EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TJ0651

2022 m. rugsėjo 7 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas.
Hans-Wilhelm Saure prieš Europos Komisiją.
Galimybė susipažinti su dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – Komisijos korespondencija dėl BioNTech vakcinų nuo COVID-19 kiekių ir pristatymo terminų – Ieškinys dėl panaikinimo – Eksplicintiniai sprendimai, priimti po numanomo atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais – Lis pendens nebuvimas dėl kito ieškinio nepriimtinumo – Visiškas ir dalinis atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais – Išimtys, susijusios su asmens privataus gyvenimo ir neliečiamumo apsauga, teisinių nuomonių apsauga, sprendimų priėmimo proceso apsauga ir trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga.
Byla T-651/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:526

  2022 m. rugsėjo 7 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas
Saure / Komisija

(Byla T‑651/21) ( 1 )

(Galimybė susipažinti su dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – Komisijos korespondencija dėl BioNTech vakcinų nuo COVID-19 kiekių ir pristatymo terminų – Ieškinys dėl panaikinimo – Eksplicintiniai sprendimai, priimti po numanomo atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais – Lis pendens nebuvimas dėl kito ieškinio nepriimtinumo – Visiškas ir dalinis atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais – Išimtys, susijusios su asmens privataus gyvenimo ir neliečiamumo apsauga, teisinių nuomonių apsauga, sprendimų priėmimo proceso apsauga ir trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga)

1. 

Teismo procesas – Ieškinių priimtinumas – „Lis pendens“ grindžiamas prieštaravimas – Dviejų bylų šalių, dalyko ir pagrindų tapatumas – Reikalavimai, identiški nepriimtinu pripažinto ieškinio reikalavimams – „Lis pendens“ išnykimas – Priimtinumas

(Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsnis)

(žr. 20–23 punktus)

2. 

Europos Sąjungos institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Teisės susipažinti su dokumentais išimtys – Individo privatumo ir neliečiamumo apsauga – Visų Reglamento 2018/1725 nuostatų taikymas – Paraišką pateikusio asmens pareiga įrodyti, kad būtina perduoti atitinkamus asmens duomenis – Institucijos pareiga savo iniciatyva patikrinti, ar buvo pažeisti atitinkamo asmens teisėti interesai

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies b punktas ir Reglamento Nr. 2018/1725 3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnis ir 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

(žr. 31–37 punktus)

3. 

Europos Sąjungos institucijos – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Reglamentas 2018/1725 – Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis – Pareiga įrodyti, kad minėtus duomenis būtina perduoti – Apimtis – Viešasis interesas, pateisinantis duomenų atskleidimą – Rėmimasis pagrindais, susijusiais su nacionaliniu saugumu ir visuomenės saugumu – Rėmimasis skaidrumo principu – Būtinybė pateikti konkrečius su nagrinėjama byla susijusius argumentus

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 2 konstatuojamoji dalis, 4 straipsnio 1 dalies b punktas ir Reglamento Nr. 2018/1725 28 konstatuojamoji dalis ir 9 straipsnio 1 dalies b punktas)

(žr. 41, 42, 45–51 punktus)

4. 

Europos Sąjungos institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Teisės susipažinti su dokumentais išimtys – Teisinių nuomonių apsauga – Apimtis – Atsisakymas atskleisti Komisijos teisės tarnybos nuomonę, kurioje kalbama apie projektus ir sutarties sąlygas, susijusius su derybomis su vakcinų nuo COVID-19 gamintojais – Atskleidimą pateisinantis viršesnis viešasis interesas – Nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 2 ir 6 konstatuojamosios dalys, 4 straipsnio 2 dalies antra įtrauka ir 7 dalis)

(žr. 58–60, 62–69 punktus)

5. 

Europos Sąjungos institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Teisės susipažinti su dokumentais išimtys – Sprendimų priėmimo proceso apsauga – Taikymo sritis – Dokumentai, susiję su vykdomomis derybomis siekiant sudaryti vakcinų nuo COVID-19 išankstinio pirkimo sutartis – Dokumentų atskleidimą pateisinantis viršesnis viešasis interesas – Nebuvimas – Laiko atžvilgiu apribotos išimties taikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa ir 7 dalis)

(žr. 76–77, 84–93 punktus)

6. 

Europos Sąjungos institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Teisės susipažinti su dokumentais išimtys – Trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga – Atsisakymas leisti susipažinti – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Galimybė remtis kai kurių kategorijų dokumentams taikoma bendra prezumpcija

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka)

(žr. 100–104, 107, 110–112 punktus)

Rezoliucinė dalis

1. 

Atmesti ieškinį.

2. 

Priteisti iš Hans-Wilhelm Saure bylinėjimosi išlaidas.


( 1 ) OL C 481, 2021 11 29.

Top