Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0057-20170401

Tarybos direktyva 2002/57/EB 2002 m. birželio 13 d. dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/2017-04-01

02002L0057 — LT — 01.04.2017 — 007.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 2002/57/EB

2002 m. birželio 13 d.

dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla

(OL L 193 2002.7.20, p. 74)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS DIREKTYVA 2002/68/EB 2002 m. liepos 19 d.

  L 195

32

24.7.2002

►M2

KOMISIJOS DIREKTYVA 2003/45/EB tekstas svarbus EEE 2003 m. gegužės 28 d.

  L 138

40

5.6.2003

►M3

TARYBOS DIREKTYVA 2003/61/EB 2003 m. birželio 18 d.

  L 165

23

3.7.2003

►M4

TARYBOS DIREKTYVA 2004/117/EB 2004 m. gruodžio 22 d.

  L 14

18

18.1.2005

►M5

KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/74/EB Tekstas svarbus EEE 2009 m. birželio 26 d.

  L 166

40

27.6.2009

►M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/11 Tekstas svarbus EEE 2016 m. sausio 5 d.

  L 3

48

6.1.2016

►M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/317 Tekstas svarbus EEE 2016 m. kovo 3 d.

  L 60

72

5.3.2016


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 154, 19.6.2010, p.  31 (2009/74/EB,)
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 2002/57/EB

2002 m. birželio 13 d.

dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla1 straipsnis

Ši direktyva taikoma parduoti skirtos aliejinių ir pluoštinių augalų, skirtų žemės ūkio gamybai, o ne dekoratyviniams tikslams, sėklos auginimui ir jos pardavimui Bendrijoje.

Ji netaikoma aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai, kurią ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

1.  Šioje direktyvoje:

a) „prekyba“: pardavimas, turėjimas ketinant parduoti, pasiūlyti pirkti ir kitoks realizavimas, tiekimas ar perdavimas trečiosioms šalims, siekiant komercinio sėklos panaudojimo, už atlygį arba nemokamai.

Šis sėklos pardavimas nesiekiant komercinio veislės panaudojimo, apimantis toliau išvardytas operacijas, nelaikomas prekyba:

 sėklos tiekimas oficialiems bandymams ir tikrinimo įstaigoms,

 sėklos tiekimas paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamos sėklos savininku.

Sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms žemės ūkio žaliavoms, skirtoms pramonės tikslams, auginti arba sėklai tuo tikslu dauginti, nelaikomas prekyba, jei paslaugų teikėjas netampa nei taip tiekiamos sėklos, nei derliaus produkcijos savininku. Sėklos tiekėjas pateikia sertifikavimo institucijai su paslaugų teikėjų sudarytos sutarties atitinkamų dalių kopiją, įskaitant standartus ir reikalavimus, kuriuos atitinka tiekiama sėkla.

Šios nuostatos taikymo sąlygos nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

b) „aliejiniai ir pluoštiniai augalai“: šių genčių ir rūšių augalai:Arachis hypogaea L.

valgomieji arachiai

►M5  Brassica juncea (L.) Czern. ◄

sreptiniai bastučiai

Brassica napus L. (partim)

rapsai

►M5  Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch ◄

juodieji bastučiai

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

vasariniai rapsukai

Cannabis sativa L.

kanapės

Carthamus tinctorius L.

daržo dygminai

Carum carvi L.

kmynai

Glycine max (L.) Merr.

sojos

Gossypium spp.

vilnamedžiai

Helianthus annuus L.

saulėgrąžos

Linum usitatissimum L.

sėmeniniai ir pluoštiniai linai

▼M5

Papaver somniferum L.

daržinės aguonos

▼B

Sinapis alba L.

baltosios garstyčios;

▼M2

c) elitinė sėkla: (išskyrus hibridines veisles) sėkla

i) išauginta selekcininko atsakomybe pagal pripažintą veislės palaikymo metodiką;

ii) skirta „sertifikuotos sėklos“ kategorijai arba „sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos“ ar „sertifikuotos antrosios reprodukcijos sėklos“ arba atitinkamais atvejais „sertifikuotos trečiosios reprodukcijos sėklos“ kategorijoms auginti;

iii) pagal 5 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; ir

▼M4

iv) atitinkanti i, ii ir iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytų sąlygų atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼M2

d) elitinė sėkla (hibridai)

1) „inbredinių linijų elitinė sėkla“ – tai sėkla,

i) pagal 5 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; ir

▼M4

ii) atitinkanti i papunktyje išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytų sąlygų atveju, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

2) „paprastųjų hibridų elitinė sėkla“ – tai sėkla,

i) skirta trigubo kryžminimo hibridams arba dvigubiems hibridams auginti;

ii) pagal 5 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; ir

▼M4

iii) atitinkanti i ir ii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytų sąlygų atveju, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

e) „sertifikuota sėkla“: (vasarinių rapsukų, sereptinių bastučių, rapsų, dvinamių kanapių, daržo dygminų, juodųjų bastučių, kmynų, saulėgrąžų, daržo aguonų, baltųjų garstyčių) – tai sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) skirta kitiems tikslams nei aliejinių ar pluoštinių augalų sėklai auginti;

iii) pagal 5 straipsnio b punkto nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

▼M4

iv) atitinkanti i, ii ir iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

f) „sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla“: (valgomųjų arachių, vienanamių kanapių, pluoštinų ir sėmeninių linų, sojos, medvilnės) – tai sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba selekcininko prašymu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) skirta „sertifikuotai antrosios reprodukcijos sėklai“ arba atitinkamais atvejais „sertifikuotai trečiosios reprodukcijos sėklai“ auginti arba kitiems tikslams nei aliejinių ar pluoštinių augalų sėklai auginti;

iii) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

▼M4

iv) atitinkanti i, ii ir iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

g) „sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla“: (valgomųjų arachių, pluoštinių ir sėmeninių linų, sojos, medvilnės) – tai sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos, sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) skirta kitiems tikslams nei aliejinių ar pluoštinių augalų sėklai auginti arba atitinkamais atvejais skirta „sertifikuotai trečiosios reprodukcijos sėklai“ auginti;

iii) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

▼M4

iv) atitinkanti i, ii ir iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

h) „sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (vienanamių kanapių)“: sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, kuri yra išvesta ir oficialiai kontroliuojama specialiai norint auginti sertifikuotą antrosios reprodukcijos sėklą;

ii) skirta kanapėms, nuimamoms žydint, auginti;

iii) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

▼M4

iv) atitinkanti i, ii ir iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

i) „sertifikuota trečiosios reprodukcijos sėkla (pluoštinių ir sėmeninių linų)“: sėkla,

i) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos ar pirmosios arba antrosios reprodukcijos sertifikuotos sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

ii) skirta kitiems tikslams nei aliejinių ar pluoštinių augalų sėklai auginti;

iii) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai; ir

▼M4

iv) atitinkanti i, ii ir iii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

j) „komercinė sėkla“: sėkla,

i) pripažįstama priklausančia rūšiai;

ii) pagal 5 straipsnio b punkto nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus komercinei sėklai; ir

▼M4

iii) atitinkanti i ir ii papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

k) „oficialios priemonės“: priemonės, kurių imasi

i) valstybinės institucijos; arba

ii) bet kuris pagal viešąją ar privatinę teisę veikiantis juridinis asmuo valstybės atsakomybe; arba

iii) jei tai papildoma veikla, kurią taip pat kontroliuoja valstybė – bet kuris tam tikslui atitinkamai prisaikdintas fizinis asmuo,

jei tokios priemonės ii ir iii įtraukose minimiems asmenims nesuteikia asmeninės naudos.

2.  1 dalies b punkte minimų rūšių sąrašo pakeitimai priimami 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.  Įvairios veislių rūšys, įskaitant komponentus, kuriuos galima sertifikuoti pagal šios direktyvos nuostatas, nustatomos ir apibrėžiamos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼M1

3a.  1 dalies c ir d punktų pakeitimai, reikalingi aliejinių bei pluoštinių augalų, išskyrus saulėgrąžas, hibridams įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį, priimami 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼B

4.  Valstybės narės gali:

a) pluoštinių ar sėmeninių linų sėklos atveju į elitinės sėklos kategoriją įtraukti kelias reprodukcijas ir skirstyti šią kategoriją pagal reprodukcijas;

b) numatyti, kad sertifikuojant gali būti atliekamas ne visų partijų oficialus patikrinimas, ar laikomasi II priedo I skyriaus 4 dalyje nustatytų reikalavimų dėl Brassica napus, nebent kiltų abejonių, jog šio reikalavimo nesilaikoma.

