EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0250

1987 m. balandžio 15 d. Komisijos direktyva dėl alkoholio koncentracijos tūrio procentais nurodymo ženklinant galutiniam vartotojui parduoti skirtus alkoholinius gėrimus

OJ L 113, 30.4.1987, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 25 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; panaikino 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/250/oj

31987L0250

1987 m. balandžio 15 d. Komisijos direktyva dėl alkoholio koncentracijos tūrio procentais nurodymo ženklinant galutiniam vartotojui parduoti skirtus alkoholinius gėrimus

Oficialusis leidinys L 113 , 30/04/1987 p. 0057 - 0058
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 7 p. 0220
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 7 p. 0220
CS.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276
ET.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276
HU.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276
LT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276
LV.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276
MT.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276
PL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276
SK.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276
SL.ES skyrius 13 tomas 008 p. 275 - 276


Komisijos direktyva

1987 m. balandžio 15 d.

dėl alkoholio koncentracijos tūrio procentais nurodymo ženklinant galutiniam vartotojui parduoti skirtus alkoholinius gėrimus

(87/250/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su galutiniam vartotojui skirtų maisto produktų ženklinimu, pateikimu ir reklama, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 86/197/EEB [2], ypač į 10a straipsnio antrą dalį,

kadangi Direktyvos 79/112/EEB 3 straipsnyje nustatyta, kad ženklinant gėrimus, kurių sudėtyje yra stipresnės nei 1,2 % koncentracijos alkoholio, privalu nurodyti faktinę alkoholio koncentraciją tūrio procentais;

kadangi reikia nustatyti šios nuorodos pateikimą reglamentuojančias taisykles;

kadangi Bendrojo muitų tarifo pozicijose Nr. 22.04 ir Nr. 22.05 klasifikuojamiems produktams taikomos taisyklės yra nustatytos konkrečiose jiems taikomose Bendrijos nuostatose;

kadangi ši direktyva taikoma visiems kitiems gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės nei 1,2 % koncentracijos alkoholio;

kadangi 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvos 76/766/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su alkoholio lentelėmis, suderinimo [3] priede nustatytos Bendrijos taisyklės, reglamentuojančios alkoholio koncentracijos apibrėžimą ir nustatymo ir išreiškimo metodą;

kadangi ši direktyva gali apsiriboti nuostatų, kurios turi papildyti šias taisykles, įdiegimu;

kadangi norint nustatyti leistinus nuokrypius, reikėtų deramai atsižvelgta į atitinkamų skirtingų gėrimų kilmę, nustatyto kintamumo laipsnį bei techninius sunkumus, su kuriais susiduriama siekiant užtikrinti, kad nurodyta vertė atitiktų faktinę vertę;

kadangi, siekiant teisingai taikyti Direktyvą 79/112/EEB ir šią direktyvą, turi būti laiku priimti vienas ar daugiau Bendrijos alkoholio koncentracijos tūrio procentais nustatymo analizės metodų;

kadangi šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma faktinės alkoholio koncentracijos tūrio procentais nurodymui ženklinant gėrimus, kurių sudėtyje yra stipresnės nei 1,2 % koncentracijos alkoholio, išskyrus klasifikuojamus Bendrojo muitų tarifo pozicijose Nr. 22.04 ir Nr. 22.05.

2 straipsnis

1. Alkoholio koncentracija nustatoma esant + 20 °C.

2. Alkoholio koncentracija nurodomas ne daugiau kaip vienos dešimtosios tikslumu. Po skaičiaus rašoma "tūrio proc.", prieš skaičių gali būti rašoma "alkoholio" arba santrumpa "alk.".

3 straipsnis

1. Nurodant alkoholio koncentraciją tūrio procentais leidžiami šie teigiami ir neigiami nuokrypiai, išreiškiami šiais absoliučiais dydžiais:

a) toliau nenurodytiems gėrimams:

0,3 %;

b) alui, kurio alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 5,5 %; iš vynuogių pagamintiems ir Bendrojo muitų tarifo subpozicijoje Nr. 22.07 B II klasifikuojamiems gėrimams:

0,5 %;

c) alui, kurio alkoholio koncentracija tūrio procentais viršija 5,5 %; iš vynuogių pagamintiems ir Bendrojo muitų tarifo subpozicijoje Nr. 22.07 B I klasifikuojamiems gėrimams; sidrui, kriaušių sidrui, vaisiniams vynams ir panašiems gėrimams, pagamintiems iš kitų vaisių nei vynuogės, pusiau putojantiems, putojantiems ar ramiems; gėrimams, kurių pagrindą sudaro fermentuotas medus:

1 %;

d) gėrimams, kuriuose yra mirkytų vaisių arba vaisių dalių:

1,5 %.

2. 1 dalyje nurodyti nuokrypiai taikomi nepažeidžiant alkoholio koncentracijai nustatyti naudojamų analizės metoduose nustatytų nuokrypių.

4 straipsnis

1. Prireikus valstybės narės pakeičia savo teisės aktus, kad būtų laikomasi šios direktyvos ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai; šie pakeisti teisės aktai taikomi taip, kad:

- ne vėliau kaip iki 1988 m. gegužės 1 d. būtų leista prekiauti šios direktyvos reikalavimus atitinkančiais produktais,

- nuo 1989 m. gegužės 1 d. būtų uždrausta prekiauti šios direktyvos reikalavimų neatitinkančiais produktais.

2. Tačiau šios direktyvos reikalavimų neatitinkančiais gėrimais, paženklintais iki 1 dalies antroje įtraukoje nurodytos dienos, prekiauti leidžiama, kol baigsis šių gėrimų atsargos.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1987 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Cockfield

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 33, 1979 2 8, p. 1.

[2] OL L 144, 1986 5 29, p. 38.

[3] OL L 262, 1976 9 27, p. 149.

--------------------------------------------------

Top