Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01966L0402-20170401

Tarybos direktyva 1966 m. birželio 14 d. dėl prekybos javų sėkla (66/402/EEB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/2017-04-01

01966L0402 — LT — 01.04.2017 — 017.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA

1966 m. birželio 14 d.

dėl prekybos javų sėkla

(66/402/EEB)

(OL P 125 1966.7.11, p. 2309)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS DIREKTYVA 69/60/EEB 1969 m. vasario 18 d.

  L 48

1

26.2.1969

►M2

TARYBOS DIREKTYVA 71/162/EEB 1971 m. kovo 30 d.

  L 87

24

17.4.1971

►M3

TARYBOS DIREKTYVA 72/274/EEB 1972 m. liepos 20 d.

  L 171

37

29.7.1972

►M4

TARYBOS DIREKTYVA 72/418/EEB 1972 m. gruodžio 6 d.

  L 287

22

26.12.1972

►M5

TARYBOS DIREKTYVA 73/438/EEB 1973 m. gruodžio 11 d.

  L 356

79

27.12.1973

►M6

TARYBOS DIREKTYVA 75/444/EEB 1975 m. birželio 26 d.

  L 196

6

26.7.1975

►M7

TARYBOS DIREKTYVA 78/55/EEB 1977 m. gruodžio 19 d.

  L 16

23

20.1.1978

 M8

PIRMOJI KOMISIJOS DIREKTYVA 78/387/EEB 1978 m. balandžio 18 d.

  L 113

13

25.4.1978

►M9

TARYBOS DIREKTYVA 78/692/EEB 1978 m. liepos 25 d.

  L 236

13

26.8.1978

 M10

TARYBOS DIREKTYVA 78/1020/EEB 1978 m. gruodžio 5 d.

  L 350

27

14.12.1978

►M11

KOMISIJOS DIREKTYVA 79/641/EEB 1979 m. birželio 27 d.

  L 183

13

19.7.1979

►M12

TARYBOS DIREKTYVA 79/692/EEB 1979 m. liepos 24 d.

  L 205

1

13.8.1979

 M13

KOMISIJOS DIREKTYVA 81/126/EEB 1981 m. vasario 16 d.

  L 67

36

12.3.1981

 M14

COUNCIL DIRECTIVE 81/561/EEC of 13 July 1981 (*)

  L 203

52

23.7.1981

 M15

COUNCIL REGULATION (EEC) NO 3768/85 of 20 December 1985 (*)

  L 362

8

31.12.1985

►M16

TARYBOS DIREKTYVA 86/155/EEB 1986 m. balandžio 22 d.

  L 118

23

7.5.1986

►M17

KOMISIJOS DIREKTYVA 86/320/EEB 1986 m. birželio 20 d.

  L 200

38

23.7.1986

►M18

KOMISIJOS DIREKTYVA 87/120/EEB 1987 m. sausio 14 d.

  L 49

39

18.2.1987

 M19

TARYBOS DIREKTYVA 88/332/EEB 1988 m. birželio 13 d.

  L 151

82

17.6.1988

►M20

TARYBOS DIREKTYVA 88/380/EEB 1988 m. birželio 13 d.

  L 187

31

16.7.1988

 M21

KOMISIJOS DIREKTYVA 88/506/EEB 1988 m. rugsėjo 13 d.

  L 274

44

6.10.1988

 M22

KOMISIJOS DIREKTYVA 89/2/EEB 1988 m. gruodžio 15 d.

  L 5

31

7.1.1989

 M23

KOMISIJOS DIREKTYVA 90/623/EEB 1990 m. lapkričio 7 d.

  L 333

65

30.11.1990

►M24

COUNCIL DIRECTIVE 90/654/EEC of 4 December 1990 (*)

  L 353

48

17.12.1990

 M25

KOMISIJOS DIREKTYVA 93/2/EEB 1993 m. sausio 28 d.

  L 54

20

5.3.1993

 M26

KOMISIJOS DIREKTYVA 95/6/EB 1995 m. kovo 20 d.

  L 67

30

25.3.1995

►M27

TARYBOS DIREKTYVA 96/72/EB 1996 m. lapkričio 18 d.

  L 304

10

27.11.1996

►M28

TARYBOS DIREKTYVA 98/95/EB 1998 m. gruodžio 14 d.

  L 25

1

1.2.1999

►M29

TARYBOS DIREKTYVA 98/96/EB 1998 m. gruodžio 14 d.

  L 25

27

1.2.1999

 M30

KOMISIJOS DIREKTYVA 1999/8/EB 1999 m. vasario 18 d.

  L 50

26

26.2.1999

►M31

KOMISIJOS DIREKTYVA 1999/54/EB 1999 m. gegužės 26 d.

  L 142

30

5.6.1999

►M32

TARYBOS DIREKTYVA 2001/64/EB 2001 m. rugpjūčio 31 d.

  L 234

60

1.9.2001

►M33

TARYBOS DIREKTYVA 2003/61/EB 2003 m. birželio 18 d.

  L 165

23

3.7.2003

►M34

TARYBOS DIREKTYVA 2004/117/EB 2004 m. gruodžio 22 d.

  L 14

18

18.1.2005

 M35

KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/55/EB Tekstas svarbus EEE 2006 m. birželio 12 d.

  L 159

13

13.6.2006

►M36

KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/74/EB Tekstas svarbus EEE 2009 m. birželio 26 d.

  L 166

40

27.6.2009

►M37

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2012/1/ES Tekstas svarbus EEE 2012 m. sausio 6 d.

  L 4

8

7.1.2012

►M38

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2012/37/ES Tekstas svarbus EEE 2012 m. lapkričio 22 d.

  L 325

13

23.11.2012

►M39

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2015/1955 Tekstas svarbus EEE 2015 m. spalio 29 d.

  L 284

142

30.10.2015

►M40

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/317 Tekstas svarbus EEE 2016 m. kovo 3 d.

  L 60

72

5.3.2016


iš dalies keičiamas:

►A1

AKTAS dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų

  L 73

14

27.3.1972

 A2

AKTAS dėl Graikijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų

  L 291

17

19.11.1979

 A3

AKTAS dėl Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų

  C 241

21

29.8.1994(*)

Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
▼B

TARYBOS DIREKTYVA

1966 m. birželio 14 d.

dėl prekybos javų sėkla

(66/402/EEB)▼M28

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma parduoti skirtos javų sėklos auginimui ir jos pardavimui Bendrijoje.

▼M28

1a straipsnis

Šioje direktyvoje „prekyba“ – tai pardavimas, turėjimas ketinant parduoti, siūlymas pardavimui ar kitoks sėklos realizavimas, tiekimas ar perdavimas tretiesiems asmenims, siekiant komercinio sėklos panaudojimo, už atlygį arba nemokamai.

Prekiavimas sėkla nesiekiant komercinio veislės panaudojimo, apimantis toliau išvardytas operacijas, nelaikomas prekyba:

 sėklos tiekimas oficialiems bandymams ir tikrinimo įstaigoms,

 sėklos tiekimas paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamos sėklos savininku.

Sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms žemės ūkio žaliavoms, skirtoms pramonės tikslams, auginti ar sėklai tuo tikslu dauginti, nelaikomas prekyba, jei paslaugų teikėjas netampa nei taip tiekiamos sėklos, nei derliaus produkcijos savininku. Sėklos tiekėjas pateikia Sertifikavimo institucijai su paslaugų teikėju sudarytos sutarties atitinkamų dalių kopiją, įskaitant standartus ir reikalavimus, kuriuos atitinka tiekiama sėkla.

Šios nuostatos taikymo sąlygos nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼B

2 straipsnis

1.  Šioje direktyvoje vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

A. Javai: šių rūšių augalai, skirti žemės ūkio gamybai arba sodininkystei, išskyrus dekoratyvinių augalų auginimą:

▼M4▼M36

Avena nuda L.

plikoji aviža

Avena sativa L. (jai priklauso A. byzantina K. Koch)

sėjamoji aviž

Avena strigosa Schreb.

aviža netikšė

▼M11

Hordeum vulgare L.

Paprastasis miežis

▼B

Oryza sativa L.

Ryžis

▼M1

Phalaris canariensis L.

Dryžutis

▼B

Secale cereale L.

Rugys

▼M16

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgas

►M36  Sorghum sudanense (Piper) Stapf ◄

Sudaninis sorgas

▼M36

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

hibridai, gauti sukryžminus Triticum genties rūšis ir Secale genties rūšis

▼M11

►M36  Triticum aestivum L. ◄

Kvietys

Triticum durum Desf.

Kietasis kvietys

▼B

Triticum spelta L.

Kvietys spelta

▼M2

Zea majs L. ►M18  (partim) ◄

Paprastasis kukurūzas, išskyrus kukurūzą ir cukrinį kukurūzą.

▼M17

Šis apibrėžimas taip pat taikomas hibridams, gautiems kryžminant šias rūšis:▼M36

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

hibridai, gaunami kryžminant Sorghum bicolor ir Sorghum sudanense

▼M17

Jei nenurodyta kitaip, minėtų hibridų sėklai taikomi standartai ar kiti reikalavimai, keliami kiekvienos rūšies, iš kurios jos yra išvedamos, sėklai.