▼M4

5.  Atliekant tyrimą esant oficialiai priežiūrai, nurodytą 1 dalies c punkto iv papunktyje, 1 dalies d punkto 1 dalies ii papunktyje, 1 dalies d punkto 2 dalies iii papunktyje, 1 dalies e punkto iv papunktyje, 1 dalies f punkto iv papunktyje, 1 dalies g punkto iv papunktyje, 1 dalies h punkto iv papunktyje, 1 dalies i punkto iv papunktyje ir 1 dalies j punkto iii papunktyje, laikomasi šių reikalavimų:

A. Aprobavimas

a) Inspektoriai:

i) turi būtiną techninę kvalifikaciją;

ii) negauna asmeninės naudos, susijusios su patikrinimų vykdymu;

iii) turi atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucijos išduotą oficialią licenciją, kurioje nurodoma, kad inspektoriai buvo prisaikdinti arba pateikiamas inspektorių pasirašytas raštiškas pareiškimas, kuriuo įsipareigojama laikytis oficialius patikrinimus reglamentuojančių taisyklių;

iv) atlieka tyrimus esant oficialiai priežiūrai pagal oficialiems tyrimams taikomas taisykles.

b) Sėkliniai augalai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios oficiali a posteriori kontrolė yra atlikta ir šios kontrolės rezultatai patenkinami.

c) Sėklinių augalų dalį tikrina oficialiai paskirti inspektoriai. Šis dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %.

d) Oficialiai a posteriori kontrolei ir atitinkamais atvejais oficialiems laboratoriniams sėklos tyrimams dėl veislės tapatumo ir grynumo imama sėklinių augalų sėklos partijų mėginių dalis.

e) Valstybė narė nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkto iii papunktyje minėtą oficialią licenciją turinčių inspektorių, kurie yra kalti tyčia arba dėl neatsargumo pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles, licencijos panaikinimą. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

B. Sėklos tyrimai

a) Sėklos tyrimus atlieka sėklos tyrimų laboratorijos, kurias šiuo tikslu įgaliojo atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucija b–d punktuose nustatytomis sąlygomis.

b) Sėklos tyrimų laboratorija turi sėklos tyrimų vadovą, kuris tiesiogiai atsako už laboratorijos techninę veiklą ir turi būtiną techninio vadovavimo sėklos tyrimų laboratorijai kvalifikaciją.

Sėklos tyrimų laborantai turi reikiamą techninę kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiems sėklos tyrimų laborantams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

Laboratorija įkuriama patalpose ir turi įrangą, kurias sėklos sertifikavimo institucija oficialiai laiko tinkamomis sėklai tirti pagal įgaliojimo taikymo sritį.

Laboratorijoje sėkla tiriama remiantis dabartiniais tarptautiniais metodais.

c) Sėklos tyrimų laboratorija yra:

i) nepriklausoma laboratorija,

arba

ii) sėklos bendrovei priklausanti laboratorija.

Atveju, minimu ii papunktyje, laboratorija gali tirti tik sėklos partijas, pagamintas sėklos bendrovės, kuriai laboratorija priklauso, vardu, išskyrus atvejus, kai ta sėklos bendrovė, paraišką dėl sertifikavimo padavęs asmuo ir sėklos sertifikavimo institucija susitaria kitaip.

d) Laboratorijos atliekamus sėklos tyrimus tinkamai prižiūri sėklos sertifikavimo institucija.

e) Priežiūros, minimos d punkte, vykdymo tikslais oficial sėklos tyrimų metu patikrinama dalis oficialiam sertifikavimui pateiktos sėklos partijų. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %.

f) Valstybė narė nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkte numatyto leidimo panaikinimą oficialiai įgaliotoms sėklos tyrimų laboratorijoms, kurios yra kaltos tyčia arba dėl neatsargumo pažeidusios oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

▼B

6.  Tolesnės priemonės, taikomos oficialiai prižiūrint atliekamiems patikrinimams, gali būti tvirtinamos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼M4 —————

▼B

3 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, kad:

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim) – pluoštinių, sėmeninių linų

sėkla negali būti pateikiama į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

2.  Valstybės narės numato, kad aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių, kurios nėra išvardytos 1 dalyje, sėkla negali būti pateikiama į rinką, jei ši sėkla nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“, arba ji nėra komercinė sėkla.

3.  25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti numatyta, kad po nustatytų datų aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių, kurios nėra išvardytos 1 dalyje, sėkla negali būti pateikta į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs patikrinimai būtų atliekami pagal esamus tarptautinius metodus, jei tokie metodai yra.

4 straipsnis

Nepaisydamos 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad:

 iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų selekcinė sėkla ir

 užauginta, perdirbti parduodama, jei užtikrinamas sėklos tapatumas, sėkla

gali būti pateikta į rinką.

5 straipsnis

Nukrypdamos nuo 3 straipsnio nuostatų, valstybės narės gali:

a) leisti oficialiai sertifikuoti elitinę sėklą, kuri neatitinka II priede išdėstytų daigumo reikalavimų ir ja prekiauti; šiuo tikslu imamasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų konkretų daigumą, kurį pardavimo tikslais jis nurodo specialioje etiketėje, kurioje yra jo pavardė ar pavadinimas ir adresas bei sėklos partijos referencinis numeris;

b) siekiant, kad būtų galima greitai gauti sėklos, leisti oficialiai sertifikuoti ar patvirtinti „elitinę sėklą“, visų kategorijų „sertifikuotą sėklą“ ir „komercinę sėklą“ ir ją parduoti pirmam pirkėjui, nepaisant to, kad nėra baigtas oficialus patikrinimas, ar laikomasi II priede nustatytų daigumo reikalavimų. Sertifikuojama ar patvirtinama tik pateikus preliminarią analitinę ataskaitą apie sėklą, jei nurodoma pirmo gavėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas; imamasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų preliminarioje ataskaitoje nurodytą daigumą; šis daigumas pardavimo tikslais nurodomas specialioje etiketėje, kurioje yra tiekėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas bei sėklos partijos referencinis numeris.

Šios nuostatos netaikomos iš trečiųjų šalių importuotai sėklai, išskyrus atvejus, kai dauginimo už Bendrijos ribų atžvilgiu 18 straipsnyje yra numatyta kitaip.

Valstybės narės, pasinaudojančios a arba b punkte numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, viena kitai teikia administracinę tikrinimo paramą.

6 straipsnis

1.  Nepaisydamos 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės savo teritorijoje gali leisti gamintojams pateikti į rinką:

a) nedidelį sėklos kiekį moksliniais tikslais ar selekciniam darbui;

b) atitinkamą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių įtraukimo į katalogą atitinkamoje valstybėje narėje yra paduota paraiška.

Genetiškai modifikuotos medžiagos atveju toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Dėl šios priežasties atliekant pavojaus aplinkai įvertinimą atitinkamai taikomos Direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio 4 dalies nuostatos.

2.  Priežastys, dėl kurių gali būti suteikiami 1 dalies b punkte numatyti leidimai, nuostatos dėl pakuočių žymėjimo, kiekiai ir sąlygos, kuriomis valstybės narės gali suteikti tokius leidimus, nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.  Leidimai, kuriuos valstybės narės savo teritorijoje suteikė gamintojams 1 dalyje numatytais tikslais iki 1998 m. gruodžio 14 d, lieka galioti tol, kol bus priimtos 2 dalyje minimos nuostatos. Po to visi tokie leidimai suteikiami laikantis pagal 2 dalį priimtų nuostatų.

7 straipsnis

Valstybės narės gali taikyti papildomus arba griežtesnius reikalavimus sėklos sertifikavimui ir jų teritorijoje išaugintos komercinės sėklos tyrimui, nei nurodyti I ir II prieduose.

8 straipsnis

Valstybės narės numato, kad genealoginių komponentų aprašymas, kurio gali būti reikalaujama, selekcininko prašymu būtų laikomas konfidencialiu.

9 straipsnis

▼M4

1.  Valstybės narės reikalauja, kad siekiant patikrinti veisles, ištirti sertifikavimui skirtą sėklą bei komercinę sėklą, mėginiai būtų imami oficialiai arba esant oficialiai priežiūrai pagal atitinkamus metodus. Tačiau kontrolės pagal 22 straipsnį tikslais sėklos mėginiai imami oficialiai.

▼M4

1a.  Atliekant sėklos mėginių ėmimą esant oficialiai priežiūrai pagal 1 dalį, laikomasi šių reikalavimų:

a) Sėklos mėginius ima sėklos mėginių ėmėjai, kuriuos šiuo tikslu įgaliojo atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucija b, c ir d punktuose nustatytomis sąlygomis.

b) Sėklos mėginių ėmėjai turi reikiamą techninę kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiems sėklos mėginių ėmėjams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

Jie ima sėklos mėginius remdamiesi dabartiniais tarptautiniais metodais.

c) Sėklos mėginių ėmėjai yra:

i) nepriklausomi fiziniai asmenys;

ii) fizinių arba juridinių asmenų, kurie neužsiima sėklos gamyba, sėklos auginimu, sėklos perdirbimu arba sėklos prekyba, samdomi asmenys,

arba

iii) fizinių arba juridinių asmenų, kurie užsiima sėklos gamyba, sėklos auginimu, sėklos perdirbimu arba sėklos prekyba, samdomi asmenys.

