peslys

 

Milvus milvus (II)

 

 

Rudasis peslys

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Maitvanagis

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Vapsvaėdis

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Erelis beždžionėdis

Cathartidae

 

 

 

Amerikiniai grifai, Naujojo pasaulio grifai

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforninis kondoras

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondūras)

Karališkasis grifas

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andinis kondoras

Falconidae

 

 

 

Sakaliniai

 

Falco araeus (I)

 

 

Seišelinis sakalas

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Viduržeminis sakalas

 

Falco cherrug (II)

 

 

Taurusis sakalas

 

Falco columbarius (II)

 

 

Startsakalis

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoros sakalas

 

Falco jugger (I)

 

 

Sakalas lagaras

 

Falco naumanni (II)

 

 

Stepinis pelėsakalis

 

Falco newtoni (I) (tik Seišelių salų populiacija)

 

 

Madagaskarinis pelėsakalis

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Stepinis sakalas

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Sakalas keleivis

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauricinis pelėsakalis

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Medžioklinis sakalas

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Eurazinis sketsakalis

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Paprastasis pelėsakalis

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Raudonkojis sakalas

Pandionidae

 

 

 

Žuvininkiniai

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Žuvininkas

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Melsvasnapis kraksas

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Raudonsnapis kraksas

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Dobantono kraksas

 

 

Crax fasciolata

 

Plikaveidis kraksas

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Rutuliasnapis kraksas

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija/Gvatemala/Hondūras)

Didysis kraksas

 

Mitu mitu (I)

 

 

Tikrasis mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Raguotasis guanas

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Hondūras)

Rudasparnė čačalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Šiaurinis šalminis kraksas

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltasparnė penelopė

 

 

 

Penelope purpurascens (III Hondūras)

Kuoduotoji penelopė

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Juodoji penelopina

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Juodakaktė pipilė

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadinė pipilė

Megapodiidae

 

 

 

Didžiakojiniai

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Didžiagalvė višta

Phasianidae

 

 

 

Fazaniniai

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argusas

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Himalajinis fazanas

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Kaukėtoji virgininė putpelė

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Tibetinis ausytasis fazanas

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Mandžiūrinis ausytasis fazanas

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Pilkoji džiunglinė višta

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Raudonasis fazanas

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalajinis trumpauodegis fazanas

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kininis trumpauodegis fazanas

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Skleterio trumpauodegis fazanas

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardso lofura

 

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnaminis fazanas

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistanas)

Juodoji lofura

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Svaino lofura

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Akiniuotasis kalakutas

 

Odontophorus strophium

 

 

Apykaklėtoji miškinė putpelė

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalajinė kurapka

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistanas)

Paprastasis povas

 

 

Pavo muticus (II)

 

Žaliasis povas

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pilkasis povinis fazanas

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Rudasis povinis fazanas

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajinis povinis fazanas

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Filipininis povinis fazanas

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Bornėjinis povinis fazanas

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistanas)

Koklas

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Kuoduotasis argusas

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elioto fazanas

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Mianmarinis fazanas

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Japoninis fazanas

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

Karališkasis fazanas

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijinis ularas

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetinis ularas

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Blaito satyras

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Kaboto satyras

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Juodagalvis satyras

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepalas)

Raudonasis satyras

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Teksasinis didysis prerinis tetervinas

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Gerviniai

 

 

Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Gervės

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Vainikuotoji gervė

 

Grus americana (I)

 

 

Amerikinė gervė

 

Grus canadensis (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau Grus canadensis nesiotes ir Grus canadensis pulla porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)

 

 

Kanadinė gervė

 

Grus grus (II)

 

 

Pilkoji gervė

 

Grus japonensis (I)

 

 

Japoninė gervė

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Sibirinė gervė

 

Grus monacha (I)

 

 

Juodoji gervė

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Juodakaklė gervė

 

Grus vipio (I)

 

 

Daūrinė gervė

Otididae

 

 

 

Eininiai

 

 

Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

 

Einiai

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indinis didysis einis

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Azijinis puošnusis einis

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Puošnusis einis

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Barzdotasis einis

 

Otis tarda (II)

 

 

Tikrasis einis

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Mažasis indinis einis

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mažasis einis

Rallidae

 

 

 

Vandeninės vištos

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Miškinė vištelė

Rhynochetidae

 

 

 

Kaginiai

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Atrichorniniai

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Triukšmingasis atrichornis

Cotingidae

 

 

 

Kotinginiai

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazoninė skėtinė kotinga

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Ekvadorinė skėtinė kotinga

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Violetinė kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Akmengaidžiai

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltasparnė dailioji kotinga

Emberizidae

 

 

 

Startiniai

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Geltonasis kardinolas

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Geltonsnapė kardinolinė starta

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Raudonkuodė kardinolinė starta

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septynspalvė tanagra

Estrildidae