EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0371

ES teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra: Europolas

Ši santrauka įtraukta į archyvą ir nebus atnaujinama. Dėl naujos informacijos šia tema žr. 'Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)' .

ES teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra: Europolas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu įsteigiamas Europolas, Europos Sąjungos (ES) agentūra, atsakinga už ES šalių teisėsaugos bendradarbiavimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Europolas yra įsikūręs Hagoje, Nyderlanduose.
 • Jis atsako už situacijas, kai ES šalims reikia paramos kovojant su sunkiu tarpvalstybiniu nusikalstamumu, terorizmu ir kitų formų nusikaltimais, kurie kenkia ES interesams.
 • Europolo pagrindinės užduotys yra šios:
  • rinkti, kaupti, tvarkyti, analizuoti informacijos ir žvalgybos duomenis bei keistis jais;
  • pranešti ES šalims apie bet kurias tarp nusikalstamų veikų nustatytas sąsajas;
  • padėti ES šalims atlikti tyrimus ir teikti žvalgybos duomenis bei analitinę pagalbą;
  • koordinuoti, organizuoti ir vykdyti tyrimus bei operacijas, skirtus remti ar stiprinti ES šalių teisėsaugos institucijų veiksmus;
  • prašyti ES šalių konkrečiais atvejais pradėti, vykdyti ar koordinuoti tyrimus ir siūlyti sukurti jungtines tyrimo grupes;
  • remti ES šalis nusikaltimų, kurių padarymą palengvina internetas ar kurie yra skatinami arba padaromi naudojantis internetu, prevencijos ir kovos su jais srityje;
  • rengti grėsmės įvertinimus ir kitas ataskaitas.
 • Tarybos sprendimu 2005/511/TVR jis taip pat paskirtas centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu.
 • Bylose, už kurias atsako Europolas, jo darbuotojai gali dalyvauti jungtinėse tyrimo grupėse. Tačiau jie gali būti tik pagalbininkai ir negali dalyvauti taikant bet kokias prievartos priemones.
 • Europolas ir ES šalies kompetentinga institucija palaiko ryšius per paskirtą nacionalinį padalinį. Tačiau ES šalys gali leisti tiesioginį ryšį tarp paskirtų nacionalinių institucijų ir Europolo palaikyti atitinkamos ES šalies nustatytomis sąlygomis.
 • Europolas, vykdydamas savo užduotis, gali tvarkyti informaciją ir žvalgybos duomenis, įskaitant asmens duomenis. Tuo tikslu buvo sukurtos Europolo informacinė sistema ir analizei skirtos darbo bylos. Nacionaliniai padaliniai, ryšių palaikymo pareigūnai ir Europolo darbuotojai gali įvesti duomenis į sistemą ir atlikti joje duomenų paiešką. ES šalių paskirtos kompetentingos institucijos gali tik atlikti paiešką sistemoje, kad nustatytų, ar yra jų prašomi duomenys.
 • Europolas, vykdydamas savo užduotis, gali bendradarbiauti su kitomis ES įstaigomis, visų pirma su Eurojustu ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).
 • Europolas taip pat gali bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis ir organizacijomis, įskaitant Tarptautinę kriminalinės policijos organizaciją (Interpolą).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

 • Sprendimas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

 • Europolas iš pradžių buvo įsteigtas 1995 m. Europolo konvencija, kuri buvo pakeista Tarybos sprendimu 2009/371/TVR. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. šis sprendimas bus panaikintas ir pakeistas Europolo reglamentu (Reglamentu (ES) 2016/794). Europolo reglamentu Europolas suderinamas su Lisabonos sutarties reikalavimais ir padidinama jo atskaitomybė. Be kita ko, jame numatoma, kad Europos Parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais prižiūrės Europolo veiklą.
 • Europolas taps tikru keitimosi informacija apie nusikaltimus tarp teisėsaugos institucijų centru ES ir garantuos dar didesnę duomenų apsaugą. Naujos duomenų tvarkymo taisyklės sudarys sąlygas Europolui greitai nustatyti tendencijas bei modelius visose baudžiamosiose srityse ir rengti išsamesnes bei aktualesnes žvalgybos ataskaitas, kurios padėtų ES šalių teisėsaugos institucijoms.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo (OL L 121, 2009 5 15, p. 37–66)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53–114)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016

Į viršų