Atveju, minimu iii papunktyje, sėklos mėginių ėmėjas mėginius gali imti tik iš sėklos partijų, pagamintų jo darbdavio vardu, išskyrus atvejus, kai jo darbdavys, paraišką dėl sertifikavimo padavęs asmuo ir sėklos sertifikavimo institucija susitaria kitaip.

d) Sėklos mėginių ėmėjų atliekamą sėklos mėginių ėmimą tinkamai prižiūri sėklos sertifikavimo institucija. Imant mėginius automatiniu būdu turi būti laikomasi tinkamų procedūrų ir tai atliekama oficialiai prižiūrint.

e) Priežiūros, minimos d punkte, vykdymo tikslais oficialūs sėklos mėginių ėmėjai patikrina dalį oficialiam sertifikavimui pateiktos sėklos partijų. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %. Šis kontrolinių mėginių ėmimas netaikomas mėginių ėmimui automatiniu būdu.

Valstybės narės palygina oficialiai paimtus sėklos mėginius su tos pačios sėklos partijos mėginiais, paimtais esant oficialiai priežiūrai.

f) Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkte numatyto leidimo panaikinimą oficialiai įgaliotiems sėklos mėginių ėmėjams, kurie yra kalti tyčia arba dėl neatsargumo pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju sėklos, kurios mėginiai buvo paimti, sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

1b.  Tolesnės priemonės, taikomos atliekamam sėklos mėginių ėmimui esant oficialiai priežiūrai, gali būti tvirtinamos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼B

2.  Sertifikavimui skirtos ir komercinės sėklos tyrimui mėginiai imami iš vienarūšių partijų; didžiausias partijos svoris ir mažiausias mėginio svoris yra nurodyti III priede.

10 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitine sėkla, visų kategorijų sertifikuota sėkla ir komercine sėkla būtų prekiaujama tik pakankamai vienarūšėmis siuntomis ir uždarytose pakuotėse, kurios turėtų pagal 11 ir 12 straipsnius numatytą uždarymo įtaisą ir žymenis.

2.  Valstybės narės prekybai galutiniam vartotojui skirtais nedideliais kiekiais gali taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl sėklos pakavimo, uždarymo ir žymėjimo.

11 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos, visų kategorijų sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos pakuotės būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrinti uždaromos taip, kad jas atidarant uždarymo sistema būtų sugadinama arba ant 12 straipsnio 1 dalyje numatytos oficialios etiketės ar pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai.

Siekiant užtikrinti uždarymą, uždarymo sistemą sudaro bent jau oficiali etiketė arba pritvirtinta oficiali plomba.

Pirmiau išdėstytoje antrojoje pastraipoje numatytos priemonės nebūtinos, jeigu naudojamos vienkartinio sandarinimo sistema.

25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatoma, ar konkreti sandarinimo sistema atitinka šios dalies nuostatas.

2.  Pakuotės, kurios buvo oficialiai uždarytos, vieną ar daugiau kartų pakartotinai uždaromos tik oficialiai arba oficialiai prižiūrint. Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 12 straipsnio 1 dalį būtinoje etikėje nurodomas uždarymo faktas, naujausio uždarymo data ir už tai atsakinga institucija.

3.  Valstybės narės gali numatyti išimtis 1 daliai, taikomas jų teritorijoje uždarytoms mažoms pakuotėms. Reikalavimai, susiję su šiomis išimtimis, gali būti nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

12 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos, visų kategorijų sertifikuotos sėklos ir komercinės sėklos pakuotės:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka IV priede nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama baltos, sertifikuota elitinės sėklos pirmosios reprodukcijos sėkla mėlynos, vėlesnių reprodukcijų sertifikuota sėkla raudonos, o komercinė sėkla – rudos spalvos etikete. ►M1  Veislės cenozės sertifikuota sėkla ženklinama mėlynos spalvos su įstriža žalia linija etikete. ◄ Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jei 5 straipsnio a punkte numatytais atvejais elitinės sėkla neatitinka II priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti numatytą informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pat spalvos kaip etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informaciją, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A skyriaus a punkto 4, 5 ir 6 papunkčius, o komercinės sėklos atveju – b punkto 2, 5 ir 6 papunkčius. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

2.  Valstybės narės gali numatyti išimtis 1 daliai, taikomas jų teritorijoje uždarytoms mažoms pakuotėms. Reikalavimai, susiję su šiomis išimtimis, gali būti nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3.  Ši direktyva neapriboja valstybių narių teisės reikalauti, kad aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos, skirtos ne žemės ūkio gamybos tikslams, nebūtų galima pateikti į rinką, jei tai nenurodyta etiketėje.

13 straipsnis

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti numatyta, kad valstybės narės gali reikalauti, kad tam tikrais šioje direktyvoje nenumatytais atvejais elitinės sėklos, visų kategorijų sertifikuotos sėklos ar komercinės sėklos pakuotės būtų paženklintos tiekėjo etikete (tai gali būti nuo oficialios etiketės atskirta etiketė arba tiekėjo informacija, išspausdinta ant pačios pakuotės ar konteinerio). Duomenys, kurie turi būti nurodyti tokioje etiketėje, nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

14 straipsnis

Genetiškai modifikuotos veislės sėklos etiketėje ar dokumente, oficialiuose ar neoficialiuose, kuri tvirtinama arba kurie pridedami prie sėklos partijos, pagal šios direktyvos nuostatas aiškiai nurodoma, kad veislė yra genetiškai modifikuota.

15 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad apie bet kokį elitinės sėklos, visų kategorijų sertifikuotos sėklos ar komercinės sėklos cheminį apdorojimą būtų nurodyta oficialioje etiketėje arba tiekėjo etiketėje bei ant pakuotės, jos viduje arba ant konteinerio.

16 straipsnis

Ieškant tobulesnių tam tikrų šioje direktyvoje nustatytų nuostatų alternatyvų, gali būti nuspręsta organizuoti laikinus eksperimentus, atliekamus nurodytomis sąlygomis Bendrijos lygiu pagal 25 straipsnio 2 dalyje minimas nuostatas.

Tokius eksperimentus atliekančios valstybės narės gali būti atleistos nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įpareigojimų. Šio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis tomis nuostatomis, kurioms jis taikomas. Eksperimentai trunka ne ilgiau nei septynerius metus.

17 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad sėklai, kuri pateikiama į rinką tiek pagal šios direktyvos nuostatas, privalomai ar savo nuožiūra nebūtų taikomi jokie kiti prekybos apribojimai dėl jos požymių, tyrimo reikalavimų, žymėjimo ir uždarymo, nei nustatyti šioje ar kitose direktyvose.

18 straipsnis

Selekcinė iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėkla gali būti pateikiama į rinką pagal 4 straipsnį šiomis sąlygomis:

a) ji turi būti oficialiai patikrinta kompetentingos sertifikavimo įstaigos pagal nuostatas, taikomas elitinės sėklos sertifikavimui;

b) ji turi būti supakuota pagal šios direktyvos nuostatas; ir

c) jos pakuotės turi būti paženklintos oficialia etikete, kurioje nurodoma bent jau ši informacija:

 sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų skiriamieji trumpiniai,

 partijos referencinis numeris,

 uždarymo metai ir mėnuo, arba

 paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo,

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 aprašymas „superelitinė sėkla“,

 reprodukcijų, buvusių iki „sertifikuotos sėklos“ arba „sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos“, skaičius.

Naudojama baltos spalvos su įstriža purpurine linija etiketė.

19 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, kad aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla:

 užauginta tiesiogiai iš vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotos elitinės sėklos arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos pagal 20 straipsnio b punktą, arba užauginta tiesiogiai kryžminant valstybėje narėje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą ir tokioje trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą, ir

 nuimta kitoje valstybėje narėje,

gavus prašymą ir nepažeidžiant Direktyvos 2002/53/EB nuostatų, oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla bet kurioje valstybėje narėje, jei atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis I priede nustatytus reikalavimus, keliamus atitinkamai kategorijai, ir jei oficialus tyrimas rodo, kad ji atitinka II priede išdėstytus tai pačiai kategorijai keliamus reikalavimus.

Jei tokiais atvejais sėkla išauginama tiesiogiai iš oficialiai sertifikuotos iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėklos, valstybės narės taip pat gali leisti oficialiai sertifikuoti elitinę sėklą, jei laikomasi tai kategorijai keliamų reikalavimų.

2.  Bendrijoje nuimta aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, kurią ketinama sertifikuoti pagal 1 dalį:

 pakuojama ir ženklinama oficialia etikete, atitinkančia V priedo A ir B dalyse nustatytus reikalavimus pagal 11 straipsnio 1 dalį, ir

 prie jos pridedamas V priedo C dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantis oficialus dokumentas.

Pirmosios pastraipos nuostatų dėl pakavimo ir ženklinimo galima nesilaikyti, jei už aprobavimą sėklos, kuri nėra galutinai sertifikuota, sertifikavimo dokumentų sudarymą ir už sertifikavimą yra atsakingos tos pačios institucijos arba jei jos sutinka dėl netaikymo.

