Help Print this page 

Document 32012D0686

Title and reference
2012 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas 2012/686/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2012/333/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas
  • No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2012; netiesiogiai panaikino 32012D0765
OJ L 307, 7.11.2012, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/686/oj
Multilingual display
Text

7.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/80


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/686/BUSP

2012 m. lapkričio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2012/333/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (1);

(2)

2012 m. birželio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/333/BUSP (2);

(3)

Taryba nusprendė, kad nebėra priežasčių vieną asmenį palikti asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąraše;

(4)

asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodytas asmuo išbraukiamas iš Sprendimo 2012/333/BUSP priede pateikto asmenų, grupių ir subjektų sąrašo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

(2)  OL L 165, 2012 6 26, p. 72.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTAS ASMUO

WALTERS, Jason Theodore James.


Top