Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01966L0401-20180101

Tarybos direktyva 1966 m. birželio 14 d. dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (66/401/EEB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/2018-01-01

01966L0401 — LT — 01.01.2018 — 015.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA

1966 m. birželio 14 d.

dėl prekybos pašarinių augalų sėkla

(66/401/EEB)

(OL P 125 1966.7.11, p. 2298)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS DIREKTYVA 69/63/EEB 1969 m. vasario 18 d.

  L 48

8

26.2.1969

►M2

TARYBOS DIREKTYVA 71/162/EEB 1971 m. kovo 30 d.

  L 87

24

17.4.1971

►M3

TARYBOS DIREKTYVA 72/274/EEB 1972 m. liepos 20 d.

  L 171

37

29.7.1972

►M4

TARYBOS DIREKTYVA 72/418/EEB 1972 m. gruodžio 6 d.

  L 287

22

26.12.1972

►M5

TARYBOS DIREKTYVA 73/438/EEB 1973 m. gruodžio 11 d.

  L 356

79

27.12.1973

►M6

TARYBOS DIREKTYVA 75/444/EEB 1975 m. birželio 26 d.

  L 196

6

26.7.1975

►M7

TARYBOS DIREKTYVA 78/55/EEB 1977 m. gruodžio 19 d.

  L 16

23

20.1.1978

►M8

PIRMOJI KOMISIJOS DIREKTYVA 78/386/EEB 1978 m. balandžio 18 d.

  L 113

1

25.4.1978

►M9

TARYBOS DIREKTYVA 78/692/EEB 1978 m. liepos 25 d.

  L 236

13

26.8.1978

►M10

TARYBOS DIREKTYVA 78/1020/EEB 1978 m. gruodžio 5 d.

  L 350

27

14.12.1978

►M11

KOMISIJOS DIREKTYVA 79/641/EEB 1979 m. birželio 27 d.

  L 183

13

19.7.1979

►M12

TARYBOS DIREKTYVA 79/692/EEB 1979 m. liepos 24 d.

  L 205

1

13.8.1979

 M13

KOMISIJOS DIREKTYVA 80/754/EEB 1980 m. liepos 17 d.

  L 207

36

9.8.1980

►M14

KOMISIJOS DIREKTYVA 81/126/EEB 1981 m. vasario 16 d.

  L 67

36

12.3.1981

►M15

KOMISIJOS DIREKTYVA 82/287/EEB 1982 m. balandžio 13 d.

  L 131

24

13.5.1982

►M16

KOMISIJOS DIREKTYVA 85/38/EEB 1984 m. gruodžio 14 d.

  L 16

41

19.1.1985

 M17

COUNCIL REGULATION (EEC) No 3768/85 of 20 December 1985 (*)

  L 362

8

31.12.1985

►M18

TARYBOS DIREKTYVA 86/155/EEB 1986 m. balandžio 22 d.

  L 118

23

7.5.1986

►M19

KOMISIJOS DIREKTYVA 87/120/EEB 1987 m. sausio 14 d.

  L 49

39

18.2.1987

 M20

KOMISIJOS DIREKTYVA 87/480/EEB 1987 m. rugsėjo 9 d.

  L 273

43

26.9.1987

 M21

TARYBOS DIREKTYVA 88/332/EEB 1988 m. birželio 13 d.

  L 151

82

17.6.1988

►M22

TARYBOS DIREKTYVA 88/380/EEB 1988 m. birželio 13 d.

  L 187

31

16.7.1988

 M23

KOMISIJOS DIREKTYVA 89/100/EEB 1989 m. sausio 20 d.

  L 38

36

10.2.1989

►M24

COUNCIL DIRECTIVE 90/654/EEC of 4 December 1990 (*)

  L 353

48

17.12.1990

►M25

KOMISIJOS DIREKTYVA 92/19/EEB 1992 m. kovo 23 d.

  L 104

61

22.4.1992

 M26

KOMISIJOS DIREKTYVA 96/18/EB tekstas svarbus EEE 1996 m. kovo 19 d.

  L 76

21

26.3.1996

►M27

TARYBOS DIREKTYVA 96/72/EB 1996 m. lapkričio 18 d.

  L 304

10

27.11.1996

►M28

TARYBOS DIREKTYVA 98/95/EB 1998 m. gruodžio 14 d.

  L 25

1

1.2.1999

►M29

TARYBOS DIREKTYVA 98/96/EB 1998 m. gruodžio 14 d.

  L 25

27

1.2.1999

►M30

TARYBOS DIREKTYVA 2001/64/EB 2001 m. rugpjūčio 31 d.

  L 234

60

1.9.2001

►M31

TARYBOS DIREKTYVA 2003/61/EB 2003 m. birželio 18 d.

  L 165

23

3.7.2003

►M32

KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/55/EB tekstas svarbus EEE 2004 m. balandžio 20 d.

  L 114

18

21.4.2004

►M33

TARYBOS DIREKTYVA 2004/117/EB 2004 m. gruodžio 22 d.

  L 14

18

18.1.2005

►M34

KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/72/EB Tekstas svarbus EEE 2007 m. gruodžio 13 d.

  L 329

37

14.12.2007

►M35

KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/74/EB Tekstas svarbus EEE 2009 m. birželio 26 d.

  L 166

40

27.6.2009

 M36

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2012/37/ES Tekstas svarbus EEE 2012 m. lapkričio 22 d.

  L 325

13

23.11.2012

►M37

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/317 Tekstas svarbus EEE 2016 m. kovo 3 d.

  L 60

72

5.3.2016

►M38

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/2109 Tekstas svarbus EEE 2016 m. gruodžio 1 d.

  L 327

59

2.12.2016


iš dalies keičiamas:

►A1

AKTAS dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų

  L 73

14

27.3.1972

 A2

AKTAS dėl Graikijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų

  L 291

17

19.11.1979

 A3

AKTAS dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų

  C 241

21

29.8.1994


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 338, 17.12.2008, p.  79 (2007/72/EB,)(*)

Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
▼B

TARYBOS DIREKTYVA

1966 m. birželio 14 d.

dėl prekybos pašarinių augalų sėkla

(66/401/EEB)▼M28

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma parduoti skirtos pašarinių augalų sėklos auginimui ir jos pardavimui Bendrijoje.

▼M28

1a straipsnis

Šioje direktyvoje „prekyba“ – tai pardavimas, turėjimas ketinant parduoti, siūlymas pardavimui ar kitoks sėklos realizavimas, tiekimas ar perdavimas tretiesiems asmenims, siekiant komercinio sėklos panaudojimo, už atlygį arba nemokamai.

Prekiavimas sėkla nesiekiant komercinio veislės panaudojimo, apimantis toliau išvardytas operacijas, nelaikomas prekyba:

 sėklos tiekimas oficialiems bandymams ir tikrinimo įstaigoms,

 sėklos tiekimas paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamos sėklos savininku.

Sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms žemės ūkio žaliavoms, skirtoms pramonės tikslams, auginti ar sėklai tuo tikslu dauginti, nelaikomas prekyba, jei paslaugų teikėjas netampa nei taip tiekiamos sėklos, nei derliaus produkcijos savininku. Sėklos tiekėjas pateikia Sertifikavimo institucijai su paslaugų teikėju sudarytos sutarties atitinkamų dalių kopiją, įskaitant standartus ir reikalavimus, kuriuos atitinka tiekiama sėkla.

Šios nuostatos taikymo sąlygos nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼B

2 straipsnis

►M1  1. ◄   Šioje direktyvoje vartojami šie apibrėžimai:

A. Pašariniai augalai: šių genčių ir rūšių augalai:a)

►M35  Poaceae (Gramineae) ◄

Žolės

▼M11

 

Agrostis canina L.

šuninė smilga

▼M2

 

►M35  Agrostis gigantea Roth ◄

didžioji smilga

 

Agrostis stolonifera L.

baltoji smilga

 

►M19  Agrostis capillaris L. ◄

paprastoji smilga

▼B

 

Alopecurus pratensis L.

pievinis pašiaušėlis

▼M11

 

►M35  Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ◄

aukštoji aviža

▼M22

 

Bromus catharticus Vahl

katarinė dirsė

 

Bromus sitchensis Trin

aliaskos dirsė

▼M18

 

Cynodon dactylon L. Pers.

tikroji knisažolė

▼B

 

Dactylis glomerata L.

paprastoji šunažolė

 

►M19  Festuca arundinacea Schreber ◄

nendrinis eraičinas

▼M35

 

Festuca filiformis Pourr

siūlinis eraičinas

▼B

 

Festuca ovina L.

avinis eraičinas

 

►M35  Festuca pratensis Huds. ◄

tikrasis eraičinas

 

Festuca rubra L.

raudonasis eraičinas

▼M35

 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

šiurkštusis eraičinas

▼M2

 

Lolium multiflorum Lam.

gausiažiedė svidrė

 

Lolium perenne L.

daugiametė svidrė

 

►M38  Lolium x hybridum Hausskn ◄

hibridinė svidrė

▼M18

 

Phalaris aquatica L.

hardingo žolė

▼M11

 

►M35  Phleum nodosum L. ◄

►M35  smulkusis motiejukas ◄

▼B

 

Phleum pratense L.

pašarinis motiejukas

▼M2

 

Poa annua L.

vienametė miglė

 

Poa nemoralis L.

gojinė miglė

 

Poa palustris L.

pekinė miglė

 

Poa pratensis L.

pievinė miglė

 

Poa trivialis L.

paprastoji miglė

▼M11

 

►M19  Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ◄

gelsvoji visgė

▼M25

Šis apibrėžimas taip pat taikomas šiems hibridams, gaunamiems kryžminant pirmiau minėtas rūšis:

▼M32

 

►M35  x Festulolium Asch. & Graebn. ◄

►M35  Hibridai, gauti sukryžminus Festuca genties rūšis ir Lolium genties rūšis ◄

▼M38b)

Fabaceae (Leguminosae)

ankštiniai augalai

 

Biserrula pelecinus L.

paprastasis junklas

 

Galega orientalis Lam.

rytinis ožiarūtis

 

Hedysarum coronarium L.

vainikinis kirvenis

 

Lathyrus cicera L.

avinis pelėžirnis

 

Lotus corniculatus L.

paprastasis garždenis

 

Lupinus albus L.

baltažiedis lubinas

 

Lupinus angustifolius L.

siauralapis lubinas

 

Lupinus luteus L.

geltonasis lubinas

 

Medicago doliata Carmign.

dygioji liucerna

 

Medicago italica (Mill.) Fiori

italinė liucerna

 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

pajūrinė liucerna

 

Medicago lupulina L.

apyninė liucerna

 

Medicago murex Willd.

ežinė liucerna

 

Medicago polymorpha L.