B. Kukurūzų ►M16  ir Sorghum spp. ◄ veislės, hibridai ir inbredinės linijos:

a) atvirai apsidulkinanti veislė: pakankamai vienoda ir stabili veislė;

b) inbredinė linija: pakankamai vienoda ir stabili linija, gaunama dirbtinio apvaisinimo būdu, derinamu su selekcija keliose paeiliui einančiose kartose, arba kitais lygiaverčiais būdais;

c) paprastasis hibridas: pirmoji sukryžminta karta, gauta iš dviejų inbredinių linijų, ją nustato selekcininkas;

d) dvigubas hibridas: pirmoji sukryžminta karta, gauta iš dviejų paprastųjų hibridų, ją nustato selekcininkas;

e) trigubo kryžminimo hibridas: pirmoji sukryžminta karta, gauta iš inbredinės linijos ir iš paprastojo hibrido, ją nustato selekcininkas;

f) aukščiausios kombinacinės galios hibridas: pirmoji sukryžminimo karta, gauta sukryžminus inbredinę liniją arba paprastąjį hibridą ir atvirame ore apdulkinamą veislę, ją nustato selekcininkas;

g) tarpveislinis hibridas: pirmoji kryžminimo karta, gauta iš augalų, išaugintų iš dviejų atvirame ore apdulkintų veislių elitinės sėklos.

C. Elitinė sėkla (avižų, miežių, ryžių, kanarinio strypainio, kvietrugių, kviečių, kietųjų kviečių, kviečių spelta, išskyrus kiekvieno atvejo hibridus): sėkla:

▼M20

a) ruošiama selekcininkų pagal patvirtintus veislės palaikymo metodus;

b) skirta sertifikuotai sėklai, sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai arba sertifikuotai antrosios reprodukcijos sėklai auginti;

c) pagal 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, bei

▼M34

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytais atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼M20

Ca. Elitinė sėkla (avižų, miežių, ryžių, rugių, kviečių, kietųjų kviečių, speltos ir savidulkių kvietrugių):

a) skirta hibridams auginti;

b) pagal 4 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai; bei

▼M34

c) atitinkanti a ir b papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytais atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

D. Elitinė sėkla (kukurūzų) ►M16  Sorghum spp. ◄ :

1) Elitinė atvirame ore apsidulkinančių veislių sėkla: sėkla:

a) ruošiama selekcininkų pagal patvirtintus veislės palaikymo metodus;

b) skirta šios veislės sertifikuotai sėklai, aukščiausios kombinacinės galios arba tarpveisliniams hibridams auginti;

c) pagal 4 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, bei

▼M34

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytais atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

2) Elitinė imbredinės linijos sėkla: sėkla

a) pagal 4 straipsnio nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, bei

▼M34

b) atitinkanti a papunktyje išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą, arba, II priede nustatytais atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

3) Paprastųjų hibridų elitinė sėkla: sėkla:

a) skirta dvigubo ir trigubo kryžminimo bei aukščiausios kombinacinės galios hibridams auginti;

b) pagal 4 straipsnio nuostatas I ir II prieduose atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus elitinei sėklai, bei

▼M34

c) atitinkanti a ir b papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba, II priede nustatytais atvejais, atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

E. Sertifikuota sėkla (dryžučio, išskyrus hibridus, rugių, sorgo, sudaninio sorgo, kukurūzų; avižų, miežių, ryžių, kviečių, kietųjų kviečių, speltos ir savidulkių kvietrugių hibridų): sėkla:

▼M20

▼M1

a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

▼B

b) skirtos kitiems tikslams nei javų sėklai auginti;

c) pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai sėklai, bei

▼M34

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

F. Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla (avižų, miežių, ryžių, kvietrugių, kviečių, kietųjų kviečių ir kviečių spelta, išskyrus kiekvieno atvejo hibridus): sėkla:

▼M20

▼M1

a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

▼B

b) skirta sertifikuota antrosios reprodukcijos sėklai auginti arba kitiems tikslams nei javų sėklai auginti;

c) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai, bei

▼M34

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

G. Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (avižų, miežių, ryžių, kvietrugių, kviečių, kietųjų kviečių ir kviečių spelta, išskyrus kiekvieno atvejo hibridus): sėkla:

▼M20

▼M1

a) tiesiogiai išauginta iš elitinės sėklos ar pirmosios reprodukcijos sertifikuotos sėklos arba selekcininko pageidavimu – iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą;

▼B

b) skirta kitiems tikslams nei javų sėklai auginti;

c) atitinkanti I ir II prieduose išdėstytus reikalavimus, keliamus sertifikuotai pirmosios reprodukcijos sėklai, bei

▼M34

d) atitinkanti a, b ir c papunkčiuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta atlikus oficialų tyrimą arba tyrimą esant oficialiai priežiūrai.

▼B

H. Oficialios priemonės: priemonės, kurių imasi:

a) valstybinės valdžios institucijos arba

b) bet kuris pagal viešąją ar privatinę teisę veikiantis juridinis asmuo valstybės atsakomybe, arba

c) jei tai papildoma veikla, kurią taip pat kontroliuoja valstybė – bet kuris tam tikslui atitinkamai prisaikdintas fizinis asmuo, jei tokios priemonės b ir c punktuose minimiems asmenims nesuteikia asmeninės naudos.

▼M29

1a.  1 dalies A punkte nurodytų veislių sąrašo pakeitimai daromi 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M20

1b.  Pakeitimai, kuriuos reikia padaryti 1 dalies C, Ca, E, F ir G punktuose norint į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti kanarinio strypainio, rugių ir kvietrugių hibridus, tvirtinami 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

1c.  Skirtingi veislių, įskaitant komponentus, tipai, kurie gali būti sertifikuoti pagal šios direktyvos nuostatas, gali būti patikslinti ir apibrėžti 21 straipsnyje nustatyta tvarka. Ta pačia tvarka atitinkamai patikslinami 1 dalies B punkto apibrėžimai.

▼M28 —————

▼M12

►M20  1e. ◄   Iki ►M20  1987 m. birželio 30 d. ◄ valstybės narės 21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti įgaliotos leisti prekiauti konkrečių veislių rugių sėkla, daugiausia skirta pašarams, kuri neatitinka reikalavimų, nustatytų:

 II priede dėl daigumo.

▼M20 —————

▼B

2.  Valstybės narės gali:

a) elitinės sėklos kategorijai priskirti kelias reprodukcijas ir suskirstyti šią kategoriją pagal reprodukcijas;

b) numatyti, kad sertifikavimo metu nebūtų atliekami visų partijų oficialūs daigumo ir analitinio grynumo tyrimai, jei nekyla abejonių, ar sėkla šiais aspektais atitinka II priede išdėstytus reikalavimus;

▼M1

c) ne ilgesniu nei trejų metų nuo įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių šią direktyvą, įsigaliojimo pereinamuoju laikotarpiu nukrypdamos nuo 1 dalies E, F ir G punktų, gali sertifikuoti sėklą, tiesiogiai išaugintą iš valstybės narės pagal tuo metu veikiančią schemą oficialiai kontroliuojamos sėklos, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos kaip ir elitinei sėklai, sertifikuotai pagal šios direktyvos principus; ši nuostata atitinkamai taikoma pirmosios reprodukcijos sertifikuotai sėklai, minimai 1 dalies G punkte;

▼M5

d) pateikus prašymą ir 21 straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki ►M20  1989 m. birželio 30 d. ◄ oficialiai sertifikuoti autogaminių rūšių sėklą, priklausančią kategorijoms „sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla“ arba „sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla“:

 kai vietoj oficialaus aprobavimo, numatyto I priede, atliekamas aprobavimas, kuris yra oficialiai kontroliuojamas atliekant ne mažiau kaip 20 % kiekvienos rūšies augalų neplaninius patikrinimus,

 jei be elitinės sėklos ne mažiau kaip dvi iškart prieš tą kategoriją buvusios superelitinės sėklos reprodukcijos atitinka I ir II priede nustatytus reikalavimus dėl elitinės sėklos veislės tapatumo ir veislės grynumo, kaip nustatyta atitinkamoje valstybėje narėje atlikus oficialų tyrimą.

