Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1366

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1366/2014 2014 m. gruodžio 19 d. kuriuo skelbiama Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 nustatyta žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2015 m. nomenklatūra (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 368, 23.12.2014, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1366/oj

23.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 368/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1366/2014

2014 m. gruodžio 19 d.

kuriuo skelbiama Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 nustatyta žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2015 m. nomenklatūra

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3846/87, nustatantį žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą (2), ypač į jo 3 straipsnio ketvirtą pastraipą,

kadangi:

laikantis žemės ūkio produktų eksporto tvarkos reguliavimo nuostatų, reikėtų paskelbti visą grąžinamųjų išmokų nomenklatūros tekstą, įsigaliojantį 2015 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3846/87 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas yra pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2)

II priedas yra pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. ir jo galiojimas baigiasi 2015 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ, UŽ KURIUOS SKIRIAMOS EKSPORTO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, NOMENKLATŪRA

TURINYS

Sektorius

1.

Javai ir kviečių bei rugių miltai, kruopos arba rupiniai 03

2.

Ryžiai ir skaldyti ryžiai 05

3.

Iš javų pagaminti produktai 07

4.

Grūdiniai kombinuotieji pašarai 12

5.

Galvijų mėsa 13

6.

Kiaulių mėsa 19

7.

Paukštiena 23

8.

Kiaušiniai 25

9.

Pienas ir pieno produktai 26

10.

Baltasis ir žaliavinis cukrus be tolesnio perdirbimo 41

11.

Sirupai ir kiti cukraus produktai 42

1.   Javai ir kviečių bei rugių miltai, kruopos arba rupiniai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

1001

Kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys):

 

– Kietųjų kviečių:

 

1001 11 00

– – Sėkla:

1001 11 00 9000

1001 19 00

– – Kiti

1001 19 00 9000

– Kiti:

 

ex 1001 91

– – Sėkla:

 

1001 91 20

– – – Paprastųjų kviečių ir meslino (kviečių bei rugių mišinio) sėkla

1001 91 20 9000

1001 91 90

– – – Kiti

1001 91 90 9000

1001 99 00

– – Kiti

1001 99 00 9000

1002

Rugiai:

 

1002 10 00

– Sėkla

1002 10 00 9000

1002 90 00

– Kiti

1002 90 00 9000

1003

Miežiai:

 

1003 10 00

– Sėkla

1003 10 00 9000

1003 90 00

– Kiti

1003 90 00 9000

1004

Avižos:

 

1004 10 00

– Sėkla

1004 10 00 9000

1004 90 00

– Kiti

1004 90 00 9000

1005

Kukurūzai:

 

ex 1005 10

– Sėkla:

 

1005 10 90

– – Kiti

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Kiti

1005 90 00 9000

1007

Grūdinis sorgas:

 

1007 10

– Sėkla:

 

1007 10 10

– – Hibridai

 

1007 10 90

– – Kiti

1007 10 90 9000

1007 90 00

– Kiti

1007 90 00 9000

ex 1008

Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas (strypainio sėklos); kiti javai:

 

– Soros:

 

1008 21 00

– – Sėkla

1008 21 00 9000

1008 29 00

– – Kiti

1008 29 00 9000

1101 00

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai:

 

– Kvietiniai miltai:

 

1101 00 11

– – Iš kietųjų kviečių

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – Iš paprastųjų kviečių ir kviečių spelta:

 

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 0 iki 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 601 iki 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 901 iki 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 1 101 iki 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 1 651 iki 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Kurių pelenų kiekis didesnis kaip 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

1101 00 90 9000

ex 1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai:

 

ex 1102 90

– Kiti:

 

1102 90 70

– – Ruginiai miltai:

 

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 0 iki 1 400 mg/100 g

1102 90 70 9500

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 1 401 iki 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9700

– – – Kurių pelenų kiekis didesnis kaip 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9900

ex 1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės:

 

– Kruopos ir rupiniai:

 

1103 11

– – Kviečių:

 

1103 11 10

– – – Kietųjų kviečių:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis nuo 0 iki 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Rupiniai, kurių mažiau kaip 10 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Kiti

1103 11 10 9400

– – – – Kurių pelenų kiekis didesnis kaip 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Paprastųjų kviečių ir kviečių spelta:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis nuo 0 iki 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Kurių pelenų kiekis didesnis kaip 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ryžiai ir skaldyti ryžiai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 1006

Ryžiai:

 

1006 20

– Lukštenti (rudieji) ryžiai:

 

– – Plikyti:

 

1006 20 11

– – – Trumpagrūdžiai

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Vidutinių grūdų ryžiai

1006 20 13 9000

– – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 20 15

– – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3

1006 20 17 9000

– – Kiti:

 

1006 20 92

– – – Trumpagrūdžiai

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Vidutinių grūdų ryžiai

1006 20 94 9000

– – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 20 96

– – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti:

 

– – Iš dalies nulukštenti ryžiai:

 

– – – Plikyti:

 

1006 30 21

– – – – Trumpagrūdžiai

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Vidutinių grūdų ryžiai

1006 30 23 9000

– – – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 30 25

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3

1006 30 27 9000

– – – Kiti:

 

1006 30 42

– – – – Trumpagrūdžiai

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Vidutinių grūdų ryžiai

1006 30 44 9000

– – – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 30 46

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3

1006 30 48 9000

– – Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

– – – Plikyti:

 

1006 30 61

– – – – Trumpagrūdžiai:

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės neto masės pakuotes

1006 30 61 9100

– – – – – Kiti

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Vidutinių grūdų ryžiai:

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės neto masės pakuotes

1006 30 63 9100

– – – – – Kiti

1006 30 63 9900

– – – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 30 65

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3:

 

– – – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės neto masės pakuotes

1006 30 65 9100

– – – – – – Kiti

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3:

 

– – – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės neto masės pakuotes

1006 30 67 9100

– – – – – – Kiti

1006 30 67 9900

– – – Kiti:

 

1006 30 92

– – – – Trumpagrūdžiai:

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės neto masės pakuotes

1006 30 92 9100

– – – – – Kiti

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Vidutinių grūdų ryžiai:

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės neto masės pakuotes

1006 30 94 9100

– – – – – Kiti

1006 30 94 9900

– – – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 30 96

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3:

 

– – – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės neto masės pakuotes

1006 30 96 9100

– – – – – – Kiti

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3:

 

– – – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės neto masės pakuotes

1006 30 98 9100

– – – – – – Kiti

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Skaldyti ryžiai

1006 40 00 9000


3.   Iš javų pagaminti produktai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai:

 

ex 1102 20

– Kukurūziniai miltai:

 

ex 1102 20 10

– – Kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

– – – Kurių riebalų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1,3 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,8 % sausosios medžiagos masės (2)

1102 20 10 9200

– – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 1,3 %, bet ne daugiau kaip 1,5 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Kiti:

 

– – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 1,7 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Kiti:

 

1102 90 10

– – Miežiniai miltai:

 

– – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės

1102 90 10 9100

– – – Kiti

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Avižiniai miltai:

 

– – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 1,8 % sausosios medžiagos masės, drėgmės kiekis ne didesnis kaip 11 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta

1102 90 30 9100

ex 1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės:

 

– Kruopos ir rupiniai:

 

ex 1103 13

– – Kukurūzų:

 

ex 1103 13 10

– – – Kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

– – – – Kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 0,9 % masės, o žalios ląstelienos kiekis ne didesnis kaip 0,6 % sausosios medžiagos masės, iš kurių ne daugiau kaip 30 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 315 mikronų, ir iš kurių ne daugiau kaip 5 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 150 mikronų (3)

1103 13 10 9100

– – – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 0,9 % masės, bet ne daugiau kaip 1,3 % masės, o žalios ląstelienos kiekis ne didesnis kaip 0,8 % sausosios medžiagos masės, iš kurių ne daugiau kaip 30 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 315 mikronų, ir iš kurių ne daugiau kaip 5 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 150 mikronų (3)

1103 13 10 9300

– – – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 1,3 % masės, bet ne daugiau kaip 1,5 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 1,0 % sausosios medžiagos masės, iš kurių ne daugiau kaip 30 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 315 mikronų, ir iš kurių ne daugiau kaip 5 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 150 mikronų (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 1,5 % masės, bet ne daugiau kaip 1,7 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, iš kurių ne daugiau kaip 30 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 315 mikronų, ir iš kurių ne daugiau kaip 5 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 150 mikronų (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Kitų javų:

 

1103 19 20

– – – Rugių arba miežių:

 

– – – – Rugių

1103 19 20 9100

– – – – Miežių:

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės

1103 19 20 9200

ex 1103 19 40

– – – Avižų:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis ne didesnis kaip 0,1 %, drėgmės kiekis ne didesnis kaip 11 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Granulės:

 

ex 1103 20 25

– – Rugių arba miežių:

 

– – – Miežių

1103 20 25 9100

1103 20 60

– – Kviečių

1103 20 60 9000

ex 1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, klasifikuojamus 1006 pozicijoje; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti:

 

– Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius:

 

ex 1104 12

– – Avižų:

 

ex 1104 12 90

– – – Perdirbti į dribsnius:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis ne didesnis kaip 0,1 %, drėgmės kiekis ne didesnis kaip 12 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta

1104 12 90 9100

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis didesnis kaip 0,1 %, bet ne didesnis kaip 1,5 %, drėgmės kiekis ne didesnis kaip 12 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Kitų javų:

 

1104 19 10

– – – Kviečių

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Kukurūzų:

 

– – – – Perdirbti į dribsnius:

 

– – – – – Kurių riebalų kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,7 % sausosios medžiagos masės (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,3 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,8 % sausosios medžiagos masės (3)

1104 19 50 9130

– – – Miežių:

 

ex 1104 19 69

– – – – Perdirbti į dribsnius

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės

1104 19 69 9100

– Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti):

 

ex 1104 22

– – Avižų:

 

ex 1104 22 40

– – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti:

 

– – – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė):

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,5 %, drėgmės kiekis sudaro ne daugiau kaip 11 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta pagal Reglamento (EB) Nr. 508/2008 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 22 40 9100

