Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2235

2017 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2235, kuriuo dėl grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2018 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006 ir (EB) Nr. 1067/2008, Įgyvendinimo reglamentų (ES) 2015/2081 ir (ES) 2017/2200, Reglamento (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 ir Reglamento (EB) Nr. 1918/2006

C/2017/8345

OJ L 320, 6.12.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2235/oj

6.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2235

2017 m. gruodžio 4 d.

kuriuo dėl grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2018 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006 ir (EB) Nr. 1067/2008, Įgyvendinimo reglamentų (ES) 2015/2081 ir (ES) 2017/2200, Reglamento (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 ir Reglamento (EB) Nr. 1918/2006

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (1), ypač į jo 1 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (2), ypač į jo 187 straipsnio e punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 2305/2003 (3), (EB) Nr. 969/2006 (4), (EB) Nr. 1067/2008 (5) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentuose (ES) 2015/2081 (6) ir (ES) 2017/2200 (7) numatytos specialios nuostatos dėl miežių importo pagal kvotą 09.4126, kukurūzų importo pagal kvotą 09.4131, paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo pagal kvotas 09.4123, 09.4124, 09.4125 ir 09.4133 ir tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų importo pagal kvotas 09.4306, 09.4307 09.4308, 09.4277, 09.4278 ir 09.4279 licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo;

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1964/2006 (8) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 480/2012 (9) numatytos specialios nuostatos dėl Bangladešo kilmės ryžių importo pagal kvotą 09.4517 ir skaldytų ryžių importo pagal kvotą 09.4079 licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo;

(3)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1918/2006 (10) numatytos specialios nuostatos dėl Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus importo pagal kvotą 09.4032 licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo;

(4)

atsižvelgiant į 2018 metų švenčių dienas, tam tikrais laikotarpiais reikėtų leisti nukrypti nuo reglamentuose (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006 ir (EB) Nr. 1067/2008, Įgyvendinimo reglamentuose (ES) 2015/2081 ir (ES) 2017/2200, Reglamente (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 480/2012 ir Reglamente (EB) Nr. 1918/2006 nurodytų importo licencijų paraiškų pateikimo ir šių licencijų išdavimo datų, kad būtų laikomasi pagal tas kvotas nustatytų kiekių;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grūdai

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2305/2003 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2018 m. miežių importo pagal kvotą 09.4126 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2305/2003 3 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, 2018 m. miežių importo pagal kvotą 09.4126 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (11) 7 straipsnio 2 dalį.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 969/2006 4 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2018 m. kukurūzų importo pagal kvotą 09.4131 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 969/2006 4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, 2018 m. kukurūzų importo pagal kvotą 09.4131 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

5.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 4 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2018 m. paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo pagal kvotas 09.4123, 09.4124, 09.4125 ir 09.4133 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

6.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, 2018 m. paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo pagal kvotas 09.4123, 09.4124, 09.4125 ir 09.4133 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

7.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2081 2 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2018 m. Ukrainos kilmės grūdų importo pagal kvotas 09.4306, 09.4307 ir 09.4308 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

8.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2081 2 straipsnio 3 dalies, 2018 m. Ukrainos kilmės grūdų importo pagal kvotas 09.4306, 09.4307 ir 09.4308 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

9.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2200 2 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2018 m. Ukrainos kilmės grūdų importo pagal kvotas 09.4277, 09.4278 ir 09.4279 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

10.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2200 2 straipsnio 3 dalies, 2018 m. Ukrainos kilmės grūdų importo pagal kvotas 09.4277, 09.4278 ir 09.4279 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Ryžiai

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1964/2006 4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos, 2018 m. Bangladešo kilmės ryžių importo pagal kvotą 09.4517 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2018 m. gruodžio 7 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1964/2006 5 straipsnio 2 dalies, 2018 m. Bangladešo kilmės ryžių importo pagal kvotą 09.4517 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento II priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

3.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 2 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, 2018 m. skaldytų ryžių importo pagal kvotą 09.4079 licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2018 m. gruodžio 7 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

4.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 3 straipsnio 2 dalies, 2018 m. skaldytų ryžių importo pagal kvotą 09.4079 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento II priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

3 straipsnis

Alyvuogių aliejus

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 1 dalies, 2018 m. Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2018 m. gruodžio 11 d. (antradienio).

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 3 dalies, Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus importo licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento III priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis nustoja galioti 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas


(1)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(3)  2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2305/2003, atidarantis miežių importo iš trečiųjų šalių tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 342, 2003 12 30, p. 7).

(4)  2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2006, kuriuo atidaroma kukurūzų importo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinė kvota ir numatomas jos administravimas (OL L 176, 2006 6 30, p. 44).

(5)  2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1067/2008, atidarantis trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą bei nukrypstantis nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 290, 2008 10 31, p. 3).

(6)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2081, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 81).

(7)  2017 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2200, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų grūdų iš Ukrainos Sąjungos importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 313, 2017 11 29, p. 1).

(8)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1964/2006, nustatantis išsamias leidimo pradėti naudoti Bangladešo kilmės ryžių importo kvotas ir jų administravimo taisykles remiantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3491/90 (OL L 408, 2006 12 30, p. 19).

(9)  2012 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012 dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas – 1006 40 00, skirtiems KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo (OL L 148, 2012 6 8, p. 1).

(10)  2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2006, atidarantis Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimą (OL L 365, 2006 12 21, p. 84).

(11)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).


I PRIEDAS

Grūdų importo licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

Nuo 2018 m. kovo 16 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. kovo 23 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. balandžio 3 d. (antradienio)

Nuo 2018 m. kovo 23 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. kovo 30 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. balandžio 6 d. (penktadienio)

Nuo 2018 m. balandžio 20 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. gegužės 7 d. (pirmadienio)

Nuo 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. gegužės 4 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. gegužės 14 d. (pirmadienio)

Nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. (pirmadienio)

Nuo 2018 m. spalio 19 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. spalio 26 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. lapkričio 5 d. (pirmadienio)


II PRIEDAS

Ryžių importo licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

Nuo 2018 m. kovo 16 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. kovo 23 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. balandžio 12 d. (ketvirtadienio)

Nuo 2018 m. kovo 23 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. kovo 30 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. balandžio 12 d. (ketvirtadienio)

Nuo 2018 m. balandžio 20 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. gegužės 10 d. (ketvirtadienio)

Nuo 2018 m. balandžio 27 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. gegužės 4 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. gegužės 17 d. (ketvirtadienio)

Nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. rugpjūčio 23 d. (ketvirtadienio)

Nuo 2018 m. spalio 19 d. (penktadienio) 13 val. iki 2018 m. spalio 26 d. (penktadienio) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. lapkričio 8 d. (ketvirtadienio)


III PRIEDAS

Alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

2018 m. kovo 26 d. (pirmadienis) arba kovo 27 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. balandžio 6 d. (penktadienio)

2018 m. gegužės 7 d. (pirmadienis) arba gegužės 8 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. gegužės 18 d. (penktadienio)

2018 m. rugpjūčio 13 d. (pirmadienis) arba rugpjūčio 14 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. rugpjūčio 22 d. (trečiadienio)

2018 m. spalio 29 d. (pirmadienis) arba spalio 30 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2018 m. lapkričio 8 d. (ketvirtadienio)


Top