šiurkščioji liucerna

 

Medicago rugosa Desr.

raukšlėtoji liucerna

 

Medicago sativa L.

mėlynžiedė liucerna

 

Medicago scutellata (L.) Mill.

sraiginė liucerna

 

Medicago truncatula Gaertn.

margalapė liucerna

 

Medicago × varia T. Martyn Sand

margoji liucerna

 

Onobrychis viciifolia Scop.

sėjamasis esparcetas

 

Ornithopus compressus L.

geltonoji seradėlė

 

Ornithopus sativus Brot.

sėjamoji seradėlė

 

Pisum sativum L. (partim)

sėjamasis žirnis

 

Trifolium alexandrinum L.

egiptinis dobilas

 

Trifolium fragiferum L.

pūstavaisis dobilas

 

Trifolium glanduliferum Boiss.

liaukotasis dobilas

 

Trifolium hirtum All.

šeriuotasis dobilas

 

Trifolium hybridum L.

rausvasis dobilas

 

Trifolium incarnatum L.

purpurinis dobilas

 

Trifolium isthmocarpum Brot.

marokinis dobilas

 

Trifolium michelianum Savi

stambiažiedis dobilas

 

Trifolium pratense L.

raudonasis dobilas

 

Trifolium repens L.

baltasis dobilas

 

Trifolium resupinatum L.

persinis dobilas

 

Trifolium squarrosum L.

šiurkštusis dobilas

 

Trifolium subterraneum L.

gulsčiastiebis dobilas

 

Trifolium vesiculosum Savi

pūslėtasis dobilas

 

Trigonella foenum-graecum L.

vaistinė ožragė

 

Vicia benghalensis L.

bengalinis vikis

 

Vicia faba L.

paprastoji pupa

 

Vicia pannonica Crantz

vengrinis vikis

 

Vicia sativa L.

sėjamasis vikis

 

Vicia villosa Roth

ruginis vikis

▼M1c)

Kitos rūšys

 

 

►M19  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. ◄

griežtis

 

►M19  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. varidis L. ◄

pašarinis kopūstas

▼M22

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

bitinė facelija

▼M38

 

Plantago lanceolata L.

siauralapis gyslotis

▼M1

 

►M19  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ◄

pašarinis ridikas

B. Elitinė sėkla:

1) Selekcinių veislių sėkla: sėkla:

a) ruošiama selekcininkų pagal patvirtintus veislės palaikymo metodus;

b) skirta auginti sėklai, priklausančiai kategorijai „sertifikuota sėkla“;

c) pagal 4 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai;

▼M33

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytais atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

2) Vietinių veislių sėkla: sėkla:

a) kuri oficialiai kontroliuojant buvo išauginta iš medžiagos, kuri oficialiai pr ipažįstama vietine veisle, viename ar keliuose ūkiuose, įsikūrusiuose aiškiai pažymėtuose kilmės regionuose;

b) skirta auginti sėklai, priklausančiai kategorijai „sertifikuota sėkla“;

c) pagal 4 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, ir

▼M33

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytais atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼M28

C. Sertifikuota sėkla: visų A punkte išvardytų rūšių sėkla, išskyrus Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ir Medicago sativa:

a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba, jeigu selekcininkas pageidauja, iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri pagal oficialaus tyrimo rezultatus atitinka I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai;

b) skirta kitiems tikslams nei sėklai auginti;

c) pagal 4 straipsnio b punkto nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; bei

▼M33

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼M28

Ca. Sertifikuota pirmosios reprodukcijos (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ir Medicago sativa) sėkla:

a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba, jeigu selekcininkas pageidauja, iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri gali ir pagal oficialaus tyrimo rezultatus atitinka I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai;

b) skirta „sertifikuotai antrosios reprodukcijos sėklai“ auginti arba kitiems tikslams nei pašarinių augalų sėklai auginti;

c) pagal 4 straipsnio b punkto nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; bei

▼M33

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼M28

Cb. Sertifikuota antrosios reprodukcijos (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ir Medicago sativa) sėkla:

a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos, sertifkuotos pirmosios reprodukcijos sėklos arba, jeigu selekcininkas pageidauja, iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri gali ir pagal oficialaus tyrimo rezultatus atitinka I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai;

b) skirta kietiems tikslams nei pašarinių augalų sėklai auginti;

c) pagal 4 straipsnio b punkto nuostatas atitinka I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; bei

▼M33

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

D. Komercinė sėkla: sėkla:

a) identifikuojama kaip priklausianti rūšiai;

b) pagal 4 straipsnio b punkto nuostatas atitinkanti II priede išdėstytus reikalavimus, keliamus komercinei sėklai, bei

▼M33

c) atitinkanti a ir b papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

E. Oficialios priemonės: priemonės, kurių imasi:

a) valstybinės valdžios institucijos, arba

b) bet kuris pagal viešąją ar privatinę teisę veikiantis juridinis asmuo valstybės atsakomybe; arba

c) jei tai papildoma veikla, kurią taip pat kontroliuoja valstybė – bet kuris tam tikslui atitinkamai prisaikdintas fizinis asmuo,

jei tokios priemonės b ir c punktuose minimiems asmenims nesuteikia asmeninės naudos.

▼M6

F. Mažos ►M27  EB ◄ A pakuotės: tai pakuotės, kuriose yra sėklos, neskirtos pašariniams augalams auginti, mišinys, kurių neto svoris neviršija 2 kg, atitinkamais atvejais išskyrus granuliuotus pesticidus, dražė ir kitus kietus priedus.

G. Mažos, ►M27  EB ◄ B pakuotės: tai pakuotės, kuriose yra ►M28  elitinės sėklos ◄ sertifikuotos sėklos, komercinės sėklos arba — jei atitinkamos pakuotės nėra mažos ►M27  EB ◄ A pakuotės — sėklos mišinys, kurių neto svoris neviršija 10 kg, atitinkamais atvejais išskyrus granuliuotus pesticidus, dražė ir kitus kietus priedus.

▼M29

1a.  1 dalies A punkte nurodytų veislių sąrašo pakeitimai daromi 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M22

1b.  Skirtingi veislių, įskaitant komponentus, tipai, kurie gali būti sertifikuoti pagal šios direktyvos nuostatas, gali būti patikslinti ir apibrėžti 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M28 —————

▼M12

►M22  1d. ◄   Valstybėms narėms gali būti leista 21 straipsnyje nustatyta tvarka konkrečios valstybės narės produkcijai netaikyti II priedo I skirsnio 2 punkto B (1) dalyje nustatyto reikalavimo vienai ar kelioms konkrečioms rūšims, jei ekologinės sąlygos ir ankstesnė patirtis rodo, kad laikomasi II priedo I skirsnio 2 punkto lentelės 13 stulpelyje nustatytų standartų.

▼M1

2.  Ne ilgesniu nei ketverių metų nuo įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių šią direktyvą, įsigaliojimo pereinamuoju laikotarpiu nukrypdamos nuo 1 dalies C punkto, valstybės narės gali sertifikuoti sėklą, tiesiogiai išaugintą iš valstybės narės pagal tuo metu veikiančią schemą oficialiai kontroliuojamos sėklos, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos kaip ir sertifikuotos kategorijos bazinei sėklai arba sertifikuotai sėklai pagal šios direktyvos principus.

▼M4 —————

▼M33

3.  Atliekant tyrimą esant oficialiai priežiūrai, nurodytą 1 dalies B punkto 1 dalies d papunktyje, 1 dalies B punkto 2 dalies d papunktyje, 1 dalies C punkto d papunktyje, 1 dalies Ca punkto d papunktyje ir 1 dalies D punkto c papunktyje, laikomasi šių reikalavimų:

A. Aprobavimas

a) Inspektoriai:

i) turi būtiną techninę kvalifikaciją;

ii) negauna asmeninės naudos, susijusios su patikrinimų vykdymu;

iii) turi atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucijos išduotą oficialią licenciją, kurioje nurodoma, kad inspektoriai buvo prisaikdinti arba pateikiamas inspektorių pasirašytas raštiškas pareiškimas, kuriuo įsipareigojama laikytis oficialius patikrinimus reglamentuojančių taisyklių;

iv) atlieka tyrimus esant oficialiai priežiūrai pagal oficialiems tyrimams taikomas taisykles.

b) Sėkliniai augalai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios oficiali a posteriori kontrolė yra atlikta ir šios kontrolės rezultatai yra patenkinami.

c) Sėklinių augalų dalį tikrina oficialiai paskirti inspektoriai. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %.

d) Oficialiai a posteriori kontrolei ir atitinkamais atvejais oficialiam sėklos laboratoriniam tyrimui dėl veislės tapatumo ir grynumo imama sėklinių augalų sėklos partijų mėginių dalis.

e) Valstybė narė nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkto iii papunktyje minėtą oficialią licenciją turinčių inspektorių, kurie yra kalti tyčia arba dėl neatsargumo pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles, licencijų panaikinimą. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

B. Sėklos tyrimai

a) Sėklos tyrimus atlieka sėklos tyrimų laboratorijos, kurias šiuo tikslu įgaliojo atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucija, b–d punktuose nustatytomis sąlygomis.

b) Sėklos tyrimų laboratorija turi sėklos tyrimų vadovą, kuris tiesiogiai atsako už laboratorijos techninę veiklą ir turi būtiną techninio vadovavimo sėklos tyrimų laboratorijai kvalifikaciją.