▼M4

3.  Valstybės narės taip pat numato, kad trečiojoje šalyje surinkta aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla gavus prašymą taip pat gali būti oficialiai sertifikuojama, jei:

a) ji buvo išauginta tiesiogiai iš:

i) elitinės sėklos arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kuriai pagal 20 straipsnio 1 dalies b punktą buvo suteiktas lygiavertiškumas,

arba

ii) tiesiogiai kryžminant valstybėje narėje sertifikuotą elitinę sėklą ir i papunktyje nurodytoje trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą;

b) atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis pagal 20 straipsnio 1 dalies a punktą priimtame sprendime dėl lygiavertiškumo nustatytas sąlygas, keliamas atitinkamai kategorijai;

c) oficialiai ištyrus nustatyta, kad II priede nustatytos tai pačiai kategorijai taikomos sąlygos yra įvykdytos.

▼M1

19a straipsnis

1.  Valstybės narės leidžia prekiauti aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių veislės cenozės sėkla.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje:

a) „veislės cenozė“ – tai nuo konkretaus pagal Direktyvą 2002/53/EB oficialiai pripažinto dulkintojo priklausančio hibrido sertifikuotos sėklos ir panašiai pripažinto vieno ar kelių konkrečių dulkintojų sertifikuotos sėklos bendrija mechaniškai sujungta bendrai nustatytomis dalimis už šių komponentų palaikymą atsakingų asmenų, apie šiuos junginius pranešant sertifikavimo institucijai;

b) „nuo dulkintojo priklausantis hibridas“ – tai vyriškojo sterilumo komponentas „veislės cenozėje“ (moteriškasis komponentas);

c) „dulkintojas“ – tai „veislės cenozėje“ žiedadulkes barstantis komponentas (vyriškasis komponentas).

3.  Vyriškojo ir moteriškojo komponentų sėkla beicuojama skirtingos spalvos beicu.

▼B

20 straipsnis

1.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato, ar:

a) 18 straipsnyje nurodytu atveju trečiojoje šalyje atliktas aprobavimas atitinka I priede nustatytus reikalavimus;

▼M4

b) trečiojoje šalyje išauginta aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos dėl jos požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, šiais atžvilgiais yra lygiavertė sėklai, nuimtai Bendrijoje ir atitinkančiai šios direktyvos nuostatas.

▼B

2.  1 dalis taip pat taikoma bet kuriai naujai valstybei narei nuo jos įstojimo dienos iki tos dienos, kurią jos priimti įstatymai ir kiti teisės aktai įgyvendina šią direktyvą.

21 straipsnis

1.  Siekiant panaikinti laikinus bendro pobūdžio elitinės ar sertifikuotos sėklos tiekimo sunkumus, atsirandančius Bendrijoje, kurių kitaip negalima įveikti, 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta, kad tam tikrą laikotarpį valstybės narės leidžia Bendrijoje prekiauti sėklos, priklausančios kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai, arba veislių, kurios nėra įtrauktos į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą ar valstybių narių nacionalinius veislių katalogus, sėklos kiekiais, reikalingais tiekimo sunkumams įveikti.

2.  Konkrečios veislės sėklos kategorija ženklinama tai kategorijai nustatyta oficialia etikete; veislių, kurios nėra įtrauktos į pirmiau minėtus katalogus, sėkla ženklinama komercinei sėklai numatyta oficialia etikete. Etiketėje visuomet nurodoma, kad atitinkama sėkla priklauso kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai.

3.  1 dalies taikymo taisyklės gali būti priimamos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

22 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla patikrinimai būtų atliekami vykdant bent jau atsitiktinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

2.  Nepažeisdamos laisvo sėklos judėjimo Bendrijoje, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant didesnius nei du kilogramai iš trečiųjų šalių importuotos sėklos kiekius, joms būtų pateikti šie duomenys:

a) rūšis;

b) veislė;

c) kategorija;

d) šalis gamintoja ir oficiali tikrinimo institucija;

e) siunčianti šalis;

f) importuotojas;

g) sėklos kiekis.

Šių duomenų pateikimo būdas gali būti nustatomas 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼M3

23 straipsnis

1.  Bendrijos lyginamieji tyrimai ir bandymai atliekami Bendrijoje siekiant atlikti aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos, pateiktos į rinką pagal privalomas arba savo nuožiūra taikomas šios direktyvos nuostatas, mėginių vegetacinius tyrimus. Gali būti atliekami šie lyginamieji tyrimai ir bandymai:

 trečiosiose šalyse nuimtos sėklos,

 ekologinei žemdirbystei tinkančios sėklos,

 sėklos, parduodamos dėl apsaugos vietoje ir subalansuoto genetinių išteklių naudojimo.

2.  Šie lyginamieji tyrimai ir bandymai naudojami sertifikavimo techniniams metodams derinti ir patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, kuriuos turi atitikti sėkla.

3.  25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka Komisija imasi būtinų priemonių lyginamiesiems tyrimams ir bandymams atlikti. 25 straipsnio 1 dalyje minimam Komitetui Komisija praneša apie technines priemones dėl tyrimų ir bandymų atlikimo bei jų rezultatus.

4.  Bendrija gali daryti finansinį įnašą į 1 ir 2 dalyse numatytų tyrimų ir bandymų atlikimą.

Finansinis įnašas neviršija biudžeto valdymo institucijos patvirtintų metinių asignavimų.

5.  Tyrimai ir bandymai, kuriems gali būti daromas Bendrijos finansinis įnašas, bei išsamios finansinio įnašo darymo taisyklės nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

6.  1 ir 2 dalyse numatytus tyrimus ir bandymus gali atlikti tik valstybės institucijos arba valstybės įgalioti juridiniai asmenys.

▼B

24 straipsnis

Priedų turinio daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, tvirtinami 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

25 straipsnis

1.  Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimo 66/399/EEB ( 1 ) 1 straipsniu.

2.  Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas – vienas mėnuo.

3.  Komitetas tvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

26 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai numatomi kitos nuostatos dėl ligų, kenksmingų organizmų ar jų vektorių nei numatyta II priede, ši direktyva nepažeidžia nacionalinių įstatymų nuostatų, grindžiamų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsauga arba pramoninės ar komercinės nuosavybės apsauga.

27 straipsnis

1.  25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti konkretūs reikalavimai, kad būtų atsižvelgta į pokyčius šiose srityse:

a) sąlygas, kuriomis gali būti prekiaujama chemiškai apdorota sėkla;

b) sąlygas, kurioms gali būti prekiaujama sėkla, susijusių su apsauga vietoje ir subalansuotu genetinių išteklių naudojimu, įskaitant rūšių, kurioms priskiriamos Direktyvos 2002/53/EB 1 straipsnyje išvardytos rūšys, sėklos mišinius, kurios siejamos su konkrečiomis natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis bei kurioms gresia genetinis nuskurdimas;

c) sąlygas, kuriomis gali būti prekiaujama ekologiniam auginimui tinkančia sėkla.

2.  1 dalies b punkte minimi konkretūs reikalavimai visų pirma apima šiuos aspektus:

a) šių rūšių sėkla yra žinomos provenencijos, kiekvienoje valstybėje narėje patvirtintos atitinkamos institucijos prakybai sėkla nurodytose teritorijose;

b) atitinkamus kiekybinius apribojimus.

28 straipsnis

Gavus valstybės narės prašymą, kuris nagrinėjamas pagal 25 straipsnio 2 dalį, ta valstybė narė gali būti visiškai arba iš dalies atleista nuo įpareigojimo taikyti šios direktyvos nuostatas, išskyrus 17 straipsnį:

a) šioms rūšims:

 dygminams;

b) kitoms rūšims, kurios parastai nėra auginamos ar kuriomis nėra prekiaujama jos teritorijoje.

29 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių vidaus teisės aktų nuostatų tekstus.

Komisija apie tai paneša kitoms valstybėms narėms.

30 straipsnis

Ne vėliau kaip 2004 m. vasario 1 d. Komisija pateikia išsamų Direktyvos 98/96/EB 5 straipsnyje nustatytos sertifikavimo tvarkos supaprastinimo įvertinimą. Šiame įvertinime visų pirma atsižvelgiama į galimą poveikį sėklos kokybei.

31 straipsnis

1.  Direktyva 69/208/EEB su pakeitimais, padarytais VI priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su VI priedo B dalyje nustatytais minėtų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę galutiniais terminais.

2.  Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal VII priede pateiktą koreliacijos lentelę.

32 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

33 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

▼M5
I PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PASĖLIAI

1.

Lauke augintas priešsėlis turi derėti su sėklai auginamų rūšių ir veislių augalais, o lauke neturi augti tokie iš priešsėlio savaime įsisėję augalai.

Brassica napus hibridų pasėliai yra auginami auginimo dirvoje, kurioje nuo paskutinio Brassicaceae (Cruciferae) augalų auginimo yra praėję penkeri metai.

