EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1420

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1420/2013, kuriuo, priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, panaikinami reglamentai (EB) Nr. 347/96, (EB) Nr. 1924/2000, (EB) Nr. 1925/2000, (EB) Nr. 2508/2000, (EB) Nr. 2509/2000, (EB) Nr. 2813/2000, (EB) Nr. 2814/2000, (EB) Nr. 150/2001, (EB) Nr. 939/2001, (EB) Nr. 1813/2001, (EB) Nr. 2065/2001, (EB) Nr. 2183/2001, (EB) Nr. 2318/2001, (EB) Nr. 2493/2001, (EB) Nr. 2306/2002, (EB) Nr. 802/2006, (EB) Nr. 2003/2006, (EB) Nr. 696/2008 ir (EB) Nr. 248/2009

OJ L 353, 28.12.2013, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1420/oj

28.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 353/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1420/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo, priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, panaikinami reglamentai (EB) Nr. 347/96, (EB) Nr. 1924/2000, (EB) Nr. 1925/2000, (EB) Nr. 2508/2000, (EB) Nr. 2509/2000, (EB) Nr. 2813/2000, (EB) Nr. 2814/2000, (EB) Nr. 150/2001, (EB) Nr. 939/2001, (EB) Nr. 1813/2001, (EB) Nr. 2065/2001, (EB) Nr. 2183/2001, (EB) Nr. 2318/2001, (EB) Nr. 2493/2001, (EB) Nr. 2306/2002, (EB) Nr. 802/2006, (EB) Nr. 2003/2006, (EB) Nr. 696/2008 ir (EB) Nr. 248/2009

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį, 5 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 7 dalį, 7 straipsnio 10 dalį, 9 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 4 dalį, 12 straipsnio 5 dalį, 13 straipsnio 7 dalį, 17 straipsnio 5 dalį, 21 straipsnio 8 dalį, 23 straipsnio 5 dalį, 24 straipsnio 8 dalį, 25 straipsnio 6 dalį, 26 straipsnio 3 dalį, 27 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 5 dalį, 34 straipsnio 2 dalį ir 35 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (2), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 (3) nuo 2014 m. sausio 1 d. pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 104/2000, išskyrus jo 4 straipsnį, kuris taikomas iki 2014 m. gruodžio 12 d.;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 1379/2013 iš esmės pakeistos nuostatos dėl vartotojams teiktinos informacijos, gamintojų organizacijų pripažinimo, taisyklių taikymo srities išplėtimo, gamybos ir prekybos planavimo, tarpšakinių organizacijų pripažinimo, kainų, intervencijos, pranešimų ir finansavimo;

(3)

todėl tikslinga panaikinti šiuos įgyvendinimo reglamentus:

1996 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 347/96, nustatantį operatyvaus pranešimo apie lašišos išleidimą į laisvą apyvartą Europos bendrijoje sistemą (4),

2000 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1924/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl specialaus pripažinimo suteikimo žuvininkystės sektoriaus gamintojų organizacijoms, siekiant jų produktų kokybės pagerinimo, taikymo taisykles (5),

2000 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1925/2000, nustatantį vykdomas operacijas apskaičiuojant tam tikras pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros rinkos organizavimo mechanizmus valiutos keitimo kursui taikytinas sumas (6),

2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2508/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl veiklos programų žuvininkystės sektoriuje išsamias taikymo taisykles (7),

2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2509/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl finansinės kompensacijos suteikimo už tam tikrų žuvininkystės produktų pašalinimą iš rinkos išsamias taikymo taisykles (8),

2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2813/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles dėl privataus sandėliavimo pagalbos suteikiamo sandėliuojant tam tikrus žuvininkystės produktus (9),

2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2814/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl pagalbos už perkėlimus teikimo už tam tikrus žuvininkystės produktus išsamias taikymo taisykles (10),

2001 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 150/2001, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl žuvininkystės sektoriaus gamintojų organizacijoms, pažeidžiančioms intervencinį mechanizmą, taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 142/98 (11),

2001 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 939/2001, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl vienodo dydžio pagalbos teikimo už tam tikrus žuvininkystės produktus išsamias taikymo taisykles (12),

2001 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1813/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl pripažinimo suteikimo ir panaikinimo sąlygų tarpšakinėms organizacijoms taikymo taisykles (13),

2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2065/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus (14),

2001 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2183/2001, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl išsamių kompensacijų teikimo už perdirbimo pramonei skirtą tuną taikymo taisykles (15),