– – – – Lukštenti ir skaldyti arba smulkinti („Grütze“ arba „grutten“):

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 %, drėgmės kiekis sudaro ne daugiau kaip 11 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta pagal Reglamento (EB) Nr. 508/2008 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 22 40 9200

ex 1104 23

– – Kukurūzų:

 

ex 1104 23 40

– – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti; gludinti:

 

– – – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti:

 

– – – – – Kurių riebalų kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,6 % sausosios medžiagos masės („Grütze“ arba „grutten“) pagal Reglamento (EB) Nr. 508/2008 priede pateiktą apibrėžimą (1)  (3)

1104 23 40 9100

– – – – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,3 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,8 % sausosios medžiagos masės („Grütze“ arba „grutten“) pagal Reglamento (EB) Nr. 508/2008 priede pateiktą apibrėžimą (1)  (3)

1104 23 40 9300

1104 29

– – Kitų javų:

 

– – – Miežių:

 

ex 1104 29 04

– – – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti:

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės pagal Reglamento (EB) Nr. 508/2008 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 04 9100

ex 1104 29 05

– – – – Gludinti:

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės (be talko):

 

– – – – – – Pirmos kategorijos, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 508/2008 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 05 9100

– – – – – – Antros kategorijos, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 508/2008 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 05 9300

– – – Kiti:

 

ex 1104 29 17

– – – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti:

 

– – – – – Kviečiai, neskaldyti arba nesmulkinti, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 508/2008 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 17 9100

– – – – Apdirbti tiktai smulkinant:

 

1104 29 51

– – – – – Kviečių

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Rugių

1104 29 55 9000

1104 30

– Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti:

 

1104 30 10

– – Kviečių

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Kitų javų

1104 30 90 9000

1107

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas:

 

1107 10

– Neskrudintas:

 

– – Kviečių:

 

1107 10 11

– – – Miltų pavidalo

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Kitas

1107 10 19 9000

– – Kitas:

 

1107 10 91

– – – Miltų pavidalo

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Kitas

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Skrudintas

1107 20 00 9000

ex 1108

Krakmolas; inulinas:

 

– Krakmolas (4):

 

ex 1108 11 00

– – Kviečių krakmolas:

 

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 87 % ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 %

1108 11 00 9200

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 84 %, bet mažesnis kaip 87 %, ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Kukurūzų krakmolas:

 

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 87 % ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 %

1108 12 00 9200

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 84 %, bet mažesnis kaip 87 %, ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Bulvių krakmolas:

 

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 80 % ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 %

1108 13 00 9200

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 77 %, bet mažesnis kaip 80 %, ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Kiti krakmolai:

 

ex 1108 19 10

– – – Ryžių krakmolas:

 

– – – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 87 % ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 84 %, bet mažesnis kaip 87 %, ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas:

 

– Džiovintas kviečių glitimas, kurio baltymų kiekis sudaro ne mažiau kaip 82 % sausosios medžiagos masės (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

 

ex 1702 30

– Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės:

 

– – Kiti:

 

1702 30 50

– – – Turintys baltų kristalinių miltelių, aglomeruotų arba neaglomeruotų, pavidalą

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Kiti (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų:

 

1702 40 90

– – Kiti (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

 

1702 90 50

– – Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas:

 

– – – Maltodekstrinas, balto, kieto, aglomeruoto ar neaglomeruoto pavidalo

1702 90 50 9100

– – – Kiti (6)

1702 90 50 9900

– – Karamelė (degintas cukrus):

 

– – – Kita:

 

1702 90 75

– – – – Turinti aglomeruotų arba neaglomeruotų miltelių pavidalą

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Kita

1702 90 79 9000

ex 2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

ex 2106 90

– Kiti:

 

– – Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai:

 

– – – Kiti:

 

2106 90 55

– – – – Gliukozės sirupas ir maltodekstrino sirupas (6)

2106 90 55 9000


4.   Grūdiniai kombinuotieji pašarai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams (7):

 

ex 2309 10

– Kačių ir šunų maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes:

 

– – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų:

 

– – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo:

 

– – – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 13 9000

– – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo (8):

 

2309 10 31

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 33 9000

– – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo (8):

 

2309 10 51

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Kiti:

 

– – Kiti, įskaitant premiksus:

 

– – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų:

 

– – – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo:

 

– – – – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 33 9000

– – – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 43 9000

– – – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 53 9000


5.   Galvijų mėsa

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 0102

Gyvi galvijai:

 

– Galvijai:

 

ex 0102 21

– – Grynaveisliai veisliniai gyvuliai:

 

ex 0102 21 10

– – – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 250 kg arba didesnis:

 

– – – – – Iki 30 mėnesių amžiaus

0102 21 10 9140

– – – – – Kiti

0102 21 10 9150

ex 0102 21 30

– – – Karvės:

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 250 kg arba didesnis:

 

– – – – – Iki 30 mėnesių amžiaus

0102 21 30 9140

– – – – – Kitos

0102 21 30 9150

ex 0102 21 90

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 300 kg arba didesnis

0102 21 90 9120

ex 0102 29

– – Kiti:

 

– – – Kiti nei Bibos arba Poephagus pogenčių:

 

– – – – Didesnio kaip 160 kg, bet ne didesnio kaip 300 kg svorio:

 

ex 0102 29 41

– – – – – Skerstini:

 

– – – – – – Didesnio kaip 220 kg svorio

0102 29 41 9100

– – – – Didesnio kaip 300 kg svorio:

 

– – – – – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

0102 29 51

– – – – – – Skerstinos

0102 29 51 9000

0102 29 59

– – – – – – Kitos

0102 29 59 9000

– – – – – Karvės:

 

0102 29 61

– – – – – – Skerstinos

0102 29 61 9000

0102 29 69

– – – – – – Kitos

0102 29 69 9000

– – – – – Kiti:

 

0102 29 91

– – – – – – Skerstini

0102 29 91 9000

0102 29 99

– – – – – – Kiti

0102 29 99 9000

– Buivolai:

 

ex 0102 31 00

– – Grynaveisliai veisliniai gyvuliai:

 

– – – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 250 kg arba didesnis:

 

– – – – – Iki 30 mėnesių amžiaus

0102 31 00 9100

– – – – – Kitos

0102 31 00 9150

– – – Karvės:

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 250 kg arba didesnis:

 

– – – – – Iki 30 mėnesių amžiaus

0102 31 00 9200

– – – – – Kitos

0102 31 00 9250

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 300 kg arba didesnis

0102 31 00 9300

0102 39

– – Kiti:

 

ex 0102 39 10

– – – Naminių rūšių:

 

– – – – Didesnio kaip 160 kg, bet ne didesnio kaip 300 kg svorio:

 

– – – – – Skerstini:

 

– – – – – – Didesnio kaip 220 kg svorio

0102 39 10 9100

– – – – Didesnio kaip 300 kg svorio:

 

– – – – – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

– – – – – – Skerstinos

0102 39 10 9150

– – – – – – Kitos

0102 39 10 9200

– – – – – Karvės:

 

– – – – – – Skerstinos

0102 39 10 9250

– – – – – – Kitos

0102 39 10 9300

– – – – – Kiti:

 

– – – – – – Skerstini

0102 39 10 9350

– – – – – – Kiti

0102 39 10 9400

ex 0102 90

– Kiti:

 

ex 0102 90 20

– – Grynaveisliai veisliniai gyvuliai:

 

– – – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 250 kg arba didesnis:

 

– – – – – Iki 30 mėnesių amžiaus

0102 90 20 9100

– – – – – Kitos

0102 90 20 9150

– – – Karvės:

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 250 kg arba didesnis:

 

– – – – – Iki 30 mėnesių amžiaus

0102 90 20 9200

– – – – – Kitos

0102 90 20 9250

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių gyvasis svoris 300 kg arba didesnis

0102 90 20 9300

– – Kiti:

 

ex 0102 90 91

– – – Naminių rūšių:

 

– – – – Didesnio kaip 160 kg, bet ne didesnio kaip 300 kg svorio:

 

– – – – – Skerstini:

 

– – – – – – Didesnio kaip 220 kg svorio

0102 90 91 9100

– – – – Didesnio kaip 300 kg svorio:

 

– – – – – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

– – – – – – Skerstinos

0102 90 91 9150

– – – – – – Kitos

0102 90 91 9200

– – – – – Karvės:

 

– – – – – – Skerstinos

0102 90 91 9250

– – – – – – Kitos

0102 90 91 9300

– – – – – Kiti:

 

– – – – – – Skerstini

0102 90 91 9350

– – – – – – Kiti

0102 90 91 9400

0201

Galvijų mėsa, šviežia arba atšaldyta:

 

0201 10 00

– Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

– – Skerdenos arba skerdenos pusės priekinė dalis turi būti su daugiau kaip 10 šonkaulių ir su visais kaulais ir sprandu, taip pat kaklu ir mente:

 

– – – Suaugusių galvijų patinų (10)

0201 10 00 9110

– – – Kitos

0201 10 00 9120

– – Kitos:

 

– – – Suaugusių galvijų patinų (10)

0201 10 00 9130

– – – Kitos

0201 10 00 9140

0201 20

– Kitos skerdenų dalys su kaulais:

 

0201 20 20

– – „Kompensuoti“ ketvirčiai:

 

– – – Suaugusių galvijų patinų (10)

0201 20 20 9110

– – – Kiti

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai:

 

– – – Suaugusių galvijų patinų (10)

0201 20 30 9110

– – – Kiti

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai:

 

– – – Turintys ne daugiau kaip 8 šonkaulius arba 8 poras šonkaulių:

 

– – – – Suaugusių galvijų patinų (10)

0201 20 50 9110

– – – – Kiti

0201 20 50 9120

– – – Turintys daugiau kaip 8 šonkaulius arba 8 poras šonkaulių:

 

– – – – Suaugusių galvijų patinų (10)

0201 20 50 9130

– – – – Kiti

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Kiti:

 

– – – Kaulų svoris ne didesnis kaip trečdalis skerdenos dalies svorio

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Be kaulų:

 

– – Mėsos gabalai be kaulų, eksportuojami į JAV pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (12) sąlygas arba į Kanadą pagal Reglamento (EB) Nr. 1041/2008 (13) sąlygas

0201 30 00 9050

– – Mėsos gabalai be kaulų, įskaitant maltą mėsą, kurių sudėtyje esantis vidutinis liesos galvijų mėsos kiekis (be riebalų) sudaro 78 % ar daugiau (15)

0201 30 00 9060

– – Kita, supakuota atskirais gabalais, kurios sudėtyje esantis vidutinis liesos galvijų mėsos kiekis (be riebalų) sudaro 55 % ar daugiau (15):

 

– – – iš suaugusių galvijų patinų užpakalinių ketvirčių, turinčių ne daugiau kaip 8 šonkaulius ar 8 poras šonkaulių, perkirstų tiesiai arba „Pistola“ pjūviu (11)

0201 30 00 9100

– – – iš neperskirtų ar perskirtų suaugusių galvijų patinų priekinių ketvirčių, perkirstų tiesiai arba „Pistola“ pjūviu (11)

0201 30 00 9120

– – Kita

0201 30 00 9140

ex 0202

Galvijų mėsa, užšaldyta:

 

0202 10 00

– Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

– – Skerdenos arba skerdenos pusės priekinė dalis turi būti su daugiau kaip 10 šonkaulių ir su visais kaulais ir sprandu, taip pat kaklu ir mente

0202 10 00 9100

– – Kitos

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Kitos skerdenų dalys su kaulais:

 

0202 20 10

– – „Kompensuoti“ ketvirčiai

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai:

 

– – – Turintys ne daugiau kaip 8 šonkaulius ar 8 poras šonkaulių

0202 20 50 9100

– – – Turintys daugiau kaip 8 šonkaulius ar 8 poras šonkaulių

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Kiti:

 

– – – Kaulų svoris ne didesnis kaip trečdalis skerdenos dalies svorio

0202 20 90 9100

ex 0202 30

– Be kaulų:

 

0202 30 90

– – Kitos:

 

– – – Mėsos gabalai be kaulų, eksportuojami į JAV pagal Reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (12) sąlygas arba į Kanadą pagal Reglamento (EB) Nr. 1041/2008 (13) sąlygas

0202 30 90 9100

– – – Kiti, įskaitant maltą mėsą, kurios sudėtyje esantis vidutinis liesos galvijų mėsos kiekis (be riebalų) sudaro 78 % ar daugiau (15)

0202 30 90 9200

– – – Kita

0202 30 90 9900

ex 0206

Galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti:

 

ex 0206 10

– Galvijų, švieži arba atšaldyti:

 

– – Kiti:

 

0206 10 95

– – – Storosios ir plonosios diafragmos

0206 10 95 9000

– Galvijų, užšaldyti:

 

ex 0206 29

– – Kiti:

 

– – – Kiti:

 

0206 29 91

– – – – Storosios ir plonosios diafragmos

0206 29 91 9000

ex 0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti (vytinti) arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai:

 

ex 0210 20

– Galvijų mėsos:

 

ex 0210 20 90

– – Be kaulų:

 

– – – Sūdyta ir džiovinta (vytinta)

0210 20 90 9100

ex 1602

Kiti paruošti arba konservuoti mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo gaminiai:

 

ex 1602 50

– Iš galvijų:

 

– – Kiti:

 

ex 1602 50 31

– – – Sūdyta jautiena, sandarioje pakuotėje, kurioje nėra kitos nei galvijų rūšių mėsos:

 

– – – – Kurios kolageno ir baltymų santykis ne didesnis kaip 0,35 (16) ir kurioje galvijų mėsos (be subproduktų ir riebalų) svoris procentais sudaro:

 

– – – – – 90 % ar daugiau:

 

– – – – – – Produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 (14) reikalavimus

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % ir daugiau, bet mažiau kaip 90 %:

 

– – – – – – Produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 (14) reikalavimus

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Kiti, sandarioje pakuotėje:

 

– – – – Kurioje nėra kitos nei galvijų rūšių mėsos:

 

– – – – – Kurios kolageno ir baltymų santykis ne didesnis kaip 0,35 (16) ir kurioje galvijų mėsos (be subproduktų ir riebalų) svoris procentais sudaro:

 

– – – – – – 90 % ar daugiau:

 

– – – – – – – Produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 (14) reikalavimus

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % ir daugiau, bet mažiau kaip 90 %:

 

– – – – – – – Produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 (14) reikalavimus

1602 50 95 9325


6.   Kiaulių mėsa

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 0103

Gyvos kiaulės:

 

– Kitos:

 

ex 0103 91

– – Sveriančios mažiau kaip 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Naminių rūšių

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Sveriančios ne mažiau kaip 50 kg:

 

– – – Naminių rūšių:

 

0103 92 19

– – – – Kitos

0103 92 19 9000

ex 0203

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

 

– Šviežia arba atšaldyta:

 

ex 0203 11

– – Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

0203 11 10

– – – Naminių kiaulių (27)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0203 12 11

– – – – Kumpiai ir jų dalys:

 

– – – – – Kuriuose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Mentės ir jų dalys (28):

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Kita:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0203 19 11

– – – – Priekinės nuokartos ir jų dalys (29):

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Nugarinės ir jų dalys, su kaulais:

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Šoninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys:

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % svorio

0203 19 15 9100

– – – – Kita:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Be kaulų:

 

– – – – – – Kumpių, priekinių nuokartų, menčių, nugarinių mėsa bei jų dalys (17)  (26)  (28)  (29)  (30)

0203 19 55 9110

– – – – – – Šoninės ir jų dalys, kuriose bendras kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % svorio (17)  (26)

0203 19 55 9310

– Užšaldyta:

 

ex 0203 21

– – Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

0203 21 10

– – – Naminių kiaulių (27)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0203 22 11

– – – – Kumpiai ir jų dalys:

 

– – – – – Kuriuose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Mentės ir jų dalys (28):

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Kita:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0203 29 11

– – – – Priekinės nuokartos ir jų dalys (29):

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Nugarinės ir jų dalys, su kaulais:

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Šoninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys:

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % svorio

0203 29 15 9100

– – – – Kita:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Be kaulų:

 

– – – – – – Kumpių, priekinių nuokartų, menčių mėsa ir jų dalys (17)  (28)  (29)  (30)  (31)

0203 29 55 9110

ex 0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti (vytinti) arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai:

 

– Kiaulių mėsos:

 

ex 0210 11

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

– – – – Sūdyti arba užpilti sūrymu:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Kumpiai ir jų dalys:

 

– – – – – – Kuriuose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0210 11 11 9100

– – – – Džiovinti (vytinti) arba rūkyti

 

ex 0210 11 31

– – – – – Kumpiai ir jų dalys:

 

– – – – – – „Prosciutto di Parma“, „Prosciutto di San Daniele“ (18):

 

– – – – – – – Kuriuose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0210 11 31 9110

– – – – – – Kiti:

 

– – – – – – – Kuriuose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Šoninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0210 12 11

– – – – Sūdytos arba užpiltos sūrymu:

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % svorio

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Džiovintos (vytintos) arba rūkytos:

 

– – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % svorio

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Kitos:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

– – – – Sūdytos arba užpiltos sūrymu:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Nugarinės ir jų dalys:

 

– – – – – – Kuriose bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % svorio

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Kitos:

 

– – – – – – Be kaulų:

 

– – – – – – – Kumpių, priekinių nuokartų, menčių, nugarinių mėsa bei jų dalys (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Šoninės ir jų dalys, be odos (17):

 

– – – – – – – – Kuriose bendras kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % svorio

0210 19 50 9310

– – – – Džiovintos (vytintos) arba rūkytos:

 

– – – – – Kitos:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Be kaulų:

 

– – – – – – – „Prosciutto di Parma“, „Prosciutto di San Daniele“ ir jų dalys (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Kumpių, priekinių nuokartų, menčių, nugarinių mėsa bei jų dalys (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų:

 

– Kiti (23):

 

1601 00 91

– – Dešros, sausos arba tepamos, nevirtos ir nekeptos (20)  (21):

 

– – – Be paukštienos ar jos subproduktų

1601 00 91 9120

– – – Kitos

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Kiti (19)  (21):

 

– – – Be paukštienos ar jos subproduktų

1601 00 99 9110

– – – Kiti

1601 00 99 9190

ex 1602

Kiti paruošti arba konservuoti mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo gaminiai:

 

– Iš kiaulių:

 

ex 1602 41

– – Kumpių ir jų dalių:

 

ex 1602 41 10

– – – Naminių kiaulių (22):

 

– – – – Virti, kurių ne mažiau kaip 80 % svorio sudaro mėsa ir riebalai (23)  (24):

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto svoris ne mažesnis kaip 1 kg (32)

1602 41 10 9110

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto svoris mažesnis kaip 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Menčių ir jų dalių:

 

ex 1602 42 10

– – – Naminių kiaulių (22):

 

– – – – Virti, kurių ne mažiau kaip 80 % svorio sudaro mėsa ir riebalai (23)  (24):

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto svoris ne mažesnis kaip 1 kg (33)

1602 42 10 9110

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto svoris mažesnis kaip 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Kitos skerdenos dalys, įskaitant mišinius:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

– – – – Kurios ne mažiau kaip 80 % svorio sudaro bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Kiti (22)  (25):

 

– – – – – – Virti, kurių ne mažiau kaip 80 % svorio sudaro mėsa ir riebalai (23)  (24):

 

– – – – – – – Kurių sudėtyje nėra paukštienos arba jos subproduktų:

 

– – – – – – – – Kurių sudėtyje yra produktas, sudarytas iš aiškiai matomų raumeninių mėsos gabalėlių, kurių dydis neleidžia nustatyti, ar jie pagaminti iš kumpio, mentės, nugarinės ar kaklinės, kartu su nedideliais matomais riebalų gabalėliais ir nedideliais kiekiais drebučių