2.

Pasėliai atitinka toliau nurodytus standartus dėl atstumo nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių, kurio nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas pašalinis apdulkinimas:Pasėliai

Mažiausias atstumas

►C1  Brassica spp., išskyrus Brassica napus; Cannabis sativa, išskyrus vienanames Cannabis sativa; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba: ◄

 

—  auginant elitinę sėklą

400 m

—  auginant sertifikuotą sėklą

200 m

Brassica napus:

 

—  auginant veislių, išskyrus hibridines, elitinę sėklą

200 m

—  auginant hibridų elitinę sėklą

500 m

—  auginant veislių, išskyrus hibridines, sertifikuotą sėklą

100 m

—  auginant sertifikuotą hibridų sėklą

300 m

Cannabis sativa, vienanamė Cannabis sativa:

 

—  auginant elitinę sėklą

5 000 m

—  auginant sertifikuotą sėklą

1 000 m

Helianthus annuus:

 

—  auginant elitinę hibridų sėklą

1 500 m

—  auginant elitinę, išskyrus hibridinių veislių, sėklą

750 m

—  auginant sertifikuotą sėklą

500 m

Gossypium hirsutum ir (arba) Gossypium barbadense:

 

►C1  
—  auginant Gossypium hirsutum elitinę sėklą  ◄

100 m

►C1  
—  auginant Gossypium barbadense elitinę sėklą  ◄

200 m

—  auginant nehibridinių veislių ir Gossypium hirsutum intraspecifinių hibridų sertifikuotą sėklą be citoplazminio vyriškojo sterilumo

30 m

—  auginant Gossypium hirsutum intraspeficinių hibridų sertifikuotą sėklą, esant citoplazminiam vyriškajam sterilumui

800 m

—  auginant nehibridinių veislių ir Gossypium barbadense intraspecifinių hibridų sertifikuotą sėklą be citoplazminio vyriškojo sterilumo

150 m

—  auginant Gossypium barbadense intraspeficinių hibridų sertifikuotą sėklą, esant citoplazminiam vyriškajam sterilumui

800 m

—  auginant tam tikrų Gossypium hirsutum ir Gossypium barbadense tarpspeficinių hibridų elitinę sėklą

200 m

—  auginant tam tikrų Gossypium hirsutum ir Gossypium barbadense tarpspeficinių hibridų ir hibridų sertifikuotą sėklą be citoplazminio vyriškojo sterilumo

150 m

—  auginant Gossypium hirsutum ir Gossypium barbadense hibridų sertifikuotą sėklą, esant citoplazminiam vyriškajam sterilumui

800 m

Šių atstumų galima nesilaikyti, jei yra pakankamai apsisaugota nuo bet kokio nepageidaujamo pašalinio apdulkinimo.

3.

Pasėliai yra pakankamai tapačios ir grynos veislės, o inbredinių veislių pasėlių požymiai yra pakankamai tapatūs ir gryni.

Auginant hibridinių veislių sėklą, pirmiau minėtos nuostatos taip pat taikomos komponentų požymiams, įskaitant vyriškąjį sterilumą arba vaisingumo atstatymą.

Visų pirma Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., taip pat Helianthus annuus ir Brassica napus hibridų pasėliai atitinka toliau nurodytus kitus standartus arba reikalavimus:

A.  Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi ir Gossypium spp., išskyrus hibridus:

tos rūšies pasėlių augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės požymių, skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą – vieno 30 m2 plote,

 auginant sertifikuotą sėklą – vieno 10 m2 plote.

B.  Helianthus annuus hibridai:

a) augalų, kurie aiškiai neatitinka inbredinės linijos ar komponento požymių, skaičiaus procentinė dalis neviršija:aa)  auginant elitinę sėklą:

 

i)  inbredinių linijų

0,2 %

ii)  paprastųjų hibridų:

 

—  vyriškasis tėvinis augalas, augalai, kurie barsto žiedadulkes, kai 2 % arba daugiau moteriškųjų augalų turi priimančius žiedus

0,2 %

—  moteriškasis tėvinis augalas

0,5 %

bb)  auginant sertifikuotą sėklą:

 

—  vyriškasis komponentas, augalai, kurie barsto žiedadulkes, kai 5 % arba daugiau moteriškųjų augalų turėjo priimančius žiedus

0,5 %

—  moteriškasis komponentas

1,0 %

b) auginant hibridinių veislių sėklą laikomasi toliau nurodytų kitų standartų arba reikalavimų:

aa) vyriškojo komponento augalai išbarsto pakankamą kiekį žiedadulkių, kai moteriškojo komponento augalai žydi;

bb) jei moteriškojo komponento augalai turi žiedadulkes priimančias purkas, žiedadulkes barsčiusių ar barstančių moteriškųjų komponentų skaičiaus procentinė dalis neviršija 0,5 %;

cc) auginant elitinę sėklą, moteriškojo komponento augalų, kurie aiškiai neatitinka pastebimų komponento požymių, ir barsčiusių ar barstančių žiedadulkes skaičiaus procentinė dalis neviršija 0,5 %;

dd) jei II priedo I dalies 2 punkte nurodytas reikalavimas negali būti įvykdytas, vykdomas šis reikalavimas: vyriškojo sterilumo komponentas yra naudojamas sertifikuotai sėklai auginti imant vyrišką komponentą, kuriame yra konkreti atstatymo linija arba linijos, kad ne mažiau nei trečdalis augalų, užaugusių iš gauto hibrido, turėtų žiedadulkių, kurios visais atžvilgiais atrodytų normalios.

C.  Brassica napus hibridai, užauginti naudojant vyriškąjį sterilumą:

a) augalų, kurie aiškiai neatitinka inbredinės linijos ar komponento požymių, skaičiaus procentinė dalis neviršija:aa)  auginant elitinę sėklą

i)  inbredinių linijų

0,1 %

ii)  paprastųjų hibridų

—  vyriškasis komponentas

0,1 %

—  moteriškasis komponentas

0,2 %

bb)  auginant sertifikuotą sėklą

—  vyriškasis komponentas

0,3 %

—  moteriškasis komponentas

1,0 %

b) auginant elitinę sėklą vyriškasis sterilumas yra ne mažesnis kaip 99 %, o auginant sertifikuotą sėklą – ne mažesnis kaip 98 %. Vyriškojo sterilumo lygis įvertinamas tiriant, ar žieduose yra vaisingų dulkinių.

D.  Gossypium hirsutum ir Gossypium barbadense hibridai:

a) pasėliuose, skirtuose Gossypium hirsutum ir Gossypium barbadense tėvinių linijų elitinei sėklai auginti, tiek moteriškosios, tiek vyriškosios tėvinės linijos veislės grynumas yra ne mažesnis kaip 99,8 %, kai 5 % arba daugiau sėklas auginančių augalų turi žiedadulkes priimančius žiedus. Sėklas auginančios tėvinės linijos vyriškojo sterilumo lygis įvertinamas tiriant, ar žieduose yra sterilių dulkinių, ir jis negali būti mažesnis kaip 99,9 %;

b) pasėliuose, skirtuose Gossypium hirsutum ir (arba) Gossypium barbadense hibridinių veislių sertifikuotai sėklai auginti, tiek sėklas auginančios, tiek žiedadulkes barstančios tėvinės linijos veislės grynumas yra ne mažesnis kaip 99,5 %, kai 5 % arba daugiau sėklas auginančių augalų turi žiedadulkes priimančius žiedus. Sėklas auginančios tėvinės linijos vyriškojo sterilumo lygis įvertinamas tiriant, ar žieduose yra sterilių dulkinių, ir jis negali būti mažesnis kaip 99,7 %.

4.

Sėklos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų yra kuo mažiau. Glycine max. atveju šis reikalavimas visų pirma taikomas Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora ir var. sojae, Phialophora gregata ir Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.

Elitinei sėklai taikomų pirmiau minėtų kitų standartų ar reikalavimų laikymasis tiriamas atliekant oficialų aprobavimą, o sertifikuotos sėklos atveju – atliekant oficialų aprobavimą arba oficialius patikrinimus. Šie aprobavimai atliekami pagal šiuos reikalavimus:

A. Pasėlių būklė ir augimo tarpsnis leidžia atlikti reikiamą tyrimą.

B. Pasėliai, kurie nėra Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum ir Gossypium barbadense hibridų pasėliai, aprobuojami ne mažiau kaip vieną kartą.

Helianthus annuus hibridai aprobuojami ne mažiau kaip du kartus.

Brassica napus hibridai aprobuojami ne mažiau kaip tris kartus: pirmą kartą – prieš prasidedant žydėjimo tarpsniui, antrą – ankstyvuoju žydėjimo tarpsniu, o trečią – pasibaigus žydėjimo tarpsniui.

Gossypium hirsutum ir (arba) Gossypium barbadense hibridai aprobuojami ne mažiau kaip tris kartus: pirmą kartą – ankstyvuoju žydėjimo tarpsniu, antrą – baigiantis žydėjimo tarpsniui, o trečią – pasibaigus žydėjimo tarpsniui, atitinkamais atvejais pašalinus žiedadulkes barstančius tėvinius augalus.

