EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1199

2015 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1199, kuriuo pripažįstama, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje neaptikta Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ir Kotthoff) Davis et al. (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4838)

OJ L 194, 22.7.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1199/oj

22.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/42


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1199

2015 m. liepos 17 d.

kuriuo pripažįstama, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje neaptikta Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ir Kotthoff) Davis et al.

(pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4838)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos III priedo A dalies 12 punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 12 punkte numatytas bendras Solanum L. stiebagumbių ir jų hibridų, išskyrus tuos, kurie išvardyti A dalies 10 ir 11 punktuose, įvežimo į Bendriją draudimas, įskaitant trečiųjų šalių kilmės Solanum tuberosum L. stiebagumbius. Draudimas netaikomas trečiosioms Europos šalims, kuriose neaptikta Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ir Kotthoff) Davis et al. (toliau – organizmas);

(2)

pagal informaciją, susijusią su 2011, 2012 ir 2013 m. tyrimais, ir Bosnijos ir Hercegovinos pateiktą 2014 m. tyrimo ataskaitą, taip pat informaciją, surinktą 2014 m. kovo ir balandžio mėn. Maisto ir veterinarijos tarnybai toje šalyje atliekant auditą, nustatyta, kad organizmo Bosnijoje ir Hercegovinoje neaptikta ir kad šalis ėmėsi tinkamų tolesnių veiksmų, atsižvelgdama į Maisto ir veterinarijos tarnybos galutinėje audito ataskaitoje pateiktas rekomendacijas;

(3)

todėl tikslinga pripažinti, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje organizmo neaptikta;

(4)

šiuo sprendimu nedaromas poveikis vėlesnėms išvadoms, pagal kurias Bosnijoje ir Hercegovinoje gali būti aptiktas minėtas organizmas;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pripažinimas

Pripažįstama, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje neaptikta Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ir Kotthoff) Davis et al. (toliau – organizmas).

2 straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

Komisija prašo Bosnijos ir Hercegovinos kasmet pateikti informaciją, kurios reikia patvirtinti, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje vis dar neaptikta organizmo.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 17 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.


Top