EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0465

Sprendimo santrauka

Keywords
Summary

Keywords

1. Laisvas asmenų judėjimas – Darbuotojai – Vienodas požiūris – Naudojimasis narystės profesinėje sąjungoje teisėmis – Nacionalinės teisės aktai, draudžiantys darbuotojams, kitos Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės Erdvės valstybės narės piliečiams, būti renkamais į darbuotojų rūmus – Nepriimtinumas – Pateisinimas, grindžiamas galimu dalyvavimu vykdant viešosios valdžios funkcijas – Netaikymas

(EB 39 straipsnis; EEE susitarimo 28 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1612/68 8 straipsnis)

2. Tarptautiniai susitarimai – Bendrijos asociacijos arba bendradarbiavimo susitarimai – Laisvas asmenų judėjimas – Darbuotojai – Vienodas požiūris – Naudojimasis narystės profesinėje sąjungoje teisėmis – Nacionalinės teisės aktai, nenumatantys galimybės darbuotojams, trečiųjų šalių, sudariusių susitarimus su Bendrija, piliečiams būti renkamais į darbuotojų rūmus arba darbo tarybas – Nepriimtinumas

Summary

1. Valstybė, kuri atsisako suteikti kitų Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiams teisę būti renkamais į darbuotojų interesams atstovaujančius bei juos ginančius organus, kaip antai į darbuotojų rūmus, neįvykdo įsipareigojimų pagal EB 39 straipsnį, Reglamento Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2434/92, 8 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 28 straipsnį.

Iš tikrųjų tokie teisės aktai prieštarauja pagrindiniam bet kokios diskriminacijos dėl pilietybės uždraudimo principui, kuriuo grindžiamos minėtos nuostatos.

Nei nacionalinėje teisėje nustatyta ginčijamų organų teisinė forma, nei aplinkybė, kad kai kurios funkcijos gali būti susijusios su dalyvavimu vykdant viešosios valdžios funkcijas, negali pateisinti tokio reglamentavimo.

(žr. 30, 33, 40, 56 punktus ir rezoliucinę dalį)

2. Valstybė narė neįvykdo įsipareigojimų pagal susitarimų, kuriuos Bendrija sudarė su trečiosiomis šalimis, nuostatas, kuriose numatyta, kad valstybėje narėje draudžiama teisėtai dirbančius darbuotojus diskriminuoti darbo sąlygų atžvilgiu, kai atsisako suteikti šiems darbuotojams teisę būti renkamais į darbuotojų interesams atstovaujančius bei juos ginančius organus, kaip antai į darbuotojų rūmus ir darbo tarybas.

Iš tikrųjų nagrinėjamuose susitarimuose įtvirtintas nediskriminavimo dėl pilietybės principas nustato, kad visiems vietiniams darbuotojams arba darbuotojams, atitinkamų trečiųjų šalių piliečiams, sudaromos vienodos darbo ir įsidarbinimo sąlygos ir jiems leidžiama dalyvauti šių organų rinkimuose. Skirtingų sąlygų sudarymas asmenims dėl jų pilietybės prieštarauja šiam bendrajam principui.

(žr. 48–49, 56 punktus ir rezoliucinę dalį)

Top