1602 49 19 9130


7.   Paukštiena

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištos ir gaidžiai), antys, žąsys, kalakutai ir perlinės vištos (patarškos):

 

– Sveriantys ne daugiau kaip 185 g:

 

0105 11

– – Gallus domesticus rūšies paukščiai (vištų jaunikliai):

 

– – – Tėvų ir protėvių moteriškos lyties paukščių jaunikliai:

 

0105 11 11

– – – – Dedeklių rūšių

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Kiti

0105 11 19 9000

– – – Kiti:

 

0105 11 91

– – – – Dedeklių rūšių

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Kiti

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Kalakutų jaunikliai

0105 12 00 9000

0105 14 00

– – Žąsų jaunikliai

0105 14 00 9000

ex 0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti:

 

– Gallus domesticus rūšies paukščių:

 

ex 0207 12

– – Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, užšaldytos:

 

ex 0207 12 10

– – – Nupeštos ir išskrostos, be galvų ir pėdų, bet su kakleliais, širdelėmis, kepenėlėmis ir skilveliais, vadinamos „70 % viščiukas“

 

– – – – Su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – Kitos

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Nupeštos ir išskrostos, be galvų ir pėdų, taip pat be kaklelių, širdelių, kepenėlių ir skilvelių, vadinamos „65 % viščiukas“, arba pateiktos kitu pavidalu:

 

– – – – Vadinamos „65 % viščiukas“:

 

– – – – – Su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – Kitos

0207 12 90 9190

– – – – Gallus domesticus rūšies naminiai paukščiai, nupešti ir išskrosti, be galvų ir pėdų, bet su kintamos sudėties kaklelių, širdelių, kepenėlių ir skilvelių rinkiniu:

 

– – – – – Gallus domesticus rūšies naminiai paukščiai su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – Kitos

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Skerdenėlių dalys ir subproduktai, užšaldyti:

 

– – – Skerdenėlių dalys:

 

– – – – Su kaulais:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Pusės arba ketvirčiai:

 

– – – – – – Gallus domesticus rūšies naminių paukščių su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – – Kitos

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Kulšelės ir jų dalys:

 

– – – – – – Gallus domesticus rūšies naminių paukščių su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – – Kitos

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Kitos:

 

– – – – – – Pusės arba ketvirčiai be uodegos:

 

– – – – – – – Gallus domesticus rūšies naminių paukščių su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – – – Kitos

0207 14 70 9190

– – – – – – Dalys, kurias sudaro visa ar dalis kulšelės su nugarėlės dalimi, kai nugarėlės svoris neviršija 25 % viso svorio:

 

– – – – – – – Gallus domesticus rūšies naminių paukščių su visiškai sukaulėjusiais šlaunikauliais

 

– – – – – – – Kitos

0207 14 70 9290

– Kalakutų:

 

0207 25

– – Skerdenėlės, nesukapotos į dalis, užšaldytos:

 

0207 25 10

– – – Nupeštos ir išskrostos, be galvų ir pėdų, bet su kakleliais, širdelėmis, kepenėlėmis ir skilveliais, vadinamos „80 % kalakutas“

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Nupeštos ir išskrostos, be galvų ir pėdų, taip pat be kaklelių, širdelių, kepenėlių ir skilvelių, vadinamos „73 % kalakutas“, arba pateiktos kitu pavidalu

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Skerdenėlių dalys ir subproduktai, užšaldyti:

 

– – – Skerdenėlių dalys:

 

ex 0207 27 10

– – – – Be kaulų:

 

– – – – – Homogenizuota mėsa, įskaitant mechaniškai atskirtą nuo kaulų mėsą

 

– – – – – Kita:

 

– – – – – – Kita nei uodegos

0207 27 10 9990

– – – – Su kaulais:

 

– – – – – Kulšelės ir jų dalys:

 

0207 27 60

– – – – – – Blauzdelės ir jų dalys

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Kitos

0207 27 70 9000


8.   Kiaušiniai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 0407

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti:

 

– Apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui) (34):

 

0407 11 00

– – Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų)

0407 11 00 9000

ex 0407 19

– – Kiti:

 

– – – Naminių paukščių, išskyrus Gallus domesticus rūšies vištas:

 

0407 19 11

– – – – Kalakučių arba žąsų

0407 19 11 9000

0407 19 19

– – – – Kitų

0407 19 19 9000

– Kiti švieži kiaušiniai:

 

0407 21 00

– – Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų)

0407 21 00 9000

ex 0407 29

– – Kiti:

 

0407 29 10

– – – Naminių paukščių, išskyrus Gallus domesticus rūšies vištas

0407 29 10 9000

ex 0407 90

– Kiti:

 

0407 90 10

– – Naminių paukščių

0407 90 10 9000

ex 0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

– Kiaušinių tryniai:

 

ex 0408 11

– – Džiovinti:

 

ex 0408 11 80

– – – Kiti:

 

– – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Kiti:

 

– – – Kiti:

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

– – – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Kiti, įskaitant užšaldytus:

 

– – – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 19 89 9100

– Kiti:

 

ex 0408 91

– – Džiovinti:

 

ex 0408 91 80

– – – Kiti:

 

– – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Kiti:

 

ex 0408 99 80

– – – Kiti:

 

– – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 99 80 9100

9.   Pienas ir pieno produktai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (45):

 

0401 10

– Kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės:

 

0401 10 10

– – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Kiti

0401 10 90 9000

0401 20

– Kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės:

 

– – Ne didesnis kaip 3 % masės:

 

0401 20 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai:

 

– – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

0401 20 11 9100

– – – – Kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

0401 20 19 9100

– – – – Kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės

0401 20 19 9500

– – Didesnis kaip 3 % masės:

 

0401 20 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Kiti

0401 20 99 9000

0401 40

– Kurių riebumas didesnis kaip 6 %, bet ne didesnis kaip 10 % masės:

 

0401 40 10

– – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

0401 40 10 9000

0401 40 90

– – Kiti

0401 40 90 9000

0401 50

– Kurių riebumas didesnis kaip 10 % masės:

 

– – Ne didesnis kaip 21 % masės:

 

0401 50 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 17 % masės

0401 50 11 9400

– – – – – Didesnis kaip 17 % masės

0401 50 11 9700

ex 0401 50 19

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebumas didesnis kaip 17 % masės:

0401 50 19 9700

– – Didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės:

 

0401 50 31

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 35 % masės

0401 50 31 9100

– – – – – Didesnis kaip 35 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

0401 50 31 9400

– – – – – Didesnis kaip 39 % masės

0401 50 31 9700

0401 50 39

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 35 % masės

0401 50 39 9100

– – – – – Didesnis kaip 35 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

0401 50 39 9400

– – – – – Didesnis kaip 39 % masės

0401 50 39 9700

– – Didesnis kaip 45 % masės:

 

0401 50 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 68 % masės

0401 50 91 9100

– – – – – Didesnis kaip 68 % masės

0401 50 91 9500

0401 50 99

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 68 % masės

0401 50 99 9100

– – – – – Didesnis kaip 68 % masės

0401 50 99 9500

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių (39):

 

0402 10

– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (41):

 

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (43):

 

0402 10 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Kiti

0402 10 19 9000

– – Kiti (44):

 

0402 10 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Kiti

0402 10 99 9000

– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės (41):

 

ex 0402 21

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (43):

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės:

 

0402 21 11

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0402 21 11 9200

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0402 21 11 9300

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0402 21 11 9500

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0402 21 11 9900

0402 21 18

– – – – Kiti:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0402 21 18 9100

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0402 21 18 9300

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0402 21 18 9500

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0402 21 18 9900

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės:

 

0402 21 91

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 28 % masės

0402 21 91 9100

– – – – – – Didesnis kaip 28 %, bet ne didesnis kaip 29 % masės

0402 21 91 9200

– – – – – – Didesnis kaip 29 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

0402 21 91 9350

– – – – – – Didesnis kaip 45 % masės

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Kiti:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 28 % masės

0402 21 99 9100

– – – – – – Didesnis kaip 28 %, bet ne didesnis kaip 29 % masės

0402 21 99 9200

– – – – – – Didesnis kaip 29 %, bet ne didesnis kaip 41 % masės

0402 21 99 9300

– – – – – – Didesnis kaip 41 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

0402 21 99 9400

– – – – – – Didesnis kaip 45 %, bet ne didesnis kaip 59 % masės

0402 21 99 9500

– – – – – – Didesnis kaip 59 %, bet ne didesnis kaip 69 % masės

0402 21 99 9600

– – – – – – Didesnis kaip 69 %, bet ne didesnis kaip 79 % masės

0402 21 99 9700

– – – – – – Didesnis kaip 79 % masės

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Kiti (44):

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – Kiti:

 

0402 29 15

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg:

 

– – – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0402 29 15 9200

– – – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0402 29 15 9300

– – – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0402 29 15 9500

– – – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Kiti:

 

– – – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0402 29 19 9300

– – – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0402 29 19 9500

– – – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0402 29 19 9900

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės:

 

0402 29 91

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Kiti:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 41 % masės

0402 29 99 9100

– – – – – – Didesnis kaip 41 % masės

0402 29 99 9500

– Kiti:

 

ex 0402 91

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (43):

 

ex 0402 91 10

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 8 % masės:

 

– – – – Kurių sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 15 %, o riebumas didesnis kaip 7,4 % masės

0402 91 10 9370

ex 0402 91 30

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 8 %, bet ne didesnis kaip 10 % masės:

 

– – – – Kurių sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 15 %

0402 91 30 9300

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės:

 

0402 91 99

– – – – Kiti

0402 91 99 9000

0402 99

– – Kiti (44):

 

ex 0402 99 10

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5 % masės:

 

– – – – Kurių sacharozės kiekis ne mažesnis kaip 40 %, sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 15 %, o riebumas didesnis kaip 6,9 % masės

0402 99 10 9350

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 9,5 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės:

 

0402 99 31

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg:

 

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 21 % masės:

 

– – – – – – Kurių sacharozės kiekis ne mažesnis kaip 40 %, o sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 15 % masės

0402 99 31 9150

– – – – – Kurių riebumas didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