▼M34

3.  Atliekant tyrimą esant oficialiai priežiūrai, nurodytą 1 dalies C punkto d papunktyje, 1 dalies Ca punkto c papunktyje, 1 dalies D punkto 1 dalies d papunktyje, 1 dalies D punkto 2 dalies b papunktyje, 1 dalies D punkto 3 dalies c papunktyje, 1 dalies E punkto d papunktyje, 1 dalies F punkto d papunktyje ir 1 dalies G punkto d papunktyje, laikomasi šių reikalavimų:

A. Aprobavimas

a) Inspektoriai:

i) turi būtiną techninę kvalifikaciją;

ii) negauna asmeninės naudos, susijusios su patikrinimų vykdymu;

iii) turi atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucijos išduotą oficialią licenciją, kurioje nurodoma, kad inspektoriai buvo prisaikdinti arba pateikiamas inspektorių pasirašytas raštiškas pareiškimas, kuriuo įsipareigojama laikytis oficialius patikrinimus reglamentuojančių taisyklių;

iv) atlieka tyrimus esant oficialiai priežiūrai pagal oficialiems tyrimams taikomas taisykles.

b) Sėkliniai augalai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios oficiali a posteriori kontrolė yra atlikta ir šios kontrolės rezultatai yra patenkinami.

c) Sėklinių augalų dalį tikrina oficialiai paskirti inspektoriai. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %.

d) Oficialiai a posteriori kontrolei ir atitinkamais atvejais oficialiam sėklos laboratoriniam tyrimui dėl veislės tapatumo ir grynumo imama sėklinių augalų sėklos partijų mėginių dalis.

e) Valstybė narė nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkto iii papunktyje minėtą oficialią licenciją turinčių inspektorių, kurie yra kalti tyčia arba dėl neatsargumo pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles, licencijų panaikinimą. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

B. Sėklos tyrimai

a) Sėklos tyrimus atlieka sėklos tyrimų laboratorijos, kurias šiuo tikslu įgaliojo atitinkamos valstybės narės sėklos sertifikavimo institucija, b–d punktuose nustatytomis sąlygomis.

b) Sėklos tyrimų laboratorija turi sėklos tyrimų vadovą, kuris tiesiogiai atsako už laboratorijos techninę veiklą ir turi būtiną techninio vadovavimo sėklos tyrimų laboratorijai kvalifikaciją.

Sėklos tyrimų laborantai turi reikiamą techninę kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiems sėklos tyrimų laborantams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

Laboratorija įkuriama patalpose ir turi įrangą, kurias sėklos sertifikavimo institucija oficialiai laiko tinkamomis sėklai tirti pagal įgaliojimo taikymo sritį.

Laboratorijoje sėkla tiriama remiantis dabartiniais tarptautiniais metodais.

c) Sėklos tyrimų laboratorija yra:

i) nepriklausoma laboratorija,

arba

ii) sėklos bendrovei priklausanti laboratorija.

Atveju, minimu ii papunktyje, laboratorija gali tirti tik sėklos partijas, pagamintas sėklos bendrovės, kuriai ji priklauso, vardu, išskyrus atvejus, kai sėklos bendrovė, kuriai ji priklauso, paraišką dėl sertifikavimo padavęs asmuo ir kompetentinga sėklos sertifikavimo institucija susitaria kitaip.

d) Laboratorijos atliekamą sėklos tyrimą tinkamai prižiūri sėklos sertifikavimo institucija.

e) Priežiūros, minimos d punkte, vykdymo tikslais oficialaus sėklos tyrimų metu patikrinama dalis oficialiam sertifikavimui pateiktos sėklos partijų. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %.

f) Valstybė narė nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkte numatyto leidimo panaikinimą oficialiai įgaliotoms sėklos tyrimų laboratorijoms, kurios yra kaltos tyčia arba dėl neatsargumo pažeidusios oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

▼M29

4.  Tolesnės priemonės, taikomos oficialiai prižiūrint atliekamiems tyrimas, gali būti tvirtinamos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M34 —————

▼B

3 straipsnis

▼M28

1.  Valstybės narės nustato, kad javų sėkla negali būti pateikiama į rinką, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“, „sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla“ arba „sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla“.

▼B

2.  Sertifikavimui ►M28  ————— ◄ valstybės narės nustato visų rūšių elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos didžiausią leistiną drėgmės kiekį.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs sėklos tyrimai būtų atliekami pagal dabartinius tarptautinius metodus, jei tokie metodai egzistuoja.

▼M28 —————

▼M28

3a straipsnis

Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės numato, kad:

 veislinė iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėkla ir

 perdirbimui parduodama išauginta sėkla, jei užtikrinamas jos tapatumas,

gali būti pateikiama į rinką.

▼B

4 straipsnis

1.  Tačiau valstybės narės, nukrypdamos nuo 3 straipsnio nuostatų:

a) gali leisti oficialiai sertifikuoti ir parduoti elitinę sėklą, kuri neatitinka II priede išdėstytų daigumo reikalavimų; šiuo tikslu imamasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų konkretų daigumą, kurį jis nurodo specialioje etiketėje kartu su savo pavadinimu ar pavarde, adresu bei sėklos partijos referenciniu numeriu parduodamas sėklą;

b) kad būtų galima greitai įsigyti ►M1  ————— ◄ sėklos, nors dar nebaigtas oficialus tyrimas, skirtas patikrinti, ar sėkla atitinka I priede išdėstytus daigumo reikalavimus, gali leisti oficialiai sertifikuoti ir parduoti pirmajam pirkėjui sėklą, priklausančią kategorijoms „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“. Sertifikuojama tik pateikus parengtinio sėklos analitinio tyrimo pažymą, jeigu nurodomas pirmojo gavėjo pavadinimas ar pavardė ir adresas; imamasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų parengtiniu tyrimu nustatytą daigumą; šis daigumas nurodomas specialioje etiketėje kartu su tiekėjo pavadinimu ar pavarde, adresu ir partijos referenciniu numeriu parduodant sėklą.

Šios nuostatos netaikomos iš trečiųjų šalių importuotai sėklai, jeigu 15 straipsnyje nenumatytos kitokios sėklos dauginimo už Bendrijos ribų nuostatos.

▼M28 —————

▼M28

4.  Valstybės narės, kurios naudojasi 1 dalies a ar b punktuose numatytomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, viena kitai teikia administracinę pagalbą vykdant kontrolę.

4a straipsnis

1.  Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės savo teritorijoje gali leisti gamintojams pateikti į rinką:

a) nedidelį sėklos kiekį moksliniais tikslais ar selekciniam darbui;

b) atitinkamą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių įtraukimo į katalogą atitinkamoje valstybėje narėje yra paduota paraiška.

Genetiškai modifikuotos medžiagos atveju toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Atliekant pavojaus aplinkai įvertinimą atitinkamai taikomos Direktyvos 70/457/EEB 7 straipsnio 4 dalies nuostatos.

2.  Priežastys, dėl kurių gali būti suteikiami 1 dalies b punkte numatyti leidimai, nuostatos dėl pakuočių žymėjimo, kiekiai ir sąlygos, kuriomis valstybės narės gali suteikti tokius leidimus, nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.  Leidimai, kuriuos valstybės narės savo teritorijoje suteikė gamintojams 1 dalyje numatytais tikslais iki šios direktyvos priėmimo, lieka galioti tol, kol bus priimtos 2 dalyje minimos nuostatos. Po to visi tokie leidimai suteikiami laikantis pagal 2 dalį priimtų nuostatų.

▼B

5 straipsnis

Valstybės narės gali taikyti papildomus arba griežtesnius reikalavimus jų teritorijoje išaugintos sėklos sertifikavimui, nei nurodyti I ir II prieduose.

▼M28

5a straipsnis

Valstybės narės gali riboti avižų, miežių, ryžių ir kviečių sėklos sertifikavimą, leisdamos sertifikuoti tik pirmosios reprodukcijos sėklą.

▼B

6 straipsnis

▼M2

Valstybės narės numato, kad genealoginių komponentų aprašymas, kurio gali būti reikalaujama, selekcininko prašymu būtų laikomas konfidencialiu.

▼B

7 straipsnis

▼M34

1.  Valstybės narės reikalauja, kad siekiant patikrinti veisles ir ištirti sertifikavimui skirtą sėklą, mėginiai būtų imami oficialiai arba esant oficialiai priežiūrai pagal atitinkamus metodus. Tačiau kontrolės pagal 19 straipsnis tikslais sėklos mėginiai imami oficialiai.

▼M34

1a.  Atliekant sėklos mėginių ėmimą esant oficialiai priežiūrai pagal 1 dalį, laikomasi šių reikalavimų:

a) sėklos mėginius gali imti sėklos mėginių ėmėjai, kuriuos šiuo tikslu įgaliojo valstybės narės sėklos sertifikavimo institucija b, c ir d punktuose nustatytomis sąlygomis;

b) sėklos mėginių ėmėjai turi reikiamą techninę kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiems sėklos mėginių ėmėjams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

Jie ima sėklos mėginius remdamiesi dabartiniais tarptautiniais metodais.

c) Sėklos mėginių ėmėjai yra:

i) nepriklausomi fiziniai asmenys;

ii) fizinių arba juridinių asmenų, kurie neužsiima sėklos gamyba, sėklos auginimu, sėklos perdirbimu arba sėklos prekyba, samdomi asmenys,

arba

iii) fizinių arba juridinių asmenų, kurie užsiima sėklos gamyba, sėklos auginimu, sėklos perdirbimu arba sėklos prekyba, samdomis asmenys.

Atveju, minimu iii papunktyje, sėklos mėginių ėmėjas mėginius gali imti tik iš sėklos partijų, pagamintų jo darbdavio vardu, išskyrus atvejus, kai jo darbdavys, paraišką dėl sertifikavimo padavęs asmuo ir sėklos sertifikavimo institucija susitaria kitaip.

d) Sėklos mėginių ėmėjų atliekamą sėklos mėginių ėmimą tinkamai prižiūri sėklos sertifikavimo institucija. Imant mėginius automatiniu būdu turi būti laikomasi tinkamų procedūrų ir tai atliekama oficialiai prižiūrint.

e) Priežiūros, minimos d punkte, vykdymo tikslais oficialūs sėklos mėginių ėmėjai patikrina dalį oficialiam sertifikavimui pateiktos sėklos partijų. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 %. Šis kontrolinių mėginių ėmimas netaikomas mėginių ėmimui automatiniu būdu.

