Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0851

2014 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 851/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso

OJ L 233, 6.8.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/851/oj

6.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 233/21


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 851/2014

2014 m. liepos 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 140 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Centrinio Banko nuomonę,

kadangi:

(1)

1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2866/98 dėl euro ir eurą įvedančių valstybių narių valiutų perskaičiavimo kursų (1) nustatyti tie perskaičiavimo kursai nuo 1999 m. sausio 1 d.;

(2)

pagal 2003 m. Stojimo akto 4 straipsnį Lietuva yra valstybė narė, kuriai taikoma išimtis, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 139 straipsnio 1 dalyje;

(3)

vadovaujantis 2014 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimu 2014/509/ES dėl euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. (2), Lietuva atitinka būtinas euro įvedimo sąlygas ir jai taikoma išimtis panaikinama nuo 2015 m. sausio 1 d.;

(4)

įvedant eurą Lietuvoje būtina nustatyti euro ir Lietuvos lito perskaičiavimo kursą. Šis perskaičiavimo kursas turėtų būti nustatomas 3,45280 lito už 1 eurą; šis kursas atitinka dabartinį lito centrinį kursą, naudojamą valiutų kurso mechanizme (VKM II);

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2866/98 1 straipsnyje tarp Latvijos latui ir Liuksemburgo frankui taikomų perskaičiavimo kursų įterpiama ši eilutė:

„=3,45280 Lietuvos lito“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  OL L 359, 1998 12 31, p. 1.

(2)  OL L 228, 2014 7 31, p. 29.


Top