Sėklos tyrimų laborantai turi reikiamą techninę kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiems sėklos tyrimų laborantams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

Laboratorija įkuriama patalpose ir turi įrangą, kurias sėklos sertifikavimo institucija oficialiai laiko tinkamomis sėklai tirti pagal įgaliojimo taikymo sritį.

Laboratorijoje sėkla tiriama remiantis dabartiniais tarptautiniais metodais.

c) Sėklos tyrimų laboratorija yra:

i) nepriklausoma laboratorija,

arba

ii) sėklos bendrovei priklausanti laboratorija.

Atveju, minimu ii papunktyje, laboratorija gali tirti tik sėklos partijas, pagamintas sėklos bendrovės, kuriai laboratorija priklauso, vardu, išskyrus atvejus, kai ta sėklos bendrovė, paraišką dėl sertifikavimo padavęs asmuo ir sėklos sertifikavimo institucija susitaria kitaip.

d) Laboratorijos atliekamą sėklos tyrimą tinkamai prižiūri sėklos sertifikavimo institucija.

e) Priežiūros, minimos d punkte, vykdymo tikslais oficialaus sėklos tyrimo metu patikrinama dalis oficialiam sertifikavimui pateiktos sėklos partijų. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %.

f) Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkte numatyto leidimo panaikinimą oficialiai įgaliotoms sėklos tyrimų laboratorijoms, kurios yra kaltos tyčia arba dėl neatsargumo pažeidusios oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

▼M29

4.  Tolesnės priemonės, taikomos oficialiai prižiūrint atliekamiems tyrimas, gali būti tvirtinamos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M33 —————

▼B

3 straipsnis

▼M1

1.  Valstybės narės numato, kad:

▼M19

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

▼M1

Dactylis glomerata L.

▼M19

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼M1

Festuca rubra L. ►M25  X Festulolium  ◄

▼M34

Galega orientalis Lam. pašarinis galega

▼M2

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

▼M38

Lolium x hybridum Hausskn

▼M1

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼M19

Medicago × varia T. Martyn

▼M11

Pisum sativum L.

▼M19

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

▼M1

Trifolium repens L.

o nuo 1971 m. liepos 1 d. – Trifolium pratense L. sėkla nebūtų pateikiama į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ ►M28  ————— ◄ .

▼M18

1a.  21 straipsnyje nustatyta tvarka Ispanijos Karalystei iki 1989 m. gruodžio 31 d. gali būti leista numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl Medicago sativa, Brassica oleracea convar. acephala ir Raphanus sativus sėklos.

▼B

2.  Valstybės narės numato, kad 1 dalyje nepaminėtų pašarinių augalų genčių ir rūšių sėkla negali būti pateikiama į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“, „sertifikuota sėkla“ arba ji nėra komercinė sėkla ir jei sėkla ►M28  ————— ◄ .

3.  21 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija gali numatyti, kad praėjus nustatytoms datoms 1 dalyje nepaminėtų pašarinių augalų genčių ir rūšių sėkla nebūtų pateikiama į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs tyrimai būtų atliekami pagal dabartinius tarptautinius metodus, jei tokie metodai egzistuoja.

▼M28 —————

▼M28

3a straipsnis

Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės numato, kad:

 veislinė iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėkla ir

 perdirbimui parduodama išauginta sėkla, jei užtikrinamas jos tapatumas,

gali būti pateikiama į rinką.

▼B

4 straipsnis

Tačiau valstybės narės, nukrypdamos nuo 3 straipsnio nuostatų:

a) gali leisti oficialiai sertifikuoti ir parduoti elitinę sėklą, kuri neatitinka II priede išdėstytų daigumo reikalavimų; analogiška išlyga gali būti taikoma sertifikuotai Trifolium pratense L. sėklai, jei ta sėkla yra skirta tolimesniam kitos sertifikuotos sėklos auginimui.

Pirmiau minėtais atvejais imamasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų konkretų daigumą, kurį jis nurodo specialioje etiketėje kartu su savo pavadinimu ar pavarde, adresu bei sėklos partijos referencinis numeris parduodamas sėklą;

b) kad būtų galima greitai įsigyti sėklą, nors dar nebaigtas oficialus tyrimas, skirtas patikrinti, ar sėkla atitinka II priede išdėstytus daigumo reikalavimus, gali leisti oficialiai sertifikuoti ar pripažinti ir parduoti pirmajam pirkėjui „elitinės sėklos“, „sertifikuotos sėklos“ ar „komercinės sėklos“ kategorijoms priklausančią sėklą. Sertifikuojama ar pripažįstama tik pateikus parengtinio sėklos analitinio tyrimo pažymą, jeigu nurodomas pirmojo gavėjo pavadinimas ar pavardė ir adresas; imamasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų parengtiniu tyrimu nustatytą daigumą; šis daigumas nurodomas specialioje etiketėje kartu su tiekėjo pavadinimu ar pavarde, adresu ir partijos referenciniu numeriu parduodant sėklą;

Šios nuostatos netaikomos iš trečiųjų šalių importuotai sėklai, jei 15 straipsnyje nenumatytos kitokios dauginimo už Bendrijos ribų nuostatos.

▼M28

Valstybės narės, kurios naudojasi a ar b punktuose numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, viena kitai teikia administracinę pagalbą vykdant kontrolę.

4a straipsnis

1.  Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės savo teritorijoje gali leisti gamintojams pateikti į rinką:

a) nedidelį sėklos kiekį moksliniais tikslais ar selekciniam darbui;

b) atitinkamą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių įtraukimo į katalogą atitinkamoje valstybėje narėje yra paduota paraiška.

Genetiškai modifikuotos medžiagos atveju toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Atliekant pavojaus aplinkai įvertinimą atitinkamai taikomos Direktyvos 70/457/EEB 7 straipsnio 4 dalies nuostatos.

2.  Priežastys, dėl kurių gali būti suteikiami 1 dalies b punkte numatyti leidimai, nuostatos dėl pakuočių žymėjimo, kiekiai ir sąlygos, kuriomis valstybės narės gali suteikti tokius leidimus, nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.  Leidimai, kuriuos valstybės narės savo teritorijoje suteikė gamintojams 1 dalyje numatytais tikslais iki šios direktyvos priėmimo, lieka galioti tol, kol bus priimtos 2 dalyje minimos nuostatos. Po to visi tokie leidimai suteikiami laikantis pagal 2 dalį priimtų nuostatų.

▼B

5 straipsnis

Valstybės narės gali taikyti papildomus arba griežtesnius reikalavimus sėklos sertifikavimui ir jų teritorijoje išaugintos komercinės sėklos tyrimui, nei nurodyti I ir II prieduose.

▼M28

5a straipsnis

Valstybės narės gali riboti Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ir Medicago sativa sėklų sertifikavimą, leisdamos sertifikuoti tik pirmosios reprodukcijos sėklą.

▼B

6 straipsnis

▼M2

Valstybės narės numato, kad genealoginių komponentų aprašymas, kurio gali būti reikalaujama, selekcininko prašymu būtų laikomas konfidencialiu.

▼B

7 straipsnis

▼M33

1.  Valstybės narės reikalauja, kad siekiant patikrinti veisles, ištirti sertifikavimui skirtą sėklą ir komercinę sėklą, mėginiai būtų imami oficialiai arba esant oficialiai priežiūrai pagal atitinkamus metodus. Tačiau kontrolės pagal 19 straipsnį tikslais sėklos mėginiai imami oficialiai.

▼M33

1a.  Atliekant sėklos mėginių ėmimą esant oficialiai priežiūrai pagal 1 dalį, laikomasi šių reikalavimų:

a) Sėklos mėginius ima sėklos mėginių ėmėjai, kuriuos šiuo tikslu įgaliojo atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucija b, c ir d punktuose nustatytomis sąlygomis.

b) Sėklos mėginių ėmėjai turi reikiamą techninę kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiems sėklos mėginių ėmėjams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

Jie ima sėklos mėginius remdamiesi dabartiniais tarptautiniais metodais.

c) Sėklos mėginių ėmėjai yra:

i) nepriklausomi fiziniai asmenys;

ii) fizinių arba juridinių asmenų, kurie neužsiima sėklos gamyba, sėklos auginimu, sėklos perdirbimu arba sėklos prekyba, samdomi asmenys,

arba

iii) fizinių arba juridinių asmenų, kurie užsiima sėklos gamyba, sėklos auginimu, sėklos perdirbimu arba sėklos prekyba, samdomi asmenys.

