Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0367

2014/367/ES: 2014 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos, iki kurios valstybėms narėms leidžiama pratęsti sprendimų dėl trečiosiose šalyse išaugintų sėklinių bulvių lygiavertiškumo galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3877) Tekstas svarbus EEE

OJ L 178, 18.6.2014, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/367/oj

18.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. birželio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos datos, iki kurios valstybėms narėms leidžiama pratęsti sprendimų dėl trečiosiose šalyse išaugintų sėklinių bulvių lygiavertiškumo galiojimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3877)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/367/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (1), ypač į jos 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2002/56/EB numatyta, kad nuo tam tikros datos valstybės narės nebegali pačios nustatyti trečiosiose šalyse ir Sąjungoje užaugintų bei šią direktyvą atitinkančių sėklinių bulvių lygiavertiškumo;

(2)

tačiau dar nebaigta nustatyti, ar visose susijusiose trečiosiose šalyse užaugintos sėklinės bulvės yra lygiavertės Sąjungoje išaugintoms sėklinėms bulvėms, todėl pagal Direktyvą 2002/56/EB valstybėms narėms buvo leista pratęsti jų jau priimtų sprendimų dėl trečiosiose šalyse, kurioms netaikomi Sąjungos lygiavertiškumo kriterijai, išaugintų sėklinių bulvių lygiavertiškumo galiojimą iki 2014 m. kovo 31 d. Ši data pasirinkta atsižvelgiant į sėklinių bulvių pateikimo rinkai laikotarpio pabaigą;

(3)

kadangi šis darbas dar nėra baigtas, o naujas prekybos sezonas prasidės 2014 m. pabaigoje, valstybėms narėms turi būti leista pratęsti nacionalinių sprendimų dėl lygiavertiškumo galiojimą;

(4)

todėl Direktyva 2002/56/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/56/EB 21 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje žodžiai „2014 m. kovo 31 d.“ pakeičiami žodžiais „2017 m. kovo 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 60.


Top