Help Print this page 

Document 32004E0698

Title and reference
2004 m. spalio 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/698/BUSP, dėl Libijai taikomų ribojančių priemonių panaikinimo
  • In force
OJ L 317, 16.10.2004, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 474–474 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 47 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 47 - 47
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 34 - 34

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/698/oj
Multilingual display
Text

16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/40


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2004/698/BUSP

2004 m. spalio 14 d.

dėl Libijai taikomų ribojančių priemonių panaikinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 12 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JTST) patvirtino Rezoliuciją Nr. 1506 (2003), kuria panaikinamos ribojančios priemonės, nustatytos JTSTR Nr. 748 (1992) ir Nr. 883 (1993), tačiau paliekamos galioti pastarosios 8 punkte nustatytos priemonės, atsižvelgiant į veiksmus, kurių ėmėsi Libijos Vyriausybė, kad įvykdytų pirmiau nurodytas rezoliucijas, pirmiausia dėl atsakomybės už Libijos valstybės tarnautojų veiksmus prisiėmimo, tinkamos kompensacijos išmokėjimo ir terorizmo atsisakymo.

(2)

Libijos Vyriausybė taip pat ėmėsi priemonių, kad būtų tinkamai patenkintos pretenzijos, susijusios su teroro aktais, įvykdytais Pan Am skrydžio Nr. 103 virš Lokerbio (Škotija) metu, Union des Transports Aériens skrydžio Nr. 772 virš Nigerio metu ir Berlyno diskotekoje La Belle.

(3)

Todėl turėtų būti panaikintos Sprendimu 93/614/BUSP (1) nustatytos ribojančios priemonės, patvirtintos siekiant įgyvendinti JTSTR Nr. 748 (1992) ir Nr. 883 (1993), ir ginklų embargas, dėl kurio valstybės narės 1986 m. priėmė sprendimą, patvirtintą Bendrąja pozicija 1999/261/BUSP (2).

(4)

Laikantis JTSTR Nr. 1506 (2003), turėtų likti galioti priemonės, patvirtintos pagal JTSTR Nr. 883 (1993) 8 punktą.

(5)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti yra reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 93/614/BUSP ir Bendroji pozicija 1999/261/BUSP panaikinami.

2 straipsnis

Priemonės, patvirtintos siekiant apsaugoti veiklos vykdytojus nuo pretenzijų, susijusių su sutartimis ir sandoriais, kurių vykdymui turėjo įtakos JTSTR Nr. 883 (1993) ir susijusiomis rezoliucijomis nustatytos ribojančios priemonės, lieka galioti.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. spalio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. VAN GEEL


(1)  OL L 295, 1993 11 30, p. 7.

(2)  OL L 103, 1999 4 20, p. 1. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 1999/611/BUSP (OL L 242, 1999 9 14, p. 31).


Top