EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0314

Sprendimo santrauka

2014 m. kovo 27 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.
UPC Telekabel Wien GmbH prieš Constantin Film Verleih GmbH ir Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.
Oberster Gerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Informacinė visuomenė – Direktyva 2001/29/EB – Interneto svetainė, kurioje filmai padaromi viešai prieinami be teisių, gretutinių autorių teisėms, turėtojų sutikimo – 8 straipsnio 3 dalis – Sąvoka „tarpininkai, kurių paslaugomis tretieji asmenys naudojasi pažeisdami autorių teises ar gretutines teises“ – Interneto prieigos teikėjas – Interneto prieigos teikėjui skirtas draudimas, kuriuo jam uždraudžiama teikti savo klientams prieigą prie interneto svetainės – Pagrindinių teisių pusiausvyra.
Byla C-314/12.

Byla C‑314/12

UPC Telekabel Wien GmbH

prieš

Constantin Film Verleih GmbH irWega Filmproduktionsgesellschaft mbH

(Oberster Gerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Informacinė visuomenė — Direktyva 2001/29/EB — Interneto svetainė, kurioje filmai padaromi viešai prieinami be teisių, gretutinių autorių teisėms, turėtojų sutikimo — 8 straipsnio 3 dalis — Sąvoka „tarpininkai, kurių paslaugomis tretieji asmenys naudojasi pažeisdami autorių teises ar gretutines teises“ — Interneto prieigos teikėjas — Interneto prieigos teikėjui skirtas draudimas, kuriuo jam uždraudžiama teikti savo klientams prieigą prie interneto svetainės — Pagrindinių teisių pusiausvyra“

Santrauka – 2014 m. kovo 27 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

 1. Prejudiciniai klausimai – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Ribos – Akivaizdžiai su byla nesusiję klausimai ir hipotetiniai klausimai, užduoti aplinkybėmis, kuriomis naudingas atsakymas yra neįmanomas – Su pagrindinės bylos dalyku nesusiję klausimai – Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas

  (SESV 267 straipsnis)

 2. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Tarpininkas direktyvos 8 straipsnio 3 dalies prasme – Interneto svetainės, kurioje saugomi objektai padaryti viešai prieinami be teisių, gretutinių autorių teisėms, turėtojų sutikimo, prieigos teikėjas – Įtraukimas

  (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 8 straipsnio 3 dalis)

 3. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Interneto svetainė, kurioje saugomi objektai padaryti viešai prieinami be teisių, gretutinių autorių teisėms, turėtojų sutikimo – Interneto prieigos teikėjui skirta nutartis, kuria jam uždraudžiama suteikti savo klientams galimybes prisijungti prie tokios interneto svetainės – Sąlygos ir aplinkybės – Pagrindinių teisių pusiausvyra – Nacionalinio teismo vertinimas

  (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11, 16 straipsniai, 17 straipsnio 2 dalis ir 51 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 8 straipsnio 3 dalis)

 1.  Žr. sprendimo tekstą.

  (žr. 19–21 punktus)

 2.  Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 8 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad asmuo, kuris saugomus objektus padaro prieinamus interneto svetainėje be teisių turėtojo sutikimo, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalį, naudojasi asmenų, kurie prieina prie šių saugomų objektų, interneto prieigos teikėjo, kuris laikytinas tarpininku, kaip tai suprantama pagal minėtos direktyvos 8 straipsnio 3 dalį, paslaugomis.

  Iš tiesų, interneto prieigos teikėjas, leidžiantis savo klientams naudotis saugomais objektais, kuriuos viešai prieinamus internete padarė trečiasis asmuo, yra tarpininkas, kurio paslaugomis naudojamasi pažeidžiant autorių teises ar gretutines teises, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2001/29 8 straipsnio 3 dalį. Tokią išvadą patvirtina Direktyva 2001/29 siekiamas tikslas. Iš Direktyvos 2001/29 8 straipsnio 3 dalies taikymo srities pašalinus interneto prieigos teikėjus, reikšmingai sumažėtų šia direktyva ketinta užtikrinti teisių turėtojų apsauga.

  (žr. 32, 33, 40 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

 3.  Sąjungos teisėje pripažintos pagrindinės teisės turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas nedraudžiama teismo nustatytu draudimu uždrausti interneto prieigos teikėjui teikti savo klientams prieigą prie interneto svetainės, kurioje saugomi objektai padaryti prieinami be teisių turėtojų sutikimo, kai šiame draudime nenurodyta, kokių priemonių prieigos teikėjas turi imtis, ir kai jis gali išvengti prevencinių bausmių dėl šio draudimo pažeidimo, jei pateikia įrodymų, kad ėmėsi visų įmanomų priemonių, tačiau su sąlyga, kad, pirma, nustatytomis priemonėmis iš interneto naudotojų be reikalo nebus atimta galimybė teisėtai gauti esamą informaciją ir, antra, šiomis priemonėmis bus užkirstas kelias arba bent jau labai apsunkinta galimybė neleistinu būdu prieiti prie saugomų objektų ir interneto naudotojai, kurie naudojasi asmens, kuriam skirtas šis draudimas, paslaugomis, bus realiai atgrasomi nuo prieigos prie šių objektų, kurie padaryti jiems prieinami pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisę, o tai nustatyti turi nacionalinės valdžios institucijos ir nacionaliniai teismai.

  (žr. 64 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

Top