Help Print this page 

Document L:2010:023:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 23, 2010m. sausis 27d.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 27/01/2010
Miscellaneous information
  • Author: Europos Sąjunga
  • Form: Oficialusis leidinys
Text
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.023.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 23

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. sausio 27d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010, kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka (1)

1

 

*

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai (1)

6

 

*

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 74/2010, iš dalies keičiantis reglamentų (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 341/2007, (EB) Nr. 1580/2007 ir (EB) Nr. 376/2008 nuostatas dėl Komisijai teiktinų pranešimų sąlygų ir formos

28

 

 

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 75/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

31

 

 

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 76/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 877/2009 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2009/10 prekybos metais

33

 

 

IV   Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi

 

 

2010/48/EB

 

*

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu

35

 

 

2010/49/EB

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, nustatyti pirmus regionus, kuriuose pradės veikti Vizų informacinė sistema (VIS) (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 8542)

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top