EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0896

2018 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/896, kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/270/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 3736) (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/3736

OJ L 160, 25.6.2018, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/896/oj

25.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/6


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/896

2018 m. birželio 19 d.

kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/270/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 3736)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (1), ypač į jos 4 straipsnio 1a dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 94/62/EB reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimui sumažinti, ir numatyta, kad tos priemonės turi užtikrinti, kad nebūtų viršytas tam tikras vienam asmeniui per metus tenkantis sunaudojamų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičius arba lygiavertis svoriu išreikštas tikslas;

(2)

kad būtų galima stebėti šių maišelių sunaudojimą Sąjungos lygmeniu ir įvertinti, ar tvariai sumažintas jų sunaudojimas, reikia naudoti suderintą ataskaitų teikimo sistemą ir suderintą vienam asmeniui tenkančio metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičiaus apskaičiavimo metodiką;

(3)

savo nacionalines priemones valstybės narės gali nustatyti remdamosi lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičiumi arba jų svoriu. Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo matavimo būdai yra neatsiejami nuo nustatytų sunaudojimo mažinimo priemonių. Taigi sunaudojimo apskaičiavimo metodikoje turėtų būti numatytas apskaičiavimas ir pagal maišelių skaičių, ir pagal jų svorį, kad būtų atsižvelgta į valstybių narių galimybę rinktis vieno iš dviejų tipų sunaudojimo mažinimo priemones;

(4)

kai lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo mažinimo priemonių imamasi remiantis maišelių svoriu, turėtų būti pateikiama informacija apie vidutinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svorį, kad sunaudojimo duomenis būtų galima perskaičiuoti į maišelių skaičių ir taip palyginti įvairių valstybių narių praneštus duomenis, grindžiamus lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svoriu arba jų skaičiumi;

(5)

labai lengviems plastikiniams pirkinių maišeliams valstybės narės gali netaikyti nacionalinių sunaudojimo mažinimo priemonių. Nepaisant to, ataskaitų teikimo įpareigojimų tikslais šie maišeliai laikomi lengvaisiais plastikiniais pirkinių maišeliais ir turi būti įtraukiami į metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo ataskaitą. Apskaičiavimo pagal pajamas iš privalomų mokesčių, įmokų ir rinkliavų metodikose į tokius maišelius, kuriems taikoma išimtis, gali būti neatsižvelgta. Kad į tai būtų atsižvelgta, valstybės narės turėtų reikalauti, kad veiklos vykdytojai nurodytų visų rinkai pateiktų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičių arba svorį, taip pat ir tų, kuriems tokie mokesčiai, įmokos ar rinkliavos netaikomi;

(6)

pakuočių ir pakuočių atliekų ataskaitų formos nustatytos Komisijos sprendime 2005/270/EB (2). Kad būtų galima teikti lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo ataskaitas, reikia nustatyti naujas formas. Todėl Sprendimas 2005/270/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir ataskaitų teikimas

Vienam asmeniui tenkantis metinis lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimas apskaičiuojamas ir pranešamas vadovaujantis 2 straipsnyje nustatyta maišelių skaičiaus ataskaitos teikimo metodika arba 3 straipsnyje nustatyta maišelių svorio ataskaitos teikimo metodika.

2 straipsnis

Maišelių skaičiaus ataskaitos teikimo metodika

1.   Jei valstybė narė metinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą skaičiuoja ir praneša pagal maišelių skaičių, ji nurodo vieną iš šių dalykų:

a)

bendrą savo nacionalinei rinkai pateiktų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičių;

b)

sumą, kurią sudaro:

i)

lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičius, apskaičiuotas pagal ekonominės veiklos vykdytojų pagal nacionalinę teisę deklaruotas arba praneštas pajamas iš privalomų mokesčių, įmokų ar rinkliavų, kuriuos vartotojai sumoka už kiekvieną lengvąjį plastikinį pirkinių maišelį, ir

ii)

savo nacionalinei rinkai pateiktų lengvųjų plastikinių maišelių, kuriems tie mokesčiai, įmokos ar rinkliavos netaikomi, skaičius, kurį pagal nacionalinę teisę pranešė ekonominės veiklos vykdytojai.

2.   Valstybės narės, pranešančios metinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą pagal 1 dalies a punktą, reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai kiekvienais kalendoriniais metais praneštų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, kuriuos jie pateikė rinkai valstybės narės teritorijoje, skaičių.

3.   Valstybės narės, pranešančios metinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą pagal 1 dalies b punktą, reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai kiekvienais kalendoriniais metais praneštų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, kuriuos jie pateikė rinkai valstybės narės teritorijoje ir kuriems mokesčiai, įmokos ar rinkliavos netaikomi, skaičių.

4.   Valstybės narės, taikančios 1 dalies a punkte išdėstytą metodiką, metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo duomenis pateikia naudodamos Sprendimo 2005/270/EB priedo 4 lentelę.

5.   Valstybės narės, taikančios 1 dalies b punkte išdėstytą metodiką, metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo duomenis pateikia naudodamos Sprendimo 2005/270/EB priedo 5 lentelę.

3 straipsnis

Maišelių svorio ataskaitos teikimo metodika

1.   Jei valstybė narė metinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą skaičiuoja ir praneša pagal maišelių svorį, ji nurodo vieną iš šių dalykų:

a)

bendrą savo nacionalinei rinkai pateiktų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svorį;

b)

sumą, kurią sudaro:

i)

lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svoris, apskaičiuotas pagal ekonominės veiklos vykdytojų pagal nacionalinę teisę deklaruotas arba praneštas pajamas iš privalomų mokesčių, įmokų ar rinkliavų, kuriuos vartotojai sumoka už kiekvieną lengvąjį plastikinį pirkinių maišelį, ir

ii)

savo nacionalinei rinkai pateiktų lengvųjų plastikinių maišelių, kuriems tie mokesčiai, įmokos ar rinkliavos netaikomi, svoris, kurį pagal nacionalinę teisę pranešė ekonominės veiklos vykdytojai.