Atveju, minimu iii papunktyje, sėklos mėginių ėmėjas mėginius gali imti tik iš sėklos partijų, pagamintų jo darbdavio vardu, išskyrus atvejus, kai jo darbdavys, paraišką dėl sertifikavimo padavęs asmuo ir sėklos sertifikavimo institucija susitaria kitaip.

d) Sėklos mėginių ėmėjų atliekamą sėklos mėginių ėmimą tinkamai prižiūri sėklos sertifikavimo institucija. Imant mėginius automatiniu būdu turi būti laikomasi tinkamų procedūrų ir tai atliekama oficialiai prižiūrint.

e) Priežiūros, minimos d punkte, vykdymo tikslais oficialūs sėklos mėginių ėmėjai patikrina dalį pagal eksperimentą oficialiam sertifikavimui pateiktos sėklos partijų. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %. Šis kontrolinių mėginių ėmimas netaikomas mėginių ėmimui automatiniu būdu.

Valstybės narės palygina oficialiai paimtus sėklos mėginius su tos pačios sėklos partijos mėginiais, paimtais esant oficialiai priežiūrai.

f) Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkte numatyto leidimo panaikinimą oficialiai įgaliotiems sėklos mėginių ėmėjams, kurie yra kalti tyčia arba dėl neatsargumo pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju sėklos, kurios mėginiai buvo paimti, sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

1b.  Tolesnės priemonės, taikomos sėklos mėginių ėmimui esant oficialiai priežiūrai, gali būti tvirtinamos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼B

2.  Sertifikavimui skirtos sėklos ir komercinės sėklos ištyrimui mėginiai imami iš vienodų partijų; didžiausias partijos svoris ir mažiausias mėginio svoris nurodyti III priede.

8 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitine sėkla, sertifikuota sėkla ir komercine sėkla būtų prekiaujama tik pakankamai vienodomis ►M1  partijomis ◄ ir uždarytose pakuotėse, turinčiose uždarymo įtaisą ir pažymėtose ►M6  pagal 9, 10 arba 10a straipsnius ◄ .

2.  Valstybės narės prekybai galutiniam naudotojui skirtais nedideliais kiekiais gali taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl sėklos pakavimo, uždarymo ir žymėjimo.

▼M6

9 straipsnis

▼M9

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos, sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos pakuotės, išskyrus atvejus, kai paskutinių dviejų kategorijų sėkla yra mažose ►M27  EB ◄ B pakuotėse, būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrint uždaromos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidžiant uždarymo sistemos arba ant 10 straipsnio 1 dalyje numatytos oficialios etiketės ar pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai.

Siekiant užtikrinti uždarymą, uždarymo sistemą sudaro bent jau pirmiau minėta etiketė arba pritvirtinta oficiali plomba.

Antrojoje pastraipoje numatytos priemonės nebūtinos, jeigu naudojama uždarymo sistema, netinkama naudoti antrą kartą.

21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nustatyta, ar atitinkama uždarymo sistema tenkina šios pastraipos reikalavimus.

▼M6

2.  Valstybės narės reikalauja, kad, išskyrus mažas ►M27  EB ◄ B pakuotes, pakuotės nebūtų vieną ar daugiau kartų iš naujo uždaromos, nebent tai daroma oficialiai ►M9  arba oficialiai prižiūrint ◄ . Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 10 straipsnio 1 dalį būtinoje etiketėje nurodomas uždarymo faktas, naujo uždarymo data ir už tai atsakinga institucija.

▼M9

3.  Valstybės narės reikalauja, kad mažos ►M27  EB ◄ B pakuotės būtų uždaromos taip, kad atidarant pakuotę uždarymo sistema būtų sugadinama arba ant etiketės ar pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai. 21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nustatyta, ar atitinkama uždarymo sistema tenkina šios dalies reikalavimus. Pakuotės vieną ar daugiau kartų iš naujo uždaromos tik oficialiai prižiūrint.

▼M28 —————

▼M7

10 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos, sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos pakuotės, išskyrus atvejus, kai pastarųjų dviejų kategorijų sėklos yra mažose ►M27  EB ◄ B pakuotėse:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka IV priedo A dalyje nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama balta etikete, sertifikuota pirmosios elitinės sėklos reprodukcijos sėkla – mėlyna, sertifikuota vėlesnių reprodukcijų sėkla – raudona ir komercinė sėkla – ruda. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jeigu 4 straipsnio a punkte nustatytais atvejais elitinė arba sertifikuota sėkla neatitinka II priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 21 straipsnyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pačios spalvos kaip ir etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A dalies I skyriaus a punkto 3, 4 ir 5 papunkčius, o komercinės sėklos atveju – b punkto 2, 4 ir 5 papunkčius. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

▼M28 —————

▼M6

10a straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad mažų ►M27  EB ◄ B pakuočių:

a) išorinėje pusėje pagal IV priedo B dalį būtų pritvirtinta tiekėjo etiketė, išspausdintas pranešimas ar uždėtas spaudas viena iš oficialių Bendrijos kalbų; jeigu pakuotės yra skaidrios, ši etiketė gali būti įdedama viduje, jei ji bus aiškiai matoma ir perskaitoma per pakuotę; etiketės spalvai taikomas 10 straipsnio 1 dalies a punktas;

b) išorinėje tiekėjo etiketės, numatytos a punkte, pusėje būtų nurodytas oficialiai suteiktas serijos numeris; jeigu naudojama oficiali klijuojama etiketė, jos spalvai taikomas 10 straipsnio 1 dalies a punktas; minėto serijos numerio pritvirtinimo būdai gali būti nustatyti 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad oficialia klijuojama etikete, kurioje nurodyta dalis IV priedo B dalyje numatytos informacijos, būtų ženklinamos jų teritorijoje supakuotos mažos ►M27  EB ◄ B pakuotės; jei tokioje etiketėje nurodoma informacija, nereikalaujama taikyti 1 dalies a punkte numatyto žymėjimo.

▼M28

10b straipsnis

Valstybės narės gali numatyti, kad gavus prašymą mažos sėklos EB B pakuotės būtų uždaromos ir žymimos oficialiai arba oficialiai prižiūrint pagal 9 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio nuostatas.

▼M6

10c straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad mažose pakuotėse esančios sėklos tapatybę būtų galima patikrinti būtent skirstant sėklos partijas. Šiuo tikslu jos gali reikalauti, kad jų teritorijoje suskirstytos mažos pakuotės būtų uždaromos oficialiai arba oficialiai prižiūrint.

▼M30

10d straipsnis

1.  Valstybės narės, nukrypdamos nuo 8, 9 ir 10 straipsnių, gali supaprastinti nuostatas, susijusias su uždarymo įtaisu ir pakuočių žymėjimu parduodant nefasuotą „sertifikuotą sėklą“ galutiniam naudotojui.

2.  1 dalyje numatytų leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo sąlygos nustatomos 21 straipsnio 2 dalyje minima tvarka.

Kol nebus priimtos minėtos sąlygos, taikomos Komisijos sprendimo 94/650/EB ( 1 ) 2 straipsnyje nustatytos sąlygos.

▼M28

11 straipsnis

1.  21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti numatyta, kad tam tikrais šioje direktyvoje nenumatytais atvejais valstybės narės gali reikalauti, kad elitinės sėklos, sertifikuotos sėklos arba komercinės sėklos pakuotės būtų paženklintos tiekėjo etikete (tai gali būti nuo oficialios etiketės atskirta etiketė arba tiekėjo informacija, išspausdinta ant pačios pakuotės) arba reikalauti, kad prie sėklos partijų, atitinkančių specialius reikalavimus dėl Avena fatua, nustatytus 21 straipsnyje nustatyta tvarka, būtų pridėti oficialūs sertifikatai, patvirtinantys atitiktį minėtiems reikalavimams.

2.  Duomenys, kurie turi būti nurodyti tokioje etiketėje, taip pat nustatomi 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M28

11a straipsnis

Genetiškai modifikuotos veislės sėklos etiketėse ar dokumentuose, oficialiuose ar neoficialiuose, kurie tvirtinami ar pridedami prie sėklos partijos, pagal šios direktyvos nuostatas aiškiai nurodoma, kad veislė yra genetiškai modifikuota.

▼B

12 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad apie bet kokį elitinės sėklos, sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos cheminį apdorojimą būtų nurodyta oficialioje etiketėje arba tiekėjo etiketėje bei ant pakuotės arba jos viduje.

▼M6

13 straipsnis

▼M28 —————

▼M28

1.  Valstybės narės patikslina, kad įvairių genčių, rūšių ar veislių sėklos mišiniai gali būti pateikiami į rinką:

 jeigu jų neketinama naudoti kaip pašarinių augalų, šiuo atveju mišiniuose gali būti pašarinių augalų sėklos ir augalų, kurie nėra pašariniai augalai, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, sėklos,

 jeigu juos ketinama naudoti kaip pašarinius augalus, šiuo atveju mišinyje gali būti augalų rūšių, išvardytų Direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 69/208/EEB arba 70/458/EEB, sėklos, išskyrus Direktyvos 70/457/EEB 4 straipsnio 2 dalies a punkte minimas veisles,

 jeigu juos ketinama naudoti natūraliai aplinkai saugoti ir išsaugant genetinius išteklius, paminėtus 22a straipsnio b punkte, šiuo atveju mišiniuose gali būti pašarinių augalų sėklos ir augalų, kurie nėra pašariniai augalai, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, sėklos.

Pirmoje ir antroje įtraukose nurodytais atvejais įvairios mišinių sudėtinės dalys, priklauso vienai iš augalų rūšių, išvardytų Direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 69/208/EEB ir 70/458/EEB, prieš jas sumaišant privalo atitikti joms taikomas pardavimo taisykles.

Kiti reikalavimai, įskaitant sėklos mišinius gaminančių firmų techninio patvirtinimo ženklinimą, mišinių gamybos tikrinimą ir pirminių sudedamųjų dalių partijų bei gatavų mišinių mėginių ėmimą, nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Trečioje įtraukoje nurodytu atveju sąlygos, kuriomis gali būti prekiaujama tokiais mišiniais, nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M6

►M28  2. ◄   Taikomos 8, 9, 10b, 11 ir 12 straipsnių nuostatos be 10 ir 10a straipsnių nuostatos, išskyrus tai, kad naudojama žalios spalvos etiketė. Šiuo tikslu mažos ►M27  EB ◄ A pakuotės laikomos mažomis ►M27  EB ◄ B pakuotėmis.

