EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0434

Sprendimo santrauka

2013 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.
Slancheva sila EOOD prieš Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“ Razplashtatelna agentsia.
Administrativen sad Sofia‑grad prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Bendra žemės ūkio politika – EŽŪFKP – Reglamentas (ES) Nr. 65/2011 – Parama kaimo plėtrai – Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai – „Dirbtinai sukurtų sąlygų“ sąvoka – Piktnaudžiavimas – Įrodymai.
Byla C-434/12.

Digital reports (Court Reports - general)

Byla C‑434/12

Slancheva sila EOOD

prieš

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“ Razplashtatelna agentsia

(Administrativen sad Sofia‑grad prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Bendra žemės ūkio politika — EŽŪFKP — Reglamentas (ES) Nr. 65/2011 — Parama kaimo plėtrai — Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai — „Dirbtinai sukurtų sąlygų“ sąvoka — Piktnaudžiavimas — Įrodymai“

Santrauka – 2013 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas

 1. Žemės ūkis – Bendra žemės ūkio politika – Finansavimas EŽŪFKP lėšomis – Parama kaimo plėtrai – Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai – Reglamentas Nr. 65/2011 – Taikymo sąlygos – Piktnaudžiavimo sudėties elementai – Patikrinimas, kurį turi atlikti nacionalinis teismas

  (Komisijos reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalis)

 2. Žemės ūkis – Bendra žemės ūkio politika – Finansavimas EŽŪFKP lėšomis – Parama kaimo plėtrai – Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai – Reglamentas Nr. 65/2011 – Prašymas dėl paramos mokėjimo, atmestas vien dėl investicinio projekto, kuriam prašoma skirti paramą, funkcinio nesavarankiškumo arba dėl paraiškas skirti tokią paramą pateikusius asmenis siejančio teisinio ryšio – Neleistinumas

  (Komisijos reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalis)

 1.  Reglamento Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, 4 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad jos taikymo sąlygoms reikalingas objektyvus ir subjektyvus elementas. Kiek tai susiję su pirmuoju elementu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti objektyvias bylos aplinkybes, kuriomis remiantis būtų galima daryti išvadą, kad nebus galima pasiekti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (ŽŪFKP) paramos schema siekiamo tikslo. Kiek tai susiję su antruoju elementu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti objektyvius įrodymus, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad dirbtinai sukūręs sąlygas, reikalingas išmokoms pagal ŽŪFKP paramos schemą gauti, paraiškos teikėjas išimtinai siekė įgyti šios schemos tikslams prieštaraujantį pranašumą. Šiuo tikslu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas gali remtis ne vien tokiais elementais, kaip antai teisiniai, ekonominiai ir (arba) asmeniniai su panašiais investiciniais projektais susijusių asmenų ryšiai, bet ir požymiais, liudijančiais buvus sąmoningo tų asmenų veiksmų derinimo.

  Be to, nacionalinis teismas visų pirma turėtų atsižvelgti į mikroįmonių, kurių steigimą ir plėtrą siekiama užtikrinti Reglamento Nr. 1698/2005 52 straipsnyje numatyta parama, termino apibrėžtį, kuri įtvirtinta Komisijos rekomendacijos 2003/361 dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties priedo 2 straipsnio 3 dalyje.

  (žr. 38, 43 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

 2.  Reglamento Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, 4 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama atmesti prašymą dėl paramos mokėjimo pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (ŽŪFKP) paramos schemą vien todėl, kad investicinis projektas, kuriam prašoma skirti paramą pagal tą schemą, funkciniu požiūriu yra nesavarankiškas arba kad paraiškas dėl tokios paramos pateikusius asmenis sieja teisinis ryšys, neatsižvelgus į kitus objektyvius konkrečios bylos elementus.

  (žr. 48 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

Top

Byla C‑434/12

Slancheva sila EOOD

prieš

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“ Razplashtatelna agentsia

(Administrativen sad Sofia‑grad prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Bendra žemės ūkio politika — EŽŪFKP — Reglamentas (ES) Nr. 65/2011 — Parama kaimo plėtrai — Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai — „Dirbtinai sukurtų sąlygų“ sąvoka — Piktnaudžiavimas — Įrodymai“

Santrauka – 2013 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas

 1. Žemės ūkis — Bendra žemės ūkio politika — Finansavimas EŽŪFKP lėšomis — Parama kaimo plėtrai — Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai — Reglamentas Nr. 65/2011 — Taikymo sąlygos — Piktnaudžiavimo sudėties elementai — Patikrinimas, kurį turi atlikti nacionalinis teismas

  (Komisijos reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalis)

 2. Žemės ūkis — Bendra žemės ūkio politika — Finansavimas EŽŪFKP lėšomis — Parama kaimo plėtrai — Parama mikroįmonių kūrimui ir plėtrai — Reglamentas Nr. 65/2011 — Prašymas dėl paramos mokėjimo, atmestas vien dėl investicinio projekto, kuriam prašoma skirti paramą, funkcinio nesavarankiškumo arba dėl paraiškas skirti tokią paramą pateikusius asmenis siejančio teisinio ryšio — Neleistinumas

  (Komisijos reglamento Nr. 65/2011 4 straipsnio 8 dalis)

 1.  Reglamento Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, 4 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad jos taikymo sąlygoms reikalingas objektyvus ir subjektyvus elementas. Kiek tai susiję su pirmuoju elementu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti objektyvias bylos aplinkybes, kuriomis remiantis būtų galima daryti išvadą, kad nebus galima pasiekti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (ŽŪFKP) paramos schema siekiamo tikslo. Kiek tai susiję su antruoju elementu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti objektyvius įrodymus, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad dirbtinai sukūręs sąlygas, reikalingas išmokoms pagal ŽŪFKP paramos schemą gauti, paraiškos teikėjas išimtinai siekė įgyti šios schemos tikslams prieštaraujantį pranašumą. Šiuo tikslu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas gali remtis ne vien tokiais elementais, kaip antai teisiniai, ekonominiai ir (arba) asmeniniai su panašiais investiciniais projektais susijusių asmenų ryšiai, bet ir požymiais, liudijančiais buvus sąmoningo tų asmenų veiksmų derinimo.

  Be to, nacionalinis teismas visų pirma turėtų atsižvelgti į mikroįmonių, kurių steigimą ir plėtrą siekiama užtikrinti Reglamento Nr. 1698/2005 52 straipsnyje numatyta parama, termino apibrėžtį, kuri įtvirtinta Komisijos rekomendacijos 2003/361 dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties priedo 2 straipsnio 3 dalyje.

  (žr. 38, 43 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

 2.  Reglamento Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis, 4 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama atmesti prašymą dėl paramos mokėjimo pagal Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (ŽŪFKP) paramos schemą vien todėl, kad investicinis projektas, kuriam prašoma skirti paramą pagal tą schemą, funkciniu požiūriu yra nesavarankiškas arba kad paraiškas dėl tokios paramos pateikusius asmenis sieja teisinis ryšys, neatsižvelgus į kitus objektyvius konkrečios bylos elementus.

  (žr. 48 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)

Top