0402 99 31 9300

– – – – – Kurių riebumas didesnis kaip 39 % masės

0402 99 31 9500

ex 0402 99 39

– – – – Kiti:

 

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 21 %, sacharozės kiekis ne mažesnis kaip 40 %, o sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 15 % masės

0402 99 39 9150

ex 0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

ex 0403 90

– Kiti:

 

– – Nearomatizuoti, į kuriuos nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

– – – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai (39)  (42):

 

– – – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas (35):

 

0403 90 11

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0403 90 13 9200

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0403 90 13 9300

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0403 90 13 9500

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

0403 90 19 9000

– – – – Kiti, kurių riebumas (37):

 

0403 90 33

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0403 90 33 9400

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0403 90 33 9900

– – – Kiti:

 

– – – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas (35):

 

ex 0403 90 51

– – – – – Ne didesnis kaip 3 % masės:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 90 51 9100

ex 0403 90 59

– – – – – Didesnis kaip 6 % masės:

 

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 21 % masės

0403 90 59 9170

– – – – – – Didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 35 % masės

0403 90 59 9310

– – – – – – Didesnis kaip 35 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

0403 90 59 9340

– – – – – – Didesnis kaip 39 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

0403 90 59 9370

– – – – – – Didesnis kaip 45 % masės

0403 90 59 9510

ex 0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje:

 

0404 90

– Kiti:

 

– – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas (35):

 

ex 0404 90 21

– – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

– – – – Miltelių arba granulių pavidalo, kurių vandens kiekis ne didesnis kaip 5 % masės, o pieno baltymų kiekis sausojoje pieno neriebalinėje medžiagoje:

 

– – – – – Ne mažesnis kaip 29 %, bet mažesnis kaip 34 % masės

0404 90 21 9120

– – – – – Ne mažesnis kaip 34 % masės

0404 90 21 9160

ex 0404 90 23

– – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (39):

 

– – – – Miltelių arba granulių pavidalo:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0404 90 23 9120

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0404 90 23 9130

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0404 90 23 9140

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Didesnis kaip 27 % masės (39):

 

– – – – Miltelių arba granulių pavidalo, kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 28 % masės

0404 90 29 9110

– – – – – Didesnis kaip 28 %, bet ne didesnis kaip 29 % masės

0404 90 29 9115

– – – – – Didesnis kaip 29 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

0404 90 29 9125

– – – – – Didesnis kaip 45 % masės

0404 90 29 9140

– – Kiti, kurių riebumas (37)  (39):

 

ex 0404 90 81

– – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

– – – – Miltelių ar granulių pavidalo

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – Miltelių arba granulių pavidalo:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0404 90 83 9110

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0404 90 83 9130

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0404 90 83 9150

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0404 90 83 9170

– – – – Kiti nei miltelių ar granulių pavidalo:

 

– – – – – Kurių sacharozės kiekis ne mažesnis kaip 40 %, sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 15 %, o riebumas didesnis kaip 6,9 % masės

0404 90 83 9936

ex 0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

 

0405 10

– Sviestas:

 

– – Kurio riebumas ne didesnis kaip 85 % masės:

 

– – – Natūralus sviestas:

 

0405 10 11

– – – – Tiesiogiai išfasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 11 9500

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Kitas:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 19 9500

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Atgamintas sviestas:

 

– – – – Tiesiogiai išfasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 30 9100

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 30 9300

– – – – Kitas:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Išrūgų sviestas:

 

– – – – Tiesiogiai išfasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 50 9300

– – – – Kitas:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 50 9500

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Kitas

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Pieno pastos:

 

0405 20 90

– – Kurių riebumas didesnis kaip 75 %, bet mažesnis kaip 80 % masės:

 

– – – Kurių riebumas:

 

– – – – Didesnis kaip 75 %, bet mažesnis kaip 78 % masės

0405 20 90 9500

– – – – Ne mažesnis kaip 78 % masės

0405 20 90 9700

0405 90

– Kiti:

 

0405 90 10

– – Kurių riebumas ne mažesnis kaip 99,3 % masės, o vandens kiekis ne didesnis kaip 0,5 % masės

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Kiti

0405 90 90 9000


KN kodas

Prekės aprašymas

Papildomi reikalavimai naudojant prekės kodą

Prekės kodas

Didžiausias vandens kiekis prekės svoryje

(%)

Mažiausias riebumas sausojoje medžiagoje

(%)

ex 0406

Sūriai ir varškė (38)  (40):

 

 

 

ex 0406 10

– Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė:

 

 

 

0406 10 50

– – Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės:

 

 

 

– – – Kiti:

 

 

 

– – – – Išrūgų sūris, išskyrus sūdytą Ricotta sūrį

 

 

0406 10 50 9100

– – – – Kitas:

 

 

 

– – – – – Kurio vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 72 % masės:

 

 

 

– – – – – – Sūdytas Ricotta sūris:

 

 

 

– – – – – – – Pagamintas tik iš avių pieno

55

45

0406 10 50 9230

– – – – – – – Kitas

55

39

0406 10 50 9290

– – – – – Varškė (cottage cheese)

60

 

0406 10 50 9300

– – – – – Kitas:

 

 

 

– – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – – Mažesnis kaip 5 % masės

60

 

0406 10 50 9610

– – – – – – – – Ne mažesnis kaip 5 %, bet mažesnis kaip 19 % masės

60

5

0406 10 50 9620

– – – – – – – – Ne mažesnis kaip 19 %, bet mažesnis kaip 39 % masės

57

19

0406 10 50 9630

– – – – – – – – Kiti, kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – – – Didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 52 % masės:

40

39

0406 10 50 9640

– – – – – – – – – Didesnis kaip 52 %, bet ne didesnis kaip 62 % masės:

50

39

0406 10 50 9650

– – – – – – – – – Didesnis kaip 62 % masės

 

 

0406 10 50 9660

– – – – – Kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje didesnis kaip 72 % masės:

 

 

 

– – – – – – Grietinėlės sūris (cream cheese), kurio vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje didesnis kaip 77 %, bet ne didesnis kaip 83 % masės, o riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – Ne mažesnis kaip 60 %, bet mažesnis kaip 69 % masės

60

60

0406 10 50 9830

– – – – – – – Ne mažesnis kaip 69 % masės

59

69

0406 10 50 9850

– – – – – – Kitas

 

 

0406 10 50 9870

– – – – – Kitas

 

 

0406 10 50 9900

ex 0406 20 00

– Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai:

 

 

 

– – Sūriai, pagaminti iš išrūgų

 

 

0406 20 00 9100

– – Kiti:

 

 

 

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 20 % masės, laktozės kiekis mažesnis kaip 5 % masės ir kurių sausosios medžiagos kiekis:

 

 

 

– – – – Ne mažesnis kaip 60 %, bet mažesnis kaip 80 % masės

40

34

0406 20 00 9913

– – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 85 % masės

20

30

0406 20 00 9915

– – – – Ne mažesnis kaip 85 %, bet mažesnis kaip 95 % masės

15

30

0406 20 00 9917

– – – – Ne mažesnis kaip 95 % masės

5

30

0406 20 00 9919

– – – Kiti

 

 

0406 20 00 9990

ex 0406 30

– Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius:

 

 

 

– – Kiti:

 

 

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 36 % masės, o riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Ne didesnis kaip 48 % masės:

 

 

 

– – – – – Kuriuose esančios sausosios medžiagos kiekis:

 

 

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 40 %, bet mažesnis kaip 43 %, o riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – Mažesnis kaip 20 % masės

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – Ne mažesnis kaip 20 % masės

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – Ne mažesnis kaip 43 % masės, o riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – Mažesnis kaip 20 % masės

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – Ne mažesnis kaip 20 %, bet mažesnis kaip 40 % masės

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – Ne mažesnis kaip 40 % masės

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Didesnis kaip 48 % masės:

 

 

 

– – – – – Kuriuose esančios sausosios medžiagos kiekis:

 

 

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 40 %, bet mažesnis kaip 43 % masės

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – Ne mažesnis kaip 43 %, bet mažesnis kaip 46 % masės

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – Ne mažesnis kaip 46 % masės, o riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – Mažesnis kaip 55 % masės

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – Ne mažesnis kaip 55 % masės

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 36 % masės

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Pelėsiniai sūriai ir kiti sūriai su Penicillium roqueforti pelėsių gijomis:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Kiti

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Kiti sūriai:

 

 

 

– – Kiti:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmentaler

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 29

– – – Kashkaval:

 

 

 

– – – – Pagaminti iš avių ir (arba) ožkų pieno

42

50

0406 90 29 9100

– – – – pagaminti tik iš karvių pieno

44

45

0406 90 29 9300

ex 0406 90 32

– – – Feta  (36):

 

 

 

– – – – Pagaminti tik iš avių arba avių ir ožkų pieno:

 

 

 

– – – – – Kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje ne didesnis kaip 72 % masės

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri:

 

 

 

– – – – Pagaminti tik iš avių ir (arba) ožkų pieno

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Kiti:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Kiti:

 

 

 

– – – – Kiti:

 

 

 

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 47 % masės:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – pagaminti tik iš avių pieno

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Kiti

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Kiti:

 

 

 

– – – – – – – – Sūriai, pagaminti iš išrūgų

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Kiti

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 72 % masės:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 74

– – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 74 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 45 %, bet mažesnis kaip 55 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – Kurių sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 50 %, bet mažesnis kaip 56 % masės

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – Kurių sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 56 % masės

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 55 % masės

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje mažesnis kaip 48 % masės

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 48 %, bet mažesnis kaip 55 % masės

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Kiti:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – Kurių vandens kiekis ne didesnis kaip 40 % masės

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – Kurių vandens kiekis didesnis kaip 40 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Kiti

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Kiti sūriai, kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 52 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – Sūriai, pagaminti iš išrūgų

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Kiti sūriai, kurių riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – – – – Mažesnis kaip 5 % masės

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – Ne mažesnis kaip 5 %, bet mažesnis kaip 19 % masės

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – Ne mažesnis kaip 19 %, bet mažesnis kaip 39 % masės