2.   Valstybės narės, pranešančios metinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą pagal šį straipsnį, reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų informaciją apie vidutinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svorį.

3.   Valstybės narės, pranešančios metinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą pagal 1 dalies a punktą, reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai kiekvienais kalendoriniais metais praneštų bendrą lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, kuriuos jie pateikė rinkai valstybės narės teritorijoje, svorį.

4.   Valstybės narės, pranešančios metinį lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimą pagal 1 dalies b punktą, reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai kiekvienais kalendoriniais metais praneštų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, kuriuos jie pateikė rinkai valstybės narės teritorijoje ir kuriems mokesčiai, įmokos ar rinkliavos netaikomi, bendrą svorį.

5.   Valstybės narės, taikančios 1 dalies a punkte išdėstytą metodiką, metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo ataskaitą pateikia naudodamos Sprendimo 2005/270/EB priedo 6 lentelę.

6.   Valstybės narės, taikančios 1 dalies b punkte išdėstytą metodiką, metinio lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo ataskaitą pateikia naudodamos Sprendimo 2005/270/EB priedo 7 lentelę.

4 straipsnis

Sprendimo 2005/270/EB pakeitimai

Sprendimas 2005/270/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Valstybės narės pateikia duomenis apie susidariusių, importuotų, eksportuotų ir perdirbtų pakuočių atliekų kiekius priedo 1, 2 ir 3 lentelėse nurodyta forma.

2.   Valstybės narės lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo duomenis pagal skaičių teikia priedo 4 arba 5 lentelėje nurodyta forma, o pagal svorį – priedo 6 arba 7 lentelėje nurodyta forma.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 19 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

(2)  2005 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas 2005/270/EB, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 86, 2005 4 5, p. 6).


PRIEDAS

Sprendimo 2005/270/EB priede įterpiamos 4–7 lentelės:

4 LENTELĖ

Metinis lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimas, apskaičiuotas pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/896  (*1) 2 straipsnio 1 dalies a punkte išdėstytą metodiką

Rinkai pateiktų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičius

 

Iš jų maišeliai, kurių sienelės storis

< 15 mikronų

15 – < 50 mikronų

 

 

Pastabos:

1.

Baltas laukelis – pateikti duomenis privaloma.

2.

Pilkas laukelis – duomenys teikiami savanoriškai.

5 LENTELĖ

Metinis lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimas, apskaičiuotas pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/896 2 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytą metodiką

Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičius, apskaičiuotas pagal privalomus mokesčius, įmokas arba rinkliavas

Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių skaičius, apskaičiuotas pagal ekonominės veiklos vykdytojų deklaruotus arba praneštus privalomus mokesčius, įmokas arba rinkliavas

Ekonominės veiklos vykdytojų praneštas lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, kuriems privalomi mokesčiai, įmokos ar rinkliavos netaikomi, skaičius

(a)

(b)

(a) + (b)

Iš jų maišeliai, kurių sienelės storis

< 15 mikronų

15 – < 50 mikronų

< 15 mikronų

15 – < 50 mikronų

 

 

 

 

Pastabos:

1.

Baltas laukelis – pateikti duomenis privaloma.

2.

Pilkas laukelis – duomenys teikiami savanoriškai.

3.

Jei išimtis netaikoma, nurodoma (b) vertė 0.

6 LENTELĖ

Metinis lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimas, apskaičiuotas pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/896 3 straipsnio 1 dalies a punkte išdėstytą metodiką

Rinkai pateiktų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svoris

Rinkai pateiktų lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svoris

Ekonominės veiklos vykdytojų praneštas svertinis lengvojo plastikinio pirkinių maišelio svorio vidurkis

 

 

Iš jų maišeliai, kurių sienelės storis

Kurių sienelės storis

 

< 15 mikronų

15 – < 50 mikronų

< 15 mikronų

15 – < 50 mikronų

 

 

 

 

Pastabos:

1.

Baltas laukelis – pateikti duomenis privaloma.

2.

Pilkas laukelis – duomenys teikiami savanoriškai.

7 LENTELĖ

Metinis lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimas, apskaičiuotas pagal Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2018/896 3 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytą metodiką

Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svoris, apskaičiuotas pagal privalomus mokesčius, įmokas arba rinkliavas

Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių svoris, apskaičiuotas pagal ekonominės veiklos vykdytojų deklaruotus arba praneštus privalomus mokesčius, įmokas arba rinkliavas

Ekonominės veiklos vykdytojų praneštas lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, kuriems privalomi mokesčiai, įmokos ar rinkliavos netaikomi, svoris

Ekonominės veiklos vykdytojų praneštas vidutinis lengvojo plastikinio pirkinių maišelio svoris

a

b

 

a + b

Iš jų maišeliai, kurių sienelės storis

< 15 mikronų

15 – < 50 mikronų

< 15 mikronų

15 – < 50 mikronų

(a)

15 – < 50 mikronų

(b)

15 – < 50 mikronų

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.

Baltas laukelis – pateikti duomenis privaloma.

2.

Pilkas laukelis – duomenys teikiami savanoriškai.

3.

Jei išimtis netaikoma, nurodoma (b) vertė 0.“

(*1)  2018 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/896, kuriuo nustatoma lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių metinio sunaudojimo apskaičiavimo metodika ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/270/EB (OL L 160, 2018 6 25, p. 6).


Top