Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0667

2010/667/ES: 2010 m. lapkričio 4 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/66/EB dėl laikino eksperimento dėl didžiausio tam tikrų pašarinių augalų sėklų partijos svorio padidinimo pagal Tarybos direktyvą 66/401/EEB (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7474) Tekstas svarbus EEE

OJ L 288, 5.11.2010, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 212 - 212

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/667/oj

5.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/66/EB dėl laikino eksperimento dėl didžiausio tam tikrų pašarinių augalų sėklų partijos svorio padidinimo pagal Tarybos direktyvą 66/401/EEB

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7474)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/667/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1), ypač į jos 13a straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2007/66/EB (2) numatytas laikinasis eksperimentas turi baigtis 2012 m. birželio 30 d.

(2)

Sprendimu 2007/66/EB reikalaujama, kad, nukrypstant nuo žolinių (Gramineae) sėklų partijų didžiausio leidžiamo dydžio, būtų laikomasi Tarptautinės sėklų tyrimų asociacijos (toliau – TSTA) ir Tarptautinės sėklininkystės federacijos (toliau – TSF) vykdomo žolių sėklų partijos dydžio eksperimento sąlygų, nustatytų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – OECD) Tarybos. TSTA ir TSF vykdomas žolių sėklų partijos dydžio eksperimentas tęsis iki 2013 m. gruodžio 31 d.

(3)

Sprendime 2007/66/EB numatytas laikinasis eksperimentas taip pat turėtų baigtis 2013 m. gruodžio 31 d., siekiant suderinti to eksperimento galutinę datą su TSTA ir TSF eksperimento galutine data.

(4)

Be to, turėtų būti atnaujinta nuoroda į TSTA ir TSF eksperimentą, kadangi sukurta nauja interneto svetainė.

(5)

Todėl Sprendimas 2007/66/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/66/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Laikinasis eksperimentas prasideda 2007 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2013 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Sprendimo 2007/66/EB priedo (1) išnaša pakeičiama taip:

„(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html“.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

(2)  OL L 32, 2007 2 6, p. 161.


Top