2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2318/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles dėl gamintojų organizacijų žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje pripažinimo (16),

2001 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2493/2001 dėl tam tikrų iš rinkos pašalintų žuvininkystės produktų realizavimo (17),

2002 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2306/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles dėl importuojamų žuvininkystės produktų kainų pranešimo (18),

2006 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 802/2006, nustatantį Thunnus ir Euthynnus genties žuvims taikomus perskaičiavimo koeficientus (19),

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2003/2006, nustatantį išsamias su bendru žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimu susijusių išlaidų finansavimo iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) taisykles (20),

2008 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 696/2008, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles dėl žuvininkystės sektoriaus gamintojų organizacijų priimtų tam tikrų taisyklių taikymo ne gamintojų organizacijų nariams (21),

2009 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 248/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 nuostatų, susijusių su pranešimais apie gamintojų organizacijų pripažinimą, kainų nustatymą ir intervenciją bendrai organizuojant žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinką, taikymo taisyklės (22);

(4)

Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 nuostatos dėl gamintojų organizacijų pripažinimo, taisyklių taikymo srities išplėtimo, gamybos ir prekybos planavimo, tarpšakinių organizacijų pripažinimo, kainų, intervencijos ir pranešimų taikomos nuo 2014 m. sausio 1 d., todėl nuo tos dienos turėtų būti panaikinti reglamentai (EB) Nr. 347/96, (EB) Nr. 1924/2000, (EB) Nr. 1925/2000, (EB) Nr. 2508/2000, (EB) Nr. 2509/2000, (EB) Nr. 2813/2000, (EB) Nr. 2814/2000, (EB) Nr. 150/2001, (EB) Nr. 939/2001, (EB) Nr. 1813/2001, (EB) Nr. 2183/2001, (EB) Nr. 2318/2001, (EB) Nr. 2493/2001, (EB) Nr. 2306/2002, (EB) Nr. 802/2006, (EB) Nr. 2003/2006, (EB) Nr. 696/2008 ir (EB) Nr. 248/2009. Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 nuostatos dėl vartotojams teiktinos informacijos taikomos nuo 2014 m. gruodžio 13 d., todėl nuo tos dienos turėtų būti panaikintas Reglamentas (EB) Nr. 2065/2001;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Panaikinimai

1.   Reglamentai (EB) Nr. 347/96, (EB) Nr. 1924/2000, (EB) Nr. 1925/2000, (EB) Nr. 2508/2000, (EB) Nr. 2509/2000, (EB) Nr. 2813/2000, (EB) Nr. 2814/2000, (EB) Nr. 150/2001, (EB) Nr. 939/2001, (EB) Nr. 1813/2001, (EB) Nr. 2183/2001, (EB) Nr. 2318/2001, (EB) Nr. 2493/2001, (EB) Nr. 2306/2002, (EB) Nr. 802/2006, (EB) Nr. 2003/2006, (EB) Nr. 696/2008 ir (EB) Nr. 248/2009 panaikinami nuo 2014 m. sausio 1 d.

2.   Reglamentas (EB) Nr. 2065/2001 panaikinamas nuo 2014 m. gruodžio 13 d.

3.   Panaikintų reglamentų nuostatos toliau taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 patirtoms išlaidoms.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(4)  OL L 49, 1996 2 28, p. 7.

(5)  OL L 230, 2000 9 12, p. 5.

(6)  OL L 230, 2000 9 12, p. 7.

(7)  OL L 289, 2000 11 16, p. 8.

(8)  OL L 289, 2000 11 16, p. 11.

(9)  OL L 326, 2000 12 22, p. 30.

(10)  OL L 326, 2000 12 22, p. 34.

(11)  OL L 24, 2001 1 26, p. 10.

(12)  OL L 132, 2001 5 15, p. 10.

(13)  OL L 246, 2001 9 15, p. 7.

(14)  OL L 278, 2001 10 23, p. 6.

(15)  OL L 293, 2001 11 10, p. 11.

(16)  OL L 313, 2001 11 30, p. 9.

(17)  OL L 337, 2001 12 20, p. 20.

(18)  OL L 348, 2002 12 21, p. 94.

(19)  OL L 144, 2006 5 31, p. 15.

(20)  OL L 379, 2006 12 28, p. 49.

(21)  OL L 195, 2008 7 24, p. 6.

(22)  OL L 79, 2009 3 25, p. 7.


Top