Valstybės narės palygina oficialiai paimtus sėklos mėginius su tos pačios sėklos partijos mėginiais, paimtais esant oficialiai priežiūrai.

f) Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias tyrimus esant oficialiai priežiūrai. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Nuobaudos gali apimti a punkte numatyto leidimo panaikinimą oficialiai įgaliotiems sėklos mėginių ėmėjams, kurie yra kalti tyčia arba dėl neatsargumo pažeidę oficialius patikrinimus reglamentuojančias taisykles. Valstybės narės užtikrina, kad tokio pažeidimo atveju sėklos, kurios mėginiai buvo paimti, sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent galima įrodyti, kad tokia sėkla vis dar atitinka visus atitinkamus reikalavimus.

1b.  Tolesnės priemonės, taikomos sėklos mėginių ėmimui esant oficialiai priežiūrai, gali būti tvirtinamos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

▼B

2.  Sertifikavimui skirtos sėklos ištyrimui mėginiai imami iš vienodų partijų; didžiausias partijos svoris ir mažiausias mėginio svoris nurodyti III priede.

8 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad visų rūšių elitinė sėkla ir sertifikuota sėkla būtų prekiaujam tik pakankamai vienodomis ►M1  siuntomis ◄ ir uždarytose pakuotėse, turinčiose uždarymo įtaisą ir pažymėtose pagal 9 ir 10 straipsnius.

2.  Valstybės narės prekybai galutiniam naudotojui skirtais nedideliais kiekiais gali taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl sėklos pakavimo, uždarymo ir žymėjimo.

9 straipsnis

▼M9

1.  Valstybės narės reikalauja, kad visų kategorijų elitinės sėklos ir sertifikuotos sėklos pakuotės būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrint uždaromos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidžiant uždarymo sistemos arba ant 10 straipsnio 1 dalyje numatytos oficialios etiketės ar pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai.

Siekiant užtikrinti uždarymą, uždarymo sistemą sudaro bent jau pirmiau minėta etiketė arba pritvirtinta oficiali plomba.

Antrojoje pastraipoje numatytos priemonės nebūtinos, jeigu naudojama uždarymo sistema, netinkama naudoti antrą kartą.

21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nustatyta, ar atitinkama uždarymo sistema tenkina šios pastraipos reikalavimus.

▼M1

2.  Pakuotės, kurios buvo oficialiai uždarytos, vieną ar daugiau kartų iš naujo uždaromos tik oficialiai ►M9  arba oficialiai prižiūrint ◄ . Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 10 straipsnio 1 dalį būtinoje etiketėje nurodomas uždarymo faktas, naujausio uždarymo data ir už tai atsakinga institucija.

▼M6

3.  Valstybės narės gali numatyti išimtis 1 dalies nuostatoms dėl mažų pakuočių ►M28  uždarytų jų pačių teritorijoje. Su šiomis išlygomis susiję reikalavimai gali būti nustatyti 21 straipsnyje nustatyta tvarka ◄ .

▼M7

10 straipsnis

1.  Valstybės narės reikalauja, kad elitinės sėklos ir visų rūšių sertifikuotos sėklos pakuotės:

a) išorinėje pusėje būtų paženklintos oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka IV priede nurodytus reikalavimus, joje būtų pateikta informacija teikta viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Elitinė sėkla ženklinama balta etikete, sertifikuota sėkla ir sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla – mėlyna, sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla – raudona. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba. Jeigu 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 dalyje nustatytais atvejais elitinė sėkla arba kukurūzų sėkla neatitinka II priede nustatytų daigumo reikalavimų, tai nurodoma etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. 21 straipsnyje nustatyta tvarka oficialiai prižiūrint gali būti leista neištrinamais spaudmenimis užrašyti informaciją ant pakuotės pagal etiketės pavyzdį;

b) turėtų tokios pačios spalvos kaip ir etiketė oficialų dokumentą, kuriame būtų nurodyta bent jau tokia pati informacija, kokia turi būti pateikta etiketėje pagal IV priedo A dalies a punkto 3, 4 ir 5 papunkčius. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

▼M28

2.  Valstybės narės gali nustatyti išlygas 1 dalies nuostatoms dėl jų teritorijoje uždarytų mažų pakuočių. Su šiomis išlygomis susiję reikalavimai gali būti nustatyti 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M7

3.  21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybėms narėms iki 1980 m. birželio 30 d. gali būti leidžiama toliau taikyti nuostatas dėl prekybos javų sėkla, ant kurių pakuočių yra nurodyta informacija, bet ji yra kitokio dizaino nei numatyta 1 dalies a punkto šeštajame sakinyje.

▼M32

10a straipsnis

1.  Valstybės narės, nukrypdamos nuo 8, 9 ir 10 straipsnių, gali supaprastinti nuostatas, susijusias su uždarymo įtaisu ir pakuočių žymėjimu parduodant nefasuotą „sertifikuotą sėklą“ galutiniam naudotojui.

2.  1 dalyje numatytų leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo sąlygos nustatomos 21 straipsnio 2 dalyje minima tvarka.

Kol nebus priimtos minėtos sąlygos, taikomos Komisijos sprendimo 94/650/EB ( 1 ) 2 straipsnyje nustatytos sąlygos.

▼M28

11 straipsnis

1.  21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti numatyta, kad tam tikrais šioje direktyvoje nenumatytais atvejais bet kokios rūšies elitinės sėklos arba sertifikuotos sėklos pakuotės būtų paženklintos tiekėjo etikete (tai gali būti nuo oficialios etiketės atskirta etiketė arba tiekėjo informacija, išspausdinta ant pačios pakuotės). Duomenys, kurie turi būti nurodyti tokioje etiketėje, taip pat nustatomi 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M28

2.  Ši direktyva neturi įtakos valstybių narių teisei reikalauti, kad prie sėklos partijų, atitinkančių specialius reikalavimus dėl Avena fatua, nustatytus 21 straipsnyje nustatyta tvarka, būtų pridėti oficialūs sertifikatai, patvirtinantys atitiktį minėtiems reikalavimams.

11a straipsnis

Genetiškai modifikuotos veislės sėklos etiketėse ar dokumentuose, oficialiuose ar neoficialiuose, kurie tvirtinami ar pridedami prie sėklos partijos, pagal šios direktyvos nuostatas aiškiai nurodoma, kad veislė yra genetiškai modifikuota.

▼B

12 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad apie bet kokį visų kategorijų elitinės sėklos arba sertifikuotos sėklos cheminį apdorojimą būtų nurodyta oficialioje etiketėje arba tiekėjo etiketėje bei ant pakuotės arba jos viduje.

13 straipsnis

▼M12

1.  Valstybės narės ►M28  turi ◄ leisti prekiauti javų rūšių sėkla konkrečiuose įvairių veislių sėklos mišiniuose, jei mokslo ar technikos žinios rodo, kad šie mišiniai yra ypač veiksmingi nuo tam tikrų kenksmingų organizmų dauginimosi ir jei mišinio sudėtinės dalys, prieš jas sumaišant, atitinka joms taikomas prekybos taisykles.

▼B

►M12  2. ◄   Valstybės narės ►M28  turi ◄ leisti prekiauti įvairių rūšių javų sėklos mišiniais, jei mišinio sudėtinės dalys, prieš jas sumaišant, atitiko joms taikomas pardavimo taisykles.

▼M28

2a.  Konkrečios sąlygos, kuriomis gali būti prekiaujama tokiais mišiniais, nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼B

►M12  3. ◄   Taikomos 8, 9, ir 11 straipsnių nuostatos bei 10 straipsnio nuostatos, išskyrus tai, kad sėklos mišiniai ženklinami žalios spalvos etikete.

▼M20

13a straipsnis

▼M29

Ieškant tobulesnių tam tikrų šioje direktyvoje nustatytų nuostatų alternatyvų, gali būti nuspręsta organizuoti laikinus eksperimentus, atliekamus nurodytomis sąlygomis Bendrijos lygiu, pagal 21 straipsnyje minimas nuostatas.

▼M20

Darant šiuos bandymus, valstybės narės gali būti atleidžiamos nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų. Tokio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis su juo susijusiomis nuostatomis. Bandymo trukmė neviršija septynerių metų.

▼B

14 straipsnis

▼M28

1.  Valstybės narės užtikrina, kad sėklai, kuri pateikiama į rinką pagal šios direktyvos nuostatas, privalomai ar savo nuožiūra nebūtų taikomi jokie kiti prekybos apribojimai dėl jos savybių, tyrimo sąlygų, žymėjimo ir uždarymo nei nustatyti šioje ar kitose direktyvose.

▼A1

1a.  21 straipsnyje nustatyta tvarka Komisija leidžia prekybai javų sėklomis visoje ar dalyje vienos ar kelių valstybių narių teritorijų taikyti nuostatas, kurios yra griežtesnės už II priede išdėstytas nuostatas, dėl Avena fatua buvimo tose sėklose, jei panašios nuostatos yra taikomos tų sėklų gamybai šalies viduje ir jei vykdoma kampanija, kuria siekiama išnaikinti Avena fatua iš šiame regione auginamų pašarinių kultūrų.

