Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2109

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2016/2109, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl naujų rūšių įtraukimo ir rūšies Lolium x boucheanum Kunth botaninio pavadinimo (Tekstas svarbus EEE )

C/2016/7695

OJ L 327, 2.12.2016, p. 59–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/2109/oj

2.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/59


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2016/2109

2016 m. gruodžio 1 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl naujų rūšių įtraukimo ir rūšies Lolium x boucheanum Kunth botaninio pavadinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1) ir ypač į jos 2 straipsnio 1 dalies A punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 66/401/EEB 2 straipsnio 1 dalies A punkto a papunktyje nurodyta Lolium x boucheanum Kunth. Tarptautinė sėklų tyrimų asociacija neseniai rūšies Lolium x boucheanum Kunth botaninį pavadinimą pakeitė Lolium x hybridum Hausskn. Todėl tikslinga Direktyvoje 66/401/EEB pakeisti šios rūšies pavadinimą;

(2)

Komisijos sprendime 2009/109/EB (2) numatyta galimybė rengti laikinąjį eksperimentą siekiant nustatyti, ar tam tikromis rūšimis, kurioms netaikoma Direktyva 66/401/EEB, galima prekiauti kaip sėklų mišiniais arba sėklų mišiniuose. Laikinojo eksperimento metu įgyta patirtis parodė, kad rūšys Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum ir Vicia benghalensis gali būti naudojamos kuriant naujus pašarinių augalų sėklų mišinius, kuriais užtikrinamos patvarios, produktyvios ir biologiškai įvairios ganyklos ir pašariniai augalai. Todėl šios rūšys turėtų būti įtrauktos į Direktyvos 66/401/EEB 2 straipsnio 1 dalies A punkto b papunktyje nurodytą rūšių sąrašą;

(3)

remiantis technine patirtimi, įgyta atliekant minėtą laikinąjį eksperimentą, tikslinga dėl kiekvienos iš šių rūšių nustatyti tam tikrus reikalavimus dėl mažiausio daigumo, mažiausio analitinio grynumo, didžiausio kitų rūšių augalų sėklų kiekio ir didžiausio kitų rūšių augalų sėklų kiekio svorio mėginyje ir ženklinimo;

(4)

todėl Direktyva 66/401/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 66/401/EEB pakeitimai

Direktyva 66/401/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 1 dalies A punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

a papunktyje žodžiai „Lolium x boucheanum Kunth“ pakeičiami žodžiais „Lolium x hybridum Hausskn“;

b)

b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

Fabaceae (Leguminosae)

ankštiniai augalai

Biserrula pelecinus L.

paprastasis junklas

Galega orientalis Lam.

rytinis ožiarūtis

Hedysarum coronarium L.

vainikinis kirvenis

Lathyrus cicera L.

avinis pelėžirnis

Lotus corniculatus L.

paprastasis garždenis

Lupinus albus L.

baltažiedis lubinas

Lupinus angustifolius L.

siauralapis lubinas

Lupinus luteus L.

geltonasis lubinas

Medicago doliata Carmign.

dygioji liucerna

Medicago italica (Mill.) Fiori

italinė liucerna

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

pajūrinė liucerna

Medicago lupulina L.

apyninė liucerna

Medicago murex Willd.

ežinė liucerna

Medicago polymorpha L.

šiurkščioji liucerna

Medicago rugosa Desr.

raukšlėtoji liucerna

Medicago sativa L.

mėlynžiedė liucerna

Medicago scutellata (L.) Mill.

sraiginė liucerna

Medicago truncatula Gaertn.

margalapė liucerna

Medicago × varia T. Martyn Sand

margoji liucerna

Onobrychis viciifolia Scop.

sėjamasis esparcetas

Ornithopus compressus L.

geltonoji seradėlė

Ornithopus sativus Brot.

sėjamoji seradėlė

Pisum sativum L. (partim)

sėjamasis žirnis

Trifolium alexandrinum L.

egiptinis dobilas

Trifolium fragiferum L.

pūstavaisis dobilas

Trifolium glanduliferum Boiss.

liaukotasis dobilas

Trifolium hirtum All.

šeriuotasis dobilas

Trifolium hybridum L.

rausvasis dobilas

Trifolium incarnatum L.

purpurinis dobilas

Trifolium isthmocarpum Brot.

marokinis dobilas

Trifolium michelianum Savi

stambiažiedis dobilas

Trifolium pratense L.

raudonasis dobilas

Trifolium repens L.

baltasis dobilas

Trifolium resupinatum L.

persinis dobilas

Trifolium squarrosum L.

