EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0421(01)

2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) prieš Europos Komisiją.
Konkurencija – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Graikijos lignito tiekimo rinka ir didmeninė elektros energijos rinka – Sprendimas, kuriuo nustatomos specialios priemonės EB 86 straipsnio 1 dalies, kartu su EB 82 straipsniu, pažeidimo antikonkurenciniam poveikiui pašalinti – EB 86 straipsnio 3 dalis – Pareiga motyvuoti – Proporcingumas – Laisvė sudaryti sutartis.
Byla T-421/09 RENV.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

2016 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas
DEI / Komisija

(Byla T‑421/09 RENV)

„Konkurencija – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Graikijos lignito tiekimo rinka ir didmeninė elektros energijos rinka – Sprendimas, kuriuo nustatomos specialios priemonės EB 86 straipsnio 1 dalies, kartu su EB 82 straipsniu, pažeidimo antikonkurenciniam poveikiui pašalinti – EB 86 straipsnio 3 dalis – Pareiga motyvuoti – Proporcingumas – Laisvė sudaryti sutartis“

1. 

Institucijų aktai–Motyvavimas–Pareiga–Apimtis–Sprendimas, kuriuo taikomos konkurencijos normos

(EB 253 straipsnis)

(žr. 109, 110 punktus)

2. 

Ieškinys dėl panaikinimo–Pagrindai–Motyvų nebuvimas arba stoka–Pagrindas, kuris skiriasi nuo pagrindo dėl materialaus teisėtumo

(EB 230 straipsnis ir EB 253 straipsnis)

(žr. 111 punktą)

3. 

Europos Sąjungos teisė–Principai–Pagrindinės teisės–Laisvė sudaryti sutartis–Apribojimai–Leistinumas–Sąlygos–Apribojimai, padaryti taikant konkurencijos taisykles

(ESS 6 straipsnio 3 dalis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnis; EB 86 straipsnio 3 dalis)

(žr. 130–144 punktus)

4. 

Konkurencija–Valstybės įmonės ir įmonės, kurioms valstybės narės suteikė specialias ar išimtines teises–Komisijos kompetencija atsižvelgiant į jos priežiūros pareigą–Sprendimas, kuriuo nustatomos specialios priemonės, siekiant pašalinti konkurencijos taisyklių pažeidimo antikonkurencinį poveikį–Proporcingumo principo pažeidimas–Nebuvimas

(EB 86 straipsnio 3 dalis)

(žr. 147–162 punktus)

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2009 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimą C (2009) 6244 final, kuriuo nustatomos specialios priemonės pažeidimo, nustatyto 2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimu dėl Graikijos Respublikos DEI lignito gavybos teisių suteikimo ir jų tolesnio galiojimo, antikonkurenciniam poveikiui pašalinti.

Rezoliucinė dalis

1. 

Atmesti ieškinį.

2. 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

3. 

Graikijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Top