▼M28 —————

▼M28

14a straipsnis

Veislinė iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėkla gali būti pateikiama į rinką pagal 3a straipsnio pirmą įtrauką šiomis sąlygomis:

a) ji turi būti oficialiai patikrinta kompetentingos sertifikavimo institucijos pagal elitinės sėklos sertifikavimui taikomas nuostatas;

b) ji turi būti supakuota pagal šios direktyvos nuostatas; ir

c) pakuotės turi būti paženklintos oficialia etikete, kurioje būtų nurodyta bent ši informacija:

 sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų skiriamieji trumpiniai,

 partijos referencinis numeris,

 uždarymo metai ir mėnuo arba

 paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimo tikslais metai ir mėnuo,

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių;

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis,

 žodžiai „superelitinė sėkla“,

 iki sėklos, priklausančios kategorijoms „sertifikuota sėkla“ arba „sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla“, buvusių sėklos reprodukcijų skaičius.

Naudojama baltos spalvos su įstriža purpurine linija etiketė.

▼M20

15 straipsnis

1.  Valstybės narės numato, kad javų sėkla:

 išauginta tiesiogiai iš elitinės sėklos ar sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, kuri yra oficialiai sertifikuota vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje ir kuri yra laikoma lygiaverte pagal 16 straipsnio 1 dalies b punktą, arba kuri yra išauginta tiesiogiai sukryžminus elitinę sėklą, oficialiai sertifikuotą valstybėje narėje, ir elitinę sėklą, oficialiai sertifikuotą tokioje trečiojoje šalyje, ir

 nuimta kitoje valstybėje narėje,

pateikus prašymą ir nepažeidžiant Direktyvos 70/457/EEB nuostatų, oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla bet kurioje valstybėje narėje, jei atliktas tos sėklos aprobavimas, atitinkantis I priede nustatytus atitinkamai kategorijai keliamus reikalavimus, ir jei oficialus tyrimas rodo, kad ji atitinka II priede išdėstytus tai pačiai kategorijai keliamus reikalavimus.

Jei sėkla yra išauginta tiesiogiai iš oficialiai sertifikuotos iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų sėklos, valstybės narės taip pat gali leisti ją oficialiai sertifikuoti kaip elitinę sėklą, jei ji atitinka tai kategorijai keliamus reikalavimus.

▼M28

2.  Javų sėkla, kuri yra nuimta Bendrijoje ir kurią numatoma sertifikuoti pagal 1 dalies nuostatas:

 pakuojama ir ženklinama oficialia etikete, atitinkančia V priedo A ir B dalyse nustatytus reikalavimus pagal 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir

 prie jos pridedamas oficialus dokumentas, atitinkantis V priedo C dalyje nustatytus reikalavimus.

Pirmos pastraipos nuostatos dėl pakavimo ir ženklinimo gali būti netaikomos, jei už aprobavimą, už sėklos, kuri nėra galutinai sertifkuota, sertifikavimo dokumentų sudarymą ir už sertifikavimą yra atsakingos tos pačios institucijos arba jos sutaria dėl išimčių.

▼M34

3.  Valstybės narės taip pat numato, kad trečiojoje šalyje surinkta javų sėkla gavus prašymą taip pat gali būti oficialiai sertifikuojama, jei:

a) ji buvo išauginta tiesiogiai iš:

i) elitinės sėklos arba sertifikuotos pirmosios reprodukcijos sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kuriai pagal 16 straipsnio 1 dalies b punktą buvo suteiktas lygiavertiškumas,

arba

ii) tiesiogiai kryžminant valstybėje narėje sertifikuotą elitinę sėklą ir i papunktyje nurodytoje trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą;

b) atliktas šios sėklos aprobavimas, atitinkantis pagal 16 straipsnio 1 dalies a punktą priimtame sprendime dėl lygiavertiškumo nustatytas sąlygas, keliamas atitinkamai kategorijai;

c) oficialiai ištyrus nustatyta, kad II priede nustatytos tai pačiai kategorijai taikomos sąlygos yra įvykdytos.

▼B

16 straipsnis

1.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato, ar:

a) 15 straipsnyje numatytu atveju trečiojoje šalyje atliktas aprobavimas atitinka I priede nustatytus reikalavimus;

▼M34

b) trečiojoje šalyje nuimta javų sėkla, kuriai suteikiamos tokios pačios garantijos dėl požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, šiais atžvilgiais yra lygiavertė sėklai, nuimtai Bendrijoje ir atitinkančiai šios direktyvos nuostatas.

▼B

2.   ►M5  Valstybės narės gali pačios priimti sprendimus dėl trečiosios šalies pagal 1 dalį, jei Taryba dar nėra priėmusi sprendimo dėl tos šalies pagal šią direktyvą. Šios teisės galiojimas baigiasi 1975 m. liepos 1 dieną. ◄

▼M3

3.  1 ir 2 dalys taip pat taikomos bet kuriai naujai valstybei narei nuo jos įstojimo dienos iki tos dienos, kurią ji turi priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, įgyvendinančius šią direktyvą.

▼M24

4.  Paragraph 1 shall also apply to the territory of the former German Democratic Republic until 31 December 1991. Detailed rules may be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 21.

▼M28

17 straipsnis

1.  Siekiant panaikinti laikinus bendro pobūdžio elitinės sėklos ar sertifikuotos sėklos tiekimo sunkumus, atsirandančius Bendrijoje, kurių negalima įveikti kitu būdu, 21 straipsnyje numatyta tvarka gali būti nuspręsta, kad valstybės narės leistų tam tikrą laikotarpį Bendrijoje prekiauti kiekiais, būtinais sėklos, priklausančios kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai, arba sėklos veislės, kuri nėra įtraukta į „Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą“ arba į valstybių narių nacionalinius veislių katalogus, tiekimo sunkumams išspręsti.

2.  Konkrečios kategorijos sėkla ženklinama tai kategorijai nustatyta oficialia etikete; veislių, kurios nėra įtrauktos į pirmiau minėtus katalogus, sėkla ženklinama rudos spalvos oficialia etikete. Etiketėje visuomet nurodoma, kad atitinkama sėkla priklauso kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai.

3.  1 dalies taikymo taisyklės gali būti priimamos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼B

18 straipsnis

Ši direktyva netaikoma javų sėklai, kai nurodoma, kad ji yra skirta eksportui į trečiąsias šalis.

19 straipsnis

▼M28

1.  Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs prekybos javų sėkla patikrinimai būtų atliekami vykdant bent jau atsitiktinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

▼M28

2.  Nepažeisdamos laisvo sėklos judėjimo Bendrijoje, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant didesnius nei du kilogramai iš trečiųjų šalių importuotos sėklos kiekius, joms būtų pateikti šie duomenys:

a) rūšis;

b) veislė;

c) kategorija;

d) šalis gamintoja ir oficiali kontrolės institucija;

e) šalis siuntėja;

f) importuotojas;

g) sėklos kiekis.

Šių duomenų pateikimo būdai gali būti nustatomi 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M33

20 straipsnis

1.  Bendrijos lyginamieji tyrimai ir bandymai atliekami Bendrijoje siekiant atlikti javų sėklos, pateiktos į rinką pagal privalomas arba savo nuožiūra taikomas šios direktyvos nuostatas, mėginių vegetacinius tyrimus. Gali būti atliekami šie lyginamieji tyrimai ir bandymai:

 trečiosiose šalyse nuimtos sėklos,

 ekologinei žemdirbystei tinkančios sėklos,

 sėklos, parduodamos dėl apsaugos vietoje ir subalansuoto genetinių išteklių naudojimo.

2.  Šie lyginamieji tyrimai ir bandymai naudojami sertifikavimo techniniams metodams derinti ir patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, kuriuos turi atitikti sėkla.

3.  21 straipsnyje minima tvarka Komisija imasi būtinų priemonių lyginamiesiems tyrimams ir bandymams atlikti. 21 straipsnyje minimam Komitetui Komisija praneša apie technines priemones dėl tyrimų ir bandymų atlikimo bei jų rezultatus.

4.  Bendrija gali daryti finansinį įnašą į 1 ir 2 dalyse numatytų tyrimų ir bandymų atlikimą.

Finansinis įnašas neviršija biudžeto valdymo institucijos patvirtintų metinių asignavimų.

5.  Tyrimai ir bandymai, kuriems gali būti daromas Bendrijos finansinis įnašas, bei išsamios finansinio įnašo darymo taisyklės nustatomos 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.  1 ir 2 dalyse numatytus tyrimus ir bandymus gali atlikti tik valstybės institucijos arba valstybės įgalioti juridiniai asmenys.

▼M32

21 straipsnis

1.  Komisijai padeda Tarybos sprendimo 66/399/EEB 1 straipsniu įkurtas Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas (toliau – komitetas).