Tačiau mažoms ►M27  EB ◄ A pakuotėms nebūtina oficialiai suteikti serijos numerį, numatytą 10a straipsnio 1 dalies b punkte.

▼M28 —————

▼M22

13a straipsnis

▼M29

Ieškant tobulesnių tam tikrų šioje direktyvoje nustatytų nuostatų alternatyvų, gali būti nuspręsta organizuoti laikinus eksperimentus, atliekamus nurodytomis sąlygomis Bendrijos lygiu, pagal 21 straipsnyje minimas nuostatas.

▼M22

Darant šiuos bandymus, valstybės narės gali būti atleidžiamos nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų. Tokio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis su juo susijusiomis nuostatomis. Bandymo trukmė neviršija septynerių metų.

▼B

14 straipsnis

▼M28

1.  Valstybės narės užtikrina, kad sėklai, kuri pateikiama į rinką pagal šios direktyvos nuostatas, privalomai ar savo nuožiūra nebūtų taikomi jokie kiti prekybos apribojimai dėl jos savybių, tyrimo sąlygų, žymėjimo ir uždarymo nei nustatyti šioje ar kitose direktyvose.

▼A1

1a.  21 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija leidžia prekybai pašarinių kultūrų sėklomis visoje ar dalyje vienos ar kelių valstybių narių teritorijų taikyti nuostatas, kurios yra griežtesnės už II priede išdėstytas nuostatas, dėl Avena fatua buvimo tose sėklose, jei panašios nuostatos yra taikomos tų sėklų gamybai šalies viduje ir jei vykdoma kampanija, kuria siekiama išnaikinti Avena fatua iš šiame regione auginamų pašarinių kultūrų.

▼M28 —————

▼M28

14a straipsnis

Veislinė iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėkla gali būti pateikiama į rinką pagal 3a straipsnio pirmą įtrauką šiomis sąlygomis:

a) ji turi būti oficialiai patikrinta kompetentingos sertifikavimo institucijos pagal elitinės sėklos sertifikavimui taikomas nuostatas;

b) ji turi būti supakuota pagal šios direktyvos nuostatas; ir

c) pakuotės turi būti paženklintos oficialia etikete, kurioje būtų nurodyta bent ši informacija:

 sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų skiriamieji trumpiniai,

 partijos referencinis numeris,

 uždarymo metai ir mėnuo arba

 paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimo tikslais metai ir mėnuo,

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių, arba jos bendruoju pavadinimu, arba abiem pavadinimais;

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 žodžiai „superelitinė sėkla“,

 iki sėklos, priklausančios kategorijoms „sertifikuota sėkla“ arba „sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla“ buvusių sėklos reprodukcijų skaičius.

Naudojama baltos spalvos su įstriža purpurine linija etiketė.

▼M22

15 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, kad pašarinių augalų sėkla:

 išauginta tiesiogiai iš elitinės sėklos ar sertifikuotos sėklos, kuri yra oficialiai sertifikuota vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje ir kuri yra laikoma lygiaverte pagal 16 straipsnio 1 dalies b punktą, arba kuri yra išauginta tiesiogiai sukryžminus elitinę sėklą, oficialiai sertifikuotą valstybėje narėje, ir elitinę sėklą, oficialiai sertifikuotą tokioje trečiojoje šalyje, ir

 nuimta kitoje valstybėje narėje,

pateikus prašymą ir nepažeidžiant Direktyvos 70/457/EEB nuostatų, oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla bet kurioje valstybėje narėje, jei atliktas tos sėklos aprobavimas, atitinkantis I priede nustatytus atitinkamai kategorijai keliamus reikalavimus, ir jei oficialus tyrimas rodo, kad ji atitinka II priede išdėstytus tai pačiai kategorijai keliamus reikalavimus.

Jei sėkla yra išauginta tiesiogiai iš oficialiai sertifikuotos iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėklos, valstybės narės taip pat gali leisti ją oficialiai sertifikuoti kaip elitinę sėklą, jei ji atitinka tai kategorijai keliamus reikalavimus.

▼M28

2.  Pašarinių augalų sėkla, kuri yra nuimta Bendrijoje ir kurią numatoma sertifikuoti pagal 1 dalies nuostatas:

 pakuojama ir ženklinama oficialia etikete, atitinkančia V priedo A ir B dalyse nustatytus reikalavimus pagal 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir

 prie jos pridedamas oficialus dokumentas, atitinkantis V priedo C dalyje nustatytus reikalavimus.

Pirmos pastraipos nuostatos dėl pakavimo ir ženklinimo gali būti netaikomos, jei už aprobavimą, už sėklos, kuri nėra galutinai sertifikuota, sertifikavimo dokumentų sudarymą ir už sertifikavimą yra atsakingos tos pačios institucijos arba jos sutaria dėl išimčių.

▼M33

3.  Valstybės narės taip pat numato, kad trečiojoje šalyje surinkta pašarinių augalų sėkla gavus prašymą taip pat gali būti oficialiai sertifikuojama, jei:

a) ji buvo išauginta tiesiogiai iš:

i) elitinės sėklos arba sertifikuotos sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kuriai pagal 16 straipsnio 1 dalies b punktą buvo suteiktas lygiavertiškumas,

arba

ii) tiesiogiai kryžminant valstybėje narėje sertifikuotą elitinę sėklą ir i papunktyje nurodytoje trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą;

b) atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis pagal 16 straipsnio 1 dalies a punktą priimtame sprendime dėl lygiavertiškumo nustatytas sąlygas, keliamas atitinkamai kategorijai;

c) oficialiai ištyrus nustatyta, kad II priede nustatytos tai pačiai kategorijai taikomos sąlygos yra įvykdytos.

▼B

16 straipsnis

1.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato, ar:

a) 15 straipsnyje numatytu atveju aprobavimo rezultatai trečiojoje šalyje atitinka I priede nustatytus reikalavimus;

▼M33

b) pašarinių augalų sėkla, nuimta trečiojoje šalyje, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos dėl požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, šiais atžvilgiais yra lygiavertė sėklai, išaugintai Bendrijoje ir atitinkančiai šios direktyvos nuostatas.

▼B

2.   ►M5  Kol Valstybės narės gali pačios priimti sprendimus dėl trečiosios šalies pagal 1 dalį, jei Taryba dar nėra priėmusi sprendimo dėl tos šalies pagal šią direktyvą. Šios teisės galiojimas baigiasi ►M10  1978 m. liepos 1 d. ◄  ◄

▼M3

3.  1 ir 2 dalys taip pat taikomos bet kuriai naujai valstybei narei nuo jos įstojimo dienos iki tos dienos, kurią ji turi priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, įgyvendinančius šią direktyvą.

▼M24

4.  Paragraph 1 shall also apply to the territory of the former German Democratic Republic until 31 December 1991. Detailed rules for application may be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 21.

▼M28

17 straipsnis

1.  Siekiant panaikinti laikinus bendro pobūdžio elitinės sėklos ar sertifikuotos sėklos tiekimo sunkumus, atsirandančius Bendrijoje, kurių negalima įveikti kitu būdu, 21 straipsnyje numatyta tvarka gali būti nuspręsta, kad valstybės narės leistų tam tikrą laikotarpį Bendrijoje prekiauti kiekiais, būtinais sėklos, priklausiančios kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai, arba sėklos veislės, kuri nėra įtraukta į „Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą“ ar į valstybių narių nacionalinius veislių katalogus, tiekimo sunkumams išspręsti.

2.  Konkrečios kategorijos sėkla ženklinama tai kategorijai nustatyta oficialia etikete; veislių, kurios nėra įtrauktos į pirmiau minėtus katalogus, sėkla ženklinama rudos spalvos oficialia etikete. Etiketėje visuomet nurodoma, kad atitinkama sėkla priklauso kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai.

3.  1 dalies taikymo taisyklės gali būti priimamos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼B

18 straipsnis

Ši direktyva netaikoma pašarinių augalų sėklai, kai nurodoma, kad ji yra skirta eksportui į trečiąsias šalis.

19 straipsnis

▼M28

1.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs prekybos pašarinių augalų sėklos patikrinimai būtų vykdomi atliekant bent jau atsitiktinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

2.  Nepažeisdamos laisvo sėklos judėjimo Bendrijoje, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant didesnius nei du kilogramai iš trečiųjų šalių importuotos sėklos kiekius, joms būtų pateikti šie duomenys:

a) rūšis;

b) veislė;

c) kategorija;

d) šalis gamintoja ir oficiali kontrolės institucija;

e) šalis siuntėja;

f) importuotojas;

g) sėklos kiekis.

Šių duomenų pateikimo būdai gali būti nustatomi 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M31

20 straipsnis

1.  Bendrijos lyginamieji tyrimai ir bandymai atliekami Bendrijoje siekiant atlikti pašarinių augalų sėklos, pateiktos į rinką pagal privalomas arba savo nuožiūra taikomas šios direktyvos nuostatas, mėginių vegetacinius tyrimus. Gali būti atliekami šie lyginamieji tyrimai ir bandymai:

 trečiosiose šalyse nuimtos sėklos,

 ekologinei žemdirbystei tinkančios sėklos,

 sėklos, parduodamos dėl apsaugos vietoje ir subalansuoto genetinių išteklių naudojimo.

