Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0303

2015 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/303, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

OJ L 55, 26.2.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/303/oj

26.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/303

2015 m. vasario 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio c, f, l, m bei n punktus ir 223 straipsnio 3 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (2), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (3), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

dėl rinkoje susidariusios itin sudėtingos padėties, kurią visų pirma lėmė Rusijos Vyriausybės nustatytas draudimas importuoti pieno produktus iš Sąjungos į Rusiją, Komisijos įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 947/2014 (4) ir (ES) Nr. 948/2014 (5) buvo leista pradėti privačiai sandėliuoti sviestą ir nugriebto pieno miltelius;

(2)

šių privačiojo sandėliavimo schemų taikymo laikotarpis buvo pratęstas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1337/2014 (6), kuriame nustatyta, kad pagalbos paraiškos gali būti teikiamos iki 2015 m. vasario 28 d.;

(3)

sviesto ir nugriebto pieno miltelių kainos Sąjungoje vis dar nestabilios;

(4)

atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje, sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos schemų taikymo laikotarpį tikslinga pratęsti septyniais mėnesiais;

(5)

siekiant užtikrinti nepertraukiamą galimybę teikti paraiškas pagal minėtas schemas, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 947/2014 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 947/2014 5 straipsnyje data „2015 m. vasario 28 d.“ pakeičiama data „2015 m. rugsėjo 30 d.“

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 948/2014 5 straipsnyje data „2015 m. vasario 28 d.“ pakeičiama data „2015 m. rugsėjo 30 d.“

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 346, 2013 12 20, p. 12.

(3)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(4)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 947/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti sviestą ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 15).

(5)  2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 948/2014, kuriuo leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (OL L 265, 2014 9 5, p. 18).

(6)  2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1337/2014, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos (OL L 360, 2014 12 17, p. 15).


Top