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 2 ), 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje numatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.  Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

▼M2

21a straipsnis

▼M5

Priedų turinio daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, tvirtinami 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼M20

21b straipsnis

Priedų turinio daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti norint nustatyti reikalavimus, kuriuos turi atitikti avižų, miežių, ryžių, kviečių, kietųjų kviečių, kviečių spelta ir kitų rūšių hibridų, įtrauktų į šios direktyvos taikymo sritį pagal 2 straipsnio 1b dalį, pasėliai ir sėkla, ir reikalavimus, kuriuos turi atitikti kvietrugių kryžmadulkių veislių pasėliai ir sėkla, tvirtinami 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

▼B

22 straipsnis

Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių įstatymų nuostatų, pateisinamų dėl žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos arba pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos.

▼M28

22a straipsnis

1.  21 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti konkretūs reikalavimai, kad būtų atsižvelgta į pokyčius šiose srityse:

a) sąlygas, kuriomis leidžiama prekiauti chemiškai apdorota sėkla;

b) sąlygas, kuriomis leidžiama prekiauti sėkla, atsižvelgiant į išsaugojimą vietoje ir tvarų augalų genetinių išteklių naudojimą, įskaitant rūšių, kurioms taip pat priskiriamos Tarybos direktyvos 70/457/EEB 1 straipsnyje išvardytos rūšys, kurios yra susijusios su konkrečiomis natūraliomis ir pusiau natūraliomis buveinėmis ir kurioms gresia genetinis išnykimas, sėklos mišinius;

c) sąlygas, kuriomis leidžiama prekiauti sėkla, tinkančia organinei gamybai.

2.  1 dalyje numatyti konkretūs reikalavimai pirmiausia apima šiuos aspektus:

i) b punkto atveju šių rūšių sėkla yra žinomos provenencijos, kurią patvirtino atitinkama kiekvienos valstybės narės institucija prekybai sėkla konkrečiose teritorijose;

ii) b punkto atveju – atitinkamus kiekybinius apribojimus.

▼B

23 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 1968 m. liepos 1 d., įgyvendina 14 straipsnio 1 dalies nuostatas, o ne vėliau kaip 1969 m. liepos 1 d. – visas kitas šios direktyvos ir jos priedų nuostatas. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

▼M24

The Federal Republic of Germany is hereby authorized to comply, in respect of the territory of the former German Democratic Republic, with the following:

 Article 3 (1), in the case of:

 

 seed harvested prior to German unification or after unification insofar as the seed production fields had been sown before that date,

 other seed if it is certified in accordance with Article 2 (2) (c);

 Article 8 (2), in the case of the restriction to „small quantities“;

 Article 13 (1), in the case of seed of „Hordeum vulgare L.“;

 Article 16, within the limits of the traditional trade flows and in response to the production needs of undertakings in the former German Democratic Republic,

at a date later than referred to above, but not later than 31 December 1992 in respect of the first and fourth indents and not later than 31 December 1994 in respect of the second and third indents.

The Federal Republic of Germany shall ensure that seed in respect of which it applies this authorization, other than seed specified in the second sub-indent of the first indent, is not introduced into parts of the Community other than the territory of the former German Democratic Republic unless it is established that the provisions of this Directive are complied with.

▼M20

23a straipsnis

Gavus valstybės narės paraišką, kuri nagrinėjama 21 straipsnyje numatyta tvarka, ta valstybė gali būti visai arba iš dalies atleista nuo įsipareigojimo taikyti šios direktyvos nuostatas, išskyrus 14 straipsnio 1 dalies nuostatas:

a) dėl šių rūšių:

 kanarinio strypainio,

 sorgo,

 sudaninio sorgo;

b) dėl kitų rūšių, kurios paprastai nėra auginamos ir kuriomis nėra prekiaujama jos teritorijoje.

▼B

24 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

▼M36
I PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PASĖLIAI

1.

Lauke augintas priešsėlis turi derėti su sėklai auginamų rūšių ir veislių augalų auginimu, o lauke neturi augti tokie iš priešsėlio savaime įsisėję augalai.

2.

Pasėliai atitinka toliau nurodytus standartus dėl atstumo nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių, kurio nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas pašalinis apdulkinimas, ypač Sorghum spp., išauginto iš Sorghum halepense, atveju:Pasėliai

Mažiausias atstumas

Phalaris canariensis, Secale cereale, išskyrus hibridus:

—  auginant elitinę sėklą

300 m

—  auginant sertifikuotą sėklą

250 m

Sorghum spp.

300 m

xTriticosecale, savidulkės veislės

—  auginant elitinę sėklą

50 m

—  auginant sertifikuotą sėklą

20 m

Zea mays

200 m

Šių atstumų galima nesilaikyti, jei yra pakankamai apsisaugota nuo bet kokio nepageidaujamo pašalinio apdulkinimo.

3.

Pasėliai yra pakankamai tapačios ir grynos veislės, o inbredinių veislių pasėlių požymiai yra pakankamai tapatūs ir gryni. Auginant hibridinių veislių sėklą, pirmiau minėtos nuostatos taip pat taikomos komponentų požymiams, įskaitant vyriškąjį sterilumą arba vaisingumo atkūrimą.

Visų pirma Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, išskyrus hibridus, Sorghum spp. ir Zea mays pasėliai atitinka toliau nurodytus kitus standartus arba reikalavimus:

▼M37

A.  Oryza sativa :

augalų, kurie aiškiai atpažįstami kaip užkrėsti Fusarium fujikuroi, skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą – dviejų 200 m2 plote,

 auginant sertifikuotą pirmosios kartos sėklą – keturių 200 m2 plote,

 auginant sertifikuotą antrosios kartos sėklą – aštuonių 200 m2 plote.

Augalų, kurie aiškiai atpažįstami kaip laukiniai augalai ar raudongrūdžiai augalai, skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą – nulio,

 auginant sertifikuotą pirmosios ir antrosios kartos sėklą – vieno 100 m2 plote.

▼M36

B.  Phalaris canariensis, Secale cereale , išskyrus hibridus:

tos rūšies pasėlių augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės požymių, skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą – vieno 30 m2 plote,

 auginant sertifikuotą sėklą – vieno 10 k m2 plote.

C.  Sorghum spp.

a)  Sorghum rūšies augalų, išskyrus pastebimų inbredinės linijos ar komponento požymių aiškiai neatitinkančių pasėlių ar augalų rūšių, skaičiaus procentinė dalis neviršija:

aa) auginant elitinę sėklą:

i) žydint: 0,1 %;

ii) subrendus: 0,1 %;

bb) auginant sertifikuotą sėklą:

i) vyriškojo komponento augalų, kurie barsto žiedadulkes, kai moteriškojo komponento augalai atveria žiedadulkes priimančias purkas: 0,1 %;

ii) moteriškojo komponento augalų;

 žydint: 0,3 %;

 subrendus: 0,1 %;

b) auginant sertifikuotą hibridinių veislių sėklą laikomasi toliau nurodytų kitų standartų arba reikalavimų:

aa) vyriškojo komponento augalai išbarsto pakankamą kiekį žiedadulkių, kai moteriškojo komponento augalai atveria žiedadulkes priimančias purkas;

bb) jei moteriškojo komponento augalai turi žiedadulkes priimančias purkas, žiedadulkes barsčiusio arba barstančio komponento augalų procentinė dalis turi neviršyti 0,1 %;

c) kryžmadulkių ar sintetinių Sorghum spp. veislių pasėliai atitinka šiuos standartus: tos rūšies pasėlių augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės požymių, skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą – vieno 30 m2 plote,

 auginant sertifikuotą sėklą – vieno 10 m2 plote.

D.  Zea mays :

a) augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės, inbredinės linijos ar komponento požymių, skaičius neviršija:

aa) auginant elitinę sėklą:

i) inbredinių linijų, 0,1 %;

ii) paprasto hibrido, kiekvieno komponento, 0,1 %;

iii) kryžmadulkių veislių, 0,5 %;

bb) auginant sertifikuotą sėklą:

i) hibridinių veislių komponentas:

 inbredinių linijų, 0,2 %;

 paprasto hibrido, 0,2 %;

 kryžmadulkės veislės, 1,0 %;

ii) kryžmadulkių veislių, 1,0 %;

b) auginant hibridinių veislių sėklą laikomasi toliau nurodytų kitų standartų arba reikalavimų:

aa) vyriškojo komponento augalai išbarsto pakankamą kiekį žiedadulkių, kai moteriškojo komponento augalai žydi;

bb) atitinkamais atvejais gali būti pašalinti vyriški žiedynai;

cc) jei 5 % ar daugiau moteriškojo komponento augalų turi žiedadulkes priimančias purkas, žiedadulkes barsčiusių ar barstančių moteriškųjų komponentų skaičiaus procentinė dalis neviršija:

 1 % bet kurio oficialaus aprobavimo metu,

 iš viso 2 % per oficialius aprobavimus.

Laikoma, kad augalai barstė ar barsto žiedadulkes, jei ant 50 mm ar didesnės pagrindinės ar šoninės šluotelės ašies iš žiedažvynio išaugo dulkinės ir barstė ar barsto žiedadulkes.

4.

