Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1563

Reglamentas dėl Marakešo sutarties įgyvendinimo ES

Reglamentas dėl Marakešo sutarties įgyvendinimo ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2017/1563 dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Reglamente išdėstytos taisyklės, kaip kūrinių arba kitų objektų* prieinamos formos kopijomis* keičiamasi tarp ES ir trečiųjų šalių, pasirašiusių Marakešo sutartį, aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui be autorių teisių subjektų leidimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Marakešo sutartis

Pagal Marakešo sutartį ją pasirašiusios šalys turi priimti nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos būtų skatinama leisti knygas prieinamais formatais, pavyzdžiui, Brailio raštu, e. formatu, garso formatu, stambiu šriftu, kad jas galėtų skaityti akli, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintys asmenys. Pagal tokius teisės aktus taip pat turi būti užtikrinta, kad tais kūriniais būtų lengviau keistis tarp valstybių be autorių teisių subjektų leidimo. Sutartis pasirašyta 2013 m., o ES ją ratifikavo 2018 m. spalio 1 d. ES tapo sutarties šalimi 2019 m. sausio 1 d.

Šiame reglamente

ES šalies įgaliotajam subjektui* yra leidžiama teikti naudos gavėjams* arba kitiems trečiųjų šalių įgaliotiesiems subjektams, kurie yra sutarties šalys, prieinamo formato knygas arba kitą rašytinę medžiagą, kurią leidžiama teikti pagal Direktyvą (ES) 2017/1564 dėl Marakešo sutarties įgyvendinimo ES; šie asmenys arba subjektai taip pat gali importuoti ir naudoti tokius kūrinius.

Įgaliotasis subjektas privalo:

  • atgrasyti nuo prieinamos formos kopijų atgaminimo, platinimo ir padarymo viešai prieinamomis neturint leidimo;
  • fiksuoti kūrinių ar kitų objektų ir jų prieinamų formų kopijų tvarkymą;
  • skelbti informaciją, kaip jis vykdo šiuos įsipareigojimus;
  • laikytis asmens duomenų tvarkymo naudos gavėjų labui taisyklių;
  • prieinamu būdu pateikti naudos gavėjams, kitiems įgaliotiesiems subjektams ar autorių teisių subjektams šią informaciją
    • sąrašą kūrinių, kurių prieinamos formos kopijas jis turi, ir prieinamas formas ir
    • įgaliotųjų subjektų, su kuriais jis keitėsi prieinamos formos kopijomis, pavadinimus ir kontaktinius duomenis.

Peržiūra

Iki 2023 m. spalio 11 d., Europos Komisija įvertins, kaip veikia reglamentas ir pateiks ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, o prireikus pateiks pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2018 m. spalio 12 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Kūrinys arba kitas objektas: paskelbtas ar kitu būdu teisėtai padarytas viešai prieinamu autorių ir gretutinių teisių saugomas knygos, žurnalo, laikraščio, periodinio leidinio ar kito pobūdžio rašto, ženklų, įskaitant natas, formos kūrinys ir susijusios iliustracijos, bet kokioje laikmenoje, įskaitant garso formatą, kaip antai garso knygos, ir skaitmeninį formatą.
Prieinamos formos kopija: kūrinio kopija, naudos gavėjui suteikianti galimybę susipažinti su kūriniu taip pat paprastai ir patogiai, kaip su juo susipažintų šioje direktyvoje nurodytų sutrikimų ar negalių neturintis asmuo.
Įgaliotasis subjektas: subjektas, kuriam valstybė suteikė įgaliojimą arba pripažinimą, kad jis gali nesiekdamas pelno teikti naudos gavėjams švietimo, mokymo, adaptuoto skaitymo ar susipažinimo su informacija paslaugas.
Naudos gavėjas: s asmuo, kuris yra aklas, turi regos sutrikimą, turi suvokimo ar skaitymo negalią ir nepajėgia skaityti spausdintinių kūrinių taip, kaip tokios negalios neturintis asmuo, nepajėgia laikyti ar vartyti knygos arba sutelkti žvilgsnio ar judinti akių taip, kaip to paprastai reikėtų norint skaityti.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1563 dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui (OL L 242, 2017 9 20, p. 1–5)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/254 dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 48, 2018 2 21, p. 1–2)

Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims (OL L 48, 2018 2 21, p. 3–11)

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1564 dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti tam tikrus autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 242, 2017 9 20, p. 6–13)

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 115, 2014 4 17, p. 1–2)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2019

Į viršų