2.  Šie lyginamieji tyrimai ir bandymai naudojami sertifikavimo techniniams metodams derinti ir patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, kuriuos turi atitikti sėkla.

3.  21 straipsnyje minima tvarka Komisija imasi būtinų priemonių lyginamiesiems tyrimams ir bandymams atlikti. 21 straipsnyje minimam Komitetui Komisija praneša apie technines priemones dėl tyrimų ir bandymų atlikimo bei jų rezultatus.

4.  Bendrija gali daryti finansinį įnašą į 1 ir 2 dalyse numatytų tyrimų ir bandymų atlikimą. Finansinis įnašas neviršija biudžeto valdymo institucijos patvirtintų metinių asignavimų.

5.  Tyrimai ir bandymai, kuriems gali būti daromas Bendrijos finansinis įnašas, bei išsamios finansinio įnašo darymo taisyklės nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.  1 ir 2 dalyse numatytus tyrimus ir bandymus gali atlikti tik valstybės institucijos arba valstybės įgalioti juridiniai asmenys.

▼M30

21 straipsnis

1.  Komisijai padeda Tarybos sprendimo 66/399/EEB 1 straipsniu įsteigtas Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas (toliau – komitetas).

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 2 ), 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje numatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.  Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

▼M2

21a straipsnis

▼M5

Priedų turinio daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, priimami 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼B

22 straipsnis

Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių įstatymų nuostatų, pateisinamų dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos arba pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos.

▼M28

22a straipsnis

1.  21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti konkretūs reikalavimai, kad būtų atsižvelgta į pokyčius šiose srityse:

a) sąlygas, kuriomis leidžiama prekiauti chemiškai apdorota sėkla;

b) sąlygas, kuriomis leidžiama prekiauti sėkla, atsižvelgiant į išsaugojimą vietoje ir tvarų augalų genetinių išteklių naudojimą, įskaitant rūšių, kurioms taip pat priskiriamos Tarybos direktyvos 70/457/EEB 1 straipsnyje išvardytos rūšys, kurios yra susijusios su konkrečiomis natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis ir kurioms gresia genetinis išnykimas, sėklos mišinius;

c) sąlygas, kuriomis leidžiama prekiauti sėkla, tinkančia organinei gamybai.

2.  1 dalyje numatyti konkretūs reikalavimai pirmiausia apima šiuos aspektus:

i) b punkto atveju – šių rūšių sėkla yra žinomos provenencijos, kurią patvirtino atitinkama kiekvienos valstybės narės institucija prekybai sėkla konkrečiose teritorijose;

ii) b punkto atveju – atitinkamus kiekybinius apribojimus.

▼B

23 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1968 m. liepos 1 d., įgyvendina 14 straipsnio 1 dalies nuostatas, o ne vėliau kaip 1969 m. liepos 1 d. – visas kitas šios direktyvos ir jos priedų nuostatas. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

▼M24

The Federal Republic of Germany is hereby authorized to comply, in respect of the territory of the former German Democratic Republic, with the following:

 Article 3 (1), in the case of:

 

 seed harvested prior to German unification or after unification insofar as the seed production fields had been sown before that date,

 other seed if it is certified in accordance with Article 2 (2);

 Article 8 (2), in the case of the restriction to “small quantities” for seed of Pisum sativum L. (partim) and Vicia faba L. (partim);

 Article 16, within the limits of the traditional trade flows and in response to the production needs of undertakings in the former German Democratic Republic,

at a date later than that referred to above, but not later than 31 December 1992 in respect of the third indent and not later than 31 December 1994 in respect of the other indents.

The Federal Republic of Germany shall ensure that seed in respect of which it applies this authorization, other than seed specified in the second sub-indent of the first indent, is not introduced into parts of the Community other than the territory of the former German Democratic Republic unless it is established that the provisions of this Directive are complied with.

▼M1

23a straipsnis

Valstybės narės prašymu, kuris nagrinėjamas 21 straipsnyje numatyta tvarka, ta valstybė gali būti visiškai arba iš dalies atleista nuo įpareigojimo taikyti šią direktyvą tam tikroms rūšims, jei šių rūšių sėkla paprastai nėra auginama jos teritorijoje arba ja nėra prekiaujama.

▼B

24 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms,

▼M8
I PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PASĖLIAI

1.

Lauke augintas priešsėlis turi derėti prie sėklai auginamų rūšių ir veislių augalų auginimo, o lauke neturi augti tokie iš priešsėlio savaime įsisėję augalai.

2.

Pasėliai nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių auginami tokiais atstumais, kurių nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas svetimas apdulkinimas:Pasėlis

Minimalus atstumas

1

2

Brassica spp. ►M22  , Phacelia tanacetifolia  ◄ :

—  auginant elitinę sėklą

400 m

—  auginant sertifikuotą sėklą

200 m

Rūšys ir veislės, išskyrus Brassica spp., ►M22  Phacelia tanacetifolia,  ◄ ►M11  Pisum sativum  ◄ , ►M16  4 dalies trečiojo sakinio antrojoje dalyje nurodytas Poa pratensis veisles ◄ :

—  auginant dauginimui skirtą sėklą; mažesni nei dviejų hektarų laukai

200 m

—  auginant dauginimui skirtą sėklą; didesni nei dviejų hektarų laukai

100 m

—  auginant sėklą, skirtą pašarinių augalų sėklai auginti; mažesni nei dviejų hektarų laukai

100 m

—  auginant sėklą, skirtą pašarinių augalų sėklai auginti; didesni nei dviejų hektarų laukai

50 m

Šių atstumų galima nesilaikyti, jei yra pakankamai apsisaugoti nuo nepageidaujamo pašalinio apsidulkinimo.

3.

Kitų rūšių augalų, kurių sėklą sunku atskirti nuo pasėlių sėklos laboratoriniu tyrimu, turi būti nedaug.

Visų pirma Lolium rūšies ►M25  arba X Festulolium  ◄ pasėliai atitinka šiuos reikalavimus: Lolium rūšies ►M25  arba X Festulolium  ◄ augalų, išskyrus pasėlių rūšis, skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą – vieno 50 m2,

 auginant sertifikuotą sėklą – vieno 10 m2.

4.

Pasėliai yra pakankamai tapačios ir grynos veislės. Visų pirma kitų, ►M14  išskyrus Pisum sativum, ►M15  Vicia faba, ◄ Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ►M15  ————— ◄ rūšis ►M16  arba apomiktines vienaklones Poa pratensis veisles ◄  ◄ , pasėliai atitinka tokius standartus: pasėlių augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės požymių, skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą – vieno 30 m2,

 auginant sertifikuotą sėklą – vieno 10 m2.

▼M16

Poa pratensis atveju pastebimų veislės požymių aiškiai neatitinkančių pasėlių rūšių augalų skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą — vieno 20-yje m2,

 auginant sertifikuotą sėklą — keturių 10-yje m2;

tačiau jei 10-yje m2 yra ne daugiau kaip šeši nustatyta tvarka oficialiai „apomiktinėms vienaklonėms veislėms“ priskiriami ir aiškiai pastebimų veislės požymių neatitinkančių veislių augalai, laikoma, jog tai atitinka pirmiau minėtus sertifikuotos sėklos auginimo standartus. Valstybės narės prašymu, jai gali būti leista 21 straipsnyje nustatyta tvarka įvertinti, ar minėtoms veislėms priklausantys Poa pratensis pasėliai atitinka veislės grynumo standartus, remiantis ne tik pagal I priedo 6 dalį atlikto aprobavimo rezultatais, kai yra įrodymų, kad veislės grynumo standartų atitikimą užtikrina atitinkamas sėklų tyrimas ar kiti tinkami būdai.

▼M14

Pisum sativum, ►M15  Vicia faba, ◄ Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ►M15  ————— ◄ rūšims ►M16  ————— ◄ taikomas tik pirmasis sakinys.

▼M8

5.

Sėklos vertingumą mažinančių žalingų organizmų yra kuo mažiau.

6.

▼M29

Pirmiau minėtų standartų ar kitų reikalavimų laikymasis elitinės sėklos atveju tiriamas atliekant oficialų aprobavimą, o sertifikuotos sėklos atveju – atliekant oficialų aprobavimą arba oficialiai prižiūrimus patikrinimus.

▼M8

Šis aprobavimas atliekamas pagal šiuos reikalavimus:

A. Pasėlių būklė ir augimo tarpsnis leidžia atlikti reikiamą tyrimą.

B. Atliekamas ne mažiau kaip vienas aprobavimas.

C. Lauko, kuris bus aprobuojamas siekiant nustatyti, ar laikomasi šio priedo nuostatų, dydis, jo dalių skaičius ir išsidėstymas nustatomi atitinkamais metodais.

▼M35
II PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI SĖKLA

I.   SERTIFIKUOTA SĖKLA

1.

Sėkla yra pakankamai tapačios ir grynos veislės.

Visų pirma toliau išvardytų rūšių sėkla atitinka toliau nurodytus standartus arba kitus reikalavimus. Mažiausias veislės grynumas yra:

  Poa pratensis atveju, I priedo 4 pastraipos trečio sakinio antroje dalyje nurodytos veislės, Brassica napus var. napobrassica ir Brassica oleracea convar. acephala: 98 %

  Pisum sativum, Vicia faba:

 

 sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla: 99 %,

 sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla: 98 %.

▼M38

  Trifolium subterraneum, Medicago spp., išskyrus M. lupulina, M.sativa, M. x varia:

 

 auginant elitinę sėklą 99,5 %,

 auginant sertifikuotą tolesniam dauginimui skirtą sėklą 98 %,

 auginant sertifikuotą sėklą 95 %.

▼M35

Mažiausias veislės grynumas paprastai ištiriamas atliekant aprobavimą pagal I priede nustatytus reikalavimus.