Secale cereale hibridai

a) Pasėliai atitinka šiuos standartus dėl atstumo nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių, kurio nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas pašalinis apdulkinimas.Pasėliai

Mažiausias atstumas

—  auginant elitinę sėklą

 

—  jei naudojamas vyriškasis sterilumas

1 000 m

—  jei nenaudojamas vyriškasis sterilumas

600 m

—  auginant sertifikuotą sėklą

500 m

b) Pasėlių, įskaitant vyriškąjį sterilumą, komponentų požymiai yra pakankamai tapatūs ir gryni.

Visų pirma pasėliai turi atitikti toliau nurodytus kitus standartus ar reikalavimus:

i) tos rūšies pasėlių augalų, kurie aiškiai neatitinka komponento požymių, skaičius neviršija:

 auginant elitinę sėklą – vieno 30 m2 plote,

 auginant sertifikuotą sėklą – vieno 10 m2 plote, atliekant oficialų aprobavimą šis standartas taikomas tik moteriškajam komponentui;

ii) auginant elitinę sėklą, kai naudojamas vyriškasis sterilumas, vyriškojo sterilumo komponento sterilumas yra ne mažesnis kaip 98 %.

c) Kai tinkama, sertifikuota sėkla auginama maišant moteriškąjį vyriškojo sterilumo komponentą su vyriškuoju komponentu, kuris atstato vyriškąjį vaisingumą.

5.

►M39  Auginant Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta ir savidulkių xTriticosecale hibridų sertifikuotą sėklą ir auginant Hordeum vulgare hibridų sertifikuotą sėklą, netaikant citoplazminio vyriškojo sterilumo (CVS) metodo. ◄

a) pasėliai atitinka šiuos standartus dėl atstumo nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių, kurio nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas pašalinis apdulkinimas:

 mažiausias moteriškojo komponento atstumas iki bet kurios kitos tos pačios rūšies veislės, išskyrus vyriškąjį komponentą – 25 m,

 šio atstumo galima nesilaikyti, jei yra pakankamai apsisaugota nuo nepageidaujamo pašalinio apdulkinimo.

b) pasėlių yra pakankamai tapatūs ir gryni, atsižvelgiant į komponentų požymius.

Jei sėkla yra auginama naudojant chemines hibridizavimo medžiagas, pasėliai turi atitikti toliau nurodytus kitus standartus arba reikalavimus:

i) mažiausias kiekvieno komponento veislės grynumas turi būti:

  Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum ir Triticum spelta – 99,7 %,

 savidulkių xTriticosecale – 99,0 %;

ii) mažiausias hibridiškumas turi būti 95 %. Hibridiškumo procentai apskaičiuojami remiantis dabartiniais tarptautiniais metodais, jei jie yra. Kai hibridiškumas nustatomas prieš sertifikavimą tiriant sėklą, aprobuojant jo nustatyti nebūtina.

▼M39

5a.

Auginant Hordeum vulgare hibridų elitinę ir sertifikuotą hibridų sėklą, taikant CVS metodą:

a) pasėliai atitinka šiuos standartus dėl atstumo nuo kaimynystėje esančių žiedadulkių šaltinių, kurio nesilaikant gali įvykti nepageidaujamas pašalinis apdulkinimas:Pasėliai

Mažiausias atstumas

Auginant elitinę sėklą

100 m

Auginant sertifikuotą sėklą

50 m

b) pasėlių komponentų požymiai turi pakankamą veislės tapatumą ir grynumą.

Visų pirma pasėliai atitinka šiuos standartus:

i) augalų, aiškiai neatitinkančių tipo požymių, skaičiaus procentinė dalis neviršija:

 auginant elitinę sėklą – 0,1 % veislės palaikytojo ir atstatymo linijos ir 0,2 % CVS moteriškojo komponento,

 auginant sertifikuotą sėklą – 0,3 % veislės palaikytojo ir CVS moteriškojo komponento ir 0,5 %, jei CVS moteriškasis komponentas yra paprastas hibridas;

ii) moteriškojo komponento vyriškasis sterilumas yra ne mažesnis kaip:

 99,7 % auginant elitinę sėklą,

 99,5 % auginant sertifikuotą sėklą;

iii) atitiktis i) ir ii) punktų reikalavimams tiriama atliekant oficialią antrinę kontrolę;

c) sertifikuota sėkla gali būti auginama maišant moteriškąjį vyriškojo sterilumo komponentą su vyriškuoju komponentu, kuris atstato vaisingumą.

▼M36

6.

Sėklos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų, pirmiausia Ustilagineae, yra kuo mažiau.

7.

Elitinei sėklai taikomų pirmiau minėtų kitų standartų ar reikalavimų laikymasis tiriamas atliekant oficialų aprobavimą, o sertifikuotos sėklos atveju – atliekant oficialų aprobavimą arba oficialius patikrinimus.

Šie aprobavimai atliekami pagal šiuos reikalavimus:

A. Pasėlių būklė ir augimo tarpsnis leidžia atlikti reikiamą tyrimą.

B. Atliekamų aprobavimų turi būti ne mažiau nei:

a) vienas Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale pasėliams;

b)  Sorghum spp.ir Zea mays žydėjimo metu:

aa) vienas – kryžmadulkių veislių;

bb) trys – inbredinių linijų ar hibridų.

Jei pasėliai auginami prieš Sorghum spp. ir Zea mays pasėlių auginimo metus arba tais pačiais metais, atliekamas ne mažiau kaip vienas specialus aprobavimas, siekiant patikrinti, kaip laikomasi šio priedo 1 punkte nustatytų nuostatų.

C. Lauko, kuris bus tiriamas siekiant nustatyti, ar laikomasi šio priedo nuostatų, dydis, jo dalių skaičius ir išsidėstymas nustatomi atitinkamais metodais.
II PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI SĖKLA

1.

Sėkla yra pakankamai tapačios ir grynos veislės, o inbredinės linijos sėklos požymiai yra pakankamai tapatūs ir gryni. Pirmiau minėtos nuostatos taip pat taikomos hibridinių veislių sėklos komponentų požymiams.

Visų pirma toliau išvardytų rūšių sėkla atitinka toliau nurodytus kitus standartus arba reikalavimus:

A.  Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, išskyrus visus jų hibridusKategorija

Mažiausias veislės grynumas

(%)

Elitinė sėkla

99,9

Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla

99,7

Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla

99,0

Mažiausias veislės grynumas paprastai ištiriamas atliekant aprobavimą pagal I priede išdėstytus reikalavimus.

B.  Savidulkės xTriticosecale veislės, išskyrus hibridusKategorija

Mažiausias veislės grynumas

(%)

Elitinė sėkla

99,7

Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla

99,0

Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla

98,0

Mažiausias veislės grynumas paprastai ištiriamas atliekant aprobavimą pagal I priede išdėstytus reikalavimus.

▼M39

C.  Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta ir savidulkių xTriticosecale hibridai

„Sertifikuotos sėklos“ kategorijai priskiriamos sėklos mažiausias veislės grynumas turi būti 90 %.

Jei Hordeum vulgare auginamas taikant CVS, mažiausias veislės grynumas turi būti turi būti 85 %. Priemaišų, išskyrus veislės palaikytojo, dalis neturi viršyti 2 %.

Mažiausias veislės grynumas tikrinamas atliekant atitinkamos mėginių dalies antrinę kontrolę.

▼M36

D.  Sorghum spp. ir Zea mays

Jei auginant hibridinių veislių sertifikuotą sėklą naudojami moteriškasis vyriškai sterilus komponentas ir vyriškasis komponentas, kuris neatstato vyriškojo vaisingumo, sėkla auginama:

 arba sumaišant sėklos partijas veislei proporcinga dalimi, kai naudojamas moteriškasis vyriškai sterilus komponentas ir moteriškasis vyriškai vaisingas komponentas,

 arba auginant moteriškąjį vyriškai sterilų komponentą ir moteriškąjį vyriškai vaisingą komponentą veislei proporcinga dalimi. Šių komponentų dalis patikrinama atliekant aprobavimą pagal I priede nurodytus reikalavimus.

E.  Secale cereale hibridai ir Hordeum vulgare CVS hibridai

▼M39

▼M36

Sėkla nesertifikuojama kaip sertifikuota sėkla, jei tinkamai neatsižvelgiama į oficialiai paimtų elitinės sėklos mėginių oficialią antrinę kontrolę, atliekamą sėklos, dėl kurios sertifikavimo buvo kreiptasi, augimo sezono metu, norint patikrinti, ar elitinė sėkla atitinka šioje direktyvoje nustatytus elitinei sėklai keliamus reikalavimus dėl komponentų, įskaitant vyriškąjį sterilumą, požymių, tapatumo ir grynumo, rezultatus.

2.

