EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0305

2014/305/ES: 2013 m. liepos 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo Tekstas svarbus EEE

OJ L 160, 29.5.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/305/oj

Related international agreement

29.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 160/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2013 m. liepos 9 d.

dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, sudarymo

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/305/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai (Susitarimas);

(2)

Susitarimas buvo pasirašytas 2012 m. gruodžio 20 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(3)

būtina nustatyti Sąjungos dalyvavimo Susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete procedūrinę tvarką;

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimas, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia Susitarimo 13.2 punkte numatytą pranešimą.

3 straipsnis

Komisija atstovauja Sąjungai pagal Susitarimo 7 punktą įsteigtame Jungtiniame komitete.

4 straipsnis

1.   Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu, nustato poziciją, kurios Sąjunga turi laikytis Jungtiniame komitete, dėl Susitarimo taikymo ir dėl Susitarimo priedų priėmimo ir jų pakeitimų.

2.   Komisija gali imtis visų reikiamų veiksmų pagal Susitarimo 5, 6, 8, 9, 10 ir 11 punktus.

5 straipsnis

Komisija reguliariai informuoja Tarybą apie Susitarimo įgyvendinimą.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


(1)  Susitarimas paskelbtas OL L 16, 2012 1 19, p. 2 kartu su sprendimu dėl pasirašymo.


Top