2.

Sėkla atitinka toliau išvardytus daigumo, analitinio grynumo ir kitų rūšių augalų sėklų kiekio, įskaitant karčiųjų lubinų sėklų kiekį Lupinus spp. cukringose veislėse, standartus ar kitus reikalavimus:

A. Lentelė:

▼M38Rūšis

Daigumas

Švarumas

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis III priedo 4 stulpelyje nurodyto svorio mėginyje (iš viso stulpelyje)

Reikalavimai dėl kitos spalvos Lupinus spp. sėklų ir karčiųjų lubinų sėklų kiekio

Mažiausias daigumas

(grynos sėklos %)

Didžiausias kietalukščių sėklų kiekis

(grynos sėklos %)

Mažiausias švarumas

(svorio %)

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis

(svorio %)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. išskyrus Rumex acetosella ir Rumex maritimus

Iš viso

Vienos rūšies

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2(n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

× Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Kitos rūšys

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

▼M35

B. Kiti standartai ar reikalavimai, taikytini tuo atveju, kai į juos daroma nuoroda šio priedo I skirsnio 2 dalies A punkto lentelėje:

a) visa po pirminio apdorojimo nesudygusi šviežia ir sveika sėkla laikoma sudygusia sėkla;

b) neviršijant didžiausio nurodyto kiekio, esamos kietosios sėklos laikomos galinčiomis sudygti sėklomis;

c) jei didžiausias bendras kitų Poa rūšių sėklų svoris yra 0,8 %, tai nelaikoma priemaiša;

d) jei didžiausias Trifolium pratense sėklų svoris yra 1 %, tai nelaikoma priemaiša;

▼M38

e) jei didžiausias bendras Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. sėklų svoris yra 0,5 % kitose rūšyse, tai nelaikoma priemaiša;

▼M35

f) nurodytas didžiausias vienos rūšies sėklų svorio procentas netaikomas Poa spp. sėklai;

g) didžiausias bendras Avena fatua ir Avena sterilis dviejų sėklų kiekis nurodyto svorio mėginyje nelaikomas priemaiša, jeigu antrame tokio paties svorio mėginyje nėra nė vienos tų rūšių sėklos;

h) jei nurodyto svorio mėginyje yra viena Avena fatua, Avena sterilis sėkla, tai nelaikoma priemaiša, jeigu antrame dvigubai didesniame už nustatytą svorį mėginyje nėra nė vienos tų rūšių sėklos;

i)  Avena fatua, Avena sterilis sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi 12 stulpelyje išdėstyti reikalavimai;

j)  Cuscuta spp. sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi 13 stulpelyje išdėstyti reikalavimai;

k) viena Cuscuta spp. sėkla nurodyto svorio mėginyje nelaikoma priemaiša, jeigu antrame tokio paties svorio mėginyje nėra nė vienos Cuscuta spp. sėklos;

l) nustatant Cuscuta spp. sėklų skaičių, mėginio svoris yra lygus dvigubam III priedo 4 stulpelyje nurodytam atitinkamų rūšių svoriui;

m) jei nurodyto svorio mėginyje yra viena Cuscuta spp. sėkla, tai nelaikoma priemaiša, jeigu antrame dvigubai didesniame už nustatytą svorį mėginyje nėra nė vienos Cuscuta spp. sėklos;

n) nustatyti Rumex spp, išskyrus Rumex acetosella ir Rumex maritimus, sėklų skaičiaus nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra įvykdyti 14 stulpelyje išdėstyti reikalavimai;

o) kitos spalvos Lupinus spp. sėklų skaičius procentais neviršija:

karčiuosiuose lubinuose

2 %

Lupinus spp., išskyrus karčiuosius lubinus

1 %

p) karčiųjų lubinų sėklų skaičius procentais Lupinus spp. veislių sėkloje neviršija 2,5 %.

3.

Sėklos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų yra kuo mažiau.

II.   ELITINĖ SĖKLA

Laikantis toliau išdėstytų nuostatų, elitinei sėklai taikomi šio priedo I skirsnyje išdėstyti reikalavimai:

1.  Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba sėkla ir I priedo 4 dalies trečiojo sakinio antroje dalyje nurodytų Poa pratensis veislių sėkla atitinka šiuos standartus ar kitus reikalavimus: mažiausias veislės grynumas yra 99,7 %.

Mažiausias veislės grynumas paprastai ištiriamas atliekant aprobavimą pagal I priede išdėstytus reikalavimus.

2. Sėkla atitinka tokius kitus standartus ar reikalavimus:

A. Lentelė:

▼M38Rūšis

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis

Kiti standartai ar reikalavimai

Iš viso

(svorio %)

Sėklų skaičius III priedo 4 stulpelyje nurodyto svorio mėginyje

(iš viso stulpelyje)

Vienos rūšies

Rumex spp. išskyrus Rumex acetosella ir Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

× Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 (d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 (d)

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Kitos rūšys

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

▼M35

B. Kiti standartai ar reikalavimai, taikytini tuo atveju, kai į juos daroma nuoroda šio priedo II skirsnio 2 dalies A punkto lentelėje:

a) jei didžiausias bendras Poa spp. sėklų skaičius yra 80, tai nelaikoma priemaiša;

b) 3 stulpelyje nurodytas reikalavimas netaikomas Poa spp. sėkloms. Didžiausias bendras Poa spp. sėklų skaičius, išskyrus tiriamą rūšį, yra ne daugiau kaip viena sėkla 500 sėklų mėginyje;

c) jei didžiausias bendras Poa spp. sėklų skaičius yra 20, tai nelaikoma priemaiša;

d)  Melilotus spp. sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi 7 stulpelyje nurodyti reikalavimai;

e) jei nurodyto svorio mėginyje yra viena Melilotus spp. sėkla, tai nelaikoma priemaiša, jeigu antrame dvigubai didesnio svorio nei nustatytasis mėginyje nėra nė vienos Melilotus spp. sėklos;

f) šio priedo I skirsnio 2 dalyje nurodytas c reikalavimas netaikytinas;

g) šio priedo I skirsnio 2 dalyje nurodytas d reikalavimas netaikytinas;

h) šio priedo I skirsnio 2 dalyje nurodytas e reikalavimas netaikytinas;

i) šio priedo I skirsnio 2 dalyje nurodytas f reikalavimas netaikytinas;

j) šio priedo I skirsnio 2 dalyje nurodyti k ir m reikalavimai netaikytini;

k) karčiųjų lubinų sėklų skaičius procentais Lupinus spp. veislių sėkloje neviršija 1 %.

III.   KOMERCINĖ SĖKLA

Laikantis toliau išdėstytų nuostatų, komercinei sėklai taikomi šio priedo I skirsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti reikalavimai:

1. Šio priedo I skirsnio 2 dalies A punkto lentelės 5 ir 6 stulpeliuose nurodyti svorio procentai padidinami 1 %.

2.  Poa annua sėkloje didžiausias bendras kitų Poa rūšių sėklų svoris, sudarantis 10 %, nelaikomas priemaiša.

3.  Poa spp. (išskyrus Poa annua) sėkloje didžiausias bendras kitų Poa rūšių sėklų svoris, sudarantis 3 %, nelaikomas priemaiša.

4.  Hedysarum coronarium sėkloje didžiausias bendras Melilotus spp. sėklų svoris, sudarantis 1 %, nelaikomas priemaiša.

5. Šio priedo I skirsnio 2 dalyje nurodytas d reikalavimas netaikomas Lotus corniculatus.

6).  Lupinus spp. sėkloje:

a) mažiausias analitinis grynumas yra 97 % svorio;

b) kitos spalvos Lupinus spp. sėklų skaičius procentais neviršija:

karčiuosiuose lubinuose

4 %

Lupinus spp., išskyrus karčiuosius lubinus

2 %

▼M38

7.  Vicia spp. sėkloje didžiausias bendras Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis sėklų ar artimų kultūrinių rūšių sėklų svoris kitose atitinkamose rūšyse, sudarantis 6 %, nelaikomas priemaiša.

8.  Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis sėkloje mažiausias švarumas yra 97,0 %.

▼M38

9.  Lathyrus cicera sėklos mažiausias švarumas yra 90 %. Jei didžiausias bendras panašių kultūrinių rūšių sėklų svoris yra 5 %, tai nelaikoma priemaiša.

▼M38
III PRIEDAS

PARTIJOS IR MĖGINIO SVORISRūšis

Didžiausias partijos

svoris (tonomis)

Mažiausias iš partijos paimtino mėginio svoris

(gramais)

Mėginio svoris kitų augalų rūšių sėkloms, nurodytoms II priedo I skirsnio 2 dalies A punkto lentelės 12–14 stulpeliuose ir II priedo II skirsnio 2 dalies A punkto lentelės 3–7 stulpeliuose nustatyti

(gramais)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

× Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × hybridum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

10

30

3

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

—  vaisiai

10

1 000

300

—  sėkla

10

400

120

Lathyrus cicera

25

1 000

140

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago doliata

10

100

10

Medicago italica

10

100

10

Medicago littoralis

10

70

7

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago murex

10

50

5

Medicago polymorpha

10

70

7

Medicago rugosa

10

180

18

Medicago sativa

10

300

50

Medicago scutellata

10

400

40

Medicago truncatula

10

100

10

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

—  vaisiai

10

600

600

—  sėkla

10

400

400

Ornithopus compressus

10

120

12

Ornithopus sativus

10

90

9

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium fragiferum

10

40

4

Trifolium glanduliferum

10

20

2

Trifolium hirtum

10

70

7

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium isthmocarpum

10

100

3

Trifolium michelianum

10

25

2

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trifolium squarrosum

10

150

15

Trifolium subterraneum

10

250

25

Trifolium vesiculosum

10

100

3

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia benghalensis

20

1 000

120

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Kitos rūšys

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Plantago lanceolata

5

20

2

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

Didžiausias partijos svoris neviršijamas daugiau nei 5 %.