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – Ne mažesnis kaip 39 % masės

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 89

– – – – – – – – Didesnis kaip 52 %, bet ne didesnis kaip 62 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – Sūriai, pagaminti iš išrūgų, išskyrus Manouri

 

 

0406 90 89 9100

– – – – – – – – – Kiti sūriai, kurių riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – – – – Mažesnis kaip 5 % masės

60

 

0406 90 89 9200

– – – – – – – – – – Ne mažesnis kaip 5 %, bet mažesnis kaip 19 % masės

55

5

0406 90 89 9300

– – – – – – – – – – Ne mažesnis kaip 19 %, bet mažesnis kaip 40 % masės

53

19

0406 90 89 9400

– – – – – – – – – – Ne mažesnis kaip 40 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego ir Roncal, pagaminti tik iš avių pieno

45

45

0406 90 89 9951

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 89 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 89 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 89 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 89 9975

– – – – – – – – – – – Kiti

47

40

0406 90 89 9979

ex 0406 90 92

– – – – – – – – Didesnis kaip 62 %, bet ne didesnis kaip 72 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – Sūriai, pagaminti iš išrūgų

 

 

0406 90 92 9100

– – – – – – – – – Butterkäse

52

45

0406 90 92 9200

– – – – – – – – – Kiti:

 

 

 

– – – – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Ne mažesnis kaip 10 %, bet mažesnis kaip 19 % masės

60

10

0406 90 92 9300

– – – – – – – – – – – Ne mažesnis kaip 40 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 92 9500

10.   Baltasis ir žaliavinis cukrus be tolesnio perdirbimo

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas:

 

– Žaliavinis cukrus (pusgaminis), į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų:

 

ex 1701 12

– – Cukrinių runkelių cukrus:

 

ex 1701 12 90

– – – Kitas:

 

– – – – Karamelinis cukrus

1701 12 90 9100

– – – – Kitas žaliavinis cukrus:

 

– – – – – Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 5 kg produkto neto masės

1701 12 90 9910

ex 1701 13

– – Cukranendrių cukrus, nurodytas šio skirsnio 2 subpozicijų pastaboje:

 

1701 13 90

– – – Kitas:

 

– – – – Karamelinis cukrus

1701 13 90 9100

– – – – Kitas žaliavinis cukrus:

 

– – – – – Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 5 kg produkto neto masės

1701 13 90 9910

ex 1701 14

– – Kitas cukranendrių cukrus:

 

1701 14 90

– – – Kitas:

 

– – – – Karamelinis cukrus

1701 14 90 9100

– – – – Kitas žaliavinis cukrus:

 

– – – – – Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 5 kg produkto neto masės

1701 14 90 9910

– Kitas:

 

1701 91 00

– – Į kurį pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Kitas:

 

1701 99 10

– – – Baltasis cukrus:

 

– – – – Karamelinis cukrus

1701 99 10 9100

– – – – Kitas:

 

– – – – – Kurio bendras kiekis ne didesnis kaip 10 tonų

1701 99 10 9910

– – – – – Kitas

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Kitas:

 

– – – – Į kurį pridėta kitų nei aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

1701 99 90 9100


11.   Sirupai ir kiti cukraus produktai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

 

ex 1702 40

– Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų:

 

ex 1702 40 10

– – Izogliukozė:

 

– – – Kurios sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 41 % sausosios medžiagos masės

1702 40 10 9100

1702 60

– Kita fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų:

 

1702 60 10

– – Izogliukozė

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Kiti

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

 

1702 90 30

– – Izogliukozė

1702 90 30 9000

– – Karamelė (degintas cukrus):

 

1702 90 71

– – – Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Kiti:

 

– – – Dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi

1702 90 95 9100

– – – Kiti, išskyrus sorbozę

1702 90 95 9900

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

ex 2106 90

– Kiti:

 

– – Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai:

 

2106 90 30

– – – Izogliukozės sirupai

2106 90 30 9000

– – – Kiti:

 

2106 90 59

– – – – Kiti

2106 90 59 9000“


(1)  OL L 149, 2008 6 7, p. 55.

(2)  Nustatant riebalinės medžiagos kiekį, naudojamas Komisijos direktyvos 84/4/EEB (OL L 15, 1984 1 18, p. 28) I priede nurodytas analizės metodas (A metodas).

(3)  Nustatant riebalinės medžiagos kiekį, taikoma tokia procedūra:

ėminys susmulkinamas taip, kad ne mažiau kaip 90 % masės išsisijotų pro sietą, kurio akučių dydis 500 mikronų, ir kad 100 % išsisijotų pro sietą, kurio akučių dydis 1 000 mikronų,

tada taikomas analizės metodas, aprašytas Direktyvos 84/4/EEB I priede (A metodas).

(4)  Krakmolo sudėtyje esančios sausosios medžiagos kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EB) Nr. 687/2008 (OL L 192, 2008 7 19, p. 20) IV priede nurodytu metodu. Krakmolo grynumas nustatomas Ewerso modifikuotu poliarimetriniu būdu, kaip paskelbta Komisijos reglamento (EB) Nr. 152/2009 (OL L 54, 2009 2 26, p. 1) III priedo L dalyje.

(5)  Eksporto grąžinamoji išmoka už krakmolą yra nustatoma pagal šią formulę:

1)

Bulvių krakmolas: ((faktinis sausosios medžiagos kiekis %)/80) × eksporto grąžinamoji išmoka.

2)

Kitos krakmolo rūšys: ((faktinis sausosios medžiagos kiekis %)/87) × eksporto grąžinamoji išmoka.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas tuo tikslu pateiktoje deklaracijoje nurodo produkto sausosios medžiagos kiekį.

(6)  Eksporto grąžinamoji išmoka mokama už produktus, kurių sudėtyje esantis sausosios medžiagos kiekis yra ne mažesnis kaip 78 %. Eksporto grąžinamoji išmoka už produktus, kurių sudėtyje esančios sausosios medžiagos kiekis yra mažesnis kaip 78 %, yra nustatoma pagal šią formulę:

((faktinis sausosios medžiagos kiekis %)/78) × eksporto grąžinamoji išmoka.

Sausosios medžiagos kiekis nustatomas Komisijos direktyvos 79/796/EEB (OL L 239, 1979 9 22, p. 24) II priede nurodytu 2 metodu arba kitu tinkamu, bent jau tas pačias garantijas teikiančiu, analizės metodu.

(7)  Kuriems taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1517/95 (OL L 147, 1995 6 30, p. 51).

(8)  Skiriant grąžinamąsias išmokas, atsižvelgiama tik į grūdų produktų krakmolą. Grūdų produktai yra produktai, klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros 0709 99 60 ir 0712 90 19 subpozicijose, 10 skyriuje bei pozicijose Nr. 1101, 1102, 1103 ir 1104 (neperdirbti ir neatgaminti), išskyrus 1104 30 subpoziciją, ir grūdų kiekis produktuose, klasifikuojamuose Kombinuotosios nomenklatūros 1904 10 10 ir 1904 10 90 subpozicijose. Grūdų kiekis produktuose, klasifikuojamuose Kombinuotosios nomenklatūros 1904 10 10 ir 1904 10 90 subpozicijose, yra laikomas lygiu galutinio produkto masei. Grąžinamoji išmoka neskiriama už javus, kurių krakmolo kilmė nėra aiškiai nustatyta analize.

(9)  Grąžinamoji išmoka bus mokama tik už produktus, kurių sudėtyje esantis krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės.

(10)  Tam, kad būtų įtraukta į šią subpoziciją, būtina pateikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 3) priede nurodytą sertifikatą.

(11)  Grąžinamoji išmoka suteikiama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1359/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 21) ir prireikus Komisijos reglamente (EB) Nr. 1741/2006 (OL L 329, 2006 11 25, p. 7) nustatytų reikalavimų.

(12)  OL L 308, 2006 11 8, p. 7.

(13)  OL L 281, 2008 10 24, p. 3.

(14)  OL L 325, 2006 11 24, p. 12.

(15)  Liesos galvijų mėsos kiekis be riebalų nustatomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nustatyta tvarka. Terminas „vidutinis kiekis“ – tai Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas mėginio dydis. Mėginys imamas iš didžiausią riziką keliančios siuntos dalies.

(16)  Kolageno kiekio nustatymas:

Kolageno kiekis nustatomas hidroksiprolino kiekį padauginus iš 8. Hidroksiprolino kiekis turi būti nustatytas pagal ISO 3496–1978 metodą.

(17)  Produktai ir jų gabalai gali būti klasifikuojami šioje subpozicijoje tik tuo atveju, jei jų vientiso raumeninio audinio dydis ir savybės leidžia juos identifikuoti kaip gautus iš minėtų pradinių gabalų. Sąvoka „jų dalys“ taikoma produktams, kurių vieneto neto svoris ne mažesnis kaip 100 gramų, arba produktams, supjaustytiems vienodomis dalimis, kurias aiškiai galima identifikuoti kaip gautas iš minėtų pradinių gabalų ir kurių kartu supakuotų bendras neto svoris yra ne mažesnis kaip 100 gramų.

(18)  Ši grąžinamoji išmoka gali būti skiriama tik už tuos produktus, kurių pavadinimus patvirtino valstybės narės gamintojos kompetentingos institucijos.

(19)  Grąžinamoji išmoka už dešras, pateiktas konteineriuose su apsauginiu skysčiu, skiriama už neto svorį, atėmus skysčio svorį.

(20)  Prekyboje įprastinėmis sąlygomis naudojamos parafino dangos svoris yra laikomas dešros neto svorio dalimi.

(21)  Jei sudėtiniai maisto gaminiai (įskaitant paruoštus patiekalus), kurių sudėtyje yra dešros, dėl savo sudėties yra klasifikuojami pozicijoje Nr. 1601, grąžinamoji išmoka skiriama tik už dešrų, mėsos ir subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ir kilmės riebalus, kurie yra šių gaminių sudėtyje, neto svorį.

(22)  Grąžinamoji išmoka už produktus su kaulais skiriama už produkto neto svorį, atėmus kaulų svorį.

