Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0723

2010/723/ES: 2010 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2005/359/EB, leidžiančio nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo ( Quercus L. ) rąstų su žieve, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8229)

OJ L 312, 27.11.2010, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 115 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/723/oj

27.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 26 d.

kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2005/359/EB, leidžiančio nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve, galiojimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8229)

(2010/723/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstai su žieve (toliau – rąstai) iš esmės negali būti įvežami į Sąjungą, nes taip į ją gali patekti ąžuolo vytulį sukeliantis Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

(2)

Komisijos sprendimu 2005/359/EB (2) valstybėms narėms leidžiama, taikant konkrečius reikalavimus, dėl Jungtinių Valstijų kilmės rąstų nustatyti nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies ir tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies i punkto trečios įtraukos leidžiančias nukrypti nuostatas, atsižvelgiant į tos direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 3 dalį. Minėto sprendimo galiojimo laikas baigiasi 2010 m. gruodžio 31 d.

(3)

Leidimas turėtų būti pratęstas, nes jį pagrindžiančios aplinkybės tebegalioja, o naujos informacijos, dėl kurios reikėtų persvarstyti konkrečius reikalavimus, nėra.

(4)

Remiantis patirtimi, sukaupta taikant Sprendimą 2005/359/EB, leidimą reikėtų pratęsti 10 metų.

(5)

Valstybės narės, kurios naudojasi tokia leidžiančia nukrypti nuostata, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kasmet turėtų teikti jos taikymo ataskaitą, kad Augalų sveikatos nuolatinis komitetas galėtų patikrinti, ar šis sprendimas deramai įgyvendinamas.

(6)

Todėl Sprendimas 2005/359/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/359/EB 10 ir 11 straipsniai pakeičiami taip:

„10 straipsnis

Valstybės narės, kurios pasinaudojo 1 straipsnyje nustatyta leidžiančia nukrypti nuostata, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms iki kiekvienų metų birželio 30 d. teikia tos nuostatos taikymo praėjusiu gegužės 1 d.–balandžio 30 d. laikotarpiu ataskaitą.

Ataskaitoje nurodoma informacija apie importuotą kiekį.

11 straipsnis

Šis sprendimas netenka galios 2020 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 114, 2005 5 4, p. 14.


Top