Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0404

2013/404/ES: 2013 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Vokietijai pagal Tarybos direktyvą 2002/53/EB leidžiama savo teritorijoje uždrausti prekiauti kai kurių veislių kanapėmis, išvardytomis Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4702)

OJ L 202, 27.7.2013, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 202, 27.7.2013, p. 29–29 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/404/oj

27.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. liepos 25 d.

kuriuo Vokietijai pagal Tarybos direktyvą 2002/53/EB leidžiama savo teritorijoje uždrausti prekiauti kai kurių veislių kanapėmis, išvardytomis Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4702)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2013/404/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (1), ypač į jos 18 straipsnį,

kadangi:

(1)

remdamasi Direktyva 2002/53/EB, Komisija Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijos Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge paskelbė kai kurias kanapių veisles;

(2)

2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (2) 39 straipsnyje nustatoma, kad siekiant išvengti paramos teikimo neteisėtai auginamiems pasėliams plotai, naudojami kanapėms auginti, atitinka paramos skyrimo reikalavimus tik tuo atveju, jeigu auginamų veislių kanapėse yra ne daugiau kaip 0,2 % tetrahidrokanabinolio;

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009 (3) 40 straipsnio 3 dalyje nustatoma, kad jei ir antraisiais metais visų konkrečios veislės kanapių mėginių tetrahidrokanabinolio kiekio vidurkis viršija Reglamente (EB) Nr. 73/2009 nustatytą kiekį, valstybė narė, remdamasi Tarybos direktyva 2002/53/EB, prašo leidimo uždrausti prekiauti ta veisle;

(4)

2012 m. lapkričio 15 d. Komisija gavo Vokietijos prašymą dėl leidimo uždrausti prekiauti Białobrzeskie ir Carmagnola veislių kanapėmis, nes jų tetrahidrokanabinolio kiekis antrus metus iš eilės viršijo leistiną 0,2 % kiekį;

(5)

taigi Vokietijos prašymas turi būti patenkintas;

(6)

kad Komisija galėtų informuoti kitas valstybes nares ir atnaujinti Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą, reikėtų įpareigoti Vokietiją pranešti Komisijai, kada ji pasinaudos šiuo sprendimu suteikiamu leidimu;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vokietijai leidžiama uždrausti visoje savo teritorijoje prekiauti Białobrzeskie ir Carmagnola veislių kanapėmis.

2 straipsnis

Vokietija praneša Komisijai, nuo kada ji pradės naudotis 1 straipsnyje minimu leidimu.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1.

(2)  2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).

(3)  Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės (OL L 316, 2009 12 2, p. 65).


Top