Sėkla atitinka toliau nurodytus kitus standartus ir reikalavimus dėl daigumo, analitinio švarumo ir kitų rūšių augalų sėklų kiekio:

A. Lentelė:Rūšis ir kategorija

Mažiausias daigumas

(grynos sėklos %)

Mažiausias analitinis švarumas

(svorio %)

Maksimalus kitų rūšių augalų sėklų, įskaitant raudonas Oryza sativa sėklas, kiekis III priedo 4 skiltyje nurodyto svorio mėginyje

(iš viso skiltyje)

Kitų rūšių augalai (a)

Oryza sativa raudonos sėklos

Kitų rūšių javai

Augalų rūšys, išskyrus javus

Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  elitinė sėkla

85

99

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  sertifikuota pirmosios ir antrosios reprodukcijų sėkla

85 (d)

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Avena nuda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  elitinė sėkla

75

99

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  sertifikuota pirmosios ir antrosios reprodukcijų sėkla

75 (d)

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Oryza sativa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  elitinė sėkla

80

98

4

1

 

 

 

 

1

—  sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla

80

98

10

3

 

 

 

 

3

—  sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla

80

98

15

5

 

 

 

 

3

Secale cereale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  elitinė sėkla

85

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  sertifikuota sėkla

85

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Phalaris canariensis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  elitinė sėkla

75

98

4

 

1 (b)

 

0 (c)

 

 

—  sertifikuota sėkla

75

98

10

 

5

 

0 (c)

 

 

Sorghum spp.

80

98

0

 

 

 

 

 

 

xTriticosecale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  elitinė sėkla

80

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

—  sertifikuota pirmosios ir antrosios reprodukcijų sėkla

80

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Zea mays

90

98

0

 

 

 

 

 

 

B. Kiti standartai ar reikalavimai, taikytini tuo atveju, kai į juos daroma nuoroda šio priedo 2 skirsnio A dalies lentelėje:

a) į didžiausią sėklų kiekį, nustatytą 4 skiltyje, įeina 5–10 skiltyse nurodytų rūšių sėklos;

b) antra sėkla nelaikoma priemaiša, jei antrame to paties svorio mėginyje nėra nė vienos kitų rūšių javų sėklos;

c) viena Avena fatua, Avena sterilis ar Lolium temulentum sėkla nurodyto svorio mėginyje nelaikoma priemaiša, jeigu antrame tokio paties svorio mėginyje nėra nė vienos šių rūšių sėklos;

d)  Hordeum vulgare (plikagrūdis miežis) veislių reikalaujamas mažiausias daigumas sumažinamas iki 75 % grynos sėklos. Oficialioje etiketėje įrašomi žodžiai: „Mažiausias daigumas – 75 %“.

3.

Sėklos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų yra kuo mažiau.

Visų pirma sėkla turi atitikti šiuos standartus dėl Claviceps purpurea (didžiausias skleročių ar jų dalių kiekis III priedo 3 skiltyje nurodyto svorio mėginyje).Kategorija

Claviceps purpurea

Javai, išskyrus Secale cereale hibridus:

 

—  elitinė sėkla

1

—  sertifikuota sėkla

3

Secale cereale hibridai:

 

—  elitinė sėkla

1

—  sertifikuota sėkla

(1)

(*1)   Laikoma, kad penki skleročiai ar jų dalys nustatyto svorio mėginyje atitinka standartus, jei antrame to paties svorio mėginyje yra ne daugiau kaip keturi skleročiai ar jų dalys.
III PRIEDASPARTIJOS IR MĖGINIO SVORIS

Rūšis

Didžiausias partijos svoris

(tonomis)

Mažiausias iš partijos paimtino mėginio svoris

(gramais)

Mėginio, skirto II priedo 2 dalies A punkto lentelės 4–10 skiltyse ir II priedo 3 dalyje nurodytam skaičiui nustatyti, svoris

(gramais)

1

2

3

4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1 000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

▼M38

Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

10

250

250

▼M38

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf hibridai

30

300

300

▼M36

Zea mays, elitinė inbredinių linijų sėkla

40

250

250

Zea mays, elitinė sėkla, išskyrus inbredines linijas; sertifikuota sėkla

40

1 000

1 000

Didžiausias partijos svoris neviršijamas daugiau nei 5 %.

▼B
IV PRIEDAS

Etiketė

A.    Būtina informacija:

a) Elitinei ir sertifikuotai sėklai:

▼M1

1.  ►M27  EB ◄ taisyklės ir standartai“

2. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai

▼M40

2a. Oficialiai suteiktas serijos numeris

▼B

3. Partijos referencinis numeris

▼M9

3a. uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „uždaryta….“ (metai ir mėnuo)

arba

paskutinio oficialaus mėginių ėmimo sertifikavimui metai ir mėnuo, nurodyti taip: „mėginiai imti….“ (metai ir mėnuo)

▼B

4. Rūšys ►M20  nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių ◄

5. Veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis

6. Kategorija

7. Šalis gamintoja

▼M4

8. Deklaruojamas neto arba bruto svoris arba deklaruojamas sėklų skaičius

▼M6

8a. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro svorio

▼M20

9. Jei tai hibridinės veislės arba inbredinės linijos:

 elitinės sėklos, jei hibridas ar inbredinė linija, kuriai sėkla priklauso, yra oficialiai pripažinta pagal Direktyvą 70/457/EEB:

 šio komponento pavadinimas, kuriuo jis buvo oficialiai pripažintas, nurodant arba nenurodant galutinės veislės, ir prie hibridų ar inbredinių linijų, skirtų būti tik galutinių veislių komponentais, pridedant žodį „komponentas“,

 kitais atvejais — elitinės sėklos:

 komponento, kuriam priklauso elitinė sėkla, pavadinimas, kurio kodą galima nurodyti, pridedant nuorodą apie galutinę veislę, nurodant arba nenurodant jo funkciją (vyrišką arba moterišką) ir pridedant žodį „komponentas“,

 sertifikuotos sėklos:

 veislės, kuriai priklauso sėkla, pavadinimas, pridedantžodį „hibridas“

▼M7

10. Jeigu pakartotinai išbandomas daigumas, gali būti užrašoma „pakartotinai išbandyta… (mėnuo ir metai)“ ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke

▼M20

21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą ir, atitinkamais atvejais — nustatytais laikotarpiais, kai nustatoma, kad su jo vykdymu susiję trūkumai yra didesni už tikėtinus prekybos sėkla pranašumus

b) Sėkios mišiniams:

1. „Mišinys“ … (rūšys) ►M20  arba veislės ◄

2. Už pakavimą atsakinga institucija ir valstybė narė

▼M40

2a. Oficialiai suteiktas serijos numeris

▼B

3. Partijos referencinis numeris

▼M9

3a. uždarymo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „uždaryta….“ (metai ir mėnuo)

▼B

4. Rūšys, kategorija, veislė, šalis gamintoja ir kiekvienos sudėtinės dalies svorio dalis ►M20  rūšių ir veislių pavadinimai nurodomi bent lotyniškomis raidėmis ◄

▼M4

5. Deklaruojamas neto arba bruto svoris arba deklaruojamas sėklų skaičius

▼M6

6. Kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendrosvorio

▼M7

7. Jeigu pakartotinai išbandomas visų mišinio sudėtinių dalių daigumas, gali būti užrašoma „pakartotinai išbandyta… (mėnuo ir metai)“ ir nurodoma už tokį pakartotiną išbandymą atsakinga tarnyba. Tokią informaciją galima nurodyti ant oficialios etiketės užklijuotame oficialiame lipduke

▼M12

8. „Leista prekiauti tik …..“ (tam tikra valstybė narė)

▼B

B.    Mažiausi dydžial

110 × 67 mm

▼M20
V PRIEDAS

Etiketė ir dokumentas, numatyti negalutinai sertifikuotai sėklai, nuimtai kitoje valstybėje narėje

A.   Informacija, kuri turi būti etiketėje

 už aprobavimą atsakinga institucija ir valstybė narė arba jų inicialai,

▼M40

 oficialiai suteiktas serijos numeris,

▼M20

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

 veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis, veislių (inbredinių linijų, hibridų), galinčių būti tik hibridinių veislių komponentais, atveju pridedamas žodis „komponentas“,

 kategorija,

 hibridinių veislių atveju žodis „hibridas“,

 deklaruojamas neto arba bruto svoris,

 žodžiai „negalutinai sertifikuota sėkla.“

21 straipsnyje nustatyta tvarka valstybės narės gali būti atleidžiamos nuo reikalavimo nurodyti atskirų rūšių botaninį pavadinimą ir, atitinkamais atvejais — nustatytais laikotarpiais, kai nustatoma, kad su jo vykdymu susiję trūkumai yra didesni už tikėtinus prekybos sėkla pranašumus.

B.   Etiketės spalva

Etiketė yra pilkos spalvos.

C.   Informacija, kuri turi būti dokumente

 dokumentą išduodanti institucija,

▼M40

 oficialiai suteiktas serijos numeris,

▼M20

 rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių,

 kategorija,

 sėklos, naudotos laukui apsėti, referencinis numeris ir šalies arba šalių, kurios tą sėklą sertifikavo, pavadinimas,

 lauko arba partijos referencinis numeris,

 plotas, įdirbtas sėklos partijai, kuri nurodoma dokumente, auginti,

 nuimtos sėklos kiekis ir pakuočių skaičius,

 sertifikuotos sėklos atveju – iki elitinės sėklos buvusių reprodukcijų skaičius,

 patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių išauginta sėkla, atitinka jiems keliamus reikalavimus,

 atitinkamais atvejais – pradinio sėklos tyrimo rezultatai.( 1 ) OL L 252, 1994 9 28, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2000/441/EB (OL L 176, 2000 7 15, p. 50).

( 2 ) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Top