EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1959

2018 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1959, kuriuo nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti per Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės medieną į Sąjungą patekti ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Agrilus planipennis (Fairmaire) (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8235)

C/2018/8235

OJ L 315, 12.12.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1959/oj

12.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 315/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1959

2018 m. gruodžio 10 d.

kuriuo nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti per Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės medieną į Sąjungą patekti ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Agrilus planipennis (Fairmaire)

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8235)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Agrilus planipennis (Fairmaire) yra kenksmingieji organizmai, įtraukti į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnio a punkto 1.2 papunktį kaip Sąjungoje neaptinkamas organizmas;

(2)

Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punkto nuostatomis nustatyti specialūs reikalavimai, kuriais siekiama neleisti per tam tikrų trečiųjų šalių kilmės medieną į Sąjungą patekti ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams Agrilus planipennis (Fairmaire);

(3)

remiantis 2018 m. Europos Komisijos Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktų auditų metu surinkta informacija, prieš eksportuojant nepakankamai patikrinta, kaip įgyvendinamos Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punkto b parinktyje nurodytos sąlygos;

(4)

todėl tikslinga neleisti į Sąjungą įvežti Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. medienos pagal oficialų patvirtinimą, nurodytą b parinktyje;

(5)

šis sprendimas turėtų nustoti galioti 2020 m. birželio 30 d., kad būtų galima peržiūrėti Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktą remiantis mokslo ir technikos raida;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo nuostatų, nustatytų Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2.3 punktu, leidžiama į Sąjungos teritoriją įvežti Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. medieną tik pagal oficialius patvirtinimus, nurodytus 2.3 punkto a ir c parinktyse.

2 straipsnis

Šis sprendimas baigia galioti 2020 m. birželio 30 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.


Top