EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0145

Sprendimo santrauka

2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.
Eva-Maria Painer prieš Standard VerlagsGmbH ir kt..
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Handelsgericht Wien - Austrija.
Jurisdikcija civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - 6 straipsnio 1 punktas - Atsakovų daugetas - Direktyva 93/98/EEB - 6 straipsnis - Nuotraukų apsauga - Direktyva 2001/29/EB - 2 straipsnis - Atgaminimas - Portretinės nuotraukos panaudojimas kuriant fotorobotą - 5 straipsnio 3 dalies d punktas - Cituojant taikomos išimtys ir apribojimai - 5 straipsnio 3 dalies e punktas - Dėl visuomenės saugumo taikomos išimtys ir apribojimai - 5 straipsnio 5 dalis.
Byla C-145/10.

Keywords
Summary

Keywords

1. Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose – Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas – Reglamentas Nr. 44/2001 – Specialioji jurisdikcija – Atsakovų daugetas – Vieno iš bendraatsakovų teismo jurisdikcija – Sąlyga – Sąsaja

(Tarybos reglamento Nr. 44/2001 6 straipsnio 1 punktas)

2. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 93/98 – Taikymo sritis – Portretinė nuotrauka – Įtraukimas – Sąlygos

(Tarybos direktyvos 93/98 6 straipsnis)

3. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Išimtys ir apribojimai

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies e punktas ir 5 dalis)

4. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Kūrinio padarymas viešai prieinamo – Apimtis

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies d punktas)

5. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Išimtys ir apribojimai

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies d punktas ir 5 dalis)

6. Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Išimtys ir apribojimai

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies d ir e punktai ir 5 dalis)

Summary

1. Reglamento Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 6 straipsnio 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad taikyti šią nuostatą netrukdo vien tai, jog dėl iš esmės tapačių autorių teisių pažeidimų keliems atsakovams pareikšti ieškiniai yra grindžiami nacionaliniais teisiniais pagrindais, kurie valstybėse narėse skiriasi. Atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, nacionalinis teismas privalo nustatyti nesuderinamų sprendimų riziką, jei ieškiniai nagrinėjami atskirai.

(žr. 84 punktą ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

2. Direktyvos 93/98 dėl autorių ir gretutinių teisių apsaugos terminų suderinimo 6 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad portretinė nuotrauka, remiantis šia nuostata, gali būti saugoma autorių teisių su sąlyga, kad tokia nuotrauka yra autoriaus asmenybę atspindintis intelekto kūrinys, sukurtas laisvai ir kūrybingai pasirenkant šios nuotraukos kūrybos priemones, o tai kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti nacionalinis teismas. Nustačius, kad portretinė nuotrauka yra kūrinys, jo apsauga nėra mažesnė už kitiems kūriniams, tarp jų ir fotografijoms, taikomą apsaugą.

(žr. 99 punktą ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

3. Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 3 dalies e punktas, atsižvelgiant į šios direktyvos 5 straipsnio 5 dalį, turi būti aiškinamas taip, kad žiniasklaidos priemonė, kaip antai spaudos leidykla, negali savo iniciatyva naudoti autorių teisių saugomo kūrinio, remdamasi tikslu užtikrinti visuomenės saugumą. Tačiau negalima atmesti to, kad paskelbusi ieškomo asmens nuotrauką ji gali iš dalies prisidėti prie tokio tikslo įgyvendinimo. Turi būti reikalaujama, kad tokia iniciatyva, viena vertus, būtų susijusi su kompetentingų nacionalinių institucijų priimtu sprendimu ar pradėta veikla siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir, kita vertus, tokios iniciatyvos turi būti imamasi pritarus minėtoms institucijoms ir joms koordinuojant, siekiant išvengti pavojaus, kad būtų veikiama priešingai šių institucijų priimtoms priemonėms; konkretus, aktualus ir aiškus saugumo institucijų prašymas dėl tyrimo tikslų paskelbti nuotrauką nėra būtinas.

(žr. 116 punktą ir rezoliucinės dalies 3 punktą)

4. Siekiant užtikrinti, kad Direktyva 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo kiek įmanoma būtų aiškinama atsižvelgiant į taikytinas tarptautinės teisės normas, būtent į esančias Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos 10 straipsnio pirmoje pastraipoje, frazę kūrinio „padarymas viešai prieinamo“, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 5 straipsnio 3 dalies d punktą, reikia aiškinti kaip šio kūrinio padarymą prieinamo visuomenei.

(žr. 126–128 punktus)

5. Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 3 dalies d punktas, atsižvelgiant į šios direktyvos 5 straipsnio 5 dalį, turi būti aiškinamas taip, kad taikyti šią nuostatą netrukdo tai, jog spaudoje pasirodęs pranešimas, kuriame cituojamas kūrinys ar kitas saugomas objektas, nėra autorių teisių saugomas literatūros kūrinys.

Iš tiesų šia nuostata siekiama užtikrinti deramą kūrinio ar saugomo objekto naudotojų teisės į išraiškos laisvę ir autoriams suteiktos atgaminimo teisės pusiausvyrą. Ši derama pusiausvyra, be kita ko, užtikrinama numatant naudotojų teisės į išraiškos laisvę įgyvendinimo viršenybę prieš autoriaus interesą uždrausti jo kūrinio, kuris jau yra teisėtai viešai prieinamas, ištraukų atgaminimą, užtikrinant, kad autorius iš principo turi teisę nurodyti savo vardą ir pavardę.

(žr. 134, 135, 137 punktus ir rezoliucinės dalies 4 punktą)

6. Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 3 dalies d punktas, atsižvelgiant į šios direktyvos 5 straipsnio 5 dalį, turi būti aiškinamas taip, kad jo taikymas siejamas su pareiga nurodyti cituojamo kūrinio ar kito saugomo objekto šaltinį, įskaitant autoriaus ar atlikėjo vardą ir pavardę. Tačiau jei taikant minėtos direktyvos 5 straipsnio 3 dalies e punktą šis vardas ir pavardė nebuvo nurodyti, manoma, kad buvo laikytasi minėtos pareigos, jei nurodytas bent šaltinis. Taip yra tuomet, kai nuotraukos pateikiamos visuomenei kompetentingoms nacionalinėms saugumo institucijoms tiriant nusikaltimą, tačiau taip iš pradžių teisėtai naudojant nuotrauką nenurodomas autoriaus vardas ir pavardė.

(žr. 143, 147, 149 punktus ir rezoliucinės dalies 5 punktą)

Top