Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2296

2015 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2296, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1366/2014, kuriuo skelbiama Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 nustatyta žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2015 m. nomenklatūra (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 324, 10.12.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2296/oj

10.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2296

2015 m. gruodžio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1366/2014, kuriuo skelbiama Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 nustatyta žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2015 m. nomenklatūra

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3846/87, nustatantį žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą (2), ypač į jo 3 straipsnio trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 nustatyta žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra paskelbta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1366/2014 (3). Nustatyta galutinė data, iki kurios tas įgyvendinimo reglamentas taikomas, – 2015 m. gruodžio 31 d.;

(2)

siekiant eksportui taikyti elektroninės muitinės procedūras, eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros produktų kodus ir aprašymus į TARIC būtina įrašyti likus pakankamai laiko iki eksporto grąžinamųjų išmokų taikymo pradžios. Paskelbtos eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros konsoliduotos redakcijos galiojimą būtina pratęsti, siekiant atsižvelgti į tai, kad eksporto grąžinamosios išmokos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 galėtų būti nustatytos po minėtosios datos;

(3)

eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūra taip pat naudojama nacionaliniu mastu taikant atokiausiems regionams skirtas specialias paramos priemones (POSEI). Kad būtų užtikrintas vienodas tokių priemonių taikymas, paskelbtos eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros galiojimas turėtų būti pratęstas;

(4)

dėl pakeitimų, įtrauktų į 2016 m. Kombinuotąją nomenklatūrą (KN), 2016 m. eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros techniškai pritaikyti nebūtina;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1366/2014 taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas dar vieniems metams, t. y. iki 2016 m. gruodžio 31 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1366/2014 2 straipsnio antroje pastraipoje nurodyta data „2015 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2016 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1.

(3)  2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1366/2014, kuriuo skelbiama Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 nustatyta žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2015 m. nomenklatūra (OL L 368, 2014 12 23, p. 1).


Top