▼M6
IV PRIEDAS

ŽYMĖJIMAS

A.   Oficiali etiketė

I.   Būtina informacija

a) Elitinei sėklai ir sertifikuotai sėklai:

1.  ►M27  EB ◄ taisyklės ir standartai.

2. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė ar jų inicialai.

▼M37

2a. Oficialiai suteiktas serijos numeris.

▼M6

3. Partijos referencinis numeris.

▼M9

3a. Uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „uždaryta….“ (metai ir mėnuo) arba paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo, nurodyti taip: „mėginiai imti….“ (metai ir mėnuo).

▼M6

4. Rūšis ►M22  , nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių ◄ .

▼M32

X Festulolium atveju Festuca ir Lolium genties rūšių pavadinimai.

▼M6

5. Veislė ►M22  , nurodyta bent lotyniškomis raidėmis ◄ .

6. Kategorija.

7. Šalis gamintoja.

8. Deklaruojamas neto ar bruto svoris arba deklaruojamas grynų sėklų skaičius.

9. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

10. Sertifikuotos kategorijos antrosios reprodukcijos ir vėlesnių elitinės sėklos reprodukcijų sėklos: elitinės sėklos reprodukcijų skaičius.

11. Žolių veislių, kurių ūkio naudingumo ir naudojimo tyrimai pagal 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvos Nr. 70/457/EEB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo ( 3 ) 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas nebuvo atlikti, sėklai: „Neskirta pašariniams augalams auginti“.

▼M7

12. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma „pakartotinai išbandyta …(mėnuo ir metai)“ ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke.

▼M22

21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą ir, atitinkamais atvejais — nustatytais laikotarpiais, kai nustatoma, kad su jo vykdymu susiję trūkumai yra didesni už tikėtinus prekybos sėkla pranašumus.

▼M6

b) Komercinei sėklai:

1.  ►M27  EB ◄ taisyklės ir standartai“.

2. „Komercinė sėkla (nesertifikuojama pagal veislę)“.

3. Priežiūros institucija ir valstybė narė ar jų inicialai.

▼M37

3a. Oficialiai suteiktas serijos numeris.

▼M6

4. Partijos referencinis numeris.

▼M9

4a. Uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „uždaryta….“ (metai ir mėnuo) arba paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo, nurodyti taip: „mėginiai imti….“ (metai ir mėnuo).

▼M6

5. Rūšys ( 4 ) ►M22  , nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių ◄ .

6. Auginimo regionas.

7. Deklaruojamas neto ar bruto svoris arba deklaruojamas grynų sėklų skaičius.

8. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

▼M7

9. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma „pakartotinai išbandyta …(mėnuo ir metai)“ ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke.

▼M22

21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą ir, atitinkamais atvejais — nustatytais laikotarpiais, kai nustatoma, kad su jo vykdymu susiję trūkumai yra didesni už tikėtinus prekybos sėkla pranašumus.

▼M6

c) Sėklos mišiniams:

1. „Sėklos mišinys, skirtas.… (tikslinė paskirtis)“.

2. Už uždarymą atsakinga institucija ir valstybė narė ar jų inicialai.

▼M37

2a. Oficialiai suteiktas serijos numeris.

▼M6

3. Partijos referencinis numeris.

▼M9

3a. Uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „uždaryta….“ (metai ir mėnuo).

▼M6

4. Įvairių sudėtinių dalių, nurodytų pagal veislę ir tam tikrais atvejais pagal rūšį, ►M22  abi nurodant bent lotyniškomis raidėmis ◄ , svorio dalis; pakanka nurodyti mišinio pavadinimą, jeigu svorio dalis buvo raštu pranešta pirkėjui ir oficialiai įregistruojama.

▼M32

X Festulolium atveju Festuca ir Lolium genties rūšių pavadinimai.

▼M6

5. Deklaruojamas neto ar bruto svoris arba deklaruojamas grynų sėklų skaičius.

6. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

▼M7

7. Jeigu pakartotinai išbandomas visų mišinio sudėtinių dalių daigumas, gali būti užrašoma „pakartotinai išbandyta … (mėnuo ir metai)“ ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke.

▼M6

II.   Mažiausi dydžiai

110 × 67 mm.

B.   Tiekėjo etiketė ar ant pakuotės nurodyta informacija (maža ►M27  EB ◄ pakuotė)

Būtina informacija

a) Sertifikuotai sėklai:

1. „Maža ►M27  EB ◄ B pakuotė“.

2. Už ženklinimą atsakingo tiekėjo pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo ženklas.

3. Oficialiai suteiktas serijos numeris.

4. Serijos numerį suteikusi tarnyba ir valstybė narė ar jų inicialai.

5. Referencinis numeris, jei pagal oficialų serijos numerį sertifikuotos sėklos partijos negalima identifikuoti.

6. Veislė ►M22  , nurodyta bent lotyniškomis raidėmis ◄ .

7. Rūšis ►M22  , nurodyta bent lotyniškomis raidėmis ◄ .

8.  ►M28  Kategorija ◄ “.

9. Neto ar bruto svoris arba grynų sėklų skaičius.

10. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

11. olių veislių, kurių ūkio naudingumo ir naudojimo tyrimai pagal 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvos Nr. 70/457/EEB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo 4 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas nebuvo atlikti, sėklai: „neskirta pašariniams augalams auginti“.

b) Komercinei sėklai:

1. „Maža ►M27  EB ◄ B pakuotė“.

2. Už ženklinimą atsakingo tiekėjo pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo ženklas.

3. Oficialiai suteiktas serijos numeris.

4. Serijos numerį suteikusi tarnyba ir valstybė narė arba jų inicialai.

5. Referencinis numeris, jei pagal oficialų serijos numerį priimtinos sėklos partijos negalima identifikuoti.

6. Rūšys (4)  ►M22  , nurodyta bent lotyniškomis raidėmis ◄ .

7. „Komercinė sėkla“.

8. Neto ar bruto svoris arba grynų sėklų skaičius.

9. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

c) Sėklos mišiniams:

1. „Maža ►M27  EB ◄ A pakuotė“ arba „maža ►M27  EB ◄ B pakuotė“.

2. Už žymėjimą atsakingo tiekėjo pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo ženklas.

3. Mažai ►M27  EB ◄ B pakuotei: oficialiai suteiktas serijos numeris.

4. Mažai ►M27  EB ◄ B pakuotei: serijos numerį suteikusi tarnyba ir valstybė narė ar jų inicialai.

5. Mažai ►M27  EB ◄ B pakuotei: referencinis numeris, jei pagal oficialų serijos numerį naudotos sėklos partijos negalima identifikuoti.

6. Mažai ►M27  EB ◄ A pakuotei: referencinis numeris, pagal kurį identifikuojama naudotos sėklos partija.

7. Mažai ►M27  EB ◄ A pakuotei: valstybė narė ar jos inicialai.

8. „Sėklos mišinys, skirtas…(tikslinė paskirtis)“.

9. Neto ar bruto svoris arba grynų sėklų skaičius.

10. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

11. Įvairių sudėtinių dalių, nurodytų pagal veislę ir tam tikrais atvejais pagal rūšį, ►M22  abi nurodant bent lotyniškomis raidėmis, ◄ svorio dalis; kadangi pakanka nurodyti tik dalį šios informacijos, kurią valstybės narės gali reikalauti pateikti apie jų teritorijoje pagamintas mažas pakuotes, nurodyti mišinio rūšį, jei svorio dalis gali būti nurodyta pirkėjui paprašius ir ji oficialiai įregistruojama.

▼M22
V PRIEDAS

ETIKETĖ IR DOKUMENTAS, NUMATYTI NEGALUTINAI SERTIFIKUOTAI SĖKLAI, NUIMTAI KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE

A.   Informacija, kuri turi būti etiketėje

 už aprobavimą atsakinga institucija ir valstybė narė arba jų inicialai,

▼M37

 oficialiai suteiktas serijos numeris,

▼M22

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 kategorija,

 lauko arba partijos referencinis numeris,

 deklaruojamas neto arba bruto svoris,

 žodžiai „negalutinai sertifikuota sėkla.“

21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą ir, atitinkamais atvejais — nustatytais laikotarpiais, kai nustatoma, kad su jo vykdymu susiję trūkumai yra didesni už tikėtinus prekybos sėkla pranašumus.

B.   Etiketės spalva

Etiketė yra pilkos spalvos.

C.   Informacija, kuri turi būti dokumente

 dokumentą išduodanti institucija,

▼M37

 oficialiai suteiktas serijos numeris,

▼M22

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 kategorija,

 sėklos, naudotos laukui apsėti, referencinis numeris ir šalies arba šalių, kurios tą sėklą sertifikavo, pavadinimas,

 lauko arba partijos referencinis numeris,

 plotas, įdirbtas sėklos partijai, kuri nurodoma dokumente, auginti,

 nuimtos sėklos kiekis ir pakuočių skaičius,

 sertifikuotos sėklos atveju – iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų skaičius,

 patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių išauginta sėkla, atitinka jiems keliamus reikalavimus,

 atitinkamais atvejais – pradinio sėklos tyrimo rezultatai.( 1 ) OL L 252, 1994 9 28, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2000/441/EB (OL L 176, 2000 7 15, p. 50).

( 2 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

( 3 ) OL L 225, 1970 10 12, p. 1.

( 4 ) Reikia nurodyti, ar tai saldieji, ar kartieji lubinai.

Top