C. Lauko, kuris bus tiriamas siekiant nustatyti, ar laikomasi šio priedo nuostatų, dydis, jo dalių skaičius ir išsidėstymas nustatomi atitinkamais metodais.
II PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI SĖKLA

I.   ELITINĖ IR SERTIFIKUOTA SĖKLA

1.

Sėkla turi pakankamą veislės tapatumą ir veislės grynumą. Visų pirma toliau išvardytų rūšių sėkla atitinka toliau nurodytus kitus standartus arba reikalavimus:Rūšis ir kategorija

Mažiausias veislės grynumas

(%)

Arachis hypogaea:

 

—  elitinė sėkla

99,7

—  sertifikuota sėkla

99,5

Brassica napus, išskyrus hibridus, išskyrus tik pašarams naudojamas veisles; Brassica rapa, išskyrus tik pašarams naudojamas veisles:

 

—  elitinė sėkla

99,9

—  sertifikuota sėkla

99,7

Brassica napus spp. veislės, išskyrus hibridus, naudojamos tik pašarams; Brassica rapa veislės, naudojamos tik pašarams; Helianthus annuus, išskyrus hibridines veisles, įskaitant jų komponentus; Sinapis alba:

 

—  elitinė sėkla

99,7

—  sertifikuota sėkla

99,0

Glycine max:

 

—  elitinė sėkla

99,5

—  sertifikuota sėkla

99,0

Linum usitatissimum:

 

—  elitinė sėkla

99,7

—  sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla

98,0

—  sertifikuota antrosios ir trečiosios reprodukcijų sėkla

97,5

Papaver somniferum:

 

—  elitinė sėkla

99,0

—  sertifikuota sėkla

98,0

Mažiausias veislės grynumas paprastai ištiriamas atliekant aprobavimą pagal I priede išdėstytus reikalavimus.

2.

Brassica napus hibridų, užaugintų naudojant vyriškąjį sterilumą, sėkla atitinka a–d punktuose nustatytus reikalavimus ir standartus.

a) Sėklos veislės komponentų, įskaitant vyriškąjį sterilumą ar vaisingumo atstatymą, požymiai yra pakankamai tapatūs ir gryni.

▼M6

b) Mažiausias sėklos veislės grynumas:

 elitinė sėkla, moteriškasis komponentas – 99,0 %,

 elitinė sėkla, vyriškasis komponentas – 99,9 %,

 žieminių veislių rapsų sertifikuota sėkla – 90,0 %,

 vasarinių veislių rapsų sertifikuota sėkla – 85,0 %.

▼M5

c) Sėkla sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla, jei deramai atsižvelgiama į oficialiai paimtų elitinės sėklos bandinių oficialių vegetacinių tyrimų, atliekamų sėklos, kurią ketinama sertifikuoti kaip sertifikuotą sėklą, auginimo sezono metu, siekiant nustatyti, ar elitinė sėkla atitinka elitinei sėklai keliamus komponentų, įskaitant vyriškąjį sterilumą, požymių tapatumo reikalavimus ir elitinei sėklai taikomus mažiausio veislės grynumo standartus, nustatytus b punkte, rezultatus.

Hibridų elitinės sėklos veislės grynumas gali būti įvertinamas atitinkamais biocheminiais metodais.

d) Sertifikuotos hibridų sėklos mažiausio veislės grynumo standartų, nustatytų b punkte, atitikimo stebėsena vykdoma atliekant atitinkamos oficialiai paimtų bandinių dalies oficialius vegetacinius tyrimus. Gali būti taikomi atitinkami biocheminiai metodai.

3.

Jei I priedo 3 dalies B skirsnio b punkto dd papunktyje nurodytas reikalavimas negali būti įvykdytas, vykdomas šis reikalavimas: jei sertifikuotai Helianthus annuus hibridų sėklai auginti naudojamas vyriškojo sterilumo moteriškasis komponentas ir vyriškojo vaisingumo neatstatantis vyriškasis komponentas, iš vyriškai sterilių tėvinių augalų išaugusi sėkla sumaišoma su iš visiškai vaisingos sėklos tėvinių augalų išaugusia sėkla. Vyriškai sterilių tėvinių augalų ir vyriškojo vaisingumo tėvinių augalų išaugintos sėklos santykis neviršija dviejų su vienu.

4.

Sėkla atitinka toliau nurodytus kitus standartus ir reikalavimus dėl daigumo, laboratorinio švarumo ir kitų rūšių augalų, įskaitant Orobanche spp, sėklų kiekio:

A. Lentelė:Rūšis ir kategorija

Mažiausias daigumas

(grynos sėklos %)

Laboratorinis švarumas

Didžiausias kitų rūšių augalų sėklų kiekis III priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje

(iš viso skiltyje)

Reikalavimai dėl Orobanche sėklų kiekio

Mažiausias laboratorinis švarumas

(svorio %)

Didžiausias kitų rūšių augalų sėklų kiekis

(svorio %)

Kitų rūšių augalai a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp., išskyrus Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

—  elitinė sėkla

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

—  sertifikuota sėkla

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

30 (b)

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carum carvi

70

97

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

 

3

 

 

Glycine max

80

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissimum:

—  pluoštiniai

92

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

—  sėmeniniai

85

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 (b)

0

0 (c) (d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

—  elitinė sėkla

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

—  sertifikuota sėkla

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

B. Kiti standartai ar reikalavimai, taikytini tuo atveju, kai į juos daroma nuoroda šio priedo I skirsnio 4 dalies A punkto lentelėje:

a) į didžiausią sėklų kiekį, nustatytą 5 skiltyje, įeina 6–11 skiltyse nurodytų rūšių sėklos;

b) bendro kitų rūšių augalų sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jei nekyla abejonių, kad yra vykdomi 5 skiltyje nurodyti reikalavimai;

c)  Cuscuta spp. sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi 7 skiltyje nurodyti reikalavimai;

d) viena Cuscuta spp. sėkla nurodyto svorio mėginyje nelaikoma priemaiša, jeigu antrame tokio paties svorio mėginyje nėra nė vienos Cuscuta spp. sėklos;

e) sėkloje neturi būti Orobanche spp. sėklų; vis dėlto viena Orobanche spp. sėkla 100 g mėginyje nelaikoma priemaiša, jei antrame 200 g mėginyje nėra nė vienos Orobanche spp. sėklos.

5.

Sėklos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų turi būti kuo mažiau. Visų pirma sėkla atitinka toliau nurodytus kitus standartus arba reikalavimus:

A. Lentelė:Rūšis

Kenksmingi organizmai

Didžiausias kenksmingais organizmais užkrėstų sėklų skaičiaus procentas

(iš viso skiltyje)

Sclerotinia sclerotiorum (didžiausias skleročių arba jų dalių kiekis III priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 

 

 

10 (b)

Brassica rapa

 

 

 

5 (b)

Cannabis sativa

5

 

 

 

Gossypium spp.

 

 

1

 

Helianthus annuus

5

 

 

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5 (a)

 

 

Sinapis alba

 

 

 

5 (b)

B. Kiti standartai ar reikalavimai, taikytini tuo atveju, kai į juos daroma nuoroda šio priedo I skirsnio 5 dalies A punkto lentelėje:

a)  Linum usitatissimum (pluoštinių linų) sėkloje didžiausias Phoma exigua var. linicola užkrėstų sėklų skaičiaus procentas nėra didesnis už vienetą;

b)  Sclerotinia sclerotiorum skleročių arba jų dalių skaičiaus nustatyti nereikia, jei nekyla abejonių, kad yra vykdomi šios lentelės 5 skiltyje nurodyti reikalavimai.

C. Konkretūs standartai ar kiti reikalavimai, taikomi Glycine max.:

a)  Pseudomonas syringae pv. glycinea atveju didžiausias mėginio dalių skaičius, kurios yra užkėstos minėtu organizmu, ne mažesniame nei 5 000 sėklų mėginyje, paimtame iš partijos ir padalintame į 5 dalis, neviršija 4;

visose penkiose mėginio dalyse nustačius įtartinas kolonijas, gali būti atliekami atitinkami kiekvienos mėginio dalies įtartinų kolonijų, izoliuotų preferencinėje terpėje, biocheminiai tyrimai pagal pirmiau išdėstytus standartus ar reikalavimus;

b) didžiausias Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum užkrėstų sėklų skaičius neviršija 15 %;

c) inertinės medžiagos svorio procentas, kaip nustatyta pagal dabartinius tarptautinius tyrimų metodus, neviršija 0,3.

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka valstybėms narėms gali būti leista neatlikti tyrimo dėl pirmiau minėtų konkrečių standartų ar kitų reikalavimų, nebent, remiantis ankstesne patirtimi, kyla abejonių, kad šių standartų ar reikalavimų nesilaikoma.

