EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DP0001

Nuolatinių komitetų narių skaičius 2012 m. sausio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus

OL C 227E, 2013 8 6, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 227/35


2012 m. sausio 18 d., trečiadienis
Nuolatinių komitetų narių skaičius

P7_TA(2012)0001

2012 m. sausio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus

(2013/C 227 E/08)

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą,

atsižvelgdamas į savo 2009 m. liepos 15 d. (1) ir 2011 m. gruodžio 14 d. (2) sprendimus dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį,

1.

nusprendžia pakeisti Parlamento komitetų narių skaičių taip:

 

Užsienio reikalų komitetas: 76 nariai,

 

Vystymosi komitetas: 30 narių,

 

Tarptautinės prekybos komitetas: 31 narys,

 

Biudžeto komitetas: 43 nariai,

 

Biudžeto kontrolės komitetas: 30 narių,

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas: 48 nariai,

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas: 49 nariai,

 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas: 69 nariai,

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas: 61 narys,

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas: 41 narys,

 

Transporto ir turizmo komitetas: 47 nariai,

 

Regioninės plėtros komitetas: 50 narių,

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas: 44 nariai,

 

Žuvininkystės komitetas: 25 nariai,

 

Kultūros ir švietimo komitetas: 31 narys,

 

Teisės reikalų komitetas: 25 nariai,

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas: 60 narių,

 

Konstitucinių reikalų komitetas: 24 nariai,

 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas: 35 nariai,

 

Peticijų komitetas: 35 nariai,

ir nusprendžia pakeisti pakomitečių narių skaičių taip:

 

Žmogaus teisių pakomitetis: 31 narys,

 

Saugumo ir gynybos pakomitetis: 31 narys;

2.

atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 9 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl komitetų biurų sudėties, nusprendžia, kad komitetų biurus gali sudaryti ne daugiau kaip keturi pirmininko pavaduotojai;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL C 224 E, 2010 8 19, p. 34.

(2)  Priimti tekstai, P7_TA(2011)0570.


Top