(23)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 903/2008 (OL L 249, 2008 9 18, p. 3) nustatytų reikalavimų. Užpildydamas muitinės eksporto dokumentus, eksportuotojas raštu pareiškia, kad konkretūs produktai atitinka nustatytus reikalavimus.

(24)  Mėsos ir riebalų kiekis turi būti nustatomas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2004/2002 (OL L 308, 2002 11 9, p. 22) priede nustatytą analizės metodą.

(25)  Bet kurios rūšies mėsos ar mėsos subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ar kilmės riebalus, kiekis turi būti nustatomas pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 226/89 (OL L 29, 1989 1 31, p. 11) priede nustatytą analizės metodą.

(26)  Draudžiama užšaldyti produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 612/2009 (OL L 186, 2009 7 17, p. 1) 7 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą.

(27)  Skerdenos arba skerdenų pusės gali būti pateikiamos su apatinėmis žandų dalimis arba be jų.

(28)  Mentės gali būti pateikiamos su apatinėmis žandų dalimis arba be jų.

(29)  Priekinės nuokartos gali būti pateikiamos su apatinėmis žandų dalimis arba be jų.

(30)  Ši grąžinamoji išmoka neskiriama už atskirai pateiktas pažandes, apatines žandų dalis arba apatines žandų dalis kartu su pažandėmis.

(31)  Ši grąžinamoji išmoka neskiriama už atskirai pateiktas kaklines be kaulų.

(32)  Jeigu prekių klasifikuoti kaip 1602 41 10 9110 pozicijos kumpių ar jų dalių negalima pagal KN 16 skyriaus 2 papildomą pastabą, grąžinamoji išmoka už kodu 1602 42 10 9110 pažymėtą produktą arba, jeigu tinka, už 1602 49 19 9130 kodu pažymėtą produktą, gali būti skiriama nepažeidžiant Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 48 straipsnio taikymo.

(33)  Jeigu prekių klasifikuoti kaip 1602 42 10 9110 pozicijos menčių ar jų dalių negalima pagal KN 16 skyriaus 2 papildomą pastabą, grąžinamoji išmoka už kodu 1602 49 19 9130 pažymėtą produktą gali būti skiriama nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 612/2009 48 straipsnio taikymo.

(34)  Taikoma tik naminių paukščių kiaušiniams, kurie atitinka Europos Sąjungos kompetentingų institucijų nustatytus reikalavimus ir ant kurių yra įspaustas gamintojo įmonės atpažinimo numeris ir (arba) kita informacija, numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 617/2008 3 straipsnio 5 dalyje (OL L 168, 2008 6 28, p. 5).

(35)  Jei į šioje subpozicijoje klasifikuojamą produktą yra pridėta išrūgų ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, į pridėtą išrūgų ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, kiekį neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką.

Nurodytų produktų sudėtyje gali būti pridėti maži kiekiai ne pieno kilmės medžiagų, reikalingų gamybai arba konservavimui. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką.

Jei šioje subpozicijoje klasifikuojamo produkto sudėtyje yra pieno filtrato (permeato), eksporto grąžinamoji išmoka nemokama.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas tam skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar produkto sudėtyje yra pieno filtrato (permeato), ar buvo pridėta arba nepridėta ne pieno kilmės medžiagų ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, ir šiuo atveju:

į 100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalią ne pieno kilmės medžiagų ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, masę,

o ypač

pridėtų išrūgų laktozės kiekį.

(36)  Jei produkto sudėtyje yra kazeino ir (arba) kazeinatų, pridėtų prieš arba perdirbimo metu, grąžinamoji išmoka nemokama. Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas tam skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar buvo pridėta ar nepridėta kazeino ir (arba) kazeinatų.

(37)  Grąžinamoji išmoka už 100 kg šioje subpozicijoje klasifikuojamo produkto yra lygi šių komponentų sumai:

a)

kiekis 100 kg produkto, padaugintas iš 100 kg produkto esančios pieno medžiagos masės procentinio kiekio. Nurodytų produktų sudėtyje gali būti pridėti maži kiekiai ne pieno kilmės medžiagų, reikalingų gamybai arba konservavimui. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką.

Jei produkto sudėtyje yra išrūgų ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, kiekis viename kilograme dauginamas iš į 100 produkto kilogramų pridėtos pieno medžiagos, kitos nei išrūgos ir (arba) produktai, gauti iš išrūgų, ir (arba) laktozė, ir (arba) kazeinas, ir (arba) kazeinatai, ir (arba) pieno filtratas (permeatas), ir (arba) produktai, nurodyti KN 3504 kode, masės;

b)

komponentas, apskaičiuotas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1187/2009 (OL L 318, 2009 12 4, p. 1) 14 straipsnio 3 dalį.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas tam skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar produkto sudėtyje yra pieno filtrato (permeato), ar buvo pridėta arba nepridėta ne pieno kilmės medžiagų ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, ir šiuo atveju:

į 100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalią sacharozės ir (arba) ne pieno kilmės medžiagų, ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, masę,

o ypač

pridėtų išrūgų laktozės kiekį.

Jei produkte pieno medžiagos sudėtyje yra pieno filtrato (permeato), eksporto gražinamoji išmoka nemokama.

(38)  

a)

Jei sūriai tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kuriose taip pat yra konservavimo skysčio, visų pirma sūrymo, grąžinamoji išmoka suteikiama už neto masę, atėmus skysčio masę.

b)

Apskaičiuojant grąžinamąją išmoką plastikinė plėvelė, parafinas, pelenai ir vaškas, naudojami produktui supakuoti, į produkto neto svorį neįskaičiuojami.

c)

Jei sūriai supakuoti į plastikinę plėvelę ir jei neto masė nurodyta su plastikine plėvele, grąžinamosios išmokos suma sumažinama 0,5 %.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas turi nurodyti, kad sūriai supakuoti į plastikinę plėvelę ir taip pat nurodyti, ar į nurodytą neto masę įskaičiuota plastikinės plėvelės masė.

d)

Jei sūriai laikomi parafino arba pelenų apvalkale ir jei į nurodytą neto masę įskaičiuota parafino arba pelenų masė, grąžinamosios išmokos suma sumažinama 2 %.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas turi nurodyti, kad sūriai laikomi parafino arba pelenų apvalkale ir taip pat nurodyti, ar į nurodytą neto masę įskaičiuota parafino arba pelenų masė.

e)

Jei sūris laikomas vaško apvalkale, atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas deklaracijoje turi nurodyti sūrio neto masę be vaško masės.

(39)  Jei šiuo kodu klasifikuojamų produktų pieno baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38) sausojoje pieno neriebalinėje medžiagoje yra mažesnis kaip 34 %, grąžinamoji išmoka nemokama. Jei miltelių pavidalo produktų, klasifikuojamų šiuo kodu, vandens kiekis produkto masėje yra didesnis kaip 5 %, grąžinamoji išmoka nemokama.

Atlikdama muitinės formalumus, suinteresuotoji šalis atitinkamoje deklaracijoje turi nurodyti minimalų pieno baltymų kiekį sausosiose pieno neriebalinėse medžiagose, o miltelių pavidalo produktams – ir didžiausią vandens kiekį.

(40)  

a)

Jei produkto sudėtyje yra ne pieno kilmės sudedamųjų dalių, išskyrus prieskonius ir prieskoninius augalus, tokių kaip, pavyzdžiui, kumpio, riešutų, krevečių, lašišos, alyvuogių, razinų, grąžinamosios išmokos suma sumažinama 10 %.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas turi tam skirtoje deklaracijoje nurodyti, kad produkto sudėtyje yra tokių ne pieno kilmės sudedamųjų dalių.

b)

Jei produkto sudėtyje yra prieskoninių augalų arba prieskonių, ypač tokių kaip garstyčios, bazilikas, česnakas, raudonėlis, grąžinamosios išmokos suma sumažinama 1 %.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas turi tam skirtoje deklaracijoje nurodyti, kad produkto sudėtyje yra tokių prieskoninių augalų arba prieskonių.

c)

Jei produkto sudėtyje yra kazeino ir (arba) kazeinatų, ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, klasifikuojamų KN kodu 3504, į pridėtą kazeinų ir (arba) kazeinatų, ir (arba) į išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų (išskyrus išrūgų sviestą, klasifikuojamą KN kodu 0405 10 50), ir (arba) laktozės, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, klasifikuojamų KN kodu 3504, kiekį apskaičiuojant grąžinamąją išmoką neatsižvelgiama.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas tam skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar buvo pridėta ar nepridėta kazeino ir (arba) kazeinatų, ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, klasifikuojamų KN kodu 3504, ir jei taip, į 100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalią kazeino ir (arba) kazeinatų, ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų (tam tikrais atvejais nurodant išrūgų sviesto kiekį), ir (arba) laktozės, ir (arba) pieno filtrato (permeato), ir (arba) produktų, klasifikuojamų KN kodu 3504, masę.

d)

Nurodytų produktų sudėtyje gali būti pridėti tam tikri kiekiai ne pieno kilmės medžiagų, reikalingų gamybai arba konservavimui, pavyzdžiui, druskos, šliužo fermentų ar pelėsių.

(41)  Grąžinamoji išmoka už užšaldytą sutirštintą pieną yra tokia pati, kaip ir už produktus, klasifikuojamus 0402 91 ir 0402 99 pozicijose.

(42)  Grąžinamoji išmoka už užšaldytus produktus, nurodytus KN koduose nuo 0403 90 11 iki 0403 90 39, yra tokia pati kaip ir už produktus, atitinkamai nurodytus KN koduose nuo 0403 90 51 iki 0403 90 69.

(43)  Nurodytų produktų sudėtyje gali būti pridėti maži kiekiai ne pieno kilmės medžiagų, reikalingų gamybai arba konservavimui. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas tam skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar buvo pridėta arba nepridėta ne pieno kilmės medžiagų, ir, jei jų pridėta, – į 100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalią ne pieno kilmės medžiagų masę.

