Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2316

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2316, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1849 dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams, taikymo tam tikroms Ganos kilmės daržovėms

C/2016/8388

OJ L 345, 20.12.2016, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2316/oj

20.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/66


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2316

2016 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1849 dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams, taikymo tam tikroms Ganos kilmės daržovėms

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečiąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/1849 (2) draudžiama į Sąjungos teritoriją įvežti Ganos kilmės Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. augalus, išskyrus sėklas, ir Solanum L., išskyrus S. lycopersicum L., augalus;

(2)

šis draudimas galioja ribotą laiką. Jis taikomas iki 2016 m. pabaigos. 2016 m. rugsėjo mėn. Ganoje atlikus auditą nustatyta, kad šios trečiosios šalies fitosanitarijos eksporto sertifikavimo sistemoje tebėra trūkumų. Todėl tikslinga šį draudimą pratęsti iki 2017 m. gruodžio 31 d.;

(3)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1849 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/1849 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1 straipsnis taikomas iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1849 dėl priemonių, kuriomis siekiama neleisti patekti į Sąjungą ir joje išplisti kenksmingiesiems organizmams, taikymo tam tikroms Ganos kilmės daržovėms (OL L 268, 2015 10 15, p. 33).


Top