EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0049

2008 m. balandžio 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 49/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

OJ L 223, 21.8.2008, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 069 P. 284 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/49(2)/oj

21.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 223/45


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 49/2008

2008 m. balandžio 25 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2007 m. gruodžio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 157/2007 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyva 2007/53/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga (2), su pataisymais, padarytais OL L 22, 2008 1 25, p. 21.

(3)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyva 2007/54/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga (3), su pataisymais, padarytais OL L 258, 2007 10 4, p. 44,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XVI skyriaus 1 punktas (Tarybos direktyva 76/768/EEB) papildomas šiomis įtraukomis:

„—

32007 L 0053: 2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyva 2007/53/EB (OL L 226, 2007 8 30, p. 19) su pataisymais, padarytais OL L 22, 2008 1 25, p. 21,

32007 L 0054: 2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyva 2007/54/EB (OL L 226, 2007 8 30, p. 21) su pataisymais, padarytais OL L 258, 2007 10 4, p. 44.“

2 straipsnis

Direktyvų 2007/53/EB ir 2007/54/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. balandžio 26 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 124, 2008 5 8, p. 19.

(2)  OL L 226, 2007 8 30, p. 19.

(3)  OL L 226, 2007 8 30, p. 21.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


Top