Help Print this page 

Document 32014R0851

Title and reference
2014 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 851/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso
  • In force
OJ L 233, 6.8.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/851/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 233/21


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 851/2014

2014 m. liepos 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 140 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę,

kadangi:

(1)

1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2866/98 dėl euro ir eurą įvedančių valstybių narių valiutų perskaičiavimo kursų (1) nustatyti tie perskaičiavimo kursai nuo 1999 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal 2003 m. Stojimo akto 4 straipsnį Lietuva yra valstybė narė, kuriai taikoma išimtis, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 139 straipsnio 1 dalyje;

(3)

vadovaujantis 2014 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimu 2014/509/ES dėl euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. (2), Lietuva atitinka būtinas euro įvedimo sąlygas ir jai taikoma išimtis panaikinama nuo 2015 m. sausio 1 d.;

(4)

įvedant eurą Lietuvoje būtina nustatyti euro ir Lietuvos lito perskaičiavimo kursą. Šis perskaičiavimo kursas turėtų būti nustatomas 3,45280 lito už 1 eurą; šis kursas atitinka dabartinį lito centrinį kursą, naudojamą valiutų kurso mechanizme (VKM II);

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2866/98 1 straipsnyje tarp Latvijos latui ir Liuksemburgo frankui taikomų perskaičiavimo kursų įterpiama ši eilutė:

„=3,45280 Lietuvos lito“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  OL L 359, 1998 12 31, p. 1.

(2)  OL L 228, 2014 7 31, p. 29.


Top