II.   KOMERCINĖ SĖKLA

Komercinei sėklai taikomi II priedo I skyriuje nustatyti reikalavimai, išskyrus 1 dalį.
III PRIEDASPARTIJOS IR MĖGINIO SVORIS

Rūšis

Didžiausias partijos svoris

(tonomis)

Mažiausias iš partijos paimtino mėginio svoris

(gramais)

Mėginio, skirto II priedo I skirsnio 4 dalies A punkto 5–11 skiltyse ir II priedo I skirsnio 5 dalies A punkto 5 skiltyje nurodytam skaičiui nustatyti, svoris

(gramais)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1 000

1 000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1 000

1 000

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Didžiausias partijos svoris neviršijamas daugiau nei 5 %.

▼B
IV PRIEDAS

ETIKETĖ

A.   Būtina informacija

a) Apie elitinę ir sertifikuotą sėklą

1. „EB taisyklės ir standartai“.

2. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai.

▼M7

2a. Oficialiai suteiktas serijos numeris.

▼B

3. Uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „uždaryta…(metai ir mėnuo)“ arba

paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo, nurodyti taip: „mėginiai imti … (metai ir mėnuo)“.

4. Partijos referencinis numeris.

5. Rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių.

6. Veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis.

7. Kategorija

8. Užauginusi šalis.

9. Deklaruojamas neto arba bruto svoris.

10. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp sėklų kamuolėlių ar grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

11. Hibridinių ar inbredinių linijų veislių:

 elitinės sėklos, kai hibridas ar inbredinė linija, kuriai priklauso sėkla, oficialiai pripažįstama pagal Direktyvą 2000/53/EB:

 komponento, kuriuo jis yra oficialiai pripažintas, pavadinimas nurodant galutinę veislę ar jos nenurodant, prie hibridų ar inbredinių linijų, kurios bus naudojamos tik kaip galutinių veislių komponentai, pridedant žodį „komponentas“,

 kitais elitinės sėklos atvejais:

 komponento, kuriam priklauso elitinė sėkla, pavadinimas, kuris gali būti užkoduotas, nurodant galutinę veislę ir nurodant jo funkciją (vyriškasis ar moteriškasis) ar jos nenurodant, pridedant žodį „komponentas“,

 sertifikuotos sėklos:

 veislės, kuria priklauso sėkla, pavadinimas pridedant žodį „hibridinė“.

12. Kai pakartotinai tiriamas daigumas, gali būti užrašomi žodžiai „pakartotinai ištirta … (metai ir mėnuo)“ ir nurodoma už šį pakartotinį tyrimą atsakinga tarnyba. Ši informacija gali būti pateikiama prie oficialios etiketės pritvirtintame oficialiame lipduke.

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka valstybės narės atitinkamais atvejais nustatytą laikotarpį gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą, jei nustatoma, kad jo įgyvendinimo privalumus nusveria tikėtinus prekybos sėkla privalumus.

▼M2

aa) apie veislės cenozės sertifikuotą sėklą:

informacija, numatyta a punkte, tačiau vietoj veislės pavadinimo nurodomas veislės cenozės pavadinimas (žodžiai „veislės cenozė“ ir jos pavadinimas) bei įvairių veislės komponentų svorio procentas; pakanka nurodyti veislės cenozės pavadinimą, jei pirkėjo prašymu raštu pranešamas ir oficialiai užregistruojamas svorio procentas.

▼B

b) Apie komercinę sėklą

1. „EB taisyklės ir standartai“.

2. „Komercinė sėkla (nesertifikuojama pagal veislę)“.

3. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai.

▼M7

3a. Oficialiai suteiktas serijos numeris.

▼B

4. Uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „uždaryta…(metai ir mėnuo)“.

5. Partijos referencinis numeris.

6. Rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių.

7. Auginimo regionas.

8. Deklaruojamas neto arba bruto svoris.

9. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp sėklų kamuolėlių ar grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

10. Kai pakartotinai tiriamas daigumas, gali būti užrašomi žodžiai „pakartotinai ištirta … (metai ir mėnuo)“ ir nurodoma už šį pakartotinį tyrimą atsakinga tarnyba. Ši informacija gali būti pateikiama prie oficialios etiketės pritvirtintame oficialiame lipduke.

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka valstybės narės atitinkamais atvejais nustatytą laikotarpį gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą, jei nustatoma, kad jo įgyvendinimo privalumus nusveria tikėtinus prekybos sėkla privalumus.

B.   Mažiausi matmenys

110 mm × 67 mm.
V PRIEDAS

ETIKETĖ IR DOKUMENTAS, NUMATOMAS GALUTINAI NESERTIFIKUOTAI SĖKLAI, NUIMTAI KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE

A.   Informacija, kuri turi būti pateikta etiketėje

 už aprobavimą atsakinga institucija ir valstybė narė arba jų inicialai,

▼M7

 oficialiai suteiktas serijos numeris,

▼B

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis; prie veislių (inbredinių linijų, hibridinių), kurios bus naudojamos tik kaip hibridinių veislių komponentai, pridedamas žodis „komponentas“,

 kategorija,

 hibridinių veislių atveju – žodis „hibridas“,

 lauko ar partijos referencinis numeris,

 deklaruojamas neto arba bruto svoris,

 žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“.

25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka valstybės narės atitinkamais atvejais nustatytą laikotarpį gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą, jei nustatoma, kad jo įgyvendinimo privalumai nusveria tikėtinus prekybos sėkla privalumus.

B.   Etiketės spalva

Naudojama pilka etiketė.

C.   Informacija, kuri turi būti pateikiama dokumente

 dokumentą išduodanti institucija,

▼M7

 oficialiai suteiktas serijos numeris,

▼B

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 kategorija,

 laukui apsėti naudotos sėklos referencinis numeris ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas,

 lauko ar partijos referencinis numeris,

 dokumente nurodytai partijai auginti įdirbtas plotas,

 nuimtos sėklos kiekis ir pakuočių skaičius,

 sertifikuotos sėklos atveju – po elitinės sėklos buvusių reprodukcijų skaičius,

 patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus,

 atitinkamais atvejais – preliminarios sėklos analizės rezultatai.
VI PRIEDAS

A   DALIS

PANAIKINTOJI DIREKTYVA IR JOS VĖLESNI PAKEITIMAI

(minimi 31 straipsnyje)Direktyva 69/208/EEB (OL L 169, 1969 7 10, p. 3)

 

Tarybos direktyva 71/162/EEB (OL L 87, 1971 4 17, p. 24)

tik 5 straipsnis

Tarybos direktyva 72/274/EEB (OL L 171, 1972 7 29, p. 37)

tik nuorodos į Direktyvos 69/208/EEB nuostatas 1 ir 2 straipsniuose

Tarybos direktyva 72/418/EEB (OL L 287, 1972 12 26, p. 22)

tik 5 straipsnis

Tarybos direktyva 73/438/EEB (OL L 356, 1973 12 27, p. 79)

tik 5 straipsnis

Tarybos direktyva 75/444/EEB (OL L 196, 1975 7 26, p. 6)

tik 5 straipsnis

Tarybos direktyva 78/55/EEB (OL L 16, 1978 1 20, p. 23)

tik 5 straipsnis

Komisijos direktyva 78/388/EEB (OL L 113, 1978 4 25, p. 20)

 

Tarybos direktyva 78/692/EEB (OL L 236, 1978 8 26, p. 13)

tik 6 straipsnis

Tarybos direktyva 78/1020/EEB (OL L 350, 1978 12 14, p. 27)

tik 3 straipsnis

Komisijos direktyva 79/641/EEB (OL L 183, 1979 7 19, p. 13)

tik 3 straipsnis

Komisijos direktyva 80/304/EEB (OL L 68, 1980 3 14, p. 33)

 

Komisijos direktyva 81/126/EEB (OL L 67, 1981 3 12, p. 36)

tik 4 straipsnis

Komisijos direktyva 82/287/EEB (OL L 131, 1982 5 13, p. 24)

tik 3 ir 4 straipsniai

Tarybos direktyva 82/727/EEB (OL L 310, 1982 11 6, p. 21)

 

Komisijos direktyva 82/859/EEB (OL L 357, 1982 12 18, p. 31)

 

Tarybos direktyva 86/155/EEB (OL L 118, 1986 5 7, p. 23)

tik 4 straipsnis

Komisijos direktyva 87/120/EEB (OL L 49, 1987 2 18, p. 39)

tik 4 straipsnis

Komisijos direktyva 87/480/EEB (OL L 273, 1987 9 26, p. 43)

tik 2 straipsnis

Tarybos direktyva 88/332/EEB (OL L 151, 1988 6 17, p. 82)

tik 7 straipsnis

Tarybos direktyva 88/380/EEB (OL L 187, 1988 7 16, p. 31)

tik 5 straipsnis

Tarybos direktyva 90/654/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 48)

tik nuorodos į Direktyvos 69/208/EEB nuostatas 2 straipsnyje ir II priedo I skyriaus 5 dalyje

Komisijos direktyva 92/9/EEB (OL L 70, 1992 3 17, p. 25)

 

Komisijos direktyva 92/107/EEB (OL L 16, 1993 1 25, p. 1)

 

Komisijos direktyva 96/18/EB (OL L 76, 1996 3 26, p. 21)

tik 2 straipsnis

Tarybos direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10)

tik 1 straipsnio 5 dalis

Tarybos direktyva 98/95/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 1)

tik 5 straipsnis

Tarybos direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27)

tik 5 straipsnis

B   DALIS

PERKELIMO I NACIONALINE TEISE GALUTINIAI TERMINAI

(minimi 31 straipsnyje)Direktyva

Galutinis perkelimo i nacionaline teise terminas

69/208/EEB

1970 m. liepos 1 d. (1) (2)

71/162/EEB

1970 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 1, 2 ir 7 dalys)

1972 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 3 dalis)

1971 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) (1)

72/274/EEB

1972 m. liepos 1 d. (1 straipsnis)

1973 m. sausio 1 d. (2 straipsnis)

72/418/EEB

1973 m. liepos 1 d.

