Help Print this page 

Document L:2008:078:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 78, 2008m. kovas 19d.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 19/03/2008
Miscellaneous information
  • Author: Europos Sąjunga
  • Form: Oficialusis leidinys
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 78

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2000 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento

1

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/215/EB

 

*

2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas patvirtinantis Europos plėtros fondo komiteto darbo tvarkos taisykles

35

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top