EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1141-20170802

Consolidated text: Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1141 2016 m. liepos 13 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/2017-08-02

02016R1141 — LT — 02.08.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1141

2016 m. liepos 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas

(OL L 189 2016.7.14, p. 4)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1263 2017 m. liepos 12 d.

  L 182

37

13.7.2017
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1141

2016 m. liepos 13 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas1 straipsnis

Šio reglamento priede nustatytas sąrašas – pradinis Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 4 straipsnio 1 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

SĄJUNGAI SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ INVAZINIŲ SVETIMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠASRūšis

Gyvų egzempliorių KN kodai

Galinčių daugintis dalių KN kodai

Susijusių prekių kategorijos

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

▼M1

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(7)

▼B

Baccharis halimifolia L.

ex ►M1  0602 90 46 arba 0602 90 48  ◄

ex 0602 90 45 (įsišakniję auginiai ir jauni augalai)

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (sėklos)

 

▼M1

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex ►M1  0306 33 90  ◄

 

▼M1

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

▼M1

Impatiens glandulifera Royle

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Lysichiton americanus Hultén ir St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

▼M1

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

(7), (12)

▼B

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

▼M1

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

▼M1

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

▼B

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(5), (7)

▼M1

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex ►M1  0301 99 17  ◄

ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex ►M1  0301 99 17  ◄

ex 0511 91 90 (vaisingi žuvų ikrai, skirti perinimui)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sėklos)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

(*1)    Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 įtraukimas į sąrašą taikomas nuo 2019 m. vasario 2 d.

▼B

Pastabos dėl lentelės

i skiltis. Rūšis

Šioje skiltyje nurodytas mokslinis rūšies pavadinimas. Skliausteliuose pateikiami sinonimai.

ii skiltis. Gyvų egzempliorių KN kodai

Šioje skiltyje nurodyti gyvų egzempliorių Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) kodai. Šioje skiltyje nurodytoms pagal KN kodus suklasifikuotoms prekėms taikoma oficiali kontrolė pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnį.

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta Kombinuotoji nomenklatūra yra pagrįsta tarptautine suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (toliau – SS), kurią parengė Muitinių bendradarbiavimo taryba, vėliau tapusi Pasaulio muitinių organizacija, ir kuri nustatyta 1983 m. birželio 14 d. Briuselyje sudaryta tarptautine konvencija, kuri Europos ekonominės bendrijos vardu patvirtinta Tarybos sprendimu 87/369/EEB ( 1 ) (vadinamoji SS Konvencija). KN atkartojami pirmieji šeši SS pozicijų ir subpozicijų skaitmenys, o septintu ir aštuntu skaitmenimis nurodomos papildomos tik KN būdingos subpozicijos.

Jeigu reikalaujama pateikti tikrinti tiktai tam tikrus nurodytuosius produktus, kuriems priskirtas koks nors keturių, šešių ar aštuonių skaitmenų kodas, ir tas kodas KN nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“ (pavyzdžiui, ex 0106 49 00 , nes KN kodas 0106 49 00 apima ne tik lentelėje pateiktų rūšių vabzdžius, bet ir visus kitus vabzdžius).

iii skiltis. Galinčių daugintis dalių KN kodai

Šioje skiltyje atitinkamais atvejais nurodyti rūšių dalių, kurios gali daugintis, KN kodai. Taip pat žr. su ii skiltimi susijusią pastabą. Šioje skiltyje nurodytoms pagal KN kodus suklasifikuotoms prekėms taikoma oficiali kontrolė pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnį.

iv skiltis. Susijusių prekių kategorijos

Šioje skiltyje, kai tinkama, nurodyti prekių, su kuriomis paprastai siejamos invazinės svetimos rūšys, KN kodai. Šioje skiltyje nurodytoms pagal KN kodus suklasifikuotoms prekėms oficiali kontrolė pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnį netaikoma. Taip pat žr. su ii skiltimi susijusią pastabą. Visų pirma iv skiltyje pateikti skaičiai nurodo į šiuos KN kodus:

1) 0301 11 00 – dekoratyvinės gėlavandenės žuvys;

2) 0301 93 00 – karpiai (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus);

3) 0301 99 11 – Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho);

4)  ►M1  0301 99 17  ◄ – kitos gėlavandenės žuvys;

5) ex  06 02 – augalai, skirti sodinimui su auginimo terpėmis;

6) 1211 90 86 – kiti augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti;

7) ex 2530 90 00 – dirvožemis ir auginimo terpės;

8) 4401 – malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą;

9) 4403 – padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta;

10) ex 6914 90 00 – keraminiai puodai, skirti sodininkystei;

11) ex 10 skirsnis – javų sėklos, skirtos sėjai;

▼M1

12) ex 2309 90 – paukščių pašarams naudojami produktai.( 1 ) OL L 198, 1987 7 20, p. 1.

Top