73/438/EEB

1973 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 3 dalis)

1974 m. sausio 1 d. (5 straipsnio 4 dalis)

1974 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

75/444/EEB

1975 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 2 dalis)

1977 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

78/55/EEB

1978 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 2 dalis)

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

78/388/EEB

1981 m. sausio 1 d. (1 straipsnio 1 dalis (3)ir 2 dalis (4)

1980 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

78/692/EEB

1977 m. liepos 1 d. (6 straipsnis)

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

78/1020/EEB

1977 m. liepos 1 d.

79/641/EEB

1980 m. liepos 1 d.

80/304/EEB

1980 m. liepos 1 d.

81/126/EEB

1982 m. liepos 1 d.

82/287/EEB

1983 m. sausio 1 d.

82/727/EEB

1982 m. liepos 1 d.

82/859/EEB

1983 m. liepos 1 d.

86/155/EEB

1986 m. kovo 1 d. (4 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys)

1987 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

87/120/EEB

1988 m. birželio 1 d.

87/480/EEB

1990 m. liepos 1 d.

88/332/EEB

 

88/380/EEB

1992 m. liepos 1 d. (5 straipsnio 10, 19, 23 ir 25 (5)dalys ir 5 straipsnio 12 dalis)

1990 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos)

90/654/EEB

 

92/9/EEB

1992 m. birželio 30 d.

92/107/EEB

1994 m. liepos 1 d.

96/18/EB

1996 m. liepos 1 d.

96/72/EB

1997 m. liepos 1 d. (6)

98/95/EB

2000 m. vasario 1 d. (Klaidu atitaisymas: OL L 126, 1999 5 20, p. 23)

98/96/EB

2000 m. vasario 1 d.

(1)   Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei: 14 straipsnio 1 daliai – 1973 m. liepos 1 d., kitoms nuostatoms del elitines seklos – 1974 m. liepos 1 d. ir kitoms nuostatoms – 1976 m. liepos 1 d.

(2)   1986 m. sausio 1 d. – Graikijai, 1986 m. kovo 1 d. – Ispanijai ir 1991 m. sausio 1 d. – Portugalijai.

(3)   Del I priedo 3 dalies.

(4)   Del II priedo I skyriaus 1 dalies.

(5)   Tiek, kiek pagal šias nuostatas seklos etiketeje turi buti nurodytas botaninis rušies pavadinimas.

(6)   Likusios etikeciu, pažymetu santrumpa EEB, atsargos gali buti naudojamos iki 2001 m. gruodžio 31 d.
VII PRIEDASATITIKTIES LENTELĖ

Direktyva 69/208/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnio pirmoji pastraipa

17 straipsnis

1 straipsnio antroji pastraipa

1 straipsnio a punktas

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies A punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies B punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies B punkto b papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies B punkto c papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies B punkto d papunktis

2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 1 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies d punkto 1 dalies i papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 1 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies d punkto 1 dalies ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 2 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies d punkto 2 dalies i papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 2 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies d punkto 2 dalies ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ba punkto 2 dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalies d punkto 2 dalies iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies C punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies C punkto b papunktis

2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies C punkto c papunktis

2 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies C punkto d papunktis

2 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 dalies D punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalies f punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies D punkto b papunktis

2 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies D punkto c papunktis

2 straipsnio 1 dalies f punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies D punkto d papunktis

2 straipsnio 1 dalies f punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 dalies E punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies E punkto b papunktis

2 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies E punkto c papunktis

2 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies E punkto d papunktis

2 straipsnio 1 dalies g punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ea punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalies h punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ea punkto b papunktis

2 straipsnio 1 dalies h punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ea punkto c papunktis

2 straipsnio 1 dalies h punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies Ea punkto d papunktis

2 straipsnio 1 dalies h punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 dalies F punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalies i punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies F punkto b papunktis

2 straipsnio 1 dalies i punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies F punkto c papunktis

2 straipsnio 1 dalies i punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies F punkto d papunktis

2 straipsnio 1 dalies i punkto iv papunktis

2 straipsnio 1 dalies G punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalies j punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies G punkto b papunktis

2 straipsnio 1 dalies j punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies G punkto c papunktis

2 straipsnio 1 dalies j punkto iii papunktis

2 straipsnio 1 dalies H punkto a papunktis

2 straipsnio 1 dalies k punkto i papunktis

2 straipsnio 1 dalies H punkto b papunktis

2 straipsnio 1 dalies k punkto ii papunktis

2 straipsnio 1 dalies H punkto c papunktis

2 straipsnio 1 dalies k punkto iii papunktis

2 straipsnio 1a dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1b dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnio 4 dalies a punktas

2 straipsnio 2 dalies c punktas

2 straipsnio 2 dalies d punktas

2 straipsnio 4 dalies b punktas

2 straipsnio 3 dalies i punkto a papunktis

2 straipsnio 5 dalies a punkto i papunktis

2 straipsnio 3 dalies i punkto b papunktis

2 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunktis

2 straipsnio 3 dalies i punkto c papunktis

2 straipsnio 5 dalies a punkto iii papunktis

2 straipsnio 3 dalies i punkto d papunktis

2 straipsnio 5 dalies a punkto vi papunktis

2 straipsnio 3 dalies ii punktas

2 straipsnio 5 dalies b punktas

2 straipsnio 3 dalies iii punktas

2 straipsnio 5 dalies c punktas

2 straipsnio 3 dalies iv punktas

2 straipsnio 5 dalies d punktas

2 straipsnio 3 dalies v punktas

2 straipsnio 5 dalies antroji pastraipa

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 6 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnio a punktas

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnio a punktas

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnis

11 straipsnis

13 straipsnis

11 straipsnio a punktas

14 straipsnis

12 straipsnis

15 straipsnis

12 straipsnio a punktas

16 straipsnis

13 straipsnis

17 straipsnis

14 straipsnis

19 straipsnis

14 straipsnio a punktas

18 straipsnis

15 straipsnio 1 dalies a punktas

20 straipsnio a punktas

15 straipsnio 1 dalies b punktas

20 straipsnio b punktas

16 straipsnis

21 straipsnis

18 straipsnis

22 straipsnis

19 straipsnis

23 straipsnis

20 straipsnio a punktas

24 straipsnis

20 straipsnis

25 straipsnis

21 straipsnis

26 straipsnis

21 straipsnio a punkto 1 papunktis

27 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio a punkto 2 papunkčio i įtrauka

27 straipsnio 2 dalies a punktas

21 straipsnio a punkto 2 papunkčio ii įtrauka

27 straipsnio 2 dalies b punktas

22 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis (1)

30 straipsnis (2)

31 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedo I dalies 1 punktas

II priedo I dalies 1 punktas

II priedo I dalies 1 punkto a papunktis

II priedo I dalies 2 punktas

II priedo I dalies 2 punktas

II priedo I dalies 3 punktas

II priedo I dalies 3 punktas

II priedo I dalies 4 punktas

II priedo II dalis

II priedo II dalis

III priedas

III priedas

IV priedo A dalies a punkto 1 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 1 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 2 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 2 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 3 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 3 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 4 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 4 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 5 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 5 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 6 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 6 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 7 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 7 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 8 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 8 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 9 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 9 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 10 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 10 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 10 papunkčio a punktas

IV priedo A dalies a punkto 11 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 11 papunktis

IV priedo A dalies a punkto 12 papunktis

IV priedo A dalies b punktas

IV priedo A dalies b punktas

IV priedo B dalis

IV priedo B dalis

V priedas

V priedas

VI priedas

VII priedas

(1)   98/95/EB 9 straipsnio 2 dalis ir 98/96/EB 8 straipsnio 2 dalis.

(2)   98/96/EB 9 straipsnis.( 1 ) OL L 125, 1966 7 11, p. 2289/66.

Top