EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0077

2009 m. liepos 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 77/2009, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

OL L 277, 2009 10 22, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/77(2)/oj

22.10.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/25


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 77/2009

2009 m. liepos 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo I priedas buvo iš dalies pakeistas 2009 m. kovo 17 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 25/2009 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/124/EB, apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (kodifikuota redakcija) (2).

(3)

Direktyva 2008/124/EB panaikinamos į Susitarimą įtrauktos Tarybos direktyvos 75/502/EEB (3) ir 86/109/EEB (4), todėl jos turi būti išbrauktos iš Susitarimo.

(4)

Šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo I priedo III skyriaus 2 dalis iš dalies pakeičiama taip:

1.

1 punkto (Komisijos direktyva 75/502/EEB) ir 4 punkto (Tarybos direktyva 86/109/EEB) tekstai yra išbraukiami.

2.

Po 52 punkto (Komisijos direktyva 2008/62/EB) įterpiamas šis punktas:

„53.

32008 L 0124: 2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/124/EB, apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (kodifikuota redakcija) (OL L 340, 2008 12 19, p. 73).“

2 straipsnis

Direktyvos 2008/124/EB tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2009 m. liepos 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (5).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Oda Helen SLETNES


(1)  OL L 130, 2009 5 28, p. 15.

(2)  OL L 340, 2008 12 19, p. 73.

(3)  OL L 228, 1975 8 29, p. 26.

(4)  OL L 93, 1986 4 8, p. 21.

(5)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


Top