EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TJ0512

Ryanair prieš Komisiją

2014 m. lapkričio 25 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas.
Ryanair Ltd prieš Europos Komisiją.
Valstybės pagalba – Aviacijos sektorius – Airijos oro transporto mokestis – Keleivių, kurie vyksta tranzitu ir su persėdimu, atleidimas nuo mokesčių – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas – Formalios nagrinėjimo procedūros nepradėjimas – Rimti sunkumai – Procesinės suinteresuotųjų šalių teisės.
Byla T-512/11.

2014 m. lapkričio 25 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas

Ryanair / Komisija

(Byla T‑512/11)

„Valstybės pagalba — Aviacijos sektorius — Airijos oro transporto mokestis — Keleivių, kurie vyksta tranzitu ir su persėdimu, atleidimas nuo mokesčių — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas — Formalios nagrinėjimo procedūros nepradėjimas — Rimti sunkumai — Procesinės suinteresuotųjų šalių teisės“

1. 

Ieškinys dėl panaikinimo — Fiziniai ar juridiniai asmenys — Tiesiogiai ir konkrečiai su jais susiję aktai — Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas valstybės pagalbos nebuvimas — Suinteresuotųjų asmenų ieškinys pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį — Ieškinio dalyko nustatymas — Ieškinys, kuriuo siekiama apsaugoti procedūrines suinteresuotųjų asmenų teises — Ieškinio pagrindai, susiję su Komisijos turimos informacijos ir įrodymų vertinimu (SESV 108 straipsnio 2 dalis ir 263 straipsnio ketvirta pastraipa; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 6 straipsnio 1 dalis) (žr. 28, 29, 31, 32 punktus)

2. 

Valstybių teikiama pagalba — Komisijos tyrimas — Pirminio tyrimo stadija ir ginčo stadija — Pagalbos suderinamumas su vidaus rinka — Vertinimo sunkumai — Komisijos pareiga pradėti rungimosi procedūrą — Rimti sunkumai — Sąvoka — Objektyvus pobūdis (SESV 107 straipsnio 1 dalis ir 108 straipsnio 2 ir 3 dalys; Tarybos reglamento Nr. 659/1999, 4 straipsnis ir 6 straipsnio 1 dalis) (žr. 57–62 punktus)

3. 

Valstybių teikiama pagalba — Komisijos tyrimas — Pirminio tyrimo stadija ir ginčo stadija — Pagalbos suderinamumas su vidaus rinka — Vertinimo sunkumai — Komisijos pareiga pradėti rungimosi procedūrą — Rimti sunkumai — Sąvoka — Objektyvus pobūdis — Įrodinėjimo pareiga — Aplinkybės, leidžiančios patvirtinti tokių sunkumų egzistavimą (SESV 107 straipsnio 1 dalis ir 108 straipsnio 2 ir 3 dalys; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 4 straipsnio 4 dalis) (žr. 63 punktą)

4. 

Valstybių teikiama pagalba — Komisijos tyrimas — Valstybės priemonės, apie kurias nebuvo pranešta, bet dėl kurių tretieji suinteresuotieji asmenys pateikė skundus — Komisijos pareiga baigti pirminio patikrinimo stadiją per protingą terminą — Apimtis — Pažeidimas — Vertinimas „in concreto“ (SESV 108 straipsnio 3 dalis) (žr. 68–74 punktus)

5. 

Valstybių teikiama pagalba — Komisijos tyrimas — Pirminio tyrimo stadija ir ginčo stadija — Pagalbos suderinamumas su vidaus rinka — Vertinimo sunkumai — Komisijos pareiga pradėti rungimosi procedūrą — Aplinkybės, leidžiančios patvirtinti tokių sunkumų egzistavimą — Tik termino, viršijančio preliminaraus tyrimo įprastą trukmę, suėjimo nepakankamumas (SESV 107 straipsnio 1 dalis ir 108 straipsnio 2 ir 3 dalys; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 4 straipsnio 4 dalis) (žr. 75 punktą)

6. 

Valstybių teikiama pagalba — Sąvoka — Valdžios institucijų taikomas palankus kai kurių įmonių mokestinis vertinimas — Įtraukimas — Bendrai visiems ūkio subjektams taikoma priemone suteikiama nauda — Netaikymas (SESV 107 straipsnio 1 dalis) (žr. 78, 79 punktus)

7. 

Valstybių teikiama pagalba — Sąvoka — Specifinė fiskalinė priemonė — Priemonės atrankinis pobūdis — Pateisinimas, pagrįstas mokesčių sistemos pobūdžiu ar struktūra — Netaikymas (SESV 107 straipsnio 1 dalis) (žr. 80, 81 punktus)

8. 

Valstybių teikiama pagalba — Komisijos tyrimas — Pirminio tyrimo stadija ir ginčo stadija — Pagalbos suderinamumas su vidaus rinka — Vertinimo sunkumai — Komisijos pareiga pradėti rungimosi procedūrą — Nepakankamas ir neišsamus tyrimas — Požymiai, kad yra didelių sunkumų (SESV 107 straipsnio 1 dalis ir 108 straipsnio 2 ir 3 dalys; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 4 straipsnio 4 dalis) (žr. 88, 89, 94, 98, 102, 103, 105, 106 punktus)

9. 

Valstybių teikiama pagalba — Administracinė procedūra — Komisijos pareigos — Rūpestingumo pareiga — Išsamus nagrinėjimas — Rūpestingas ir nešališkas skundų nagrinėjimas — Skundo pateikėjo aiškiai nenurodytų duomenų nagrinėjimas (SESV 108 straipsnio 3 dalis) (žr. 105 punktą)

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2011 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimą C (2011) 4932 galutinis, kiek jame pripažinta, kad Airijos mokesčio netaikymas orlaiviu vežant tranzitu ir su persėdimu vykstančius keleivius, nėra valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį (valstybės pagalba SA.29064 (2011C ex 2011/NN)).

Rezoliucinė dalis

1. 

Panaikinti 2011 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimą C (2011) 4932 galutinis, kiek jame pripažinta, kad Airijos mokesčio netaikymas orlaiviu vežant tranzitu ir su persėdimu vykstančius keleivius, nėra valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį (valstybės pagalba SA.29064 (2011C ex 2011/NN)).

2. 

Europos Komisija padengia savo ir Ryanair Ltd patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3. 

Vokietijos Federacinė Respublika ir Airija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Top