(44)  Grąžinamoji išmoka už 100 kg šioje subpozicijoje klasifikuojamo produkto yra lygi šių komponentų sumai:

a)

kiekis 100 kg produkto, padaugintas iš 100 kg produkto esančios pieno medžiagos masės procentinio kiekio. Nurodytų produktų sudėtyje gali būti pridėti maži kiekiai ne pieno kilmės medžiagų, reikalingų gamybai arba konservavimui. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką;

b)

komponentas, apskaičiuotas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1187/2009 (OL L 318, 2009 12 4, p. 1) 14 straipsnio 3 dalį.

Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas tam skirtoje deklaracijoje turi nurodyti maksimalią sacharozės masę ir ar buvo pridėta arba nepridėta ne pieno kilmės medžiagų, ir, jei jų pridėta, – į 100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalią ne pieno kilmės medžiagų masę.

(45)  Nurodytų produktų sudėtyje gali būti maži priedų, reikalingų jų gamybai arba konservavimui, kiekiai. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Atlikdamas muitinės formalumus, pareiškėjas tam skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar buvo pridėta arba nepridėta produktų, ir jei jų pridėta – maksimalų priedų kiekį.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

Eksporto grąžinamosioms išmokoms taikytini paskirties vietų kodai

A00

Visos paskirties vietos (trečiosios šalys, kitos teritorijos, aprūpinimo maisto produktais vietos ir paskirties vietos, laikomos eksportu iš Europos Sąjungos).

A01

Kitos paskirties vietos.

A02

Visos paskirties vietos, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas.

A03

Visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją.

A04

Visos trečiosios šalys.

A05

Kitos trečiosios šalys.

A10

ELPA šalys (Europos laisvosios prekybos asociacija)

Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Šveicarija.

A11

AKR valstybės (Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, kurios yra Lomė konvencijos šalys)

Angola, Antigva ir Barbuda, Bahamos, Barbadosas, Belizas, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Kamerūnas, Žaliasis Kyšulys, Centrinės Afrikos Respublika, Komorai (išskyrus Majotą), Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Dominika, Etiopija, Fidžis, Gabonas, Gambija, Gana, Grenada, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Pusiaujo Gvinėja, Gajana, Haitis, Jamaika, Kenija, Kiribatis, Lesotas, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigeris, Nigerija, Uganda, Papua Naujoji Gvinėja, Dominikos Respublika, Ruanda, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Sent Lusija, Saliamono Salos, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Seišeliai, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Pietų Sudanas, Surinamas, Svazilandas, Tanzanija, Čadas, Togas, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tuvalu, Vanuatu, Zambija, Zimbabvė.

A12

Viduržemio jūros baseino šalys arba teritorijos

Seuta ir Melilija, Gibraltaras, Turkija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija bei Kosovas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99, Juodkalnija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Egiptas, Libanas, Sirija, Izraelis, Gazos Ruožas ir Vakarų Krantas, Jordanija.

A13

OPEC valstybės (Naftą eksportuojančių šalių organizacija)

Alžyras, Libija, Nigerija, Gabonas, Venesuela, Irakas, Iranas, Saudo Arabija, Kuveitas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Indonezija.

A14

ASEAN šalys (Pietryčių Azijos šalių asociacija)

Mianmaras, Tailandas, Laosas, Vietnamas, Indonezija, Malaizija, Brunėjus, Singapūras, Filipinai.

A15

Lotynų Amerikos šalys

Meksika, Gvatemala, Hondūras, Salvadoras, Nikaragva, Kosta Rika, Haitis, Dominikos Respublika, Kolumbija, Venesuela, Ekvadoras, Peru, Brazilija, Čilė, Bolivija, Paragvajus, Urugvajus, Argentina.

A16

PARBA šalys (Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija)

Pakistanas, Indija, Bangladešas, Maldyvai, Šri Lanka, Nepalas, Butanas.

A17

EEE šalys (Europos ekonominė erdvė), išskyrus Europos Sąjungos šalis

Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas.

A18

VREŠ šalys arba teritorijos (Vidurio ir Rytų Europos šalys arba teritorijos)

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija bei Kosovas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99, Juodkalnija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

A19

NAFTA šalys (Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis)

Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Meksika.

A20

Mercosur šalys (Pietų Amerikos bendroji rinka)

Brazilija, Paragvajus, Urugvajus, Argentina.

A21

Naujos pramoninės Azijos šalys

Singapūras, Pietų Korėja, Taivanas, YAR Honkongas.

A22

Dinamiškos Azijos ekonomikos

Tailandas, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja, Taivanas, YAR Honkongas.

A23

APEC šalys (Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo šalys)

Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Meksika, Čilė, Tailandas, Indonezija, Malaizija, Brunėjus, Singapūras, Filipinai, Kinija, Pietų Korėja, Japonija, Taivanas, YAR Honkongas, Australija, Papua Naujoji Gvinėja, Naujoji Zelandija.

A24

Nepriklausomų valstybių sandrauga

Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachija, Turkmėnija, Uzbekija, Tadžikija, Kirgizija.

A25

EBPO šalys, kurios nėra ES narės (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija)

Islandija, Norvegija, Šveicarija, Turkija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Meksika, Pietų Korėja, Japonija, Australija, Australijos Ramiojo vandenyno teritorijos, Naujoji Zelandija, Naujosios Zelandijos Ramiojo vandenyno teritorijos.

A26

Europos šalys arba teritorijos, kurios nepriklauso Europos Sąjungai

Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Šveicarija, Farerų Salos, Andora, Gibraltaras, Šventasis Sostas, Turkija, Albanija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija bei Kosovas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99, Juodkalnija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

A27

Afrika (A28) (A29)

Šiaurės Afrikos šalys arba teritorijos, kitos Afrikos šalys.

A28

Šiaurės Afrikos šalys arba teritorijos

Seuta ir Melilija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Egiptas.

A29

Kitos Afrikos šalys

Sudanas, Pietų Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Fasas, Nigeris, Čadas, Žaliasis Kyšulys, Senegalas, Gambija, Bisau Gvinėja, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šv. Elenos Sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Kenija, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Indijos vandenyno britų sritis, Mozambikas, Madagaskaras, Mauricijus, Komorai, Majotas, Zambija, Zimbabvė, Malavis, Pietų Afrikos Respublika, Namibija, Botsvana, Svazilandas, Lesotas.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Šiaurės Amerika, Centrinė Amerika ir Antilai, Pietų Amerika.

A31

Šiaurės Amerika

Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Grenlandija, Sent Pjeras ir Mikelonas.

A32

Centrinė Amerika ir Antilai

Meksika, Bermudų salos, Gvatemala, Belizas, Hondūras, Salvadoras, Nikaragva, Kosta Rika, Panama, Angilija, Kuba, Sent Kitsas ir Nevis, Haitis, Bahamos, Terkso ir Kaikoso salos, Dominikos Respublika, JAV Virdžinijos salos, Antigva ir Barbuda, Dominika, Kaimanų Salos, Jamaika, Sent Lusija, Sent Vinsentas, Didžiosios Britanijos Mergelių salos, Barbadosas, Montseratas, Trinidadas ir Tobagas, Grenada, Aruba, Kiurasao, Sint Martenas, BES salos (Bonairė, Sint Eustatijus, Saba).

A33

Pietų Amerika

Kolumbija, Venesuela, Gajana, Surinamas, Ekvadoras, Peru, Brazilija, Čilė, Bolivija, Paragvajus, Urugvajus, Argentina, Folklando Salos.

A34

Azija (A35) (A36)

Artimieji ir Viduriniai Rytai, kitos Azijos šalys.

A35

Artimieji ir Viduriniai Rytai

Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas.

A36

Kitos Azijos šalys

Kazachija, Turkmėnija, Uzbekija, Tadžikija, Kirgizija, Afganistanas, Pakistanas, Indija, Bangladešas, Maldyvai, Šri Lanka, Nepalas, Butanas, Mianmaras, Tailandas, Laosas, Vietnamas, Kambodža, Indonezija, Malaizija, Brunėjus, Singapūras, Filipinai, Mongolija, Kinija, Šiaurės Korėja, Pietų Korėja, Japonija, Taivanas, YAR Honkongas, Makao.

A37

Okeanija ir poliariniai regionai (A38) (A39)

Australija ir Naujoji Zelandija, kitos Okeanijos šalys ir poliariniai regionai.

A38

Australija ir Naujoji Zelandija

Australija, Australijos Ramiojo vandenyno teritorijos, Naujoji Zelandija, Naujosios Zelandijos Ramiojo vandenyno teritorijos.

A39

Kitos Okeanijos šalys ir poliariniai regionai

Papua Naujoji Gvinėja, Nauru, Saliamono Salos, Tuvalu, Naujoji Kaledonija ir priklausomos teritorijos, Amerikos Ramiojo vandenyno teritorijos, Volisas ir Futūna, Kiribatis, Pitkernas, Fidžis, Vanuatu, Tonga, Samoa, Šiaurės Marianai, Prancūzijos Polinezija, Mikronezijos Federacinės Valstijos (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Maršalo Salos, Palau, poliariniai regionai.

A40

Užjūrio šalys arba teritorijos (UŠT)

Šv. Bartolomėjaus sala, Prancūzijos Polinezija, Naujoji Kaledonija ir priklausomos teritorijos, Volisas ir Futūna, Prancūzijos Pietų Sritys, Sent Pjeras ir Mikelonas, Majotas, Aruba, Kiurasao, Sint Martenas, BES salos (Bonairė, Sint Eustatijus, Saba), Grenlandija, Angilija, Kaimanų Salos, Folklando Salos, Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salos, Terkso ir Kaikoso salos, Didžiosios Britanijos Mergelių salos, Montseratas, Pitkernas, Šv. Elenos Sala ir priklausomos teritorijos, Antarktida.

A96

Livinjas ir Italijos Kampionės bendruomenės, Heligolandas.

A97

Aprūpinimo maisto produktais vietos ir paskirties vietos, laikomos eksportu iš Europos Sąjungos

Paskirties vietos, minimos Reglamento (EB) Nr. 612/2009 33, 41 ir 42 straipsniuose (OL L 186, 2009 7 17, p. 1).“


Top