Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0356

2014/356/ES: 2014 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl nurodytųjų augalų įvežimo į Sąjungą ir jų vežimo Sąjungoje sąlygų, siekiant, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų Anoplophora chinensis (Forster), iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/138/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3798)

OJ L 175, 14.6.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/356/oj

14.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/38


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. birželio 12 d.

kuriuo dėl nurodytųjų augalų įvežimo į Sąjungą ir jų vežimo Sąjungoje sąlygų, siekiant, kad į Sąjungą nepatektų ir joje neišplistų Anoplophora chinensis (Forster), iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/138/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3798)

(2014/356/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/138/ES (2) leidžiama įvežti į Sąjungą augalus, kurie mažiausiai dvejus metus iki eksportavimo buvo auginami Anoplophora chinensis (Forster) neužkrėstoje auginimo vietoje (toliau – nurodytasis organizmas);

(2)

remiantis Kinijos pateikta informacija, augalai, kurie yra jaunesni nei dveji metai ir kurie visą augimo laikotarpį buvo auginami nurodytuoju organizmu neužkrėstoje auginimo vietoje, kuri nėra kenksmingaisiais organizmais neužkrėstoje teritorijoje, nekelia papildomos tokio organizmo įvežimo rizikos. Todėl yra tikslinga tokius augalus taip pat leisti importuoti;

(3)

taip pat yra tikslinga leisti įvežti tokius augalus iš kitų trečiųjų šalių ir leisti juos vežti Sąjungoje;

(4)

todėl Įgyvendinimo sprendimo 2012/138/ES I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimo 2012/138/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2012 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Sąjungą ir išplitimui joje (OL L 64, 2012 3 3, p. 38).


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2012/138/ES I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 1 dalies b punkto įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„b)

augalai mažiausiai dvejus metus iki eksportavimo, arba, jei jie yra jaunesni nei dveji metai, visą augimo laikotarpį buvo auginami Anoplophora chinensis (Forster) neužkrėstoje auginimo vietoje, nustatytoje pagal tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus:“

b)

B dalies 1 dalies b punkto įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„b)

augalai mažiausiai dvejus metus iki eksportavimo, arba, jei jie yra jaunesni nei dveji metai, visą augimo laikotarpį buvo auginami Anoplophora chinensis (Forster) neužkrėstoje auginimo vietoje, nustatytoje pagal tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus:“

2)

2 skirsnio 1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„1.

Sąjungos demarkacinių zonų kilmės (1) nurodytieji augalai gali būti vežami Sąjungoje tik jei kartu su jais pateikiami augalų pasai, parengti ir išduoti pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB (2), ir mažiausiai dvejus metus iki vežant arba, jei augalai yra jaunesni nei dveji metai, visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo vietoje:“


Top