šiurkštusis dobilas

Trifolium subterraneum L.

gulsčiastiebis dobilas

Trifolium vesiculosum Savi

pūslėtasis dobilas

Trigonella foenum-graecum L.

vaistinė ožragė

Vicia benghalensis L.

bengalinis vikis

Vicia faba L.

paprastoji pupa

Vicia pannonica Crantz

vengrinis vikis

Vicia sativa L.

sėjamasis vikis

Vicia villosa Roth

ruginis vikis“;

c)

c papunktyje po įrašo „Phacelia tanacetifolia Benth. Bitinė facelija“ įrašoma:

Plantago lanceolata L.

siauralapis gyslotis“;

2)

3 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Lolium x boucheanum Kunth“ pakeičiami žodžiais „Lolium x hybridum Hausskn“;

3)

II ir III priedai iš dalies keičiami, kaip išdėstyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2018 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

(2)  2009 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas 2009/109/EB dėl laikinojo eksperimento rengimo, numatant tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas pašarinių augalų sėklų mišinių prekybai pagal Tarybos direktyvą 66/401/EEB, siekiant nustatyti, ar tam tikrose Tarybos direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/55/EB ar 2002/57/EB išvardytos rūšys atitinka reikalavimus dėl jų įtraukimo į Direktyvos 66/401/EEB 2 straipsnio 1 dalies A punktą (OL L 40, 2009 2 11, p. 26).


PRIEDAS

Direktyvos 66/401/EEB II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Po I skirsnio 1 dalies įrašo dėl Pisum sativum, Vicia faba įterpiamas toks įrašas:

„—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., išskyrus M. lupulina, M.sativa, M. x varia:

auginant elitinę sėklą 99,5 %,

auginant sertifikuotą tolesniam dauginimui skirtą sėklą 98 %,

auginant sertifikuotą sėklą 95 %.“;

b)

I skirsnio 2 dalies A punkto lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis

Daigumas

Švarumas

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis III priedo 4 stulpelyje nurodyto svorio mėginyje (iš viso stulpelyje)

Reikalavimai dėl kitos spalvos Lupinus spp. sėklų ir karčiųjų lubinų sėklų kiekio

Mažiausias daigumas

(grynos sėklos %)

Didžiausias kietalukščių sėklų kiekis

(grynos sėklos %)

Mažiausias švarumas

(svorio %)

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis

(svorio %)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. išskyrus Rumex acetosella ir Rumex maritimus

Iš viso

Vienos rūšies

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2(n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

× Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)“

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Kitos rūšys

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

c)

I skirsnio 2 dalies B punkto e papunktis pakeičiamas taip:

„e)

jei didžiausias bendras Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. sėklų svoris yra 0,5 % kitose rūšyse, tai nelaikoma priemaiša;“;

d)

II skirsnio 2 dalies A punkto lentelė pakeičiama taip:

„Rūšis

Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis

Kiti standartai ar reikalavimai

Iš viso

(svorio %)

Sėklų skaičius III priedo 4 stulpelyje nurodyto svorio mėginyje

(iš viso stulpelyje)

Vienos rūšies

Rumex spp. išskyrus Rumex acetosella ir Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

× Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 (d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 (d)

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Kitos rūšys

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)“

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

e)

III skirsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.

Vicia spp. sėkloje didžiausias bendras Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis sėklų ar artimų kultūrinių rūšių sėklų svoris kitose atitinkamose rūšyse, sudarantis 6 %, nelaikomas priemaiša.“;

f)

III skirsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.

Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis sėkloje mažiausias švarumas yra 97,0 %.“;

g)

Įterpiama III skirsnio 9 dalis:

„9.

Lathyrus cicera sėklos mažiausias švarumas yra 90 %. Jei didžiausias bendras panašių kultūrinių rūšių sėklų svoris yra 5 %, tai nelaikoma priemaiša.“;

2)

III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

PARTIJOS IR MĖGINIO SVORIS

Rūšis

Didžiausias partijos

svoris (tonomis)

Mažiausias iš partijos paimtino mėginio svoris

(gramais)

Mėginio svoris kitų augalų rūšių sėkloms, nurodytoms II priedo I skirsnio 2 dalies A punkto lentelės 12–14 stulpeliuose ir II priedo II skirsnio 2 dalies A punkto lentelės 3–7 stulpeliuose nustatyti

(gramais)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

× Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × hybridum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

10

30

3

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

vaisiai

10

1 000

300

sėkla

10

400

120

Lathyrus cicera

25

1 000

140

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago doliata

10

100

10

Medicago italica

10

100

10

Medicago littoralis

10

70

7

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago murex

10

50

5

Medicago polymorpha

10

70

7

Medicago rugosa

10

180

18

Medicago sativa

10

300

50

Medicago scutellata

10

400

40

Medicago truncatula

10

100

10

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

vaisiai

10

600

600

sėkla

10

400

400

Ornithopus compressus

10

120

12

Ornithopus sativus

10

90

9

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium fragiferum

10

40

4

Trifolium glanduliferum

10

20

2

Trifolium hirtum

10

70

7

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium isthmocarpum

10

100

3

Trifolium michelianum

10

25

2

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trifolium squarrosum

10

150

15

Trifolium subterraneum

10

250

25

Trifolium vesiculosum

10

100

3

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia benghalensis

20

1 000

120

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Kitos rūšys

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Plantago lanceolata

5

20

2

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

Didžiausias partijos svoris neviršijamas daugiau nei 5 %.“


Top